P

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Pacemaker    615.817
Pachycephalidae (visslare)    598.291
Pacifism - etik    172.4
Pacifistiska rörelser    327.36
Packdjur    636.042.4
Packning    621.798
Packning - gjuteriteknik    621.7
Paganism    257.2
Paginering    655.36
Paketpost    656.882
Pakistans historia    94(549.1)
Pakter - utrikespolitik    327.7
Paleografi    551.8
Paleografi - skrifter    003.072
Paleografisk skrift    003.072
Paleontologi    56
Paleontologiska metoder    550.86
Paleosibiriska språk    811.55
Palestinas och Israels historia    94(569.4)
Paliskolan    241
Pall mall - spel    796.27
Palladium (Pd, atomnummer 46)    546.98
Pallar    684.43
Palmaceae    634.61
Palmae (palmer)    582.511
Palmfrukter    634.61
Palmhus    725.23
Palpicornia    595.763
Palsternacka    633.41/.44
Pamfletter    82-92
Pan (schimpanser) (genus)    599.892.2
Pandanales    582.51
Pandemier    616-036.21
Pannrum - bostaden    643.8
Panoramabilder    75.053
Panpsykism    141.141
Pant - civilrätt    347.466
Pantbanker    343.56
Panteism    2-136.6
Panteism - filosofi    141.43
Pantheon - religion    2-157
Pantheons organisation - religion    2-163
Pantherinae (stora kattdjur)    599.742.71
Pantlekar    793.5
Pantomim    792.78
Pantomimer - musik    782.9
Papp    676.27
Papper och kartong    676.2
Pappersgarn    677.5
Pappersklipp    741.7
Papperskonsthantverk    745.54
Pappersmassa    676.1
Pappersmodell    745.54
Papperspåsar    676.821
Papperssäckar    676.821
Pappersvaror    676.8
Paracanthopterygii    597.555
Parader - väpnade styrkor    355.16
Paradis    2-188.5
Paradisaeidae (paradisfåglar)    598.293
Parallella processer - maskiner    62-942
Paralogismer - logik    162.5
Paranoia    616.895.7
Paranoida reaktioner med systematiserade vanföreställningar    616.895.7
Det paranormala - det ockulta    133
Paraplyer    685.55
Parapsykologi    159.961
Parasiter - tillämpad zoologi    591.69
Parasitologi    576.8
Parasitologi - tillämpad zoologi    591.69
Parasoller    685.55
Pardalotidae    598.282
Parfym    665.57
Parfymer - etnografi    391.6
Parfymeri    665.57
Parfymering    665.57
Parfymväxter    633.81
Parhus    728.34
Paridae    598.289
Parker    71
Parker - trafik    712
Parkeringsplatser    656.015
Parkinsons sjukdom    616.858
Parlament    342.53
Parlament och regering    328.1
Parlamentarisk demokrati    321.72
Parlamentarisk rätt    342.53
Parlamentariska kriser    328.16
Parlamentariska sessioner    342.538
Parlamentarism    342.37
Parlamentet som helhet    342.533
Parlamentets funktioner    328.3
Parlamentsledamöter    342.534
Parodier    82-7
Parsism    254.8
Parter - straffrätt    343.12
Parterna i försäkringsavtalet    368.023
Parterna på arbetsmarknaden    331.105
Partier och rörelser med antireligiös, ateistisk, antiklerikal grundsyn    329.36
Partier och rörelser med ras eller språk som inriktning    329.4
Partier och rörelser med religiös grundsyn    329.3
Partier och rörelser med speciella intressen    329.63
Partier vid makten    329.051
Partihandel    658.86
Partikelacceleratorer    621.384.6
Partistrategi    329.8
Partistruktur    329.8
Partitaktik    329.8
Parulidae    598.296
Passagerarbärande djur    636.042.6
Passagerarfordon - rälsfordon    629.45
Passagerarångare    656.629
Passeridae    598.294
Passeriformes    598.281/.296
Passionsmusik    783.3
Passivt motstånd - mekanik    531.4
Passivt motstånd, bojkott - inrikespolitik    323.25
Pasta    664.69
Pastischer - litteratur    82-995
Pastorala aktiviteter - religiös praxis    2-46
Pastorala samhällen    316.324.3
Patientvård    616-083
Patogenes    616-092
Patologi    616
Patologi av anslutande och inneslutna strukturer i leder och muskler    616.75
