S

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Sabbath    2-563
Sabiales    582.65
Sabotage - inrikespolitik    323.26
Saccharum officinarum    633.61
Sadelmakeri    685.1
Sadelskinn    675.12
Safir    549.517.1
Safir - fyndigheter    553.82
Sagittariidae    598.279.21
Sagoböcker    087.5
Sagor    398.22
Sagor - litterär genre    82-343
Saker - civilrätt    347.2
Saker och egendom i internationell rätt    341.22
Sakförsäkring i allmänhet    368.1
Sakliga och antologiserande genrer - film    791.229
Saknad konst    7.063
Sakral musik    783
Sakralt kungarike    2-39
Sakrament    2-55
Sakramentalier    2-55
Sakrätter - civilrätt    347.2
Salamandridae    597.94
Salicaceae (videsläktet)    582.681.8
Sallader    641.83
Sallatväxter    635.5
Salmonidae    597.552.5
Salmoniformes    597.552.5
Saltbergarter    552.53
Salter    552.53
Salter - organiska ämnen    661.8
Salter och liknande föreningar    54-38
Salthaltiga källor    553.77
Saltlakekällor    553.77
Saltning - av vägar    625.76
Saltning - matbevarande    664.8.035
Saltning, inläggning osv. av kött    637.5.035
Salttektonik    551.247
Samarbete - utrikesekonomi    339.94
Samarbete mellan bibliotek    021.64
Samarium (Sm, atomnummer 62)    546.659
Samband mellan färg och spektrum    535.62
Samband mellan reflektion, brytning och absorption - optik    535.39
Samboförhållande    173
Samer - utbildning    376.7
Samhälleliga kostnader - ekonomi    338.58
Samhällen    711.435
Samhällen byggda på släktskap    316.323.2
Samhällen enligt specifika kriterier    316.325
Samhället som ett socialt system    316.3
Samhällshygien    628.4
Samhällsklasser    323.3
Samhällsplanering    71
Samhällsvetenskapliga aspekter av utveckling i samhällen och mellan samhällen    304.5
Samkataloger i allmänhet    019.6
Samkönade äktenskap - sociologi    316.361.15
Samlade verk av flera författare    082
Samlare    7.07
Samlarutgåvor    094.3
Samlevnad - sociologi    316.361
Samlingar - muséer    069.5
Samlingar av dokument av särskild form    086
Samlingsbibliografier    013
Samlingslokaler    725.83
Samlingsverk    08
Sammanfogning - byggnader    694
Sammansatt konstruktion - byggnader    693.9
Sammansatt, förstärkt, Sandwichelement    62-419
Sammanslutningar    06
Sammanslutningar av stjärnor    524.4
Sammansättning - kemi    54.02
Sammansättning och beredning av preparat - farmakologi    615.014
Sampling - samhällsvetenskaperna    303.5
Samproduktion - utrikesekonomi    339.94
Samspel - administration    005.42
Samtal om olika ämnen - litterär genre    82-83
Samtida redogörelser - religiösa texter    2-283
Samvetsfrihet    342.731
Sand, grus och liknande - byggnader    691.22
Sand, grus, småsten    553.62
Sandning - av vägar    625.76
Sandstenavsättningar    553.57
Sanitet - teknisk hygien    628
Sanitetsinspektion och kontroll    614.3
Sanitär mikrobiologi    579.63
Sanitära och elektriska installationer    696
Sanitärt papper    676.25
Sanktioner - ekonomisk lag    346.9
Sanna lösningar - kemi    544.35
Sanning - metafysik    111.83
Sanningar och förfalskningar av uttalanden - logik    161.25
Sanningshalt, sanning    177.3
Sanningsvärde - filosofi    165.5
Sannolikhetskalkyl    519.2
Santalales    582.728
Sapindaceae (kinesträdsväxter)    582.747
Sapindales    582.74
Sarcopterygii    597.41
Satellitnavigering    629.052.9
Satellitstäder, förorter, nya städer    711.417
Satirer    82-7
Satiriska låtar    784.72
Satiriska och humoristiska dikter    82-17
Satiriska romaner    82-313.1
Satiriska ämnen - konst    7.049.2
Satskalkyl - logik    164.1
Satslogik    164.1
Satslära    81`367
Saturnus    523.46
Sauropsida    598.1/.2
Sauropsider    598
Savojkål    635.34
Saxifragales    582.70
Saxofon    780.643.2
Scandentia    599.78
Scaphopoda    594.2
Scarlatina    616.917
Scen    792
Scendans    792.83
Scendesign och dekor i allmänhet    792.021
Scener ur livet - konst    7.041.7
Scenmålning    75.054
Schack    794.1
Schackspel    685.84
Schak    622.25
Schakreparation    622.25
Schaksänkning    622.25
Schaktuppvärmning    622.4
Schalottenlök    635.26
Scharlakansfeber    616.917
Schema - undervisning    37.091.214
Schismatiska grupper    2-87
Schizofreni    616.895.8
Schizophyta    582.23
Schweiz historia    94(494)
Science fiction    82-311.9
Scientologi    299.93
Sciuromorpha    599.322
Scombridae    597.556.334.11
Scorpaeniformes    597.556.31
Scorpionidea (skorpioner)    595.46
Seaborgium (Sb, atomnummer 106)    546.798.33
Secessionistiska partier    329.273
Sedelemissionsbanker    336.711
Sedelförfalskning    343.51
Seder och bruk    39
Seder och bruk i den enskildes liv    392
Sedimentbildning    551.3.051
Sedimentära bergarter    552.5
Sedlar    336.747
Sedlighetsbrott    343.54
Sedlighetspolis    351.764
Sedvanerätt äktenskap    392.62
Sedvänjor i beredning och konsumtion av mat    392.81
Sedvänjor vid beredning och konsumtion av drycker    392.86
Sefardisk judendom    264
Segelbåtar, seglande joller och små segeljakt    629.525
Segelfartyg    629.53
Segelflyg    797.551
Segling    797.14
Segregation    323.118
Seismiska havsvågor    551.466.6
Seismologi    550.34
Sekretariat - administration    005.91
Sekretess - idéspridning    001.99
Sekretessfrågor - krigsoperationer    355.40
Sekretion    612.4
Sekretion - allmän zoologi    591.14
Sekretion- växtfysiologi    581.13
Sektariska rörelser    2-79
Sekter    2-79
Sekularism    299.5
Sekundär, restvärme, tryck - maskiner    62-68
Sekundärelement - elektrokemisk teknik    621.35
Sele av läder    675.12
Selen    553.66
Selen (Se, atomnummer 34)    546.23
Selenologi    523.34
Selleri    635.53
Sellerirötter    633.42
Sellerirötter - trädgårdsodling    635.12
Semantik    81`37
Semantisk webb    004.774.2
Seminarier - utbildning    37.091.32
Semiologi    616-07
Semiologi - lingvistik    81`22
Semiologi, urinsjukdomars symptomatologi    616.63
Semiotik    519.76
Semiotik - lingvistik    81`22
Senap    664.53
Senap - kryddväxter    633.84
Senaste rörelser - ekonomiska rörelser    330.88
Senilitet    612.67
Senmedeltida konst    7.033.5
Senrenässansen    7.034.6
Sensoriska nerver    611.83
Sententiae    82-84
Separata delar av musikdramatiska verk (andra än vokalmusik)    78.086
