T

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Tabeller    655.26
Tabun - kultursociologi    316.754.6
Tachism    7.038.21
Tachometrar    531.77
Tackjärn    669.13
Tagghudingar    593.9
Tak och takläggning    692.4
Take-away matställen    640.439
Takt och ton    395
Taktegel    666.74
Taktik    355.54
Taktik - idrott    796.05
Taktik - krigsoperationer    355.4
Taktik för högre förband    355.42
Taktil känsla - psykologi    159.935
Taktillbehör    692.4
Taktiska övningar    355.5
Tal    82-5
Tal - fysiologi    612.78
Tala inför publik    808.51
Talande djur - filmer    791-58
Talassoterapi    615.839
Talekonsten    808.5
Talesätt    398.9
Talesätt - religiösa personer    2-317
Talg    665.22
Talgeometri    511.4
Talgkörtlar    616.53
Taljor - transportanordningar    621.861
Talkgruppen    549.623.8
Talkör - talekonsten    808.55
Tallium (Tl, atomnummer 81)    546.683
Talpidae    599.362
Talpjäser    792.2
Talteori    511
Tamponering - kirurgi    616-089.4
Tandfattiga    599.31
Tandsjukdomar    616.314
Tandvård    616.314
Tandvård - kroppsvård    646.73
Tangentbord    004.353.4
Tankar    82-84
Tanke    159.955
Tanke- och yttrandefrihet    342.727
Tankeskolor - administration    005.11
Tankeskolor - socialvård    364-12
Tantal (Ta, atomnummer 73)    546.883
Taoism    221.3
Tapetserararbeten    684.7
Tapiridae (tapirer)    599.721
Tappar - maskinelement    621.82
Tappställen    621.643
Tariffer    654.03
Tariffer - tullar    339.543
Tarmsjukdomar (tolvfingertarmen, tunntarmen, blindtarmen och grovtarmen)    616.34
Tarsiidae (spökdjur, vristdjur)    599.818
Tarsiiformes    599.818
Tatuering - etnografi    391.91
Taxaceae    582.471
Taxering - räkenskaper    657.92
Taxis    629.344
Taxonomi - biologi    57.06
Taxor    654.03
Taxor - transportväsen    656.03
Tayassuidae (navelsvin)    599.731.6
Te    663.95
Te (Camellia sinensis)    633.72
Te Deums    783.29
Team - sport    796.085
Teater    792
Teater och dramatisk konst efter perioder, stilar    792.03
Teater- och filmdräkter    687.16
Teater- och scenframträdande - talekonsten    808.55
Teaterkikare    681.75
Teatermålning    75.054
Teaterstycken, pjäser, föreställningar (beroende på deltagande, storlek eller skala, längd osv.)    792.08
Teaterteknik    792.02
Teaterunderhållningar som kombinerar drama, sång, dans, varieté osv.    792.78
Teateryrket och tillhörande yrken och aktiviteter    792.07
Teatrar och scener (typer, utseende)    792.05
Tecken av respekt    395.5
Tecken och skriftarter - medel för dess produktion    003.05
Tecken och symboler - skriftsystem    003
Tecknad filmkonst    741.52
Tecknade serier    741.5
Tecknade serier - filmer    791.228
Teckning    741/744
Teckning - psykologi    159.946.4
Tecknings- och målningstillbehör    686.8
Teckningsmetoder, regler    744.4
Teckningssamlingar    741.9
Teckningsutrustning    744.3
Tegel    691.4
Tegelpannor    666.74
Tein    663.95
Teism - filosofi    141.41
Teknetium (Tc, atomnummer 43)    546.718
Teknik    62
Teknik för uppskattning och värdering - räkenskaper    657.92
Teknik och bearbetning av spannmål    664.6/.7
Teknik och metoder för att dechiffrera skrifter    003.09
Teknik vid konstnärligt arbete - arkitektur    72.02
Teknik, installationer och utrustning    628.16
Tekniker för uppfinning - forskningspolitik    001.894
Teknisk akustik    681.8
Teknisk elektrokemi    621.357
Teknisk hygien    628
Teknisk information och rådgivning    659.24
Teknisk mekanik i allmänhet    531.8
Teknisk mikrobiologi    663
Teknisk riktning    744
Teknisk support - socialvård    364-787.6
Teknisk tjänst i marinen    359.4
