ABC-INDEX

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


Det alfabetiska indexet omfattar för tillfället endast huvudklasserna, från klass 0 till klass 9, med sina speciella tillägg.  Indexet omfattar 12.992 söktermer. Det kommer att kompletteras med ett eventuellt separat index över söktermerna för  hjälptabellerna.