Separatistiska partier    329.273
Separering av stavelser - Ordbildning    003.084
Septikemi    616.94
Septiska sjukdomar    616.94
Serbisk litteratur    821.163.41
Serbiska    811.163.41
Seriation - arkeologi    902.01
Serietidningar    741.52
Serpentes    598.162
Serum    616.15
Servering    642.6
Serverings- och dryckeskärl och tillbehör    683.51
Serveringsredskap    642.73
Serveringsrum    643.4
Serviceanvändare - socialvård    364-22
Servicedjur för patrull, samband och kontrolltjänst    636.043
Servicefordon - specialfartyg    629.561
Serviceindustrin    338.46
Servicenod - datateknik    004.738.1
Servicestationer - trafikorganisation    656.06
Serviser    642.7
Servitut - civilrätt    347.26
Servokomponenter    681.58
Sex och sexualitet - biologi    57.017.5
Sexgenetik    575.18
Sexkörtlar - allmän zoologi    591.46
Sexliv - hälsa    613.88
Sexualetik    176
Sexualhygien    613.88
Sexualitet - hälsa    613.88
Sexualmoral    176
Sexualundervisning - hälsa    613.88
Sexuell hygien    613.888
Sexuell inbjudan    343.544
Sexuell läggning - hälsa    613.885
Sexuell psykopatologi    616.89-008.442
Sexuell renhet    176.1
Sexuella brott mot personer som inte är villiga, eller odugliga att besluta    343.541
Sexuella funktionsstörningar hos mannen    616.69
Sexuella inversioner, avvikelser, perversioner    616.89-008.442
Sexuella perversioner    176.4
Sexuella relationer och sexliv - sociologi    316.367
Sexuella relationer, sexuell aktivitet - religiös praxis    2-447
Sexuella övergrepp    364.633
Sfragistik    736.3
Sfärisk astronomi    521.9
Shamanism    256
Shelfbildningar    551.351.2
Shia    284
Shiamuslimer    284
Shintoism    225.2
Shivaism    233.3
Sidospår och deras utrustning - rälsfordon    629.47
Siffersystem    003.35
Sigill - heraldik    929.651
Sigillografi    736
Sigillografi - skulptur    736.3
Sigla - Skrift    003.083
Signal- och säkerhetssystem - järnvägar    656.25
Signal teori    621.391
Signalakustik    534.87
Signalflaggor    929.929
Signaltjänster    654.9
Sikhism    235
Silikat av magnesium, aluminium, järn osv.    553.67
Silikater    549.6
Silikatfärg    666.29
Silkesframställning    638.2
Silkesmaskodling    638.2
Siluetter    741.7
Siluridae    597.551.41
Silver    669.22
Silver - mineralogi    549.282
Silver (Ag, atomnummer 47)    546.57
Silverfyndigheter    553.41
Silverföreningar    661.85
Silvergrupp - fotografi    772.1
Silversmide    739.1
Silviidae    598.288
Simbad - hygien    613.47
Simhopp    797.26
Simiiformes (apliknande)    599.82/.89
Simning    797.21
Simtävlingar    797.21
Simulering - datorbaserad    004.94
Simultantolkning    81`253
Simutrustning och installationer    685.73
Sinkningar    62-44
Sinnesförnimmelse - psykologi    159.93
Sinnesorgan - fysiologi    612.8
Sinnesorganen    611.8
Sinnesorganen - medicin    611.84/.88
Sinnesrörelser    159.942
Sinnessjukdom och kriminalitet    343.96
Sirenia (sirendjur)    599.55
Sirenidae    597.91
De sista dagarna - religion    2-175
Sittidae    598.289
Sittmöbler    684.43
Situation för den som är tvungen att vara hemma    364.696.4
Sjukdomar i blodbildande organ, endokryna körtlar och retikuloendoteliala systemet    616.4
Sjukdomar i mannens könsorgan    616.64
Sjukdomar i mediastinum    616.27
Sjukdomar i mun och tänder    616.31
Sjukdomar i näsan, nässlemhinnan, bihålor    616.21
Sjukdomar i pleura (lungsäcken)    616.25
Sjukdomar i rektum och anus (ändtarmen och stolgången)    616.35
Sjukdomar i urinblåsan och urinröret    616.62
Sjukdomar i ventrikeln (magsäcken)    616.33
Sjukdomar och skador förorsakade av gruvarbete    622.87
Sjukdomar orsakade av felaktiga kostvanor    616.39
Sjukdomsbärare    576.89
Sjukdomsformer och -förlopp    616-03
Sjukdomsorsaker    616-02
Sjukförsäkring    364.32
Sjukgymnastik    615.8
Sjukhus    614.21
Sjukhusbibliotek    027.6
Sjukhusfordon, lasarettsfartyg osv.    341.33
Sjuklighet - demografi    314.14
Sjuklön    331.216
Sjukstugor    614.21
Sjukvård    616-083
Sjukvårdsartiklar    615.47
Sjukvårdstjänster - socialvård    364-787.9
Själ- metafysik    128
Själars transmigration    129
Själavandring - metafysik    129
Själslivets egenskaper    159.922
Själslivets hygien    159.91
Själslivets utveckling    159.92
Själv och inte-jag    159.923.2
Själv och kropp    159.923.2
Själv och samhälle    159.923.2
Själv som person    159.923.2
Självbestämmanderätt    341.231
Självbestämmanderätt för nationaliteter    323.17
Självbiografiska romaner    82-312.6
Självförsäkring    368.024
Självhjälpskontor - socialvård    364-36
Självkännedom    159.923.2
Självlärande    37.041
Självmord    179.7
Självmord - etnografi    394.8
Självmord - som brott    343.614
Självporträtt    7.041.53
Självservice måltider    642.5
Självstudier    37.041
Självstyrande ekonomiska föreningar    334.78
Självstyre    342.25
Självständig förvaltning av regioner i ett land    353.9
Självständighetsrörelser    325.8
Sjätte och sjunde gruppens metaller    546.7
Sjöar    556.55
Sjöborrar    593.95
Sjökrig    355.49
Sjökrigshistoria    355.49
Sjölandskap - konst    7.047
Sjörätt    347.79
Sjöskum    679.91
Sjöslag    355.49
Sjöstjärnor    593.93
Sjöteknik    629.5
Sjötransporter    656.6
Skada - konst    7.025.1
Skada på trädets tillväxt på grund av människan - skogsbruk    630*46
Skadade parter - straffrätt    343.122
Skadebekämpning    632
Skadedjur - tillämpad zoologi    591.65
Skadedjur på växter (utom insekter)    632.6
Skadeförsäkring    368.1
Skadeinsekter - växtskador    632.7
Skadestånd - civilrätt    347.5
Skadeståndsanspråk - trafikorganisation    656.04
Skadeväxter (dvs skadliga för andra växter)    632.5
Skadlig kroppsställning    613.65
Skadliga fysikaliska inflytanden    613.64
Skador av en känd naturlig eller biologisk agent - miljöhot    504.3
Skador från skadliga material    504.5
Skador förorsakade av djur - skogsbruk    630*45
Skador förorsakade av växter - skogsbruk    630*44
Skador genom oorganiskt inflytande (utom brand)    630*42
Skador med okänd orsak - växtskador    632.8
Skador på grund av fysiska faktorer - miljöhot    504.6
Skador på grund av naturliga orsaker - miljöhot    504.4
Skador på grund av vädret - växtskador    632.11
Skador på vissa organ    613.65