Tekniska frågor - sport    796.02
Tekniska högskolor    378.6
Tekniska mätförfaranden    528.4
Tekniska och vetenskapliga metoder vid studier och forskning    001.8
Tekniska tillämpningar av fysik i allmänhet    621.03
Tekniska tillämpningar av pneumatisk energi    621.51/.54
Tekniskt hobbyarbete    689
Tekniskt och industriellt läder generellt    675.11
Teknografi    003.29
Tekno-kybernetiska egenskaper    681.51
Teknologisk konst    7.038.3
Teknologiska prov    620.16
Tektonik    551.24
Tektoniska rörelser, fluktuationer osv.    551.242
Tektoniska strukturer och deras element    551.242
Telefonapparater    621.395.6
Telefoni    654.1
Telefoni, teknik och utrustning    621.395
Telefoninstallationer    621.395.7
Telefonitjänster    654.15
Telefonmottagare    621.395.62
Telefonnät    621.395.7
Telefonsändare    621.395.61
Telegrafi    654.1
Telegrafi, teknik och utrustning    621.394
Telegrafitjänster    654.14
Telegrambyråer, TT osv.    070.431.2
Telekinesis    133.9
Telekommunikation    621.39
Telekommunikation och telekontroll (organization, tjänster)    654
Teleologi - metafysik    124
Teleostei (äkta benfiskar)    597.5
Television    654.1
Televisionssändningar    654.197
Televisionsöverföring    7.097
Telex    654.145
Tellur    553.66
Tellur (Te, atomnummer 52)    546.24
Teman och bakgrundselement - film    791.23
Tematisk kartläggning på fältet - geografi    910.27
Tematisk kartografi    528.94
Temperament    159.923
Temperatur    536.5
Temperatur - meteorologi    551.52
Temperatur hos vattenytor, som meteorologiska element    551.526
Temperatur -teknik    62-97
Temperaturmätning    536.5
Temperaturområden    62-97
Temperaturreglering    536.5
Temperaturskalor    536.5
Temporära träkonstruktioner    694.3
Tendentiösa, undervisande, propagandistiska romaner    82-311.7
Tendrar    629.422
Tenn    669.6
Tenn (Sn, atomnummer 50), i allmänhet    546.811
Tennfyndigheter    553.45
Tennis    796.342
Tennis på gräs    796.342
Tennlegeringar    669.65
Teokratiska härskare    2-39
Teologi    2-12
Teologiska skolor som kännetecknas av olika attribut    2-11
Teoretisk astronomi    521
Teoretisk biologi    573.2
Teoretisk genealogi    929.51
Teoretisk geografi    911.5/.9
Teoretisk klimatologi    551.581
Teoretiska och experimentella problem- ballistik    623.5
Teori - elektroteknik    621.3.01
Teori av originalformer i allmänhet - kristallografi    548.12
Teori för färgmätning, kromatisk mätning    535.64
Teori för lösningars användbarhet och godtagbarhet    519.81
Teori för vägbeläggningsarbeten    625.02
Teori och bestämning av jordens rotation och polarrörelse    521.93
Teori och filosofi inom teater och scen    792.01
Teori och metoder för offentliga finanser i allmänhet    336.11
Teori och organisation av arbete    331.1
Teori om arbetskraft    331.101
Teori om ekonomisk-matematiska modeller    519.86
Teori om kulturella komplex    130.2
Teori om maskiner med inre förbränning    621.43.01
Teori om staten och lagen    340.12
Teori om transcendentala tal    511.4
Teorier före 1800 - ekonomi    330.81
Teorier i samhällsvetenskaperna i allmänhet    30
Teorier och former av musik i antiken    781.8
Teorier och former för nationell musik (i olika länder och folkgrupper)    781.7
Teorier och trender inom etiken    17.0
Teorier om jordens ursprung    551.12
Teorin om fria ballonger    533.62
Terapeutiskt arbete - socialvård    364-785
Terapi    615
Terapi - patologi    616-085
Terapi - socialvård    364-785
Terapi med kroppsegna substanser (utom hormoner)    615.36
Teratogenesis    611.012
Teratologi    611.012
Teratologi - patologi    616-007