Patologisk anatomi    616-091
Patologisk fysiologi    616-092
Patologiska komplikationer under barnsängstiden    618.7
Patriotiska låtar    398.81
Patriotiska och politiska sånger    784.71
Patriotism - etik    172.1
Patrull    355.316
Paviljonger    725.21
Pedagogisk psykologi    37.015
Pedagogisk teori    37.013
Pedagogiska grundvalar    37.01
Pedagogiska observationsmetoder    37.012
Pedikyr    687.54
Pedologi    159.922.7
Pekdon - datateknik    004.354
Pelecaniformes    598.235
Pelomedusidae    598.128
Pelota, jai alai osv.    796.345
Pelvis    618.13
Pendlar - mekanik    531.5
Pengar    336.74
Pengars uppkomst och funktion    336.741
Penicillinerna    577.182.22
Penis    616.66
Penningförfalskning    343.51
Pension    331.25
Pension - militärförvaltning    355.64
Pensionat    640.41
Pensionat - hushållet    640.42
Pensioner - civilrätt    347.464
Pensionsförsäkring    364.35
Penslar    687.9
Peppararter    633.84
Pepparrot    635.16
Perciformes    597.556.33
Perfect Liberty Kyodan    299.4
Performance    7.038.531
Performans    7.091
Perifera nervsystemet    611.83
Perifera nervsystemet - fysiologi    612.81
Perineum hos kvinnan    618.18
Period efter födelsen    618.6
Perioder och faser i musikhistorien    78.03
Periodisk litteratur    82-92
Peripatidae    595.5
Perissodactyla    599.72
Perkussionsinstrument    780.635
Permanent, hållbar fred    341.67
Permanenta fortifikationer    623.1
Permanenta utställningar    069
Peroxidföreningar    54-39
Persikor    634.25
Personal    005.962
Personal - bibliotek    023
Personal - flygvapnet    358.43
Personal - postväsen    656.81
Personal inom telekommunikation och kontrolltjänster    654.08
Personaladministration    005.95/.96
Personaladministration - arbetsmarknaden    331.108
Personaladministration - företag    658.3
Personalen - väpnade styrkor    355.21
Personalhantering - personaladministration    005.96
Personalledning    005.95
Personalrum    331.42
Personalutveckling    005.963
Personbilar    629.331
Personer i affärer    347.71
Personer med sportkunskap och kompetens    796.072
Personer med övernaturliga krafter - religion    2-38
Personer som leverantörer av socialt bistånd    364-4
Personer som stödmottagare - socialvård    364-22
Personer som talar annat språk än det egna    81`243
Personkonton - räkenskaper    657.43
Personlig frihet    342.721
Personlig hygien    613.4
Personlig hygien och utseende - religiös praxis    2-443
Personlig skyddsutrustning    614.89
Personliga behov    646/649
Personliga datorer    004.382.7
Personliga maxim    82-98
Personliga prydnadsföremål - förhistoria    903.25
Personlighet    159.923
Personlighetens identitet    159.923.2
Personlighetens sammansättning    159.923.3
Personlighetstyper    159.923
Personligt beteende - religiös praxis    2-443
Personligt skydd - olycksrisker    614.8
Personligt skydd och säkerhet    614.87
Personligt skydd och säkerhetsinstallationer och utrustning - transportmedel    629.047
Personupplysning i allmänhet    659.27
Personvagnar    629.45
Perspektiv i allmänhet    742.1
Perspektivprojicering av skuggor    742.5
Perspektivteckning    742
Perus historia    94(85)
Perversitet    176.4
Pessimism    141.22
Petrografi    552
Petrografiska metoder    550.85
Petrokemiska produkter (som grupp)    665.71
Petroleumkolväten    547.912
Petrolium    553.982
Petrologi    552
Petromyzontiformes    597.21
Petrosaviaceae    582.51
Petrotektonik    551.25
Phasianidae    598.261.7
Phoenicopteriformes    598.23
Pholidota    599.311
pH-värde - maskiner    62-915
Phytophtires    595.752
Picathartidae (kråktrastar)    598.292
Piciformes    598.272
Pikareskromaner    82-311.4
Pilgrimsfärd    2-57
Pinaceae (tallväxter)    582.475