Skador på växt- och djurlivet från gruv- och anriktningsdrift    622.85
Skakidiofoner    780.633
Skal    637.61
Skal (av djur)    679.92
Skalbaggar    595.76
Skall    617.51
Skalor    53.085
Skandalspridning    177.2
Skandinaviska religioner    257.8
Skandium (Sc, atomnummer 21)    546.63
Skannrar    004.352
Skapande verksamhet - psykologi    159.928
Skarpa kryddväxter    633.84
Skateboard    796.694
Skatt på tillgångar    336.226.2
Skatter    336.2
Skatter - offentlig förvaltning    351.71
Skattfynd    903.8
Skelett    611.7
Skelettkonstruktioner - byggnadsverk    624.94
Skelettmuskulatur    616.74
Skelett-och rörelseapparatens system    616.7
Skelettsjukdomar    616.71
Skenmonterade (glidande) transporter    629.316
Skepp för offshoreändamål    629.563
Skeppsbyggnad    629.51/.58
Skeppsfart    656.61
Skeppshälsa och hygien    613.68
Skepticism - filosofi    165.72
Sketcher    792.25
Skiagrafi    742.5
Skibob och alpin surfing    796.94
Skick vad gäller förekomst och behandling - kemi    54-11
Skidor och tillbehör    685.36
Skidsport    796.92
Skidåkning    796.9
Skikt mellan litosfären och barysfären    551.15
Skildring av vardagen - romaner    82-311.2
Skillingtrycksvisor    398.8
Skilsmässa, upplösning av äktenskapen eller samboförhållanden - sociologi    316.363
Skinn    637.61
Skinn och hudar    675.03
Skissböcker    741.9
Skjutvapen    623.44
Skleros    616-004
Skodonskinn    675.14
Skogar - tro och seder    398.32
Skogar, skogsbruk och skogsprodukter    630*0
Skogen och skogsbruket ur samhällsekonomiskt synpunkt    630*9
Skogens systematisk botanik    630*17
Skogens systematisk zoologi    630*14
Skogens växtekologi    630*18
Skoglig företagsekonomi    630*6
Skoglig företagsekonomi: allmänt    630*64
Skogsbeskattning    630*95
Skogsbeståndens utveckling och struktur    630*56
Skogsbiologi    630*1
Skogsbiologi (allmänt)    630*12
Skogsbotanik i allmänhet    630*16
Skogsbrand    630*43
Skogsbruk    630
Skogsbrukens systematik ur socioekonomisk synvinkel    630*90
Skogsbruksföretagens förvaltning och organisation    630*68
Skogsdjurens ekologi    630*15
Skogsförvaltning: allmän, teori och principer    630*61
Skogsindelning    630*6
Skogsindelningsmetoder    630*62
Skogsprodukter och deras användning    630*8
Skogsskador och skogsskydd    630*4
Skogsskyddets allmänna teknik    630*41
Skogsskötsel    630*2
Skogstekniska anläggningar    630*38
Skogsuppskattning    630*5
Skogszoologi i allmänhet    630*13
Skogsägarförhållanden och ägarpolitik    630*92
Skogsövervakning    630*57
Skolasticism    141.31
Skolbibliotek    027.8
Skolinspektion    37.014.6
Skolor för alla åldrar    373.55
Skolor som ger allmän utbildning    373
Skolplikt    37.014.1
Skolreformer    37.014.3
Skomakeri    685.34
Skor    685.34
Skorprörelser    551.242
Skorstenar - konstruktioner    624.97
Skrapor    621.87
Skridskor    685.36
Skridskoåkning    796.91
Skrift för publicering    003.075
Skrifter från amerikanska kulturer - skriftsystem    003.32
Skrifter i serier, tidskrifter, recensionsorgan    82-92
Skrifternas ursprung, föregångare    003.01
Skriftkarakteristika    003.08
Skriftlig översättning    81`255
Skriftlösa religioner    21
Skriftsystem    003
Skriftsystemets koder    003.29
Skriftsystemets uppkomst    003.02
Skriv- och kontorsmateriel    686
Skriv- och ritpennor    667.5
Skrivare med ljusemitterande-dioder (LED) och liknande sidskrivare    681.625.924
Skrivbläck    667.4
Skrivbord    684.44
Skrivbordsdatorer    004.382.72
Skrivböcker    686.81
Skrivdon    003.5
Skrivmaskiner    681.61
Skrivmaskinspapper    676.23
Skrivmaterial    667.4/.5
Skrivmaterial - skriftsystem    003.5
Skrivning - psykologi    159.946.4
Skrivning av poster, fribrev och handlingar - diplomatik    003.074
Skrivpapper    676.23
Skrivsystem för synskadade    003.24
Skrivtecken    003
Skruvar - maskinelement    621.882
Skruvgängformning    621.99
Skruvning    621.99
Skruvnycklar - maskinelement    621.883
Skruvtappning    621.99
Skruvåtdragare - maskinelement    621.883
Skrytsamhet    177.4
Skräckfilmer    791.221.9
Skrädderi    746.4
Skrädderiarbete    687.1
Skräppsläktet    635.45
Skuggavgränsning    742.5
Skuld - sociala frågor    364.664
Skuldslaveri    326.92
Skulptur    73
Skulptur i allmänhet    730
Skulpturmålning    75.055
Skvadron    355.314
Skvaller    177.2
Skydd - elektrisk energi    621.316.9
Skydd av egendom, ägande    332.27
Skydd av enskilda maskindelar    62-76
Skydd av hotade levande element - miljön    502.172
Skydd av psykiska och materiella livsbehov    36
Skydd mot fukt - byggnader    699.82
Skydd mot korrosion    620.197
Skydd mot miljöförstörelse från industrianläggningar    628.5
Skydd mot olyckor, risker - sport    796.02
Skydd och beväpning av fartyg    623.9
Skydd och vård av djur    591.615
Skydd, rationell användning och förnyelse av naturresurser    502.171
Skyddat boende    364-55
Skyddat boende - sociala frågor    365
Skyddsanordningar - elektrisk energi    621.316.9
Skyddsanordningar för maskiner    62-75
Skyddsanordningar för personal och allmänhet - maskiner    62-78
Skyddskläder - hälsa    614.89
Skyddskläder - tillverkning    687.17
Skyddsmedel - allmän botanik    581.57
Skyddsmekanismer - zoologi    591.57
Skyddsteknik - hälsovård    614
Skyddsteknik - olycksrisker    614.8
Skyddsutrustning    623.445
Skyddsåtgärder - olycksrisker    614.83
Skyddsåtgärder - sexuell hygien    613.888.1
Skyddsåtgärder mot diverse fysikalisk påverkan    699.88
Skyddsåtgärder mot gaser, damm, röta och insekter    699.87
Skyddsåtgärder vid uppställning av maskiner    62-74
Skyldiga personer - internationell rätt    341.46
Skyltmålning (t.ex. för affischer, butiksskyltar)    744.9
Skytte mot ett rörligt mål    799.312.2
Skådespel    792.2
Skådespelarkonst    791.635
Skådespelarnas rekvisita och utrustning    792.024
Skådespeleri    792.028
Skålar - av glas    666.17
Skålar - förhistoria    903.23
Skåp    684.45
Skåparbeten    694.7
Skäggstilar - etnografi    391.5
Skämt    398.25
Skärgårdar    551.42
Skärm- och stencilarbete    655.33
Skärmar    684.49
Skärmar - tillverkning    688.6
Skärning    655.36
Skärp    687.3
Skärseld    2-188.6
Skärverktyg    672.7
Sköldkörtel    616.44
Sköldlöss odling    638.3
Sköldpaddor    598.125