Terbium (Tb, atomnummer 65)    546.663
Teredilia    595.766
Terminaler - transportväsen    656.013
Terminalområden    711.553
Terminologi    001.4
Termisk analys    543.57
Termiska egenskaper    62-97
Termiska och kemiska bränslen    662.7
Termiska processer - keramik    666.3.04
Termitsvetsning (icke-tryck Goldschmidt aluminiumtermisk process)    621.791.6
Termodynamik    536.7
Termodynamiska egenskaper    62-971
Termodynamiska funktioner av kemiska processer    544.32
Termodynamiska funktioner hos kemiska grundämnen och deras föreningar    544.31
Termoelektricitet    537.32
Termoelektriska generatorer    621.362
Termoelektroteknik    621.362
Termokemi    544.33
Termometrar    536.5
Termoplastiska material    678.073
Termoskrivare    681.625.922
Termoterapi    615.832
Terrakotta    738.6
Terrasser    643.57
Terrestra bildningar    551.31
Territoriell ekonomi    332
Territoriella förändringar (gränsförändringar) - statsvetenskap    321.013
Terrorism    323.28
Terroristgrupper    343.341
Terränghinder - militärteknik    623.3
Terrängmineringar    623.3
Tesalar    640.44
Tesaurer (tesaurusar)    025.43
Tesaurer och deras konstruktion    025.4
Tesaurusfacett    025.48
Testamentarisk gåva    347.67
Testamente    347.67
Testbitar - teknik    620.11
Testiklar och spermatisk sladd    616.68
Testprocedurer och utrustning för fordon    629.018
Teststatistik - samhällsvetenskaperna    303.71
Testudines    598.121/.128
Testudinidae (sköldpaddor)    598.125
Texter som används i tillbedjan    2-282
Textil- och fiberväxter    633.5
Textilfibrer    677.1/.5
Textilhjälpmedel    677.04
Textilier: konsthantverk och konstindustri    745.52
Textilindustri    677
Textilindustrins råmaterial    677.03
Textilkonsthantverk    745.52
Textilmaskiner och utrustning    677.05
Textilprodukter    677.07
Textilvaror enligt tillverkningsmetoden - förhistoria    903.04
Textlingvistik    81`42
Textmeddelanden (ortografiska aspekter)    003.22
Textsamlingar - filologi    801.8
Theaceae    582.688.7
Thecae    581.32
Theogonin    2-142
Theravadabuddhism    241
Thraupidae    598.296
Thriller - film    791.221.5
Thriller - teater    792.23
Thrillers    82-23
Thrillers - litterär genre    82-312.4
Tiazin, selenazin och analoga föreningar    547.869
Tid - naturfilosofi    115
Tidig renässans    7.034.4
Tidiga former av skrifter    003.01
Tidigare hälsotillstånd    616-06
Tidigare sjukdomar    616-06
Tidigaste former - litteraturutvecklingen    82`01
Tidmätning    006.92
Tidningar    070
Tidningar från okända medier och utgivare    070.18
Tidningsväsen    070
Tidsexponeringar - fotografi    77.054
Tidssignaler    006.924
Tidszoner    006.924
Tidvattnet    551.466.7
Till cellkärnan bunden nedärvning    575.11
Tillagning av måltider i allmänhet    641.55
Tillbehör - konst    7.024
Tillbehör för på- och avklädning    646.7
Tilldragelser - konst    7.038.531
Tillfälle - metafysik    122
Tillfällig litteratur    82-92
Tillfälliga bostäder    728.7
Tillfälliga utställningar    069.9
Tillgivenhet    177.6
Tillgång - marknad    339.132
Tillgång och efterfrågan    339.13
Tillgångar av intrusiva magmatiska bergarter    553.52
Tillgångsvägar för gårdar, gruvanläggningar    625.711.2
Tillhandahållande av akut skydd - socialvård    364-788
Tillhandahållande av arbetskraft    331.108
Tillhandahållande av färdigrätter    640.45
Tillhandahållande av tjänster - socialvård    364-7
Tillsatser - teknisk mikrobiologi    663.05
Tillsatser för förbättring av smak    663.051
Tillsatser för förbättring av utseendet eller fysiska egenskaper    663.052