Pingis    796.386
Pingstvänner    279.15
Pinnipedia    599.745
Pinophyta    582.47
Pinopsida    582.47
Pipelines    656.56
Pipor    688.93
Pisces    597.2/.5
Pjäser    82-2
Placentadjur    599.3/.8
Placering - maskiner    62-74
Placering i arbetet    331.53
Placodontia (placodonter)    598.141
Plagg    646.4
Plaggdelar    687.18
Plaggpäls    675.62
Plagiat - konst    7.061
Plaketter    671.42
Plan för föreläsningar, seminarier, lektioner, perioder    37.091.214
Plan- och schaktfordon    621.878
Plana ytor    62-41
Planekonomi    330.342.173
Planer för världsförbättring    304.9
Planerad social utveckling    316.43
Planering - administration    005.51
Planering - hushållet    64.01
Planering av utbildningssystemet    37.014.5
Planering för trafikleder    711.7
Planetarier    520.98
Planeter och deras satelliter    523.4
Planetoider    523.44
Planetologi    523.4
Plangeometri    514.112
Planglas    691.6
Planhushållning    338.2
Planimetri    514.112
Planing  - plåtbearbetning    621.982
Planlagar    349.4
Planlagstiftning    349.44
Planografiska processer med kolloidala skikt    774.9
Plantae    582.32/.998
Plantering    631.543
Plantering av träd (inkl användning av stöd för plantorna)    630*24
Plantryck    655.34
Plantryck -gravering    763
Plantskolor    712.27
Planytor - mekanik    531-2
Plasma    616.15
Plasmafysik    533.9
Plasmakemi    544.55
Plasmodiala slemsvampar    582.241
Plaster baserade på cellulosa och dess derivat    678.54
Plaster baserade på föreningar, som bara innehåller kol, väte och syre med undantag av cellulosabaserade föreningar    678.55
Plaster baserade på protein eller andra naturliga kvävehaltiga föreningar (med eller utan syre och/eller svavel)    678.56
Plaster, särskilt halvsyntetiska plaster    678.5
Plastindustri    678
Plastisk bearbetning    621.7
Plastmaterial indelade efter speciella egenskaper    678.07
Plastomerer    678.075
Platina (Pt, atomnummer 78)    546.92
Platinagruppens metaller    669.23
Platonism    141.131
Plats och tidpunkt för människans ursprung    572.4
Plats, intern och extern - naturfilosofi    114
Platsstudier och platsundersökningar i vidaste bemärkelse - skogsbruk    630*101
Platt fotografisk reproduktion som verkar vara tredimensionell eller i relief    778.4
Platt glas i allmänhet    666.15
Plattbroar    624.26
Plattektonik    551.24
Plattläggning    693.7
Platyrrhini (Nya världens apor)    599.82
Pleinairism    7.036.2
Pleorama    75.053
Plesiosauria (plesiosaurier)    598.143
Pleuronectiformes    597.556.35
Plikter inom familjen    173.5
Plikter inom äktenskapet    173.3
Plikter mot våra medmänniskor    172
Pliktexemplar    021.84
Pliktexemplar - upphovsrätt    347.788.2
Ploceidae    598.294
Plommon    634.22
Plundring - miljöhot    504.1
Pluralism - metafysik    111.82
Pluto    523.482
Pluton - väpnade styrkor    355.315
Plutonium    669.824
Plutonium (Pu, atomnummer 94)    546.798.22
Plåtar    671.42
Plåtar - fotografiskt material    771.53
Plåtbearbetning, bockning, stansning osv. (främst av metaller)    621.98
Plåtbearbetningsverktyg, maskiner och processer i allmänhet    621.98
Pneumatisk drift - maskiner    62-85
Pneumatisk energi, maskiner och verktyg    621.5
Poaceae    582.546
Pocketdatorer    004.382.76
Podicipedidae (doppingar)    598.233
Podicipediformes    598.233
Podocnemididae    598.128
Poesi    82-1
Polarisation    535.5
Polariserat ljus    535-4
Polarisering - kärnfysik    539.171
Polarländernas historia    94(9)
Polarsken    550.388.8
Polarsken - atmosfären    551.594.5
Polemiska, politiska skrifter    82-92
Polens historia    94(438)
Policybeslut om hantering av handlingar    005.921
Polisarbete vid olyckor    614.85
Polisdomstolar    343.11
Polisväsendet    351.74
