N

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Nacke    617.53
Naftalen, dess homologer och halogenderivat    547.652
Nagelvård    646.74
Nakenhet - etnografi    391.1
Namn    392.91
Namn beroende på vilka typer av objekt de anger    81`373.2
Namnforskning    81`373.2
Namngivning - seder och bruk    392.14
Namnkataloger    018
Nandiniidae    599.743
Nanoteknologi    620.3
Narkotika    663.99
Narkotika - hälsa    613.83
Narkotika - offentlig förvaltning    351.761
Narkotika - seder och bruk    392.85
Narrativ konst    7.038.541
Narrativ konst - motiv    7.041.7
Nation    342.1
Nationalbanker    336.711
Nationalbibliografier    015
Nationalbibliotek    027.54
Nationalbudget    330.53
Nationaldräkter    391
Nationalekonomi    33
Nationalekonomins grundbegrepp    330.1
Nationalekonomiska skolor från 1900-talet med föregångarna under 1800-talet    330.83
Nationalekonomiska teorier, doktriner    330.8
Nationalfester    394.2
Nationalförmögenheten    330.52
Nationalhymner    784.71
Nationalinkomst    330.56
Nationalism - etik    172.1
Nationalistiska partier    329.17
Nationalitet    342.71
Nationalitetsfrågor    323.1
Nationalprodukt    330.54
Nationalräkenskaper    330.5
Nationalsport    796.034.2
Nationalspråk    342.725
Nationell budget    336.14
Nationell psykologi    159.922.4
Nationella danser - musik    78.085.7
Nationella festivaler    394.21
Nationella flaggor    929.921
Nationella församlingar    342.4
Nationella helgdagar    394.26
Nationella hälsotjänster    614.39
Nationella minoriteter som utrikespolitiskt problem    327.58
Nationella måttsystem    006.915.2
Nationella ortodoxa kyrkor    271.22
Nationella produktionsplaner    338.26
Nationella regeringens lokala organ    342.25
Nationella rörelser    323.1
Nationella rörelser i allmänhet    329.73
Nationella tillgångar    330.5
Nationella, endemiska, regionala sjukdomar    616-036.21
Nationella, etniska minoriteter    323.15
Nationella, internationella standarder    006.3
Natrium (Na, atomnummer 11)    546.33
Natur och struktur av organiserad religion, kyrka    2-72
Natur, metodologi, beståndsdelar i lagarna    340.11
Naturalisation    342.711
Naturalism    7.036.1
Naturalver    398.43
Naturen    502
Naturfaktorer - ekonomi    330.15
Naturfilosofi    113/119
Naturgas    553.981
Naturhartser    665.94
Naturism - filosofi    141.76
Naturkatastrofer    504.4
Naturlandskap    911.52
Naturlig begränsning av växtsjukdomar och skador    632.937
Naturlig belysning    628.92
Naturlig födsel    618.4
Naturlig sand-grusblandning    553.62
Naturlig teologi    2-21
Naturlig ättling    347.632
Naturliga bränslen    662.6
Naturliga energitillgångar    620.91
Naturliga eteriska oljor    665.52
Naturliga faror - miljöhot    504.4
Naturliga fibrer    677.1/.3
Naturliga och konstlade växtformer - växtodling    631.546
Naturliga tillstånd - kemiska ämnen    544.01
Naturliga variationer av klimatet    551.583
Naturliga vattendrag    627.1
Naturligt ljus    535-5
Naturläkekonst    615.83
Naturmark    712.24
Naturprodukter    547.9
Naturresurser    553.3/.9
Naturresurser och energi    502.21
Natursilke    677.37
Naturskildringar - konst    7.047
Naturskydd    502
Natursten    679.85
Natursten - byggnader    691.2
Naturstensarbeten - byggnader    693.1
Naturstensfyndigheter    553.5
Natursubstanser och deras blandningar    615.32
Naturtillgångar - ekonomi    330.15
Naturvetenskap    5
Navigations-, muddrings-, bärgnings- och räddningsutrustning    627
Navigationssatelliter    629.783
Navigering med självgående fartyg    626.78
Navigeringsapparater - rymdfarkoster    629.7.05
Nebulosor    524.5
Nectariniidae (solfåglar)    598.291
Nederbörd i allmänhet    551.577
Nederbörd, regn, snö osv. (i kretsloppet)    556.12
Nederländernas historia    94(492)
Nedgång - sociologi    316.422.6
Nedre kammaren    342.532
Nedre kroppsdelar    617.58
Nedrustning    341.67
Nedrustning - försvaret    355.019
Nedsänkta kroppar    532.3
Nedärvning - genetik    575.1
Nefropati    616.61
Negativ social inställning eller interaktion    177.8
Negativa relationer mellan medborgaren och staten - inrikespolitik    323.22
Negativen - fotografi    77.064
Nematocera (trådhorn)    595.771
Neodym (Nd, atomnummer 60)    546.657
Neo-impressionism    7.036.4
Neologismer    81`373.43
Neon (Ne, atomnummer 10)    546.292
Neoplasmer    616-006
Neorealism    7.037.7
Neptunium    669.823
Neptunium (Np, atomnummer 93)    546.798.21
Neptunus    523.481
Nervcentraler i allmänhet - fysiologi    612.82
Nervsjukdomar    616.8
Nervsystemet    616.8
Nervsystemet - allmän zoologi    591.48
Nervsystemet - anatomi    611.8
Nervsystemet - fysiologi    612.8
Nervsystemets funktion    591.18
Nervsystemets hälsa och hygien    613.8
Nervsystemets organiska sjukdomar    616.83
Nervös utmattning    616.891.4