Tillskrivna, ickefrivilliga och förutbestämda grupper - sociologi    316.356
Tillstånd - metafysik    122
Tillstånd för materialets fuktighet - maskiner    62-913
Tillstånd hos ett ämne - kemi    54-1
Tillstånd vad gäller atomär eller molekylär struktur    54-12
Tillståndsdata: egenskaper och variabler - maskiner    62-91
Tillsyn - ekonomisk lag    346.9
Tillsättningar    394.43
Tillträde till posten - parlamentsledamöter    342.535
Tillverkade satelliter    629.783
Tillverkning - företag    658.51
Tillverkning - konst    7.021.4
Tillverkning av CD för ljudinspelning    681.855
Tillverkning av fibergarn, fibertrådar, fiberkabel och liknande produkter (såsom band)    679.72
Tillverkning av glasföremål - förhistoria    903.03
Tillverkning av lergods - förhistoria    903.02
Tillverkning av metallull    621.775
Tillverkning av optiska fiberkablar    679.76
Tillverkning av peruker    687.51
Tillverkning av pälsar    675.6
Tillverkning av runda kroppar (kulor, hagel)    621.775
Tillverkning av seldon    685.1
Tillverkning av skivor (grammofonskivor)    681.854
Tillverkning av sten- och benföremål - förhistoria    903.01
Tillverkning av tråd och kabel för ledning av elektricitet (ledare för kraft och signaler)    679.74
Tillverkning av trådar och linor (särskilt ståltrådar och stållinor)    679.73
Tillverkning av ångpannor, tryck- och reaktionskärl    621.772
Tillverkning och användning av färgämnen    667.2
Tillverkning, förberedning och rening av läkemedel    615.012
Tillverkningsförfaranden inom textilindustrin    677.02
Tillverkningsindustri    338.45
Tillverkningsprocesser - massaindustri    676.02
Tillverkningstyper    658.52
Tillvänjning - farmakologi    615.015.6
Tillvänjning - toxikologi    615.099
Tillväxt    338.1
Tillväxt - administration    005.412
Tillväxt - biologi    57.017.6
Tillväxt - skogsbruk    630*56
Tillväxt efter födseln    612.65
Tillväxtfaser och tillväxtkontroll - växtodling    631.547
Tillåtet utnyttjande - byggnader    711.64
Tilläggsinkomst    331.34
Tilläggstjänster - bibliotek    021.4
Tillämpad biologi i allmänhet    573.6
Tillämpad botanik    581.6
Tillämpad elektrostatik    621.319
Tillämpad fotografi    778
Tillämpad förbandsutbildning    355.54
Tillämpad genetik - växtförädling    631.528
Tillämpad geologi och geofysik    550.8
Tillämpad hydrobiologi    574.6
Tillämpad hydrologi    556.18
Tillämpad lingvistik    81`33
Tillämpad mikrobiologi    579.6
Tillämpad mykologi    663.1
Tillämpad psykologi (psykoteknik) i allmänhet    159.98
Tillämpad zoologi    591.6
Tillämpad, praktisk geografi    911.9
Tillämpade datorbaserade tekniker    004.9
Tillämpade konstarter    745/749
Tillämpat måleri    75.05
Tillämpning av regler för konflikter i internationell privaträtt    341.94
Tillämpningar av bioteknik    606
Timaliidae    598.288
Timmer    674.06
Timmer och trävaruindustrin    674
Timmerkvalitet    630*85
Timmermansarbete för hus, fartyg    674.1
Tingsrätter    347.993
Titan (Ti, atomnummer 22)    546.82
Titanater    549.6
Titius–Bodes lag    523.21
Titlar - adelsväsen    929.7
Titrimetrisk analys (volymetrisk analys)    543.24
Tittskåp    75.053
Tjeckisk litteratur    821.162.3
Tjeckiska    811.162.3
Tjuveri    177.9
Tjänsteed - parlamentsledamöter    342.535
Tjänsteföretag    338.46
Tjänsteingångar    692.8
Tjänstemän, funktionärer i brottmål    343.16
Tjänster    338.46
Tjänster - ekonomi    330.12
Tjänster - företag    658.6
Tjänster i arbetet för förbättring av personalens arbetsvillkor    331.48
Tjänster i samband med turismen    338.488
Tjänstereglementen - fälttjänst    355.51
Toalettartiklar    687
Toalettartiklar - hygien    613.49
