Speciella tilläggstal

 -1/-9,.01/.09, `0/`9  Avsnitt II: Speciella tilläggstal

De speciella tilläggstalen -1/-9, .01/.09 och `0/`9 är begränsade i sin omfattning, och varje serie används för att beteckna återkommande koncept i den del av huvudtabellerna för vilka de är utformade och planerade, eller i vissa andra avsnitt där specifikt anges. Till skillnad från de allmänna tilläggen och underavdelningarna i avsnitt I, samma notering i de speciella tilläggstalen kan användas med olika betydelser i olika delar av huvudtabellerna, t.ex. -3 vid 54, 62 och 82; 0,02 vid 06, 334, 53, 54, 57, 621,3, 629, 656, 66, 677 och 7. Det betecknar emellertid alltid samma återkommande koncept vid huvudnumret där det är listat eller vid underavdelningarna för det numret.

A. Tre typer av notationer används som speciella tilläggstal. (a) bindestreckserien -1/-9 (men inte -0, se tabell 1k) är huvudsakligen analytisk eller differentierande i funktion, och tjänar till att indikera element, komponenter, egenskaper och andra detaljer om ämnet som betecknas med huvudtalet till vilket de gäller. Exempel: serien listad enligt 62-1/-9, är tillämplig (med något undantag) under hela 62/69, betecknande detaljer om ingenjörsvetenskap, teknik, mekanik och bearbetning; serien 82-1/-9, tillämplig i hela 82, som betecknar litterär form (poesi, drama, romaner osv.).

B. Serien med punkt noll.01/.09 används mer på olika sätt och utvecklas ofta mer detaljerat än -1/-9, vilket ger att man kan bilda undergrupper av återkommande koncept som aspekt, aktiviteter, processer, drift, anläggningar och utrustning. Exempel: 3.07/.08, tillämplig under 30/39 7.01 / .09, tillämplig (med något undantag) under hela 71/79; serier vid många tvåsiffriga och lägre nivåavdelningar i klass 5 (t.ex. 528, 53, 54, 556, 57/59), klass 8 och klass 9; och många serier i avdelningarna i klass 6.

C. Apostrofserien `0/`9 är vanligtvis mer specifik än -1/-9 och .01/.09. Exempel: 81`0 Utvecklingsfaser av språken, 81`2/`44 Ämnesområden inom lingvistik