Politik    32
Politisk bojkott - inrikespolitik    323.26
Politisk dualism    342.23
Politisk påverkan - inrikespolitik    323.23
Politiska flyktingar    341.43
Politiska förbund - utrikespolitik    327.51
Politiska förföljelser    323.28
Politiska intriger - utrikespolitik    327.88
Politiska massorganisationer    329.71
Politiska och nationella rörelser inom skilda områden    329.7
Politiska och nationella ungdomsrörelser    329.78
Politiska partier och rörelser    329
Politiska romaner    82-311.6
Politiskt inflytande på andra stater    327.8
Pollenkorn    581.33
Polletter    737.3
Polo (hästpolo)    798.252
Polonium (Po, atomnummer 84)    546.249
Polsk litteratur    821.162.1
Polska    811.162.1
Polyandri (flertal män)    392.544
Polygami    173.2
Polygami - familjeliv    392.544
Polygami - hälsa    613.89
Polygenesteori - biologi    572.1
Polygonaceae (slideväxter)    582.665
Polygonometri    514.116
Polygrafier    08
Polygrafier - litteratur    82-82
Polygyni (flertal fruar)    392.544
Polykondensat    678.6
Polymorfiska tillstånd    54-17
Polypdjur    593.7
Polysackarider    547.458
Polyteism    2-157
Polyzoa    594.7
Pongidae    599.88
Ponginae    599.891
Ponnyer    636.16
Pontonbroar    624.87
Popkonst    7.038.51
Populationen och dess omgivning - biologi    574.3
Populär humor    398.23
Populär konst    7.011.26
Populär litteratur    82-91
Populär religiös sång    783.65
Populär sport    796.034.2
Populär, billig, sensationell fiktion    82-312.5
Populär, traditionell, historisk vokalmusik    784.4
Populära traditioner    398.1
Porfyravlagringar    553.53
Pornografi    176.8
Pornografi - litterär genre    82-993
Pornografiska filmer, erotiska filmer    791.226
Porslin    666.5
Porslin - service    642.72
Porslin - skulptur    738.1
Portalkranar    621.875
Portföljer    686.83
Porträtt i allmänhet    7.041.5
Portugals historia    94(469)
Portugisisk litteratur    821.134.3
Portugisiska    811.134.3
Position - personaladministration    005.951
Positiv inställning - inrikespolitik    323.21
Positiv lag    340.13
Positiv social inställning eller interaktion    177.7
Positiva bilder (inklusive OH-film)    77.063
Positiva OH-filmer    778.25
Positiva relationer- inrikespolitik    323.21
Positivism    165.73
Postal utrustning    656.81
Postbefordran    656.86
Post-impressionism    7.036.4
Postindustriella samhällen    316.324.8
Postkort    676.813
Postmodernism    7.038.6
Postmodernism - filosofi    141.78
Poststumfilmens era    791.12
Postväsen    656.8
Potatis    633.49
Potatis - trädgårdsodling    635.21
Potentiell energi - elektricitet    537-7
Potentiella kurvor (ytor, överytor)    544.15
Potthål, i speleologi    551.448
PR beroende på syfte eller målgrupp    659.43
Pragmatism - filosofi    165.74
Prakt    177.4
Praktband    095
Praktik- och träningsmöjligheter - sport    796.02
Praktisk farmaci    615.014
Praktisk filosofi    17
Praktisk kartografi: arbetsmetoder, operationer    528.92
Praktisk meteorologi    551.50
Praktisk pedagogik    37.013
Praktisk trädgårdsskötsel (allmänt)    633/635.015
Praktiska språkkunskaper    81`24
Praseodym (Pr, atomnummer 59)    546.656
Predikan (som utbildning och undervisning)    2-475
Predikat- och klasskalkyl - logik    164.2
Predikningar    2-287
Predikningar - litterär genre    82-5
Prekognition - det ockulta    133.3
Preliminär bedömning av material - teknik    620.11
Preliminära framställningar - konst    7.021.2
Prematur och postmatur födsel    618.39
Premier - försäkring    368.025.1
Premiärminister    342.518
Prenatala seder och bruk    392.11
Prerogativ - adelsväsen    929.73
Presentation i olika medier - teater    792.09
Presentation, sammanställning av bevis - brottmål    343.14