Toaletter    643.52
Tobak - hälsa    613.84
Tobak (släktet Nicotiana)    633.71
Tobakbegär    178.7
Tobaksindustri    663.97
Tolerans - socialpsykologi    316.647.5
Toleranser - gjuteriteknik    621.71
Tolkande verk - religion    2-256
Tolkning - religiösa texter    2-277
Tolkning (muntlig översättning)    81`253
Tomater och liknande växter    635.64
Tomtindelning    711.63
Tonband    681.85
Tonsillerna (halsmandlar)    616.322
Topas - fyndigheter    553.84
Topaz    549.614
Topazgruppen    549.614
Topografi    528.4
Topografi och hälsa    614.77
Topografisk kartograf    528.93
Topografisk kirurgi    617.5
Topokemi    544.46
Topokemiska reaktioner    544.46
Topologi    515.1
Toponymi    81`373.21
Toppidrott    796.034.6
Torg    711.61
Torghandel    339.175
Torium (Th, atomnummer 90)    546.795
Torka    551.577.38
Torkning - tvättning    648.3
Torn - konstruktioner    624.97
Tornados    551.515.3
Torneringar    394.7
Torrdestillation av stenkol    662.74
Torrnålsgravyr    762.12
Torv    553.97
Torv och brunkol som bränslen    662.64
Total kvalitetsledning (TQM) - administration    005.6
Total teater    792.94
Totalförsvar av en nation    355.45
Totalitarism    321.64
Toxikologi    615
Tracheata    595.4/.7
Tracheofyter    582.361/.99
Traditionalism med modern design    7.035.9
Traditionell och tidigmodern regeringsform    321.5
Traditionella skämt    398.6
Traditioner    39
Trafikbrott    343.346
Trafikförordningar    656.05
Trafikförsäkringar    368.2
Trafikintensitet    656.021
Trafikleder    625
Trafikleder - planering    711.73
Trafikmärken    656.05
Trafikolyckor    614.86
Trafikorganisation och kontroll    656
Trafikpolis    351.81
Trafikräkning    656.021
Trafikstörningar    656.04
Trafiktäthet    656.021
Trafikövervakning    351.81
Tragedi    82-21
Tragedi - film    791.221.3
Tragedier    792.21
Trakasserier    364.634
Traktamente    331.2
Trampcyklar i allmänhet    629.322
Tramporgel    780.647.3
Transcendentala egenskaper av varat    111.8
Transformation av elektrisk energi    621.314
Transformationer vid elektrolyt-elektrodgränssnitt    544.65
Transformatorer    621.314
Transistorer    621.382.3
Transito - handel    339.565
Transkription    003.03
Translitterering    003.03
Transmission av elektrisk kraft    621.315
Transmission av elektromagnetiska vågor i vågledare och ledningar    621.372
Transmissioner    621.85
Transmissionsegenskaper - elektroteknik    621.3.09
Transparenta, genomskinliga bilder    75.053
Transport av skogsprodukter    630*37
Transport genom inre vattenvägar    656.62
Transport genomförd av personer, djur    656.14
Transport i dagen    622.6
Transport med färja    656.66
Transport med hjul    656.12
Transport med kabinbanor och linbanor    656.35
Transport med telfer    656.35
Transport- och lagringsbehållare    621.64
Transport och trafik inuti stora byggnader    656.52
Transport på specialbanor och industrispår    656.3
Transport under jord    622.6
Transportanordningar för lantbruket    631.37
Transportanordningar i allmänhet    621.86
Transportentreprenörer    656.96
Transportfenomen - elektrokemi    544.62
Transportföretag , administration och drift    656.07
Transportförsäkringar    368.2
Transportkostnader och priser    656.03
Transportmedel    656.12
Transportmedel - teknik    629
Transportmedel med hjul, som skjutes eller drages för hand    629.312
Transportmöjligheter    656.02
Transportpolitik    338.47
Transportsystem - bostaden    643.64
Transportutrustning    621.86/.87
Transportväsen    656
Transportörsystem    621.867
Transuraner    546.798.3
Transvestism - etnografi    391.2
