QR

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Quiltning päls    675.61
 
Rabarber (släktet Rheum)    635.48
Racketspel    796.34
Racketsport    796.346
Radar    621.396.9
Radar motåtgärder - militärteknik    623.6
Radhus    728.31
Radio    654.1
Radioaktiva grundämnen i allmänhet    546.79
Radioaktiva nukliders kemi    544.58
Radioaktivitet    539.16
Radioaktivt nedfall    614.73
Radioaktivt sönderfall    539.16
Radioapparater och metoder för speciella ändamål    621.396.9
Radiofysik    537.86
Radiografi    778.33
Radiografisk teknik    621.386
Radiografiska apparater    778.332
Radiokemi    544.58
Radiokommentarer - sport    796.096
Radiokommunikation    621.39
Radiolaria    593.14
Radiolänkar    621.396.6
Radiometrisk analys    543.52
Radionavigationssystem, inklusive tv och radar    629.052.3
Radiostationer    621.396.7
Radiotelefoni    654.16
Radiotelegrafi    654.16
Radioteleskop    520.27
Radioterapi    615.84
Radiotv-rätt    347.83
Radiovågor    54-73
Radioöverföring (till exempel av konserter, opera, drama)    7.096
Radium (Ra, atomnummer 88)    546.44
Radon (Rn, atomnummer 86)    546.296
Raffinering    665.66
Raket- och flygrobotteknik    629.76
Raketer    623.46
Raketer - farkostteknik    629.76
Raketframdrivning    629.7.036
Ramper    692.6
Ramtillverkning    686.5
Rang - adelsväsen    929.73
Ranidae    597.851
Ranunculales    582.652
Rapporterade fenomen som ännu inte är helt förklarade    001.94
Ras - gruvhantering    622.83
Rasism - filosofi    141.74
Rastafarianism    259.44
Rastplatser    656.015
Rasåtskillnad    323.118
Rasåtskillnads-, apartheidspartier    329.42
Rationalisering - matematik    511.14
Rationalism    141.132
Rationalitetsfrågor - algebra    512.75
Rationell psykologi    159.9.01
Reagens - oorganisk kemi    546-4
Reagens i allmänhet    54-41
Reagenser    54-4
Reaktanter - maskiner    62-92
Reaktion i form av reaktanter - maskiner    62-92
Reaktionsmotorer    621.45
Reaktionspsykologi    159.9.019.4
Realism    7.036.1
Realism - abstrakt konst    7.038.5
Realism - filosofi    165.82
Realistiska, lite från livet, romaner    82-311.2
Rebus skrift    003.22
Rebusar    398.6
Rebusar - litterär genre    82-98
Recensioner    655.55
Recensioner - litterär genre    82-95
Recept - farmaci    615.11
Receptsamlingar - farmaci    615.11
Recitationer    82-27
Recitativa sånger - andakt    2-534.5
Redaktionsarbete - tidningar    070.4
Redigeringsarbete - författarskap    808.2
Redovisningssystem    657.1
Redskap - förhistoria    903.21
Redskap - konst    7.022
Redskap för bergsbestigning-    685.72
Redskap för boll- och kastidrotter    685.63
Redskap för boxning, brottning osv.    685.68
Redskap för förflyttning i speciell terräng    685.37
Redskap för motions- och skicklighetsspel    685.62
Redskapsbodar    728.94
Referensarbete    025.5
Referensutnyttjande - bibliotek    024.5
Reflektorer    688.6
Reflexer - fysiologi    612.83
Reflexion - optik    535.3
Reflexpsykologi    159.9.019.4
Reformer inom utbildningsväsendet    37.014.3
Reformering av lagen    34.04
Reformerta samfund    275
Reformistisk inställning - socialvård    364-154
Refrigeration    621.5
Regellås    683.35
Regemente    355.312
Regeneration    612.68
Regentskap    342.512
Regentskapsråd    342.512
Regering    328.13
Regeringen    342.51
Regeringens avgång    328.17
Regeringens ministrar    342.518
Regeringsbibliotek    027.54
Regeringsbildning    328.13
Regeringsform    342.3
Regeringskris    328.16
Regeringspartier    329.051
Regeringsskuld    336.27
Regional autonomi    342.25
Regional ekonomi    332
Regional geografi    91
Regional geografi i allmänhet    913
Regional, territoriell ekonomisk struktur    332.12