Preskriptiv geografi    911.8
Pressetik    179.1
Pressfrihet    070.13
Prestanda inom sporten    796.015
Prestandamätningar för att bestämma styckhastigheten i avverkning och relaterade operationer    630*35
Prestations- och tidkontroll    658.53
Preventiva åtgärder - avloppsvatten    628.39
Preventiva åtgärder - sexuell hygien    613.888.1
Preventivmedel    613.888.15
Preventivmedicin    616-084
Primater    599.81
Primater - husdjur    636.97
Primitiv konst (äldre och modern)    7.031.2
Primitiva ekonomiska system    330.342.11
Primitiva lagar    340.15
Primitiva åkerbrukskulturer    903`13
Primitivt samhälle    316.323.2
Primulaceae    582.688.8
Primär indelning av ett land    353.1
Primär kosmisk strålning    524.1
Primärundervisning    373.3
Principer för design, proportion, optisk effekt - arkitektur    72.01
Principer för kontrollprocesser på olika nivåer - biologi    57.05
Principer för stöd - socialvård    364-2
Principer- metafysik    122
Principer och praxis för fysisk planering    711
Prisbestämmande faktorer    338.51
Prisbildning    338.5
Priser - ekonomi    338.5
Priser - organisationer    06.05
Priser, taxor - försäkring    368.025.1
Prispolitik    338.53
Prisrörelser    338.57
Prisämnen    7.092
Privat försäkring mot arbetslöshet    368.95
Privat försäkring mot arbetsoförmåga    368.94
Privat förvaltning    336.76
Privata företag - som rättssubjekt    346.26
Privata grönområden och parker    712.26
Privata pensionsförsäkringar    368.9
Privatbibliotek    027.1
Privatbiblioteks kataloger    017.2
Privatföretag    334.722
Privilegiebrev - heraldik    929.653
Priviligierade fordringar - civilrätt    347.28
PR-medier    659.44
Probabilistisk talteori    511.7
Problem inom familjen    364.642
Problem om vetenskapernas systematiska ordning    168.5
Problemet med det onda - religion    2-185.3
Proboscidea (elefantdjur)    599.61
Procaviidae    599.62
Procedur - internationell privaträtt    341.98
Procellariiformes    598.234
Procentsatser - matematik    511.13
Processer - konst    7.021
Processer - massaindustri    676.04
Processer enligt fastillståndet - maskiner    62-936
Processer enligt hållbarhet (varaktighet, snabbhet)    62-966
Processer enligt lösningsförhållandet    62-967
Processer för att återge tonal gradering (halvtonprocesser) - fotolitografi    776.7
Processer för att återge tonal gradering (halvtonprocesser) - fotomekaniska    774.7
Processer för färgfotolitografi (dvs. flerfärgad fotolitografi)    776.8
Processer för färgutskrift (dvs. flerfärgad utskrift)    774.8
Processer i religion    2-6
Processer i termer av att ändra produkternas egenskaper    62-96
Processer med andra metaller än silvergruppen - fotografi    772.2
Processer med användning av färgbildande organiska föreningar och ljuskänsliga färgämnen    773.7
Processer med rening eller förädling    62-963
Processer och teknik inom bioteknologi    602
Processer och utrustning för behandling av eller med vätskor - kemisk teknik    66.06
Processer som involverar molekyler av olika typer - maskiner    62-922
Processer som involverar molekyler av samma typ - maskiner    62-921
Processer utan rening eller förädling    62-962
Processer, beteende hos sjukdomar    616-092
Processer, maskiner och utrustning beroende på hur de fungerar, kontinuitet, föreningar, miljö - maskiner    62-93
Processernas riktning, hastighet, takt, längd - maskiner    62-94
Processioner    394.5
Processioner - musik    783.29
Processions- och recessionsmusik    783.29
Processorenheter    004.31
Processorkretsar    004.31
Processrätt    347.9
Procyonidae    599.744.3
Produkter av fiskkonserver    664.95
Produkter av köttkonserver    664.93
Produkter av sekundär metabolism    604.4
