Tillbaka till start   Bilaga 2 Termer    

BILAGA 3

FACIT TILL UDK-ÖVNINGARNA

Kapitel 7, UNIVERSELLA DECIMALKLASSIFIKATIONEN, UDK, i Kunskapsorganisation

1. 003.345
2. 093
3. 017.43
4. 025.85
5. 159.922.7
6. 176
7. 141.32
8. 159.961
9. 221.7
10. 27-249

11. 279.17
12. 27-558.4
13. 343.52
14. 398.332.41
15. 325
16. 314.9
17. 535.31
18. 510.22
19. 502.7
20. 553.481

21. 615.851.1
22. 621.38
23. 648.53
24. 686.1
25. 784.4
26. 725.23
27. 749.1
28. 778.33
29. 81'373.21
30. 811.531

31. 811.511.113
32. 821.113.6
33. 903.7
34. 911.37
35. 929.55
36. 930.85
37. Danmark
38. Lönsamhet
39. 355.425.4
40. 577.1

41. Frågan måste preciseras
42. 336.226.1
43. 781.7
44. 027.53
45. 685.55
46. 342.7 [(100) som finns i regi­stret betyder "i hela världen"]
47. 329
48. Detta är ett kulturellt begrepp som inte har en egen plats i sys­temet. Man får välja Sydamerika (såsom man gör i SAB) eller hela Amerika. Man får välja (8) eller (7/8) som tillägg för ort och vara konsekvent och an­vända samma notation överallt där man sedan skall klassa Latina­me­ri­ka. Det finns ytterligare en möjlighet och det är att lägga till språkaspekten, (=6), resp. (7/8=6), där =6 står för iberis­ka språk.
49. 620.197 (via korrosion)
50. 364.4-053.2

51. Flera svar i registret. Frågan bör preciseras. Allmänna föreningar 06
52. 662.754
53. 786
54. 622+669
55. 352/354
56. 628.33/.35
57. 903.5 903.7
58. 641 642 el. 641.5 642.6
59. 662.1/.4
60. 598.13 598.14

61. 633.72 633.73
62. 553.3
63. 17:32
64. 001:62
65. 377.5:62
66. 339.56(4:510)
67. 655.41:78 el omvänt
68. 78:274.5
69. 016:639.1
70. 026:02

71. 331.2:792
72. 338.45:621
73. 336.711(44)
74. 378(460)
75. 69(520) 624(520)
76. 691(85)
77. 631(450) 631(460)
78. 94(32)
79. 913(560) alt. 913(560+496.1)
80. 94(449.49)

81. 913(94)
82. 94(594)
83. 929:54
84. 025.43:027.52
85. 617(510)
86. 636.592 636.598
87. 789.1/.6
88. 061.237:792
89. 792(492)
90. 327.54

91. 027.52:78
92. 024.6:31
93. 633.71 633.72 633.73
94. 94(417)
95. 94(32)
96. 94(620)
97. 913(540)
98. 913(481)
99. 631"18"
100. 635"19"
101. 631"17/18"
102. 620.9"1919/1939"
103. 656.1"345"
104. 631(485)"1930/1935"
105. 903.7(489)"631/634"
106. SAB: Kc.49 Kc.51
UDK: 94(485)"1890/1910"
107. SAB: Mzaj-db
UDK: 398.332.41(481)"17/18"
108. SAB: Ocf-i.06z PFI
UDK: 329.18(450)"199"
109. SAB: Koda.55
UDK: 94(594)"1965/1971"
110. 78(051)

111. 33(051) el. 33+65(051)
112. 53(075.4)
113. 54(091)
114. 621.38(03)
115. 002(042)
116. 725.822.5(084.12)
117. 94(397)
118. 655.1(489)
119. 629.331:614.895
120. 725.15(410:44)

121. 94(55)
122. 015(460)
123. 025.2 025.6
124. 339.56(485:489)"198"
125. 015(678)
126. 783:274.5
127. 913(485.8)
128. 347.77(075)
129. 821.873.122
130. 78(043)=111

131. (03)=111
132. 02(038)=00
133. 94(438)"1945/..."
94(439)"1945/..."
134. 597/599
135. 639.41 639.42
136. 339.96(485:85)
137. 312(=1.47=112.2)
138. 929(=1.73=113.6)
139. 398.332.2(=1.485)
140. 342.8(=1.489=521)

141. 392.3(=1.35)
142. 796.54(=1.493)
143. 331.231:622(438)"198"
144. 016:94(581)
145. 913(450)(036)
146. 94(497.1)"1939/1945"
147. 669.3
148. 783.1(042) 783.3(042)
149. 339.175(438 Gda_sk)"324"
150. 929 Lo-Johansson

151. 911.37(485 Alingsås)
152. 061.5 Saab-Scania
153. 329(410) Labour
154. 378.4(485 Linköping)
155. 78.061
156. 629.33-772
157. 72.036
158.061.237.055.5
159. 778.6.04
160. 534.85-8

161. 621.395.6.037.37-182.4
162. 631.312.072-3
163. 621.395.65.037.37
164. 73.032.6
165. 656.881.03
166. 726.5.025
167. 629.784-71
168. 334.73(1-773)
169. 595.796(594.43)
170. 784(469.9-11)

171. 338.1(4-15)
172. 334.726(1-773)
173. 358.1(569.3-13)
174. 378.602(485 Borås)
175. 331.106
176. 75.033.2
177. 739.1(32) 739.1(37)
även 739.1.032.2 739.1.032.7
178. 621.873.7.065
179. 36(094.5.072)
180. 331.322(094.5.074)

181. 94(100)"1939/1945"(02.038)
182. (051.053.2)
183. 908(485.6 Borås)(02.025.2)
184. 667.52-121.034
185. 784.6.092
186. (03)
187. 025.6:027.52(485)
188. 546.791 546.798.22
189. 016:314.7(481)"1960/1990"
190. 274.5(485)(02.053.2)

191. 27-725-055-2
192. 023.5-055.1-057.19
193. 629.331-034.7
194. 645.4-036.5/.8
195. 025.45UDK-028.27
196. 629.786-027.14
197. 546.33'226
198. 546.46'131
199. 329.17'26
200. 622.341.1'422

201. 547.1'13
202. 81'246.3


Tillbaka till kunskapsorganisation
Tillbaka till hemsidan
URL: http://www.taranco.eu/
E-post: miguel.benito /@/ taranco.eu