Trapets- och ringövningar - gymnastik    796.416
Trappor    692.6
Traumata    616-001
Trav    798.6
Tredimensionella algebraiska varieteter    512.77
Tredje gruppens grundämnen i allmänhet    546.6
Tredje gruppens metaller    546.6
Trefassystem    544.013
Trespråkighet    81`246.3
Trickfilmarbete    778.534.6
Trickfotograferingar    778.8
Trigonometri    514.116
Trigonometriska tabeller    519.66
Trikåvaror    687.3
Triticum    633.11
Tro och seder angående eld    398.31
Tro och seder angående vissa platser    398.32
Tro och seder i hemmet, i hushållet    398.34
Tro och seder med hänsyn till bestämda tider och högtider    398.33
Trochodendrales    582.6
Troglodytidae    598.288
Trogoniformes    598.27
Trollar    398.46
Trolldom    398.47
Trolldom - det ockulta    133.4
Trolleri    793.8
Trolovning - religiösa ritualer    2-555
Trolovning - seder och bruk    392.4
Tromber    551.515.3
Trombon    780.646.2
Trons förvaltningsstruktur    2-77
Trons- och religionshistoria    2-9
Trooping the Colour    355.16
Tropiska cykloner    551.515.2
Tropismer    591.185
Trosartiklar    2-284
Trossamfund och föreningar    2-78
Trosstjänst - militärtransporter    355.69
Trosstjänst - trängförband    357.3
Trumpet    780.646.1
Trupp    355.315
Trupper och annan personal på sjöfart, ombord på fartyg eller på kustförsvar    359.3
Truppförläggningar    355.71
Truster    334.757
Tryck    62-98
Tryckarea    62-98
Tryckeritillbehör    681.65
Tryckfrihet    342.732
Tryckfärger    667.52
Tryckhus, pressar och relaterade företag    655.15
Trycklufts- och vakuuminstallationer    696.5
Tryckmaskiner för kontors-, administrations- och laboratoriebruk    681.621
Tryckmetoder    655.3
Tryckmetoder - övriga    655.39
Tryckning    655.3
Tryckning - tidningar    070.32
Tryckpapper och tryckkartong    676.22
Tryckpressar    681.62
Tryckpressar (utom boktryckpressar)    681.625
Tryckpressar för speciella ändamål    681.625
Tryckrum - fotografi    771.13
Trycksvärta    667.52
Tryffel    635.85
Tråd    677.072
Träbearbetning, formgivning, hopsättning och ytbehandling, allmänt - skogsbruk    630*82
Träbearbetningsmaskiner    674.05
Träbearbetningsmetoder    674.02
Träbearbetningsverktyg    674.05
Träben    685.382
Träbyggande    694
Träd (långa träaktiga växter med stam)    582.091
Trädgårdsarbete som amatör, hobby, hemma, jordlotter    633/635.018
Trädgårdsodling    635
Trädgårdsplanering    712.4
Trädgårdsskötsel    63
Trädgårdsskötsel i park, egendomar och marknader    633/635.017
Trädgårdsstäder    711.417
Trädgårdsutsmyckning    712.7
Trädklättrare (t.ex. murgröna - araliaceae)    582.097
Trädnäbbmöss    599.78
Träförpackningar    674.6
Träfötter    685.382
Träindustrier och deras produkter    630*83
Träindustrins produkter    674.06
Träkol    662.71
Träkolning    662.71
Träkompositioner    674.8
Träkonsthantverk    745.51
Träkonstruktion i allmänhet    694.1
Träldom    326.9
Trämassa    676.15
Trängförband    357.3
Träning av trupper    355.25
Träning i fångenskap - zoologi    591.612
Träning, körning med ekipage - hästar    798.6
Träskruv - maskinelement    621.886
Träslag    674.03
Träsnitt    761.1
Tröghetsvängningar, seicher - havsvågor    551.466.6
Trötthet - psykologi    159.944.4
Tsunamier    551.466.6
Tuba    780.646.4
Tubulidentata    599.68
Tulium (Tm, atomnummer 69)    546.667
Tullavgifter    339.543
Tullavgifter som inkomstkälla    336.24
Tullpolitik    339.543
Tullsystem    339.543
Tumörer    616-006
Tung kristall    666.21
Tunga friidrott    796.8
Tunga träkonstruktioner    694.4
Tungmetaller i den fjärde gruppen    549.25
Tunicata    596.2