Regionala och kommunala banker    336.712
Regionala sammanslutningar mellan stater    341.17
Regionala studier och samhällsstudier    316.334.5
Regionalförvaltning    353
Regioner (allmänt)    353.1
Regionernas departement    353.9
Regionplanering    711.2
Register över musikaliska verk    781.97
Registrator - domstolsväsen    347.964
Registrerande instrument - astronomi    520.3
Registrering - fysik    53.087
Registrering av domar    34.035
Registrering, inmatning av transaktioner - räkenskaper    657.2
Registreringsapparater    681.17
Registreringsteknik inom arkeologin    902.4
Regler - idrott    796.06
Reglering - maskiner    62-5
Reglering av ekonomisk ordning och kontroll    346.5
Reglering av enskilda sektorer i ekonomin    346.7
Reglering av floder för båttrafik    627.4
Reglering av priser, avgifter, finansiering, krediter och konton    346.6
Reglering genom höghets- eller buffertverkan - maskindetaljer    62-56
Reglering och styrning av maskiner, apparater och installationer    621.3.07
Regleringens art - maskiner    62-54
Reglerteknik    681.5
Reglerteori: matematiska aspekter    519.71
Regn    551.515.4
Regnbåge    551.593.62
Regressiva processer - patologi    616-003
Regulatorer - maskindetaljer    62-55
Regulidae (kungsfåglar)    598.292
Rehabiliteringsarbete - socialvård    364-786
Rehabiliteringscentra - socialvård    364-57
Reinkarnation - metafysik    129
Reklam    659.1
Reklam genom demonstration och utställning    659.15
Reklamavdelning - tidningar    070.36
Reklamens genomförande och taktik    659.11
Reklamens idé och utformning    659.12
Reklamens målgrupp    659.11
Rekord    7.092
Rekord - sport    796.092
Rekreation    79
Rekreationsidrott    796.035
Rekreationsorter    711.455
Rekrytering - personaladministration    005.953
Rekrytering av officerare och subalterner    355.23
Rekrytering till krigsmakten    355.21
Rekrytering till totalförsvaret    355.2
Rekrytutbildning    355.54
Rektifikation - destillation    663.55
Relaterade eller inbördes beroende processer - maskiner    62-935
Relationer - administration    005.42
Relationer - metafysik    111.5
Relationer författare-förlag    655.52
Relationer i arbetet i allmänhet    331.104
Relationer med allmänheten    024
Relationer mellan individer av olika arter - zoologi    591.557
Relationer mellan kyrka och stat    322
Relationer mellan olika vetenskaper    001.2
Relationer mellan religionerna eller med samhället i övrigt    2-67
Relationslogik    164.3
Relationsproblem - inom familjen    364.642
Relativ densitet (specifik vikt) - mekanik    531.42
Relativistiska teorier - metafysik    111.5
Relativitetsteorin    530.12
Relief    684.6
Reliefformer skapade av eolisk ansamling av sand    551.435.74
Reliefformer skapade av exaration (glaciär erosion)    551.435.42
Reliefformer skapade genom erosiv aktivitet av permanenta vattendrag    551.435.11
Reliefreproduktion    681.9
Relief-tryckpressar    681.624
Religion hos aboriginer    259.62
Religion hos nordamerikanska indianer    259.2
Religion och samhälle    2-67
Religion som fenomen    2-1
Religionens förvaltning    2-73
Religionens förvaltningsstruktur    2-77
Religionens källor    2-23
Religionens natur    2-1
Religioner av afrikanskt ursprung    259.4
Religioner från tidiga samhällen    21
Religioner kännetecknade av olika egenskaper    2-8
Religioner och tro    21/29
Religionsfilosofi    2-1
Religionsfrihet    342.731
Religionshistoria    2-9
Religionspolitik    322
Religionsrätt    348
Religiös etik    2-426
Religiös jämlikhet. Jämställdhet mellan etniska grupper, tro, färg    342.724
Religiös kalender    2-56
Religiös litteratur    2-29
Religiös litteratur i allmänhet    82-97
Religiös musik    783
