Introduktion

En ny reviderad upplaga av den svenska Universella decimalklassifikationen 2020 ligger nu färdig online. Det alfabetiska registret är under utarbetning och kommer att läggas ut successivt alltefter huvudtabellerna och hjälptabellerna blir indexerade.

Under tiden kan du följa registret som finns i upplagan från 2008 via länken http://www.taranco.eu/udk2008. Denna utgåva är i sin tur en förkortad version av den tredje tryckta svenska upplagan från 1977 med tillägg och ändringar som tillkommit under tiden.

Storleken på den nya aktuella upplagan har valts av UDK-konsortiet och kommer att stå med sina 10.577 notationer mellan denfullständiga upplagan med ca 66.000 notationer och miniupplagan på 2.666 notationer.

Introduktion

Denna elektroniska utgåva av UDK, Universella decimalklassifikationen underhålls av Miguel Benito. Meningen är att få en aktualiserad och till Sverige anpassad utgåva av systemet. Den innehåller (juli 2020)  10 577 notationer med över 20 000 sökord och skall täcka behovet hos de flesta medelstora och större biblioteken.
Den svenska översättningen bygger på UDK-konsortiets senaste upplaga av Master Reference File.

UDK-systemets fullständiga version finns online på engelska, franska, spanska, nederländska, tjeckiska, kroatiska, slovenska och tyska. Utgivare är UDK-konsortiet, med säte i Haag. De fullständiga versionerna är avgiftsbelagda men konsortiet erbjuder fri prövning.

En förkortad version av UDK med ca 2660 signa (tillräckligt för de flesta mindre biblioteken) finns numera på 56 språk, inklusive svenska och finska, i olika grader av fullständighet. Miguel Benito är ansvarig för de svenska och finska versionerna. Du kan hämta dem helt gratis från UDK-konsortiet.

En guide till UDK-systemet och dess användning finner du i kapitlet 7 av Kunskapsorganisation.

Vill du kontakta Miguel Benito kan du använda "Contact"-knappen eller skriva till miguel.benito@taranco.eu.