Nervöst sammanbrott    616.891.4
Nettonationalprodukt    330.56
Neurasteni    616.891.4
Neurologi    616.8
Neurologiska och nervösa rubbningar    616-009
Neuropatier    616.85
Neuroptera    595.74
Neutrala stater under krig    341.35
Neutriner    539.123
Neutroner    539.125.5
Neutronstjärnor    524.35
New Age    299.94
Nickel    669.24
Nickel (Ni, atomnummer 28)    546.74
Nickelfyndigheter    553.48
Nihilistisk syn - partier    329.286
Nilosahariska litteratur    821.4
Nilosahariska språk    811.4
Niob (Nb, atomnummer 41)    546.882
Nitar och nitning - maskinelement    621.884
Nitratine (salpetersyra)    549.751.11
Nitre (salpeter)    549.751.12
Nitverktyg - maskinelement    621.884
Nivåer - gruvhantering    622.26
Njurar    616.61
Njursjukdomar    616.61
Njutningsmedel    663.9
Njutningsmedelsindustri    663
Njutningsmedelväxter    633.7
Nobelium (No, atomnummer 102)    546.798.292
Nockar - maskinelement    621.83
Noctuidae (caradrinidae)    595.786
Noll-värdiga element    546.29
Nomadiska kulturer    903`15
Nomadiska samhällen    316.324.3
Nomenklatur och klassificering av organismer - biologi    57.06
Nomogram    51-35
Nonruminantia    599.731
Non-sequitur - logik    162.5
Noradrenalin    577.175.5
Nord- och Centralamerikas geografi    913(7)
Nord- och Centralamerikas historia    94(7)
Nordafrikanska staters historia i allmänhet    94(61)
Nordamerikanska indiska språk    811.81/.82
Nordgermanska språk    811.113
Nordisk (skandinavisk) litteratur    821.113
Nordisk skidsport    796.922
De nordiska ländernas historia    94(48)
Nordiska språk    811.113
Nordiska, skandinaviska religioner    257.8
Norges historia    94(481)
Norm- metafysik    124.5
Normala måltider    642.1
Normalt komplement av lag, sektioner, grupper - sport    796.085
Normativa och utvärderande aspekter av kultur - kultursociologi    316.75
Normativa teorier - socialvård    364-15
Normer av olika typ - standardisering    006.3/.8
Normer och lagar    316.754
Normkonflikter - kultursociologi    316.754.4
Norsk litteratur    821.113.5
Norska    811.113.5
Notariat    347.961
Notarier (notarius publicus)    347.961
Notation - klassificeringsprinciper    025.4.01
Notationer    003.62
Notebook    004.382.73
Nottecken    655.26
Noveller    82-32
Nubb - maskinelement    621.886
Nucleairism    7.038.21
Nudism - filosofi    141.76
Nukleinsyror    577.113
Nukleoner    539.125
Nuklider    539.14
Numerisk analys    519.6
Numeriska koder    003.292.3
Numeriska metoder för lösning av integralekvationer    519.64
Numeriska metoder för lösning av ordinära differentialekvationer    519.62
Numeriska metoder för lösning av partiella differentialekvationer    519.63
Numeriska metoder inom algebra    519.61
Numismatik    737
Numreringsmaskiner    681.626
Nutrition    612.3
Ny abstraktion    7.038.4
Ny kapitalbildning    330.32
Nya stjärnor    524.33
Nya Zeelands historia    94(931)
Nybebyggelse    711.163
Nyckeltal - matematik    511.13
Nyckelverk    098.5
Nycklar    683.33
Nycklar - musik    781.24
Nyhedendom (neopaganism)    299.5
Nyhetsbyråer - tidningar    070.431.2
Nyhetsgrupper - datateknik    004.773.7
Nyinspelningar - filmer    791-25
Nyklassicism    7.035.2
Nykterhet    613.81
Nykterism    178.2
Nymfomani    616.89-008.442
Nymphaeales    582.65
Nyodling    631.61
Nyplatonism    141.131
Nyrealism    7.038.51
Nyrealism, hyperrealism    7.038.51
Nytta - ekonomi    330.13
Nyttiggörande av energitillgångar    620.92
Nyttiggörande av mekanisk, kemisk, fysikalisk-kemisk och fysikalisk energi    620.93
Nyttiggörande av vindenergi    621.548
Nyttiggörande av övriga energitillgångar    620.97
Nyttjanderätt - ekonomi    332.28
Nyupptäckta grundämnen    546.798.39
Nyår    398.332.42
Nålstickning    615.814.1
Näckrosordningen    582.6
Nära döden upplevelser    159.961.9
Näring    612.39
Näring - allmän zoologi    591.13
Näring - djurens levnadssätt    591.53
Näringsfysiologi    612.3
Näringsliv    338
Näringslivets organisationsformer    334.7
Näringslära    613.2
Näringsorgan - allmän botanik    581.43
Näringsorgan - allmän zoologi    591.43
Näringsprinciper tillämpade i näringsintag och diet    613.2
Näringstillförsel - allmän zoologi    591.131
Näringsupptagande - växtfysiologi    581.13
Näringsvärde    641.1
Närstridsvapen    623.44
Närvaro av olja och gas    553.98
Nässeldjur    593.5
Nästen - militärteknik    623.2
Nätboll    796.323
Näthinna    617.73
Nätverk efter täckningsområde - datateknik    004.73
Nätverksapplikationer och tjänster,   allmänna    004.77
Nätverksarkitektur    004.72
Nätverkskoppling    004.738
Nödfallsregler    342.76
Nödvändighet - metafysik    123.2
Nödvärn    179.7
Nöjen - utbildning    379.82
Nöjesfält    711.558
Nöjeskryssning    797.11
Nöjeslivets moral    175
Nötkreatur    636.2
Nötning - av spår eller väg    625.03
Nötter    634.5