Produkter av vilddjur, utom som livsmedel    639.18
Produkter erhållna ur polymera material    678.06
Produkter framställda av vin    663.24
Produktion    338.3
Produktion - kemi    54.05
Produktion av jordbrukskemikalier    661.15
Produktion av ledande, halvledande, resistiva, dielektriska, magnetiska lager och tunna skikt    621.793
Produktion av låga temperaturer    621.56
Produktion av olika icke-metaller och semi-metaller och deras föreningar    661.6
Produktion av organiska ämnen    661.7
Produktion av svavel och dess derivat    661.2
Produktion i förhållande till efterfrågan    338.35
Produktion med hänsyn till teknisk utveckling och mängdförhållanden    338.36
Produktion och bearbetning av flis, spån, träavfall    674.8
Produktion och tjänster inom olika sektorer    338.4
Produktion, fördelning och användning av ånga    621.1
Produktionens internationalisering - utrikesekonomi    339.94
Produktionskapacitet, dess utnyttjande    338.32
Produktionsmedel - företag    658.2
Produktionsstruktur    338.33
Produktionsstyrning och kontroll    658.5
Produktionssvängningar    338.34
Produktionsteknik och planering    658.5
Produktionsurval    338.33
Produktivitet    338.31
Produktivitet - administration    005.61
Produktivitet - mark    332.6
Produktutbyte    339.172
Professionalism - idrott    796.071
Professionell och kommersiell trädgårdsförvaltning    633/635.017
Professionella idrottsmän    796.071
Professionella risker - hälso- och sjukvård    614.256
Professionella sportkadrer    796.071.4
Profeter    2-33
Profiler - konst    7.016
Profilerade material    62-42
Profilmaterial    62-42
Profit - ekonomi    330.13
Profylax    616-084
Progesteron    577.175.6
Prognoser    001.18
Prognoser - administration    005.521
Program - matematik    51-3
Programmeringsspråk    811.93
Programmeringsspråk - datateknik    004.43
Programmusik    78.04
Programvara mot datorinfektioner - datateknik    004.492
Programvaruteknik  - datateknik    004.41
Progressiv judendom    266
Progymnospermophyta (progymnospermer)    582.41
Projektion - tillämpad fotografi    778.2
Projektiv geometri    514.14
Projektledning    005.8
Projektorer    681.77
Projektorer - tillämpad fotografi    778.2
Prokaryota celler    579.23
Prolegomena    00
Proletariatets diktatur    321.74
Promenadkäppar    685.55
Promeropidae    598.282
Prometium (Pm, atomnummer 61)    546.658
Promiskuitet    392.64
Promotionsmetoder genom presenter, rabatter, lockpriser osv.    659.16
Promotorer - sport    796.075
Propan C@b3@BH@b8@B    547.213
Propantriol (glycerol, glycerin) C@b3@BH@b8@BO@b3@B    547.426.1
Propedeutik    00
Propellerfarkoster    629.7.035
Propellerfläktar    621.63
Proportion - konst    7.013
Proportionalitet i ekonomin    330.36
Proportioner - matematik    511.13
Propulsionsystem    629.7.03
Proselytism    2-76
Prosodi    801.6
Prostatakörtel    616.65
Prostitution    176.5
Prostitution - hälsa    613.882
Prostitution - offentlig moral    351.764
Prostitution - som brott mot vandel    343.544
Protacanthopterygii    597.552
Protaktinium (Pa, atomnummer 91)    546.796
Proteales    582.724
Proteiner    547.96
Proteiner - biokemi    577.112
Proteiner - organisk-kemisk industri    665.93
Proteser    615.477
Protesis och delar    616-77
Protestanter    274
Protestantiska koraler    783.5
Protestantiska kyrkor    274/278
Protestantismen i allmänhet    274
Protister    582.24
Protoner    539.125.4
Prototheria (Aplacentalia)    599.1
Protozoa    593.1
Protozoer    582.24
Protracheata (Onychophora)    595.5
Provinsbanker    336.712
Provinser    353.2
Provinsregeringar    353.2
Provision - försäkring    368.028
Provisoriska bostäder    728.18
Provning - husdjursprodukter    637.07
Provning ur bearbetningssynpunkt - teknik    620.16