Religiös organisation och administration    2-7
Religiös praxis    2-4
Religiösa auktoriteter    2-73
Religiösa begrepp    2-12
Religiösa byggnader    2-523
Religiösa byggnader, andra    726.9
Religiösa centra    711.46
Religiösa ceremonier efter syfte    2-54
Religiösa folksånger    398.88
Religiösa idéer    2-12
Religiösa lagar    2-74
Religiösa lagar, skyldigheter, moraliska föreskrifter    2-428
Religiösa läror    2-284
Religiösa ordnar i egentlig mening    2-788
Religiösa organisationer    2-78
Religiösa personer    2-3
Religiösa platser    2-522
Religiösa plikter    2-428
Religiösa romaner    82-312.2
Religiösa synpunkter av utbildningspolitiken    37.014.52
Religiösa system    21/29
Religiösa texter    2-23
Religiösa tjänstemän, personer som har myndighet i tron    2-722
Religiösa äktenskapsförbud    392.63
Religiöst inspirerade handlingar    2-4
Relikt inom faunan    591.94
Reläer - magnetism    621.318
Rem för behållare (med påsar osv.)    685.54
Ren sinne och ande - metafysik    111.7
Rena varma källor    553.78
Rendezvous-farkoster    629.784
Rengöring    648
Rengöring - konst    7.025.4
Rengöring och skötsel av glasrutor, speglar, dörrar osv. och deras ramar    648.53
Rengöring osv. av kött    637.5.031
Rengöring, rening, filtreringsanordningar för arbetsvätskor: bränslen, luft, vatten - maskiner    62-73
Rengöring, vård och förvaring av kläder    646.6
Rengöringsmedel    661.18
Renhetsgrad hos kemikalier    54-48
Renhållningstjänst i tättbebyggda orter    628.46
Renhållningsväsen    628.4
Rening - kemi    54.05
Reningsverk    628.32
Renovering - konst    7.025.4
Renrasiga djur    636.051
Rensning av avverkningsplatsen - skogsbruk    630*33
Rent mekaniska motorer    621.086
Renässans    7.034
Renässansförnyelser    7.035.4
Reostat - elektrisk energi    621.316.8
Reparation - konst    7.025.4
Reparationer - vägar    625.08
Repatriering    341.43
Repetitioner - teater    792.09
Reportage - konst    7.044
Representanter i allmänhet, politiska    342.534
Representation - religion    2-135
Representativa romaner av seder och karaktärer    82-311.2
Representativa uppfattningar - socialvård    364-14
Reproduktion i havsområden - fiskodling    639.32
Reproduktion, duplicering av ritningar    744.5
Reproduktioner - konst    7.026
Reproduktionsteknik    655.2
Reprografi    778.1
Reptilia    598.1
Reptilia - husdjur    636.98
Republik - politik    321.728
Republik - statsskick    342.38
Republikanska partier    329.23
Republikanskt statsskick    342.38
Requiem    783.29
Reseberättelser    82-992
Resebibliotek    021.65
Reseffekter    685.5
Reseförsäkring    368.97
Reseromaner    82-311.8
Reservdelar - maskiner    62-772
Reserver - försäkring    368.027
Reservnäring- växtfysiologi    581.13
Residensstäder    711.48
Resistens mot mekanisk påfrestning - kärnfysik    539.4
Resning    343.15
Resonerande - artificiell intelligens    004.83
Resor    910.4
Respiration    612.2
Respirationssystemet    611.2
Restauranger    640.432
Restauranger med självbetjäning    640.433
Restaurering - konst    7.025.4
Restaurering, räddning, återvinning, räddningsåtgärder - miljön    502.174
Resurshantering - administration    005.932
Resväskor    685.51
Retbarhet - växtfysiologi    581.18
Retikuloendotelialt system    616.42
Retina    617.73
Retorik    808.51
Retrovirus    578.828
Reviderade utgåvor    655.52
Revision - räkenskaper    657.6
Revision av dom    347.95
Revolt - inrikespolitik    323.26
Revolution    323.27
Revolutionära partier    329.13
Revyer    782.8
Revyer (satiriska, tematiska osv.) - teater    792.75
Rhenium (Re, atomnummer 75)    546.719
Rhinocerotidae (noshörningar)    599.722
Rhopalocera (Papilionina)    595.789
rH-värde - maskiner    62-916