Skönhet - metafysik    111.85
Skönhetsvård    687.55
Skönhetsvård - etnografi    391.6
Skönhetsvård - industri    687.5
Skönhetsvård - kroppsvård    646.7
Skönlitterär biografi, halvbiografi    82-312.6
Skörd    631.55
Skörderedskap    631.35
Skötsel och vård av maskiner    62-7
Skötsel och vård av viltbestånd    639.1.04
Slag - krig    355.48
Slag av deltagande i sporten    796.07
Slag av försäkringsbrev    368.026
Slag- och kastvapen    623.446
Slaginstrument med tangentbord    780.616.43
Slagord    81`373.48
Slagruta - geologisk undersökning    550.87
Slagverksinstrument    780.634
Slakterier    637.51
Slakthushygien    614.97
Slaktmetoder    614.97
Slaveri    326
Slaveri som ekonomiskt system    330.342.12
Slaveriets avskaffande    326.8
Slavhandel    326.1
Slaviska och baltiska religioner    257.7
Slaviska språk    811.16
Slemhinnornas stockning    616-002
Slider - maskiner    62-31
Slipmaterial och verktyg    621.92
Slipmedel    666.79
Slipning och liknande förfaranden    621.92
Slipning och liknande processer    621.9
Sloganer    81`373.48
Slott    728.82
Slovakisk litteratur    821.162.4
Slovakiska    811.162.4
Sloveniens historia    94(497.4)
Slovensk litteratur    821.163.6
Slovenska    811.163.6
Slussar    626.4
Slutare - kameror    771.36
Slutdon - elektroteknik    621.3.06
Slutledningsförfarande och slutledningar - logik    162
Slutsats via analogi - logik    162.4
Slutsatser - logik    162
Släkthistoria    929.52
Släktskap    347.63
Släktskap -    392.31
Släpfordon och kopplingsbara fordon i allmänhet    629.332
Släppventiler - maskiner    62-33
Smak - psykologi    159.934
Smak (smaksinne) - fysiologi    612.87
Smaktillsatser    664.5
Smaktillsatser - livsmedel    641.88
Smaragd    549.646
Smaragd - fyndigheter    553.83
Smedjor    621.73
Smeknamn    392.91
Smicker    177.3
Smidda produkter av välljärn och stål    672.3
Smide    682.6
Smideshantverk    682
Smidesteknik    621.735
Smidning    621.73
Smink - hygien    613.49
Smittkoppor    616.912
Smittsamma sjukdomar    616.9
Smultron    634.75
Smyckekonst    739.2
Smycken    671.12
Smycken - etnografi    391
Smycken - i ädelstenar    671.18
Små enheter - väpnade styrkor    355.316
Små föremål av oregelbunden form    62-493
Små målspel    794.8
Små, tillfälliga strukturer - byggnader    711.68
Småbröd    664.68
Småbåtar    629.52
Smådjävlar    398.41
Småfrukt    634.7
Småhus    728.3
Småhus - arkitektur    728.37
Småplaneter    523.44
Småprat    177.2
Smårätter    641.8
Småsamhällen    711.437
Småstäder    711.435
Smält basalt    666.19
Smält kiselsyra    666.19
Smältning - gjuteriteknik    621.745
Smärgel och korund (som abrasiva)    553.65
Smör    637.2
Smörersättningar    637.28
Smörframställning    637.2
Smörgåsar    641.84
Smörjanordningar - maskiner    62-72
Smörjning - drivkraftsteknik    621.8
Smörjning - maskinelement    621.89
Smörjning - maskiner    62-72
Smörjoljor    665.76
Snabbmats restauranger    640.433
Snickares arbete    694.1
Snickeri    674.2
Snickeri - byggnader    694.1
Snickeriarbeten    694.6
Snobberi    177.5
Snyltdjur    576.89
Snyltväxter    576.88
Snäckor    594.3
Snö    551.578.4
Snö och is - glaciologi    551.322
Snö- och isteknik    624.14
Snöblandat regn    551.578.4
Snöröjning - av vägar    625.76
Snöröjning - järnvägar    625.17
Snöstormar    551.578.45
Soaréer    792.7
Social administration    364-73
Social differentiering    316.34
Social differentiering enligt specifika kriterier    316.344
Social differentiering enligt specifika nationella, etniska och religiösa ursprung eller härkomst    316.347
Social dynamik    316.4
Social fostran - utbildning    37.035
Social förändring i globala samhällen    316.42
Social isolering    364.624.4
Social klättring    177.5
Social kommunikation    316.77
Social konflikt    316.48
Social lätthet, savoir-vivre    177.1
Social ojämlikhet    177.5
Social omsorg    364
Social position    316.66
Social produkt - ekonomi    330.5
Social rang    395.3
Social redovisning - ekonomi    330.53
Social roll    316.66
Social rörlighet    316.44
Social status    316.66
Social stratifiering    316.34
Social stratifiering och klasstruktur av olika socioekonomiska formationer    316.343
Social struktur    316.3
Social upplösning - kultursociologi    316.758
Social utveckling    316.42
Social välfärd    364
Sociala arrangemang - utbildning    37.091.217
Sociala aspekter av ledarskapet - administration    005.35
Sociala attityder    316.64
Sociala danser för enskilda par    793.33
Sociala differentieringsprocesser    316.44
Sociala frågor    364.6
Sociala frågor, allmänt    304
Sociala förhållanden    364.65
Sociala förmåner    364.3
Sociala förmåner - offentliga finanser    336.57
Sociala grupper    316.35
Sociala inrättningar    364-5
Sociala krav på bostäder    365.22
Sociala och kulturella frågor    304.2
Sociala organisationer    316.35
Sociala processer    316.4
Sociala relationer    316.47
Sociala relationer - religiös praxis    2-444
Sociala relationer - utbildning    37.06
Sociala relationer inom arten - zoologi    591.556
Sociala romaner    82-311.4
Sociala synpunkter av utbildningspolitiken    37.014.53
Sociala tjänster    364-7
Sociala typer och grupper - religion    2-48
Sociala utopier    304.9
Sociala välfärdsverksamheter    364-7
Sociala åtgärder för att förebygga brottslighet    343.85
Sociala, administrativa, lagstiftande åtgärder för miljöskyddet    502.14
Socialdemokratiska och icke-marxistiska socialistiska ekonomiska teorier    330.86
Socialdemokratiska partier    329.14
Socialdepartementet    354.85
Socialetik    172
Socialförsäkring    364.3
Socialförsäkringar    351.84
Socialgrupper - inrikespolitik    323.3
Socialisering    316.614
Socialisering - regional ekonomi    332.26
Socialisering av personligheten    316.61
Socialistisk demokrati    321.74
Socialistisk ekonomi    330.342.151
Socialistiska och kommunistiska samhällen    316.323.7
Socialistiska partier    329.14
Socialistiska system och skolor    141.8
Socialistiska teorier före Marx - ekonomi    330.84
Sociallagstiftning    351.83
Socialpolitik    304
Socialpsykologi    316.6
Socialrätt    349.3
Socialrättsliga, korporativa, religiösa och antroposofiska ekonomiska teorier    330.87
