U

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Uddatåiga    636.1
Uddatåiga hovdjur    599.72
Ugaritisk religion    253.4
Ugnar    683.9
Ugnar för rumsuppvärmning    683.94
Ugnar, bad och andra anordningar för värmning och värmebehandling    621.783
Ugnar: konsthantverk    749.2
Ugriska språk    811.511.14
Ugriska språkens litteratur    821.511.14
Ukrainsk litteratur    821.161.2
Ukrainska    811.161.2
Ull från andiska kameldjur    677.32
Ull och borst från övriga djur    677.35
Ulmaceae (almväxter)    582.637
Ultrakorta svängningar (kort våglängd)    534-8
Ultraljud kemisk verkan    544.57
Ultralånga svängningar    534-6
Ultraviolett    535-31
Umbelliferae (flockblommiga växter)    582.795
Umgänge    392.73
Umgängesregler    395
Undantag - vetenskapliga lagar    001.6
Undantag från stöd, bidrag - socialvård    364-25
Undantagstillstånd    342.77
Underbyggnadsarbete    624.15
Undergångar och övergångar    625.712.34
Underhus    342.532
Underhåll - konst    7.025.3
Underhåll - vägar    625.08
Underhåll av sjötrafikleder oh hamnar    627.7
Underhåll av vattenkraftanläggningar    627.7
Underhåll och renhållning av gator och vägar    625.76
Underhållning    79
Underjordiska byggnader    69.035
Underjordiska floder    551.44
Underjordiska områden - bostaden    643.8
Underjordiska rörelser - politik    329.61
Underjordiska vatten, kanaler    551.444
Underkläder    687.2
Underläge - sociala frågor    364.614
Undermångfalders differentialgeometri    514.77
Undernäring - enskild hälsovård    613.24
Underprivilegierade - sociala frågor    364.614
Underrättelsetjänst    327.84
Underrättelsetjänst - krigsoperationer    355.40
Undersökning - samhällsvetenskaperna    303.425
Undersökning av malmer och mineraler    553.08
Undersökning av specifika geografiska aspekter    910.3
Undersökningsarbeten i dagen genom blottning, skärpning och provborrning - gruvhantering    622.12
Undersökningsarbeten under jord, provtagning och analys    622.14
Undersökningsförfaranden - samhällsvetenskaperna    303.44
Undersökningstyper - samhällsvetenskaperna    303.4
Undervattensfartyg    629.58
Undervattensförsvar    623.9
Undervattenssimning    797.215
Undervattensvulkaner och utbrott    551.214
Undervegetation (t.ex. björnbär - rosoideae)    582.095
Undervisning i mindre kvalificerade arbeten    377.2
Undervisningens organisation    37.09
Undervisningens organisationsform    37.018.4
Undervisnings- och forskningsanstalter    727
Undervisningsfrihet    342.733
Undervisningsprogram    37.091.214
Undre världen - religion    2-173
Ungdom - religiösa ritualer    2-554
Ungdomens läsning    028.5
Ungdomsbibliotek    027.625
Ungdomsböcker    087.5
Ungdomslitteratur    82-93
Ungdomspsykologi    159.922.8
Ungersk litteratur    821.511.141
Ungerska    811.511.141
Ungkarlar - sociologi    316.366
Ungmör - sociologi    316.366
Ungulata    599.61/.73
Uniformer    687.15
Uniformer - väpnade styrkor    355.14
Universalbibliografier    011
Universalism    141.132
Universella algebror    512.57
Universella klassifikationssystem    025.4.05
Universella tesaurer    025.4.05
Universitet    378.4
Universitet och högskolor    378
Universitetsstäder    711.47
Universum    524.8
Universum - religion    2-17
Universums natur - religion    2-17
Universums ursprung och bildning    524.85
Uppblåsbara, tömningsbara strukturer (pneumatiska, trycksatta eller luftkonstruktioner)    69.033
Uppbyggnad av viltbeståndet    639.1.03
Uppdelningar av provinser    353.5
Uppdämningsanordningar    627.4
Uppehåll - parlamentet    342.538
Uppenbarelseteologi    2-22
Uppfattning av färger - psykologi    159.937.51
Uppfattning av rymd och utsträckning - psykologi    159.937.52
Uppfattning av rörelse - psykologi    159.937.54
Uppfattning av tid (varaktighet) och rytm - psykologi    159.937.53
Uppfinnande - filosofi    167.5
Uppfinningar och upptäckter - forskningspolitik    001.894
Uppfordring - gruvhantering    622.6
Uppfordringsanordningar    621.863
Uppfostrans och undervisningens grundformer    37.018
Uppfostringsideal    37.017