Rickettsiabakterier    579.88
Riddarspel    394.7
Ridderlighet    177.1
Ridhoppning    798.26
Ridhästar    636.13
Ridning    656.14
Ridning - sport    798.2
Ridning för jakt    798.28
Ridning i skolbanor, ridskola    798.24
Ridskolebyggnader och strukturer    725.88
Rikedom    364.668
Riksvägar    625.711.1
Riktning  - plåtbearbetning    621.982
Riktningar inom rättsteorin    340.12
Riktningshörbarhet    534.88
Rim    801.66
Rimmande almanackor    82-194
Ringar    62-47
Ringar - maskinelement    621.887
Ringar och moduler - algebra    512.55
Ringdanser    394.3
Ringdanser -sällskapsnöjen    793.31
Rinkar    725.86
Ris (släktet Oryza)    633.18
Risk för missförhållanden - sociala frågor    364.63
Risker för vissa kroppsdelar    614.89
Risköverföring - försäkring    368.029
Ritningar i form av remsor    741.52
Ritpapper    676.23
Ritualer    2-5
Rituella eldar    398.31
Rituella mord    392.24
Rituella texter    2-282
RNA-interferens    602.8
RNA-tumörvirus    578.828
Robotar    007.52
Rocaille    7.034.8
Rodel    796.95
Rodentia    599.322/.324
Rodium (Rh, atomnummer 45)    546.97
Rokoko    7.034.8
Rokokoförnyelser    7.035.4
Rollanpassning - sociala frågor    364.624.2
Romaner    82-31
Romaner av mysterium, spänning    82-312.4
Romaner beroende av intrig    82-311.3
Romaner i dialogform    82-312.7
Romaner med mystiska eller moraliska teman    82-312.2
Romansk konst    7.033.4
Romanska språk    811.13
Romersk religion    255.6
Romersk-katolska kyrkan    272
Rosaceae (Rosväxter)    582.639
Rosales    582.7
Rosales (rosordningen)    582.63
Rosliknande växter    582.7
Rosoideae    582.639.1
Rot av tal    511.14
Rotary    061.23
Rotationshastighet i allmänhet, processernas hastighet - maskiner    62-185
Roterande detaljer - maskiner    62-25
Rotfrukter - trädgårdsodling    635.1
Rotfrukter, övriga    635.16
Rotkörvel - trädgårdsodling    635.13
Rotogravyr    763
Rottingvävning    746.7
Rouletter    685.82
Royalty    655.52
Rubidium (Rb, atomnummer 37)    546.35
Rubin    549.517.1
Rubin - fyndigheter    553.82
Rugby    796.333
Ruiner - tro och seder    398.32
Rullande materiel - rälsfordon    629.4
Rullbord - transportanordningar    621.861
Rullfriktion - mekanik    531.45
Rullskridskor    685.36
Rullsport    796.69
Rullstolar    685.383
Rulltrappor    621.876
Rulltrappor - byggnader    692.6
Rum - naturfilosofi    114
Rum för tjänstepersonal    643.54
Ruminantia (idisslare)    599.735
Rumsakustik    534.84
Rumäniens historia    94(498)
Rumänsk litteratur    821.135.1
Rumänska    811.135.1
Rundradiosändningar    654.195
Rundvandring    796.5
Rutaceae (citrusväxter)    582.745
Rutenium (Ru, atomnummer 44)    546.96
Rutherfordium (Rf, atomnummer 104)    546.798.31
Ryggmärgen    611.82
Ryggmärgen - fysiologi    612.83
Ryggradsdjur    597/599
Ryggradsdjurens lymfatiska system    591.44
Ryktesskada    343.63
Rymd - mekanik    531-3
Rymdfarkoster    629.78
Rymdfarkoster med vingar i randområden till rymden    629.782
Rymdfart    629.784
Rymdfartsteknik    629.78
Rymdforskning    52
Rymdgeometri    514.113
Rymdkonst    7.038.544
Rymdlagar    347.8
Rymdmikrobiologi    579.65
Rymdrätt    347.85
Rymdsonder    629.785
Rymdstationer    629.786
Rymd-tid kontinuum - naturfilosofi    115.4
Rysk litteratur    821.161.1
Ryska    811.161.1
Ryska federationens historia, 1991-    94(470+571)
Ryska sekteristiska rörelser    279.98
Rytmiska gymnastiska övningar    796.412
Ryttarfester    394.7
Rådgivning - socialvård    364-784
Rådgivning - utbildning    37.048
Rådgivning till läsarna - bibliotek    025.5
Rådgivnings- och konsulttjänster    659.2
Rådgivningsteknik    659.22
Råg (secale cereale)    633.14
Råmaterial    620.21
Råmaterial - industrier    67.03