Socialt ansvar i ledningen - administration    005.35
Socialt arbete    364-78
Socialt beteende    316.62
Socialt beteende - religiös praxis    2-44
Socialt liv    316.62
Socialt liv - etnografi    394
Socialt medvetande    316.64
Socialt stöd    364-787.2
Socialt stöd - socialvård    364.3
Socialt underläge - sociala frågor    364.614
Socialvård    36
Socialvård - lagstiftning    351.84
Socialvårdens teori    364-1
Socialvårdsbyråer    364-3
Socialvårdsorganisationer    364-3
Socioekonomiska formationer    316.323
Socioekonomiska typer av det globala samhället    316.323
Sociografi    308
Sociokulturell personlighet    316.61
Sociolingvistik    81`27
Sociologi    316
Sociologi av ekologiska delsystem och institutioner    316.334.5
Sociologi av ekonomiska delsystem och institutioner    316.334.2
Sociologiska riktningar och skolor    316.2
Socker    664.1
Socker- och stärkelseväxter    633.6
Sockerbetor    633.63
Sockerrör    633.61
Soffioni    551.23
Soffor    684.43
Sofismer - logik    162.5
Softboll    796.357
Sol- och månförmörkelser    521.81
Solaktivitet    523.98
Solanaceae (potatisväxter)    582.930
Solanales    582.93
Solanum tuberosum - trädgårdsodling    635.21
Sold - militärförvaltning    355.64
Soldaterna    355.11
Soldaters och veteraners rörelser    329.75
Solen    523.9
Solenoconchae    594.2
Solfjädrar    688.5
Solfysik    523.9
Solkraftverk    621.311.243
Solosång    78.087.61
Solståndseldar    398.31
Solsystemet    523
Solsystemets allmänna egenskaper    523.2
Solsystemets rörelser i rymden    523.24
Solvärme    697.7
Somatisk cellkärnöverföring    602.74
Somatisk kloning    602.74
Somatologi    572.5
Somatologi - medicin    611.9
Sommarhögtider    398.332.2
Sommarsolstånd    398.332.2
Son et lumière - Ljud och ljus - teater    792.95
Sonar    681.88
Sonater    78.082
Sonokemi    544.57
Sopförbränning    628.474
Sorg    393.7
Sorgetåg    393.9
Sorghum    633.17
Sorgsånger    393.94
Sorgtalan    393.94
Soricidae    599.363
Soricomorpha    599.36
Sorteringsmaskiner    681.18
Soteriologi    2-185.5
Souvenirer    688.3
Sovjetunionens historia (USSR), 1917-1991    94(47+57)
Sovrum    643.51
Sovstäder    711.48
Sovsäckar    685.51
Spaniens historia    94(460)
Spannmål    633.1
Spannmålsprodukter    664.69
Spansk litteratur    821.134.2
Spanska    811.134.2
Sparande    336.72
Sparbanker    336.722
Sparbössor    688.96
Sparris (Asparagus officinalis)    635.31
Sparrisordningen    582.58
Specialbanor    625.3
Specialbehandling för konsumtion - kött    637.5.039
Specialbibliotek    026
Specialdatorer    004.383
Specialdomstolar    347.99
Specialeffekter - filmning    778.534.6
Specialfartyg och vattenfordon    629.56
Specialfordon    629.36
Specialfordon med två eller flera hjul    629.37
Specialförband    358.2
Specialförädlat läder    675.26
Specialgarvat läder    675.24
Specialiserad personal i flottan    359.2
Specialiserade funktioner - bibliotek    021.4
Specialisering - utrikesekonomi    339.94
Specialister och särskilda befattningshavare - väpnade styrkor    355.34
Specialkår - väpnade styrkor    355.318
Specialmassor för elektrotekniskt bruk    666.65
Specialskolor med universitetsstatus    378.6
Specialundervisning    376
Specialvagnar    629.46
Speciell antropogeografi    572.9
Speciell elektroteknik    621.3.03
Speciell genealogi    929.52
Speciell metafysik    122/129
Speciell patologi    616.1/.9
Speciell straffrätt    344
Speciella frågor rörande förlagsverksamhet och bokhandel    655.5
Speciella fysikaliska och fysikalisk-kemiska arbetsmetoder    66.08
Speciella grenar av algebra    512.6
Speciella grödor    633/635
Speciella internationella organ    341.16
Speciella kemiska industrier    661.1
Speciella kemiska processer    542.9
Speciella konstruktioner med hänsyn till storlek, livslängd, läge och form    624.03
Speciella lädersorter    675.1
Speciella mätningar av träd och bestånd - skogsbruk    630*53
Speciella processer och avslut - kemisk teknik    66.05
Speciella slag av teater    792.9
Speciella stjärnor    524.35
Speciella terrängfordon    629.373
Speciella terrängfordon med två eller flera hjul    629.37
Speciella tilläggstal för konst    7.01/.09
Speciella tilläggstal för perioder och faser av litteraturutvecklingen    82`01/`06
Speciella tätortsområden    711.5
Speciella viner    663.22
Specifika företagsekonomiska problem för virkesproduktion    630*65
Specifika infektioner    616.98
Specifika lösningar för integrationsproblem - mekanik    531.26
Speditionsföretag    656.96
Spegelglas    666.16
Spegeltillverkning    686.7
Spektra, allmänt    535.33
Spektralanalys    543.42
Spektralanalysmetoder    543.4
Spektrofotometriska titreringsmetoder    543.48
Spekulation - etik    174.5
Spel    394.3
Spel - rekreation    79
Spel för en enskild uppträdande person    82-27
Spel med klot, käglar    796.28
Spel med rep (t.ex. hopprep), tunnband, gungor    796.21
Spel som inte kännetecknas av särskild handling    793.7
Spel som spelas med fjäderboll    796.344
Spelautomater    004.388.4
Speleologi    551.44
Spelfilmer    791-21
Spelklubbar    343.56
Spelkort och tillbehör    685.81
Spelteori    519.83
Spenat (Spinacia oleracea)    635.41
Spermatozoider - allmän botanik    581.35
Spets    746.2
Spheniscidae (pingviner)    598.231
Sphenisciformes    598.231
Sphenodontia    598.15
Spik - maskinelement    621.886
Spill- och dagvattenanläggningar i tätort    628.2
Spindeldjur i allmänhet    595.4
Spindlar    595.44
Spionage    343.32
Spionage - förfalskningsbrott    343.52
Spionage - krigsoperationer    355.40
Spionage - utrikespolitik    327.84
Spionprogram - datateknik    004.493
Spiral- och krökta bakterier    579.83
Spirande och fästa bakterier    579.83
Spiritualism (spiritism) som metafysiskt problem    133.9
Spirituals    398.88
Spirituell kristendom    279.98
Spiroketer    579.83
Spisar    683.95
Spisar och kök i allmänhet    683.92
Spisar: konsthantverk    749.2
Spisgaller    683.93
Splittringsgrupper - religioner    2-86
Spolar - magnetism    621.318
Spolningsenheter    62-39
Spongiaria (porifera)    593.4
Sponsring    7.078
Sporer    581.33
Sporozoa    593.19
Sporsvampar i allmänhet    635.83
Sport    796
Sport med häst eller andra djur    798
