O

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Oackompanjerad vokalmusik    784.1
Oavhängighet    341.231
Oavsiktlig skada av en naturlig eller okänd faktor - miljöhot    504.2
Obduktioner    614.67
Obehörig programvara för att övervaka maskinens aktivitet - datateknik    004.493
Obehörigt utövande av läkaryrket    614.26
Obestämbara grundämnen    546.798.39
Obiter dictum    82-84
Objekt för religion/dyrkan    2-13
Objekt och omfattning inom sociologin    316.1
Objektens färger    535.66
Objektiv - kameror    771.35
Objektiva metoder - psykologi    159.9.018.3
Obligationer - civilrätt    347.4
Obligationsrätt - civilrätt    347.4
Obligatoriskt åtagande för en mentalinstitution    343.268
Observation - fysik    53.087
Observationer - meteorologi    551.501
Observationer och registrering i naturen - biologi    57.081.1
Observations-, mätnings- och analysteknik - astronomi    520.8
Observationsmetodik - meteorologi    551.501
Observatorier    520.1
Obsessionella och tvångsmässiga neuroser (psykasteni)    616.891.7
Obsessiv-kompulsiv psykoneuros    616.891.7
Obstetrik    618.2
Obstruktion och hinder till spridning av idéer    001.99
Oceanernas geografi som helhet    913(26)
Oceanfart    656.61
Oceaniens historia    94(9)
Oceaniens och polarområdenas geografi    913(9)
Oceaniens religioner    259.7
Oceanografiska laboratorier och fältarbete    551.46.07
Ockult inverkan    133.4
Ockulta förnimmelser    133.3
Ockulta specialområden    133.5
Det ockultas begrepp och väsen    133.1
Det ockultas problem    133
Octopoda    594.56
Odd Fellows    061.25
Odlade äpplen    634.11
Odling av enskilda fiskarter    639.37
Odling av kräftdjur    639.51
Odling av personligheten    159.923.5
Odling av prydnadsfiske    639.34
Odling av spindeldjur    638.5
Odling av övriga havsdjur och havsväxter    639.6
Odling av övriga insekter    638.4
Odling i förhållande till ståndorten, växtplatsen    631.96
Odling i växthus    631.544
Odling och insamling av andra skogsprodukter än trä    630*28
Odling och vård av träd och buskar för prydnadsändamål    630*27
Odling under skydd    631.544
Odlingsmetoder    631.58
Odonata    595.733
Odontoceti (tandvalar)    599.53
Odontologi    616.314
Odödlighet - metafysik    129
Oelastisk spridning - kärnfysik    539.171
Offentlig brottsbekämpning    351.74
Offentlig budget    336.14
Offentlig egendom    351.71
Offentlig förvaltning    35
Offentlig gästfrihet    394.9
Offentlig hälso- och sjukvård    614
Offentlig rätt    342
Offentlig upplåning    336.27
Offentlig uppsikt och reglering av skogsbruket, inberäknat skogslagstiftning    630*93
Offentlig utspisning    394.1
Offentliga arbeten    351.71
Offentliga biblioteks kataloger    017.1
Offentliga byggnader    725
Offentliga byggnader - arkitektur    725.1
Offentliga danser    793.38
Offentliga evenemang, utställningar osv.    394.48
Offentliga finanser    336.1
Offentliga finanser - förvaltningsrätt    351.72
Offentliga finanser som studie av offentlig ekonomisk förvaltning    336.11
Offentliga företag    334.724
Offentliga företag - handelsrätt    347.725
Den offentliga förvaltningens organisation    352/354
Den offentliga förvaltningens övervakning    351.9
Offentliga lån    336.27
Offentliga läsesalar, tidningsrum    027.9
Offentliga myndigheters och regeringars plikter    172.2
Offentliga skådespel    394.49
Offentliga telefonanläggningar    621.395.3
Offentliga utgifter    336.5
Offentliga utgifter för personal    336.55
Offentliga utgifter för varor och material    336.53
Offer    393.92
Offer - andakt    2-537
Offergåvor vid begravningar    393.95
Offert - försäkring    368.025.1
Officiell granskning och kontroll av konton - räkenskaper    657.6
Officiell statistik    311.3
Officiella högtidligheter    394.4
Officiella sammanslutningar    061.1
Officiella skrifter - Diplomatik    003.074
Officiella språk    342.725
Officiella språk - lingvistik    81`244
Officiellt liv    394
Offsettryck    774.6
Ofrivillig, ofri arbetskraft    326
Ofrivilliga rörelser - psykologi    159.943.5
Ofrivilligt servitut och ofritt arbete    326.9
Oftalmologi    617.7
Oförskämdhet    177.1
Ogenomskinligt glas i allmänhet    666.26
Ogiltiga äktenskap    347.624
Ogräsbekämpning- järnvägar    625.17
Ogynnsam markbeskaffenhet - växtskador    632.12
