Ö

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Öar    551.42
Öde - metafysik    124
Ödelagda bosättningar - bebyggelsegeografi    911.372
Ögats optiska system    617.74
Ögats sidoorgan    617.76
Ögonblicksbilder - fotografi    77.055
Ögonhåla    617.78
Ögonlocken och ögonlocksregion    617.77
Ögonmuskler    617.76
Ögonsjukdomar och dess behandling    617.7
Ökenspridning - miljöhot    504.123
Öknamn    392.91
Öl    663.4
Ömsesidigt bistånd    341.232
Öppenhet    177.3
Öppethållandetider - bibliotek    024.3
Öppna eller slutna kretsprocesser - maskiner    62-945
Öppna platser    625.712
Öppna platser, andra    711.61
Öppna spisar    683.92
Öppna spisar för rumsuppvärmning    683.93
Öppningar - arkitektur    72.012.5
Örlogsfartyg och andra fartyg    623.8
Öronsjukdomar    616.28
Örtartade eller icke-vedartade växter    582.099
Örter som garneringar    635.78
Östasiatiska religioner    22
Österrikes historia    94(436)
Östliga moderna indiska språk    811.214.3
Östrogener    577.175.6
Östslavisk litteratur    821.161
Östslaviska språk    811.161
Överansträngning    613.65
Överdomstol vid sista instans    347.991
Överenskommelser - inernationella    341.241
Överenskommelser under krig    341.37
Överfarter    725.95
Överflöd    177.4
Överfångglas    666.25
Överföring av betalningar till företag    336.56
Överföring av betalningar till privata hushåll    336.57
Överföring av styre till militären    342.77
Överföring av virus    578.42
Överföring medelst böjliga organ    621.85
Överföring, överlåtelse av egendom    332.22
Överföringsprocesser - fotografi    774.6
Överföringstal - elektrokemi    544.62
Övergång till vuxen ålder - religiösa ritualer    2-554
Övergången mellan expressionism och abstrakt konst    7.037
Övergångsenergier    544.15
Övergångsriter    2-552
Övergångsriter - seder och bruk    392.1
Överhus - parlament    342.531
Överklagningsdomstolar    343.11
Överlagring av färger    535.62
Överlagring av svängningar    534.5
Överlevandeförsäkring    364.37
Överljudsexplosion - atmosfären    551.596.3
Övernationella organ - statsvetenskap    321.8
Det övernaturliga    2-13
Det övernaturliga - tro och seder    398.4
Det övernaturliga inneboende i den materiella världen - religion    2-136.6
Övernaturliga varelser    2-167
Övernäring    613.25
Översinnlig upplevelse - det ockulta    133.2
Översvämningar    551.311.2
Översvämningshinder - militärteknik    623.3
Översättningsteori - lingvistik    81`2
Överträdelse    343.52
Övervakning av allmän ordning och säkerhet    351.75
Övervakning av allmän säkerhet    351.78
Övervakning av anläggning och produktion    005.935
Övervakning av den offentliga moralen    351.76
Övervakning av miljövård och bostäder    351.77
Övervakningssystem    331.25
Övervattensfartyg    629.57
Övningar med fast utrustning - gymnastik    796.414
Övningsmusik    78.087.5
Övre kammare - parlament    342.531
Övre lemmar    617.57
Övrig personal som arbetar med läkemedelsyrket    615.19
Övriga animaliska fibrer    677.39
Övriga behandlingsmetoder - terapi    615.85
Övriga delar för rörledningar    673.7
Övriga djurprodukter    637.6
Övriga föremål av ädelmetall    671.13
Övriga glasprodukter    666.18
Övriga husdjur    636.9
Övriga idrottsanläggningar och detaljer till sådana    725.89
Övriga moraliska frågor    179
Övriga omvandlingsprocesser andra än krackning och reformering - mineraloljor    665.65
Övriga rättskällor    340.14
Övriga skador på växter    632.8
Övriga värmekraftmaskiner    621.48
Övriga ädelstenars och halvädelstenars fyndigheter    553.89