Tunisiens historia    94(611)
Tunnbinderi    674.4
Tunnelbanor    625.42
Tunnelbyggnad    624.19
Tunnlar    625.712.34
Tunnlar - konstruktion    624.19
Tunnlar -offentliga byggnader    725.95
Tunnplåts- och vitblecksvaror    672.4
Tupaiidae    599.78
Turbomaskiner    62-15
Turbopropfarkoster    629.7.035
Turbopumpar    621.67
Turdidae    598.288
Turism och miljö    338.484
Turism som näringsgren    338.48
Turismens egenskaper - speciella tilläggstal    338.48-1/-6
Turismens ekonomi och ledning    338.486
Turismens och turistresornas bakgrund och ursprung    338.481
Turismgeografi    338.483
Turismresurser    338.483
Turistboende    640.41
Turistmarknad    338.487
Turistpåverkan på den ekonomiska, sociala och kulturella miljön    338.485
Turkisk litteratur    821.512.161
Turmalingruppen    549.612
Tusenfotingar    595.6
TV-inspelning (till exempel, av filmer, balett, teater)    7.097
Tvivelaktiga grundämnen    546.798.39
TV-presentation av sportevenemang    796.097
TV-sändning    654.17
Tvåfassystem    544.012
Tvåhjärtbladiga växter    582.6/.9
Tvål och såpa    661.187
Tvålar    661.18
Tvålindustri    661.187
Tvångsarbete    326.92
Tvångsarbete - frihetsstraff    343.262
Tvångsförflyttning    343.264
Tvångsäktenskap    392.546/.547
Tvåspråkighet    81`246.2
Tvärsektioner - kanaler    626.3
Tvärstrimmig muskulatur (frivilliga, skelettmuskler)    612.74
Tvätt och tvätterier i allmänhet    648.1
Tvättinredningar    648
Tvättning    648.2
Tvättrum    643.52
Tyfoner    551.515.2
Tyger    687.03
Tyger med lugg    677.074.5
Tyger och andra råmaterial (urval, köp osv.)    646.1
Tygförband    358.3
Tyngdlyftning    796.88
Tyngdpunkt    531.24
Typ av arbete    331.102
Typ av föreställningar och presentationer    7.09
Typ av löner    331.22
Typ av markanvändning    332.38
Typ av musikframföranden eller presentation    78.09
Typ av skada - skogsbruk    630*41
Typer    655.24
Typer av dator    004.38
Typer av formbar konstform    7.027
Typer av föreningar - kemi    54-3
Typer av föreningar - oorganisk kemi    546-3
Typer av försäkringsbolag, företag    368.03
Typer av musikaliskt arbete    781.5
Typer av omdömen - logik    161.22
Typer av organisk förening    547-3
Typer av radiation (våg- och korpuskulär struktur)    54-7
Typer av skatt    336.226
Typer av social differentiering    316.342
Typer av social stratifiering    316.342
Typer av straff, andra    343.27
Typer av vattenfordon eller fartyg och deras konstruktion    629.51/.58
Typografi    655.26
Typografiska mått    655.24
Typologi - arkeologi    902.01
Typologier för välfärd - socialvård    364-14
Typologisk lingvistik    81`44
Typpsykologi    159.923
Typsnitt    655.24
Tyranni    321.61
Tyrannosauridae    598.192.32
Tysk litteratur    821.112.2
Tyska (högtyska, standard skriven tyska)    811.112.2
Tysklands historia    94(430)
Tysta överenskommelser - civilrätt    347.55
Tågplanen    656.22
Tålamods- och skicklighetsspel    794.5
Tålamodsspel    685.85
Tårtor    664.68
Täcken    684.72
Täckning av skulder - försäkring    368.027
Täckningsmedel - försäkring    368.027
Tält    685.53
Tält - byggnader    69.033
Tältmöbler    685.53
Tämjning av djur    636.01
Tändapparater    621.43.04
Tändmedel    662.4
Tändmetoder    621.43.04
Tändstickor    662.5
Tändämnen    662.4
Tänkande    159.955
Tänkta idealstäder    711.427
Tärningar    685.82
Täthet - mekanik    531.42
Tävlingar    7.092
Tävlingar - sport    796.093
Tävlingar - teater    792.09
Tävlingsbeteende - idrott    796.05
Tävlingsinriktad sport    796.034.6
Tömning eller utmattning genom överutnyttjande eller missbruk - miljöhot    504.12