Ogynnsamma meteorologiska och klimatiska förhållanden - växtskador    632.11
Oklassificerade virus och virusliknande partiklar    578.89
Okontrollerad handel med mark och fastigheter    332.76
Okonventionella uppvärmningsmetoder    697.7
Olagliga lotterier    343.56
Olagligt vapeninnehav    343.344
Olea europaea    634.63
Oleaceae    582.946
Olika andra pumpar    621.68
Olika enheter som hör till kylmaskiner    621.5.04
Olika fenomen och inflytanden - klimat    551.59
Olika frågor om straff    343.28/.29
Olika industriella jäsningsförfaranden    663.15
Olika keramiska objekt    738.8
Olika kroppsdelars kirurgi    617.5
Olika land- och amfibiska djur som hålls främst för mat    636.95
Olika metallföremål andra än smycken    671.22
Olika metoder för koppling - maskiner    62-88
Olika posttjänster    656.88
Olika primitiva vapen    623.446
Olika processer som använder mikroorganismer (mikrober)    663.18
Olika skriftarter    003.2
Olika skriftsystem    003.3
Olika slag av begåvningar - psykologi    159.928
Olika slag av sammanslutningar    061
Olika slags förbrytare    343.91
Olika slags mekaniska och fysiska olycksfall    614.82
Olika små däggdjur på land    636.96
Olika sorters fotografering och fotografier    77.03/.08
Olika specialenheter - väpnade styrkor    355.317
Olika tropiska och subtropiska frukter    634.6
Olika typer av bosättning och bebyggelse    911.372
Olika typer av dragning - rälsfordon    629.42
Olika typer av feber    616.92/.93
Olika typer av kontroll och reglering - maskiner    62-50
Olika typer av kultur - kulturantropologi    316.72
Olika typer av lok    629.42
Olika typer av markägande    332.24
Oliktänkande - protestanter    274
Oliver    634.63
Oljeavgivande växter    633.85
Oljeborrning    622.24
Oljebrännare    662.94
Oljeeldning    662.94
Oljeväxter    633.85
Oljor    547.915
Oljor - produktion    665
Olyckor - trafikorganisation    656.08
Olyckor på jobbet    331.46
Olycks- och ambulanstjänster    614.88
Olycksfall i arbetet    331.4
Olycksfall i gruvor    622.86
Olycksfallsbekämpning - hälsovård    614
Olycksrisker    614.8
Olydnad    343.343
Olympiska rörelsen    796.032
Ombesörjande för eftertiden - zoologi    591.56
Ombyggnad och underhåll av banan    625.17
Omdöme - logik    161.2
Omedelbar exponering - fotografi    77.055
Omedelbar slutsats - logik    162.1
Omfattande skolor    373.55
Omformare - elektrisk energi    621.314
Omfångsberäkning    655.25
Omgivningen - miljön    502.5
Omgivningshygien i luft, vatten och mark    614.7
Områden för boende    711.582
Områden för handelsändamål    711.552
Områden för rekreation, sport och idrott i allmänhet    711.558
Områden för särskilda aktiviteter    643.55
Områdeslingvistik    81`28
Omskolning    37.018.48
Omskärelse - seder och bruk    392.15
Omslagspapper    676.24
Omsorger om avkomman - zoologi    591.56
Omsättning av varor    339.14
Omsättningstillgångars konton - räkenskaper    657.42
Omvårdnad    616-083
Omättade etrar    547.37
Omättade kolväten    547.31
Omättade monoaldehyder och monoketoner    547.38
Omättade monohydriska alkoholer    547.36
Ondska - metafysik    111.84
Ondska - religion    2-185.3
Onkologi    616-006
Online datasystem för en specifik användning    004.78
Onormal trötthet från neurotiska orsaker    616.891.4
Ontogeni - allmän zoologi    591.3
Ontologi    111
Ontologisk materialism    141.12
Oorganisk kemi    546
Oorganiska perföreningar    661.4
Oorganiska reaktanter - maskiner    62-926
Opal    549.514.53
Opera    792.54
Opera buffa    782.7
Opéra comique (med talad dialog)    782.6
Operationer till sjöss och i luften    355.46
Operationsanalys (OA)    005.31
Operationsanalys (OA): matematiska teorier och metoder    519.8
Operativ behandling    616-089
Operativ teknik    616-089
Operativsystem - datateknik    004.451
Operatorkalkyl    517.4
Operetter    782.8
Operetter - litterär genre    82-293.2
Operetter - teater    792.5
Operor -teater    792.5
Ophidia (snokar, ormar)    598.162
Opinion - socialpsykologi    316.65
Opinionsmätning - samhällsvetenskaperna    303.425
Opisthocomiformes    598.274
Opium    663.991
Opium vallmo (Papaver somniferum)    633.75
Opkonst    7.038.3
Opposition - parlament    328.12
Oppositionspartier    329.052
Optik    535
Optikens användning    535.8