Uppfostringsprinciper    37.013
Uppfödning - zoologi    591.613
Uppfödning av djur för produktion av livsmedel och andra animaliska produkter    636.03
Uppfödning av däggdjur och fåglar    636
Uppfödning av vattenlevande kräftdjur    639.5
Uppfödning av vattenlevande mollusker (skaldjur)    639.4
Uppföljare - filmer    791-24
Uppförande    7.091
Uppföranderätt    347.78
Uppgörelse - ekonomisk lag    346.9
Upphovsman - religiösa personer    2-31
Upphovsrättslig depå    021.84
Upphängningsanordningar - transportanordningar    621.861
Upphörande av äktenskapet    347.627
Uppkomlingar    177.5
Upplagskonstruktioner    624.16
Upplopp    343.343
Upplysningstjänster    654.9
Upplysningsverksamhet - bibliotek    025.5
Upplysta personer    2-36
Upplösning - administration    005.416
Upplösning - parlamentet    342.538
Upplösning av riksdag    328.17
Upplösning av äktenskapet    347.627
Uppmuntran till sport    796.078
Uppmärksamhet    159.952
Uppnående av självständighet    325.8
Uppoffringar    2-538
Uppriktighet    177.3
Uppror    343.343
Upprättande av domar    34.033
Uppskattning av nationalprodukten    330.5
Uppslagsverk, referensverk - bibliotek    025.5
Uppstart - administration    005.411
Uppställning av böcker    022.4
Uppsåtlig, hänsynslös mänsklig skada på miljön    504.9
Uppsägning - personaladministration    005.956
Upptagningsapparatur - fotografi    771.3
Uppträdande    7.091
Uppträdande - teater    792.028
Uppträdande djur    636.047
Upptäckt av föroreningar i luften    543.26
Upptäckten av boktryckstekniken    655.11
Upptäcktsresor    910.4
Uppvärmning - bibliotek    022.8
Uppvärmning - folkhälsoaspekt    628.8
Uppvärmning genom andra vätskor, t.ex. olja    697.4
Uppvärmning genom cirkulerande varmvatten    697.4
Uppvärmning med individuella värmekällor i rum    697.2
Uppvärmning med ånga    697.5
Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering av byggnader    697
Uppvärmningsanordningar-    683.9
Uppvärmningsmekanismer och kontroller - maskiner    62-69
Ural-altaisk litteratur    821.51
Ural-altaiska språk    811.51
Uralisk litteratur    821.511
Uraliska språk    811.511
Uran    669.822
Uran (U, atomnummer 92)    546.791
Uran-serien    669.82
Uranus    523.47
Urin-och köns- (genitala) besvär    616.6
Urinvånares konst    7.031.3
Urinvägar    611.6
Urkundsförfalskning    343.52
Urmakeri    681.11
Urmakeri - konsthantverk    739.3
Urnor - förhistoria    903.23
Urochordata (manteldjur)    596.2
Urogenital system - allmän zoologi    591.46
Urogenitala systemets sjukdomar    616.6
Urogenitalsystemet    611.6
Urologi    616.6
Ursidae    599.744.2
Ursprung - kemi    54.01
Ursprung - kemiska ämnen    544.01
Uruguays historia    94(899)
Urval - samhällsvetenskaperna    303.5
Urverk    681.11
USA: s historia    94(73)
Usurpation - statsvetenskap    321.01
Utbildning    37
Utbildning av befäl och specialister    355.55
Utbildning av nationella minoriteter och specialgrupper    376.7
Utbildning av trupp och befäl    355.5
Utbildning i religion    2-47
Utbildning i tjänsten    331.36
Utbildning som en funktion av kyrkan centralt    2-75
Utbildning utanför skolans ram    374
Utbildningens varaktighet    37.044
Utbildnings-, instruktionsutrustning    37.091.64
Utbildnings-, instruktionsåtgärder - straff    343.24
Utbildningsdepartementet    354.31  2
Utbildningsekonomi    37.014.54
Utbildningsformer    37.091.3
Utbildningsläger - utbildning av trupp    355.52
Utbildningspolitik    37.014.5
Utbildningsstöd - socialvård    364-787.7
Utbildningstjänster - socialvård    364-787.7
Utbrott- vulkanism    551.21
Utbyte av idéer    001.83
Utbyte av post mellan länder    656.85
Utdelning    336.781
Utdrag - litterär genre    82-82
Uterum    643.57
Uterus    618.14
Utformning - skrift    003.081
Utforskning av mineralavlagringar (yt- och underjordisk)    622.1
Utforskning, öppnande, utveckling, bearbetning av mineralfyndigheter    622.2
Utfrågningar - rättegång    347.93
Utförande - konst    7.021
Utgivare    655.41
Utgångs- och mellanprodukter för gummi- och plastindustrin    678.03