Sportaktivitet ur olika synpunkter    796.03
Sportartiklar    685.6
Sportentusiaster    796.073
Sportfans    796.073
Sportfiske    799.1
Sportkläder    687.14
Sportkännare    796.073
Sportredskap, utrustning    796.02
Sportskytte    799.3
Sportträning    796.015
Sprejformning - metallurgi    621.767
Sprickor - speleologi    551.442
Spridda och kolloidala system    544.77
Spridning av faktiskt vetande    001.92
Spridningsmedel - fauna    591.91
Sprinklerenheter    62-39
Sprintar - maskinelement    621.886
Spritlicenser    351.761
Språk från Nilen och Sahara    811.42
Språk i Oceanien    811.622
Språkanvändning och renhet    81`271
Språkbruk vid rättskipning    347.97
Språkets användning    81`27
Språkets psykologi    81`23
Språkkontroll    81`26
Språkliga rättigheter    342.725
Språkplanering    81`26
Språkriktighet    81`35
Språkstandardisering    81`26
Sprängämnen    662.2
Spurensicherung (konst)    7.038.541
Spådom - geologisk undersökning    550.87
Spådomskonst  - det ockulta    133.3
Spånavskiljande bearbetning    621.91
Spånfritt arbete    621.73/.77
Spånlös bearbetning    621.96
Spårbunden trafik, järnvägar    711.75
Spårning av relationer mellan vetenskapliga fakta    001.5
Spårvagnar    629.433
Spårvägar    625.46
Spänning - elektroteknik    621.3.015
Spänning efter intervall - elektroteknik    621.3.027
Spänningar och konflikter - utrikespolitik    327.5
Spänningsfilm    791.221.5
Spänningstoppar - elektroteknik    621.3.015
Spöken    398.42
Squamata    599.311
Squamata (fjällreptiler)    598.16
Squash    796.346
Stadgad lag    340.13
Stadier i det andliga livet    2-558
Stadsbebyggelse ur geografisk synpunkt    911.375
Stadscentra    711.523
Stadshygien    614.78
Stadskulturer (civilisationer)    903`18
Stadsmurar    725.96
Stadsmöblering    711.68
Stadsplan    711.4
Stadsplanering    71
Stadsportar    725.96
Stammar (axlar) - allmän botanik    581.44
Stamvägar    625.711.1
Standard - flaggor    929.9
Standarder allmänt    006.3
Standarder enligt deras natur och giltighet    006.3
Standarder för förebyggande av olyckor, t.ex. standarder för skydd mot joniserande strålning    006.88
Standarder i egentlig bemärkelse    006.35
Standardisering    81`2
Standardisering - farmakologi    615.07
Standardisering av produkter, verksamheter, vikter, mått och tid    006
Standardisering av vikt, mått och tidmätning    006.9
Standardiseringsverksamhet i allmänhet    006.1
Standardlösningar - kemi    54-42
Standardtid    006.924
Stannater    549.6
Staphylinoidea    595.763
Stark ström - elektroteknik    621.3.022
Starka strömstyrkor allmänt - elektroteknik    621.3.022
Start - maskindetaljer    62-57
Stat    342.1
Stat och samhälle    321
Stat och territorium    321.01
Staten som rättssubjekt    346.22
Statens departement    354.11/.86
Statens och regeringens auktoritet över utbildningen    37.014.55
Statens upplåning    336.27
Stater i en federation    353.1
Staters ömsesidiga rättigheter och skyldigheter    341.23
Statik - mekanik    531.2
Stationer - transportväsen    656.013
Stationsbuféer - järnvägar    656.26
Stationära transportörer    621.867
Statisk biokemi    577.11
Statisk elektricitet    537.2
Statiska eller rörliga processer - maskiner    62-946
Statistik    31
Statistik som vetenskap    311
Statistikens teori    311
Statistisk fysik    536
Statistisk termodynamik    536.75
Statistiska grundbegrepp    311.1
Statistiska mått - samhällsvetenskaperna    303.71
Statlig förlagsverksamhet    655.59
De statliga organen och deras funktion    342.5
Statliga tryckerier    655.59
Statligt erkända språk    81`244
Stats- och styrelseformer    321
Statsbesök    394.44
Statsbildning    321.013
Statschefer och statsföreträdare för utrikesfrågor    341.71
Statsdelning    321.013
Statsdepartement    342.518
Statsdepartementen    354
Statsfinanser    336.1
Statsformer    321.5/.8
Statsformer - statsrätt    342.2
Statsformer i tidiga samhällen    321.5
Statsförbund    342.24
Statsförvaltningens centrala organ    342.6
Statskupp    323.27
Statsmakt, allmänt    342.1
Statsmakt, specifikt    342.5
Statsministrar    342.518
Statsreligioner    2-844
Statsråd    342.518
Statsrådsberedning    342.6
Statsrådsberedningen    354.1
Statsrätt    342
Statssekreterare    342.518
Statsskick    342.3
Statsskuld    336.27
Statsutgifter    336.5
Statsöverhuvud    342.511
Statsöverhuvudets funktioner, uppgifter, befogenheter i lagstiftningsprocessen    342.515
Statsöverhuvudets funktioner, uppgifter, befogenheter i utrikesfrågor    342.514
Statsöverhuvudets funktioner, uppgifter, befogenheter vid utövandet av den verkställande makten    342.516
Statyer    738.84
Stavelsebildande skriftsystem    003.22
Stavelseskrift    003.22
Stavning    81`35
Stavningsreform    81`354
Steg - utbildning    37.046
Stekler    595.79
Stenar, tillverkade i laboratorier eller fabriker    679.82
Stenarbete    736.2
Stenbrott    622.35
Stenfrukt i allmänhet    634.2
Stengods    666.6
Stengods - byggnadsmaterial    691.4
Stengods - skulptur    738.3
Stenindustri    679.8
Stenkol    553.95
Stenkol och antracit som bränslen    662.66
Stenografi    003.27
Stenografimaskiner    681.61
Stenstil    003.071
Stenteknologi    679.8
Stentryck - gruvhantering    622.83
Stereofotografi    778.4
Stereokemi    544.12
Stereometri    514.113
Stereotyper  - socialpsykologi    316.647.8
Steroider    547.92
Stickade och virkade produkter    677.075
Stickning    646.26
Stickning - textilindustri    677.025
Stift - regional religiös förvaltning    2-773
Stiftelser    061.27
Stigar    625.711.5
Stilar: från medeltida till moderna    7.033/.038
Stilistik    81`38
Stillasittande    613.65
Stilleben    7.049.6
Stimulantia    392.85
Stjärnhopar    524.4
Stjärnor    524.3
Stjärnor och stjärnsystem    524
Stock - administration    005.936.4
Stolar    684.43
Stomatologi    616.31
Stopplatser - transportväsen    656.015
Stoppning - kirurgi    616-089.84
Stoppning - möbler    684
Stor opera (med vokala recitativ)    782.1
Stor stridsgrupp    355.312
Stora järnvägsverkstäder och fabriker    629.48
Stora vagnen - religion    242
Stordatorer    004.382.3
Storheter - fysik    53.081
Storhjärnan    611.81
Storkackerlackor    595.722