Provtagning - teknik    620.11
Provtagningsteknik - samhällsvetenskaperna    303.53
PR-strategi, taktik och genomförande    659.44
Prunellidae    598.288
Prunoideae    582.639.4
Prunus armeniaca    634.21
Prunus persica    634.25
Prydnad - etnografi    391.7
Prydnad - konst    7.04
Prydnad av människokroppen och andra föremål - etnografi    391.9
Prydnads- och sångfåglar    636.68
Prydnads-, heraldiska och displaybokstäver    744.9
Prydnadsföremål - bostaden    645.5
Prydnadsglas    666.16
Prydnadskakel    738.81
Prydnadsväxter    635.9
Prydnadsväxtodling    635
Pråmning och bogsering på inre vattenvägar    656.628
Prägling    671.4
Prägling av mynt    336.746
Präster    2-722
Prästerskap    2-722
Psalmer - musik    783.27
Psalterium - musik    783.27
Pseudepigrafer    2-252
Pseudo-kanoniska verk    2-25
Psittaciformes    598.271
Psocoptera    595.732
Psykiatri    616.89
Psykisk hygien    159.913
Psykiska fenomen och forskning    159.961
Psykiska sjukdomar, galenskap, vansinne - rättsvetenskap    340.63
Psykiska övningar - det ockulta    133.2
Psykoanalys    159.964.2
Psykofysik    159.938
Psykofysiologi (fysiologisk psykologi).    159.91
Psykofysiska avvikelser    616.89-008.442
Psykogena psykiska störningar    616.895
Psykogram    159.923.3
Psykolingvistik    81`23
Psykologi    159.9
Psykologisk forskning    159.9.07
Psykologisk färgteori    159.937.51
Psykologisk optik annan än färgteori    159.937.52
Psykologisk välfärd    364.62
Psykologiska experiment    159.9.072
Psykologiska metoder i allmänhet    159.9.018
Psykologiska romaner    82-311.1
Psykologiska system och skolor    159.9.019
Psykometri    159.938
Psykomotoriska centra - fysiologi    612.825.2
Psykoneuroser (neuroser)    616.891
Psykopatologi    343.96
Psykopatologi -    616.89
Psykoser    616.89
Psykoser av organiskt, nervöst ursprung    616.892
Psykoterapi    615.851
Pteridiospermatophyta (pteridospermer)    582.43
Pteridofyter    582.37/.39
Pteropodidae    599.41
Pterosauria (pterosaurier)    598.191
Ptilogonatidae    598.287
Ptilonorhynchidae (lövsalsfåglar)    598.293
Pubertet    612.661
Pubertet - religiösa ritualer    2-554
Pubertetsritualer - seder och bruk    392.17
Public relations    659
Public relations (PR)    659.4
Publicerade musikverk    78.089
Publicitet    659.1
Publicitets- och reklammedier    659.13/.16
Publik sexualmoral    176.5
Publika byggnader    725.1
Publikationer av speciellt ursprung eller mål    087
Publikationer från muséer    069.7
Publikationer för barn och ungdomar    087.5
Publikationer för särskilda läsekretsar    087.2
Puerperium: fysiologi, hygien    618.6
Pulsarer    524.35
Pulsmetoder - elektroteknik    621.374
Pulverformiga och granulära material    62-492
Pulvermetallurgi    621.762
Pumpar allmänt    621.65
Pumpor (släkte) och liknande växter    635.62
Pung, skrotum    616.67
Puritaner - protestanter    274
Purjolök    635.26
Pussel    685.85
Pussel - litterär genre    82-98
Putsmedel    665.92
Putsningsarbeten och efterbehandling    693.6
Puzzolanskt material    691.54
Pycnonotidae    598.286
Pyramider och liknande monument    726.85
Pyran- och pentiofengruppen    547.81
Pyroteknik och närbesläktad teknik    662.1
Pyroteknisk materiel    623.45
Pyrus communis    634.13
Påfyllning av vakanser - arbetsmarknaden    331.58
Påverkan av fysiska och psykologiska faktorer  på anställda    331.44
Påverkan av opinionen - inrikespolitik    323.23
Påverkan genom påtryckningsgrupper    328.184
Påverkan på nivåer av hjälp eller bidrag - socialvård    364-26
Päls som mattor och filt    675.61
Pälsdjur    636.93
Pälsgarvning    675.6
Pälshandskar    685.43
Pärlbroderi (pärlor osv.)    746.5
Päron    634.13
Päronvin    663.3