Utgåvor för bokälskare    094.3
Uthus för djur    728.96
Uthus för förvaring av verktyg, produkter, fordon    728.94
Utlåningssystem - bibliotek    025.6
Utlämnande av misstänkta eller dömda personer    341.44
Utlänningars status i privaträtt    341.95
Utlösare - kameror    771.36
Utmattning - allmän zoologi    591.13
Utnyttjande av avfallsprodukter    628.477
Utnyttjande av bibliotek    024
Utnyttjande av mänsklig energi    620.926
Utnämning av personal - personaladministration    005.954
Utomhusexponeringar    77.056
Utomhusväxter    635.92
Utomobligatoriska förpliktelser - civilrätt    347.5
Utopia - logik    167.5
Utopisk socialism    141.81
Utopisk socialism - ekonomi    330.84
Utopiska romaner    82-313.2
Utredningsplan - samhällsvetenskaperna    303.4
Utrikesdepartementet    354.11
Utrikesekonomi    339.9
Utrikeshandel    339.5
Utrikeshandel, trafik    339.56
Utrikeshandels avtal som instrument för handelspolitiken    339.542
Utrikeshandelsorganisationer    339.52
Utrikespolitik    327
Utrikespolitisk förvaltning    351.88
Utropande ord    81`373.47
Utrustning - konst    7.022
Utrustning - militärförvaltning    355.66
Utrustning för att lyfta eller bära tunga vikter    685.54
Utrustning för beredning av mos och vört (för jästprocesser och andra processer)    663.032
Utrustning för biologisk och biokemisk behandling - avloppsvatten    628.35
Utrustning för etablering av observationsstation - meteorologi    551.507
Utrustning för framställning av den typografiska satsen    681.61
Utrustning för nöjesområden    688.77
Utrustning för skridskobanor, skidanläggningar, bob- och rodelbanor    685.65
Utrustning och inredning i lokaler för fotografiskt arbete    771.2
Utrustningsdetaljer, huvudsakligen av läder    685.2
Utrymme för utrustning, möbler, lagringsenheter    72.012.9
Utrymmen i annexer, utbyggnader    643.58
Utsaga - logik    161.2
Utskrift genom skanning    778.19
Utskänkningsverksamhet    683.5
Utsläckning - optik    535.35
Utsläpp av avlopp i naturliga vattendrag    628.39
Utsmyckning - etnografi    391.7
Utsmyckningsarbeten i trä    694.7
Utspädningsmedel för drycker    663.054
Utställningsbyggnader    725.91
Utställningsföremål - muséer    069.5
Utställningskataloger - muséer    069.538
Utsättande av anställda för mekaniska och kemiska faror    331.43
Utsättande av personer för omgivningens skadliga inflytanden    614.87
Utsöndringsorgan - allmän zoologi    591.46
Uttryck av delad känsla    395.8
Uttryck av vilja (liknar testamente men inte rättsligt bindande)    347.69
Uttryckslära - psykologi    159.925
Utvecklade åkerbrukskulturer    903`16
Utveckling - administration    005.412
Utveckling - allmän zoologi    591.16
Utveckling - biologi    57.017.6
Utveckling - forskningspolitik    001.892
Utveckling - växtfysiologi    581.14
Utveckling- naturfilosofi    116
Utveckling, uppkomst av personligheten    159.923.2
Utvecklings- och teratologisk fysiologi    612.64
Utvecklingsfaser inom konsten    7.03`01/`06
Utvecklingsgenetik    575.16
Utvecklingshistoria - allmän botanik    581.3
Utvecklingshjälp    341.232
Utvecklingshjälp som en form av internationellt ekonomiskt samarbete    339.96
Utvecklingslära - allmän zoologi    591.3
Utvecklingsnivå - ekonomi    330.342
Utvecklingsprocesser - administration    005.41
Utvecklingsprocesser - religion    2-63
Utvecklingspsykologi    159.922
Utvecklingssociologi    316.42
Utvecklingsstadier i ekonomin    330.342
Utvinning av andra havsprodukter    639.29
Utvinning av flytande och gasformade mineral    622.32
Utvinning av gasformiga produkter    622.324
Utvinning av mekanisk energi    531.6
Utvinning av mineralolja (med eller utan naturgas)    622.323
Utvinning av organiska material    622.33
Utvinning av råolja och dess fraktioner, främst genom destillation    665.63
Utvinning av speciella mineral, malmer, stenar    622.3
Utvinning av ädelstenar    622.37
Utvinning av övriga nyttiga mineral och jordar    622.36
Utvinningsprocesser och teknologi - gruvhantering    622.06
Utvisning    343.264
Utvärdering av mätningar - fysik    53.088