Storlekar, format på fotografier (bilder och baser)    77.068
Storleken på upplagan eller tryckningen    655.52
Storstäder (population över 100 000)    711.433
Straffarbete    326.95
Straffbara personer    343.22
Straffprocess    343.1
Straffprocess - straffrätt    343.13
Straffprocess och disciplinärt förfarande vid handelsflottan    344.6
Straffrätt    343
Straffrätt för marinen    344.4
Straffrätt, allmänt    343.2
Straffverkställighet    343.8
Stranddrift - geodynamik    551.351.2
Strass    666.23
Strasstenar    666.23
Strategi    355.43
Strategi - idrott    796.05
Strategi - krigsoperationer    355.4
Stratifieringsprocesser    316.44
Stratigrafi    551.7
Stratigrafi - arkeologi    902.01
Stratum    551.3.051
Streckkoder    003.295.8
Strejker    331.109
Stress - psykologi    159.944.4
Stridsfartyg och hjälpfartyg    623.82
Stridsgaser (giftgaser): upptäckt, skydd, sanering    623.459
Stridsgrupp    355.313
Stridsgrupper    355.316
Stridshuvud - vapensystem    623.46
Stridskrafter    355/359
Stridsteknik och taktik för enskilda vapenslag    355.5
Strigiformes    598.279.4
Strofer, rimmat verspar, verser (av en dikt)    801.67
Strontium (Sr, atomnummer 38)    546.42
Struktur - kemi    54.02
Struktur och variationer av algebraiska varieteter    512.72
Struktur, mekanik och termodynamik hos atmosfären    551.51
Strukturalism    7.038.542
Strukturalism - filosofi    165.75
Strukturalism - lingvistik    81-116
Strukturelement - konstruktioner    624.07
Strukturell arbetslöshet    331.562
Strukturell geologi    551.24
Strukturell lingvistik    81-116
Strukturell strategi - socialvård    364-156
Strukturell topologi    544.13
Strukturella delar och byggnadselement    692
Strukturella egenskaper - biologi    57.012
Strukturella element - byggnader    69.07
Strukturellt snickeri    674.11
Strukturformationszoner och geologiska formationer    551.26
Strukturformer uppkomna vid sena tektoniska rörelser och vulkaniska processer    551.432
Strukturgeologi    551.243
Strukturpsykologi    159.9.019.2
Strukturutveckling    338.1
Struphuvud    612.78
Struphuvudets sjukdomar  (röstlådan)    616.22
Struthioniformes (strutsfåglar)    598.221
Strykning    648.4
Strål- och elsvetsning    621.791.7
Strålning - meteorologi    551.52
Strålning enligt våglängd    535-1/-3
Strålningsdrivna maskiner    621.47
Strålningsfenomen vid urladdning    537.53
Strålningskemi    544.54
Strålningsutbredning och energetik    535.2
Strålpumpar    621.69
Stränder    627.5
Stränginstrument    780.61
Strängpressning - gjuteriteknik    621.77
Strängpressning (remsor och sektionsmaterial)    621.777
Ström - elektroteknik    621.3.014
Strömförsörjningsanläggningar    621.311
Strömriktare    621.314
Studentbostäder    728.4
Studenten, eleven, skolbarnet    37.091.212
Studenternas ekonomiska medel    37.091.217
Studentliv    37.091.8
Studie av jordens fysiska former    551.4
Studie av organisation - allmän metodik    001.82
Studie av sjukdomars ursprung    616-092
Studie- och yrkesvägledning    37.048
Studieanlag    37.042
Studiefrihet    342.733
Studienivåer    37.046    
Studieplatser    022.5
Studier av arbete och arbetsmetoder i hushållet    64.048
Studier av människokroppen    7.041.2
Studioanläggningar    654.191
Studium och återgivning av nyhetsmaterial - krigsoperationer    355.40
Stugor    728.61
Stumfilmens era    791.11
Sturnidae    598.294
Stylistiska enheter - film    791.24
Styltor    685.37
Stympning av offren    392.27
Styre i hövdingadöme    321.53
Styrka, stabilitet - byggnader    69.04
Styrnings- och reglerteknik i allmänhet    681.51
Styrorgan - maskiner    62-3
Stål i allmänhet    669.14
Stålstick    655.35
Stålstick - gravering    762.11
Ståndortsfaktorer: klimat, situation, jord, hydrologi - skogsbruk    630*11
Ståt    394
Städer    711.433
Städning och vård av hus och bostäder    648.5
Städning, inredning och utrustning av ett hem osv. för bestämda sorter av personer    64.05
Ställdon för glidventilväxel - maskiner    62-35
Ställdon för lyftventilväxel    62-38
Ställdon för roterande ventilväxel - maskiner    62-37
Stämningsansökan - straffrätt    343.12
Stämpelmaskiner    681.626
Stängda matförråd, loft    664.8.032
Stängda trädgårdar    712.26
Stängda utrymmen och delar - arkitektur    72.012.8
Stängning - kirurgi    616-089.84
Stärkelse    664.2
Stärkelsehaltiga ämnen    664.2
Stödaktiviteter, tjänster - järnvägar    656.26
Stöld    343.71
Störljudbekämpning    534.83
Störningar i urinapparaten    616.63
Störningar i uttryck, tal    616.89-008.434
Större hushåll (institutionella hushåll)    640.5
Större hyreshus    728.222
Större idisslare    636.2
Störtlopp    796.926
Stövel- och skoläder    675.14
Stövlar    685.34
Subjekt i internationell rätt    341.46
Subjekt inom ekonomisk rätt    346.2
Subjektiva metoder - psykologi    159.9.018.2
Subjektivism - filosofi    165.81
Subkulturer    316.723
Subosciner (deutero-osciner)    598.281
Substans (ousia) - metafysik    111.3
Subtraktion    511.12
Subventioner - offentliga finanser    336.56
Subversiv agitation - utrikespolitik    327.88
Sufism    281
Suggestion    159.962
Suidae    599.731.1
Suiformes    599.731
Sulfider    549.3
Sulfosalter    549.3
Sumerisk mytologi    252.1
Sunni    282
Sunnimuslimer    282
Superdatorer    004.382.2
Supernovor och relaterade objekt    524.35
Supportarbete - socialvård    364-787
Sura källor    553.72
Surfing    797.178
Surrealism    7.037.5
Sutur - kirurgi    616-089.84
Suveränitet    342.3
Suveränitet - statsvetenskap    321.011
Suveränitet residerande i nationen    342.31
Svag ström - elektroteknik    621.3.021
Svaga strömstyrkor allmänt - elektroteknik    621.3.021
Svalget    616.321
Svalgets, matstrupens och tonsillernas sjukdomar    616.32
Svaltingordningen    582.53
Svampar    635.82
Svampdjur    593.4
Svampsjukdomar    632.4
Svanar i allmänhet    598.252.3
Svans    617.59
Svartfärgade fotografier    77.065
Svartpeppar    664.51
Svartrötter    635.16
Svartvita fotografier    77.065
Svarvar    621.941
Svarvning    621.941
Svarvning - snickeri    674.7
Svavel    553.66
Svavel - metallurgi    669.775
Svavel (S, atomnummer 16)    546.22
Svavelfumaroler    551.23
Svavelhaltiga källor    553.74
Svavelkis (pyrit)    549.324.31