Råmaterial för framställning av glas (i allmänhet)    666.12
Råmaterial för kärnenergiändamål    621.039.1
Råmaterial för öltillverkning    663.42
Råmaterial och halvfabrikat - gummi- och plastindustrin    678.03
Rån    343.71
Råolja    665.61
Råvaror för brödframställning    664.64
Råvaror för klädindustrin    687.03
Råvaror, sekundärt material och deras beredning - teknisk mikrobiologi    663.031
Räddnings-, lednings- och skyddsdjur för skydd av personer och egendom    636.044
Rädisor (Raphanus sativus)    635.15
Rädsla - sociala frågor    364.624.6
Räffling    621.981
Räkenskaper    657
Räkenskaper med resultatberäkning, budgetering och finansiering - skogsbruk    630*67
Räknare    737.3
Räknemetoder    51-3
Rälsdrivning med förbränningsmotor    629.424
Rälsfordon    629.4
Rälsfordon för närtrafik i allmänhet    629.43
Rännor - transportör    621.867
Ränta    336.78
Ränta på värdepapper - civilrätt    347.464
Rätt    34
Rätt att reglera egen konstitution    341.231
Rätt i allmänhet    340
Rätt och fel - religion    2-423
Rätt till arbete    342.734
Rätt till diplomatisk representation    341.231
Rätt till självförvaltning    341.231
Rätt till social välfärd    342.734
Rätt till stöd - socialvård    364-23
Rätt till utbildning    37.014.12
Rätt till utbildning - grundläggande rättighet    342.733
Rättegång i brottmål    343.13
Rättegångsförfarande    347.93
Rättelse - fysik    53.088
Rättigheter för vissa grupper av personer    342.726
Rättikor    635.15
Rättsfilosofi    340.12
Rättsfrågor, enskilda    34.09
Rättsgrunder för internationell samexistens och internationellt samarbete    341.23
Rättskemi    340.6
Rättslig myndighet    342.56
Rättslig prövning - rättegång    347.93
Rättsmedicin    340.6
Rättsordningar    340.1
Rättspsykiatri    340.63
Rättspsykologi    340.6
Rättspsykologi - kriminologi    343.95
Rättsregler för näringslivet    347.7
Rättsskolor    340.12
Rättsskydd - ekonomisk lag    346.9
Rättssystem    340.1
Rättsteori    340.1
Rättsvetenskap    34
Rättviseskyldigheter till andra    177.9
Rätvingar    595.72
Röda Korset    614.885
Rödbetor - trädgårdsodling    635.11
Rödkål    635.34
Röjning - lantbruk    631.61
Rökning    178.7
Rökning - hälsa    613.84
Rökning och torkning av kött    637.5.034
Rökutrustning    688.93
Röntgen    778.33
Röntgenrör    621.386
Röntgenstrålning    535-34
Röntgenteknik    621.386
Rör    621.643
Rör - av glas    666.17
Rörarbeten    696.1
Rörarmatur    673.6
Rörelse - allmän zoologi    591.17
Rörelse - fysiologi    612.76
Rörelse- naturfilosofi    116
Rörelseapparatens sjukdomar    616.7
Rörelsefunktioner    612.7
Rörelsefunktioner - psykologi    159.943
Rörelseförmåga - psykologi    159.946.2
Rörelsekonst    793.32
Rörelseorgan - allmän zoologi    591.47
Rörelseorgan - fysiologi    612.7
Rörelseorganens och skelettets fysiologi    591.17
Rörelser - växtfysiologi    581.18
Rörelser för integration med hänsyn till språk, religion, land och andra principer    327.39
Rörelser för nedrustning    327.37
Rörelser för vissa etniska och kulturella grupper eller nationaliteter    323.13
Rörelser för ömsesidigt närmande mellan folken    327.33
Rörelser i allmänhet, oavsett typ av ventil - maskiner    62-34
Rörelser med kristna inslag    299.7
Rörelser mot vissa raser och nationaliteter    323.12
Rörelseteori inom idrotten    796.012
Rörledningar - för transport av gaser och vätskor    621.643
Rörliga broar    624.8
Rörliga vingar, dynamiska enheter - flygplan    629.735.4
Rörlighetssvårigheter    364.696
Rörtillbehör    621.646
Rörtillverkning    621.774
Rörtransport    656.56
Röst - fysiologi    612.78
Röstinmatningsenheter - datateknik    004.357
Rösträtt    342.8
Rötter - allmän botanik    581.43