ABC-index

A-D   ∣   E-H   ∣   I-N   ∣   O-T   ∣   U-Ö

Det alfabetiska indexet omfattar för tillfället endast klass 0, 1 och 2. Det kommer att kompletteras successivt med de övriga klasserna och med talen från hjälptabellerna.

Tills vidare kan man också konsultera det alfabetiska registret från 2008-års upplaga, via registerlänken.