Svavelsyra    661.25
Swedenborgare    279.27
Svek    177.9
Svensk litteratur    821.113.6
Svenska    811.113.6
Sveriges historia    94(485)
Svetsning med användning av både värme och mekanisk energi    621.791.4
Svetsning och förbindning av material    621.791/.792
Svetsning och likartade metoder    621.791
Svettkörtlar    616.56
Svin    636.4
Sviter, variationer, serenader, rapsodier, m.fl.    78.083
Svordom    179.5
Svordomar    81`373.47
Svår födsel    618.5
Sväljande av jord    392.87
Svängande detaljer - maskiner    62-26
Svängande kroppar    534.1
Svängbroar    624.83
Svängningar    534
Svängningar och dess kontroll    534.83
Svängningsformer med utbredd massa och elasticitet    534.1
Svängningsrörelsens utbredning    534.2
Svär in - parlamentsledamöter    342.535
Svärjande    179.5
Sy upp - kirurgi    616-089.84
Sybaritism    177.4
Syd- och Centralamerikas religioner    258
Sydafrikas historia    94(680)
Sydamerikanska indiska språk    811.87
Sydamerikas geografi    913(8)
Sydamerikas historia    94(8)
Sydlig (kartvelsk) språkgrupp    811.353
Sydslavisk litteratur    821.163
Sydslaviska språk    811.163
Syllogism    162.2
Symbios    576.6
Symbios - allmän botanik    581.5
Symboler    003.62
Symboler - religion    2-135
Symboler, bokstäver - skrift    003.081
Symboliska ämnen i konsten    7.045
Symboliska, kabbalistiska romaner    82-312.8
Symbolism - religion    2-135
Symboltteori - lingvistik    81`2
Symfonier    78.082
Symfonisk musik    785
Symmetri och bevarandelagen    530.13
Symmetriteori    548.12
Sympati    395.8
Sympatiskt och parasympatiskt nervsystem    612.89
Symposier    005.745
Symptomatologi    616-07
Syn - psykologi    159.931
Synapsida    598
Synd - religion    2-185.3
Syndikalistiska partier    329.281
Synen (vision) - fysiologi    612.84
Synestesi - psykologi    159.937.7
Synfel    617.75
Syngnathiformes    597.556.26
Synkroniserad simning    797.217
Synkronisk lingvistik (statisk lingvistik)    81-114
Synligt ljus    535-2
Synnerv    617.73
Synoder    2-73
Synoptisk meteorologi    551.50
Synovialmantlar    616.76
Synrubbningar    617.75
Syntax    81`367
Syntes - allmän metodik    001.82
Syntes - kemi    54.057
Syntes - mineraloljor    665.65
Syntetiska gummin    678.7
Syntetiska metoder - psykologi    159.9.018.5
Syntetiska polykondensationsprodukter    678.6
Syntetiska polymerisationsprodukter    678.7
Syntetiska ädelstenar    666.23
Syntetiska ädelstenar.    679.82
Synthesizer - musik    780.653.36
Syra-bas teori    544.36
Syre    669.787
Syre (O, atomnummer 8)    546.21
Syrefria föreningar    547-30
Syreföreningar    549.5
Syreinnehållande omvandlingsprodukter av kolväten    549.883
Syrisk religion    253.6
Syriska kyrkor    271.742
Syror    54-32
Sysselsättning    331.5
Sysselsättningar och aktiviteter i samband med musik    78.07
Sysselsättningsstöd - socialvård    364-787.4
System- administration    005.74
System för numerisk data    004.67
System- och programvaruunderhåll - datateknik    004.416
System utan mänskliga operatörer    007.52
Systema digestorium    611.3
Systema respiratorium    611.2
Systematisering - allmän metodik    001.82
Systematisk analys - kemi    543.21
Systematisk anatomi    611.1/.8
Systematisk botanik    582
Systematisk fysiologi    612.1/.8
Systematisk mineralogi    549.2/.8
Systematisk teologi    2-284
Systematisk zoologi    592/599
Systemdesign - datateknik    004.41
Systemet jorden-månen    523.3
Systemteknik - datateknik  Systemdesign - datateknik    004.41
Såg, sågning och liknande förfaranden    621.93
Sågning av timmer    674.09
Sågverk    674.09
Sågverksindustri    674.09
Sånger för gemenskap, dans, vandring, sport    398.84
Sånger för speciella sociala grupper, yrkesgrupper osv.    784.66
Sånger med berättande eller historiskt innehåll    398.87
Sånger om hemmet, familjen, vänskapen, kärleken    398.83
Sånger om naturen, årstiderna, året som går    398.82
Sånger om status, roll, yrke    398.85
Sångspel    782.8
Sångteknik    784.9
Sångövningar    784.9
Sårskador    616-001
Såser    641.8
Säckpipa    780.645
Säd    633.1
Säkerhet - civilrätt    347.466
Säkerhet - olycksrisker    614.8
Säkerhet på jobbet    331.45
Säkerhetsanordnar och föreskrifter - gruvhantering    622.86
Säkerhetsanordningar    621.646
Säkerhetsanordningar och räddningsväsen i gruvor    622.8
Säkerhetsanordningar, andra - maskiner    62-759
Säkerhetsnormer    006.88
Säkerhetstjänst - järnvägar    656.25
Säkerhetstjänst - utrikespolitik    327.84
Säkringar - elektrisk energi    621.316.9    
Sällskaplighet    392.73
Sällskapsdans    793.33
Sällskapslek    793.5/.7
Sällskapsliv    394
Sällskapsnöjen    793
Sällskapsspel    793.5/.7
Sällsynta jordmetaller    669.85/.86
Sällsynta jordmetaller i allmänhet    546.65
Sändar- och mottagarstationer    621.396.7
Sändare    654.191
Sändarstationer    621.396.6
Sängar    684.42
Sängkläder    684.72
Sänkningar - tektonik    551.244
Säregenhet - metafysik    111.3
Särskild studie av mineraler    549
Särskild toxikologi    615.099
Särskilda aspekter av turism    338.482
Särskilda avtal - civilrätt    347.45/.47
Särskilda kemiska och biokemiska processer    66.09
Särskilda klassifikationssystem    025.4.06
Särskilda naturliga språk    811.1/.8
Särskilda problem inom fysik och mekanik    539.9
Särskilda psykiska tillstånd och funktioner    159.96
Särskilda rättsområden    349
Särskilda sociala festligheter som kräver förberedelser    793.2
Särskilda språk    811
Särskilda tesaurer    025.4.06
Särskilda tillstånd när det gäller egenskaper- kemi    54-18
Särskilda typer av regional förvaltning    353.8
Särskiljningsfärger - väpnade styrkor    355.14
Särskolor    376
Sätt att tilltala    395.6
Sättningar - gruvhantering    622.83
Sättningsanvisningar    655.25
Sättningsförfaranden    655.28
Sättningsmaskiner    681.61
Södra Afrikas staters historia    94(68)
Sök- och informationstjänster - datateknik    004.775
Sök- och återvinningsteknik - klassifikation    025.4.03
Sömn    159.963
Sömn - hälsa    613.79
Sömnad    646.21
Sömnad - handarbete    746.4
Sömnlöshet - hälsa    613.79
Söt majs    633.15
Söt majs (majs. Indiansk majs)    635.67
Sötpotatis    633.49
Sötvattensfiske    639.21
Sötvattensfiske - sport    799.11