Optimism    141.21
Optisk apparatur    681.7
Optisk isotropi    535-8
Optisk teknik    681.7
Optiska analysmetoder - kemi    543.4
Optiska apparater för mätning av icke-optiska egenskaper    681.785
Optiska delar i kameror    771.35
Optiska effekter - konst    7.017
Optiska fenomen i atmosfären    551.593
Optiska inspelare    681.846.8
Optiska instrument    535.8
Optiska och optisk-elektriska mät- och betrakningsapparater    681.78
Optiska reklammedel    659.13
Optiska skannrar    004.352.2
Optiskt glas    666.22
Optiskt läsbara koder    003.295.8
Oratorier    783.3
Orbital region - ögat    617.76
Orchidaceae (orkidéväxter)    582.581
Ord närbesläktade i form, mening, stam och ljud    81`373.42
Ordbildning    003.084
Ordbokskataloger    019
Ordböcker: bearbetning och innehåll    81`374
Ordlekar    398.6
Ordlösa föreställningar    792.92
Ordnar - adelsväsen    929.71
Ordning - metafysik    124
Ordseparation    003.085
Ordspråk    398.9
Ordspråk - litterär genre    82-84
Ordstäv    82-84
Oregelbundenheter i kristaller    548.4
Organ - systematisk anatomi    611.1/.8
Organectomi    616-089.87
Organhalogen    661.723
Organisation - idrott    796.06
Organisation av intellektuellt arbete    001
Organisation och drift - postväsen    656.82
Organisation och drift av militära anläggningar    355.7
Organisation och förvaltning av muséer    069.6
Organisation och utbildning av civilbefolkningen    355.58
Organisationer - arkeologi    902.01
Organisationer av allmän karaktär    06
Organisationer för internationell betalning    339.73
Organisationer med humanitärt, välgörande syfte    061.23
Organisationernas sociologi    316.354
Organisationsformer - försäkring    368.03
Organisations-know-how    005.941
Organisationsledning - administration    005.7
Organisationspsykologi    005.32
Organisationsstrukturer - administration    005.72
Organisationstyper - administration    005.71
Organisatörer - sport    796.075
Organiserad brottslighet    343.9.02
Organisering av löner och betalningar    331.28
Organisering av utbildningsinstitutioner    37.091
Organisering av vägtrafiken    656.11
Organisering och administration av domstolarna    347.97/.99
Organisk demens (organisk mental försämring)    616.894
Organisk kemi    547
Organiska mineraler    549.8
Organiska neuroser    616.85
Organiska psykoser    616.892
Organiska reatanter - maskiner    62-927
Organiska syror, estrar, salter etc utom peroxider    661.74
Organiska ämnen    661.7
Organismen och dess omgivning    574.2
Organismernas geografiska distribution    574.9
Organismernas geologiska verksamhet    550.7
Organlära - allmän zoologi    591.4
Orgel    780.649
Orgelkoraler    783.1
Orientaliska hästar    636.11
Orientaliska kyrkor (allmänt)    271
Orientering    796.56
Orienteringssporter    796.56
Origami    745.54
Oriolidae (gyllingar)    598.292
Orkaner    551.515.2
Orkestermusik    785.11
Ormbunkar    582.37/.39
Ormbunksliknande sporväxter    582.37/.39
Ornamentering och dekorering av artefakter    903.08
Ornamentik - konst    7.048
Orsak och verkan    122
Orsaksteorier - socialvård    364-11
Orthomyxoviridae    578.832
Orthonychidae    598.289
Orthoptera    595.72
Ortnamnsforskning    81`373.21
Ortodox judendom    265
Ortodoxa kyrkor    271.2
Ortografi    81`35
Ortografier    003.21/.23
Ortografiska system    81`354
Ortopedi    617
Ortopedi i allmänhet    617.3
Ortopedisk materiel    615.477
Orycteropodidae    599.68
Osanning - metafysik    111.83
OS-brottning    796.82
Oscillatorer - elektroteknik    621.373
Osedlig konst    176.7
Osedlig litteratur    176.8
OS-koncept, idé    796.032
Oskriven rätt    340.14
Osmium (Os, atomnummer 76)    546.94
Osmos    532.7
Ost    637.3
Ostariophysi    597.551
Osteichthyes (benfiskar)    597.4/.5
Osteopati    615.828
Ostframställning    637.3
Ostron (och andra pärlkällor)    639.41
Otillbörligt övergrepp    343.541
Otologi    616.28
Otorhinolaryngologi (Öron-, näs- och halssjukdomar) i allmänhet    616.21
Otrohet    176.6
Otto-motorer    621.434
Ovanlig, excentrisk litteratur    82-994
Ovarier    618.11
Oxider - kemi    54-31
Oxider - organisk kemi    547-311
Oäkta födsel    347.632
Oändlighet- metafysik    125
Oögonia (kvinnliga könsorgan från växt)    581.34
Oönskade, ohälsosamma områden - boende    711.585