M

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Mackelering    693.3
Macroscelidea    599.38
Macroscelididae    599.38
Madrasser    684.72
Madreporaria    593.66
Magasin - byggnadsverk    624.95
Magi - det ockulta    133.4
Magisk realism    7.037.7
Magiska trick    793.8
Magmatiska bergarter    552.3
Magnesium    669.721
Magnesium (Mg, atomnummer 12)    546.46
Magneter    621.318
Magnetism    537.6
Magnetismens tekniska tillämpningar    621.318
Magnetismens teori    537.61
Magnificat - musik    783.29
Magnoliales    582.677
Magnoliider    582.67
Mahatmas    2-37
Mahayanabuddhism    242
Majolika    738.23
Majoritetsbildning - parlament    328.12
Majs    633.15
Majs för popcorn    635.67
Makarnas rättigheter och skyldigheter    347.625
Makedonsk litteratur    821.163.3
Makedonska    811.163.3
Makroekonomi    330.101.541
Makrosociologi    316.012
Maktbalans    342.33
Maktbalans - statsvetenskap    321.015
Maktdelning    342.33
Maktfördelning    342.33
Maktfördelning - statsvetenskap    321.015
Maktteori - statsvetenskap    321.01
Malacodermata    595.766
Malar    595.78
Malaria    616.936
Malaysias historia    94(595)
Malmbrytning    622.34
Malmfyndigheter    553.3/.4
Malmfyndigheter i allmänhet    553.3
Malmfyndigheter utom järn- och manganmalm    553.4
Malmfyndigheternas uppkomst    553.2
Malmgeologi    553
Malmkroppars och andra fyndigheters morfologi och struktur    553.07
Malmkroppars och sidostenars fysikaliska egenskaper    622.02
Maloideae    582.639.2
Malpighiales    582.681
Maluridae    598.282
Malus sylvestris, underarten mitis    634.11
Malvaceae (malvaväxter)    582.685.2
Malvales    582.685
Mammae    618.19    
Mammalia    599
Mammonism    174.5
Man och hustrus gemensamma egendom    347.626
Mana - religion    2-136.6
Management förhållanden    005.33
Management psykologi    005.32
Manbarhetsritualer - seder och bruk    392.17
Mandeism    254.6
Mandlar    634.55
Mangan    669.74
Mangan (Mn, atomnummer 25)    546.711
Manganföreningar    661.87
Manganmalmsfyndigheter    553.32
Mangling    648.4
Manidae    599.311
Manifestation av det övernaturliga    2-136
Manikeism    254.4
Manikyr    687.54
Maniok    633.49
Manisk depressiv psykos    616.895.1
Manism - religion    2-136.6
De manliga könsorganens fysiologi    612.61
Man-maskin-gränssnitt - datateknik    004.5
Mannens sexuella liv    616.69
Mantalskrivning (numera Folkbokföring)    351.755
Mantodea (bönsyrsor)    595.725
Manuell produktion    338.362
Manus    792.026
Manuskript    655.51
Manuskriptdekoration    75.057
Manuskriptteknik    655.25
Manusskrivande - film    791.632
Manöver- och navigeringsorgan - rymdfarkoster    629.7.05
Manöverapparater - rymdfarkoster    629.7.05
Manövrering    656.052
Manövreringsmetoder, inklusive utförande - rymdfarkoster    629.7.07
Mappar    686.83
Margarin    664.3
Marijuana    663.992
Marin geografi    551.468
Marin teknologi    623.8/.9
Marina bildningar - geodynamik    551.35
Marina installationer    623.8
Marinen: personal, organisation    359
Marinpiloter    359.38
Marinplankton    593.14
Marinstyrkor    359
Maritima samhällen    316.324.4
Mark avsedd för visst ändamål    332.334
Mark och byggnader - regional ekonomi    332.2
Mark- och flygplatsutrustning - rymdfart    629.7.08
Mark- och stenrörelser    622.83
Mark-, fastighetslag    349.41
Markanvändning, markanvändningspolitik, skogspolitik    630*91
Markarbeten    624.13
Markbestånd    332.334
Markbundna biocenoser och ekosystem    574.4
Marken    614.77
Markens påverkan och dess utflöde på hälsan    614.77
Markeringsspråk - datateknik    004.439
Markfordon (utom rälsfordon)    629.3
Markfuktighet och hydrologi    551.579
Markhydrologi    556.5
Marklära    631.4
Marknad    339.1
Marknad i allmänhet    339.13
Marknader    339.175
Marknadsanalys    339.13
Marknadsföring    339.138
Marknadsföring - företagsekonomi    658.8
Marknadshallar    339.175
Marknadspris på mark, fastigheter    332.74
Marknadsträdgårdar    712.27
Marknadsundersökning - samhällsvetenskaperna    303.425
Marknyttjande    332.3
Markplanering    712.4
Markpris    332.74
Markresurser    332.33
Markränta    332.6
Marktemperatur    551.525
Markvärde    332.6
Marmor    552.46
Marockos historia    94(64)
Maronitiska kyrkan    271.744
Mars    523.43
Marscher - musik    78.084
Marscherande    796.51
Marschliknande former - musik    78.084
Marsvin    636.91
Martyrer    2-34
Marxism    141.82
Marxism-leninism    141.82
Marxistisk-leninistisk ekonomisk teori    330.85
Maskar    595.1
Masker    688.75
Masker - etnografi    391.8
Maskerader    394.25
Maskinbyggnad, allmän    621
Maskinbyggnadsteori och principer    621.01
Maskinelement    621.8
Maskinella, grafiska och andra metoder inom beräkningstekniken    519.67
Maskinens energikälla    62-8
Maskiner - gummi- och plastindustrin    678.05
Maskiner - industrier    67.05
Maskiner efter deras tillförlitlighet    62-192
Maskiner efter dimensionell variation    62-188
Maskiner efter grad av precision, noggrannhet    62-187
Maskiner efter hastighet    62-185
Maskiner efter kapacitet, duglighet    62-186
Maskiner efter vikt    62-183
Maskiner för behandling av husdjursprodukter    637.02
Maskiner för datummärkning    681.626
Maskiner för grafisk reproduktion    681.62
Maskiner indelade efter rörlighet, utbytbarhet, konvertibilitet    62-182
Maskiner indelade efter storlek    62-181
Maskiner med dubbla ändamål    62-115
Maskiner med inre förbränning    621.43
Maskiner med variabel funktion    62-115
Maskiner och anordningar för lagring och transport av gaser och vätskor    621.6
Maskiner och mekanisk utrustning - patologi    616-78
Maskiner och redskap för beredning av fodermedel    631.36
Maskiner och redskap för skulptur och gravering    681.9
Maskiner och redskap för sådd och plantering    631.33
Maskiner och utrustning för grafisk reproduktion    681.6
Maskiner och utrustning för massa-, pappers- och kartongtillverkning    676.05
Maskiner, indelade efter storlek, vikt, hastighet, precision    62-18
Maskiner, indelade efter sättet för drivmedlets utnyttjande    62-16/-17
Maskiner, redskap och andra anordningar för beredning och lagring av jordbruksprodukter    631.36
Maskiner, redskap och anordningar för växternas skötsel och skydd    631.34
Maskineri    621
Maskinteori    531.8
Massa - mekanik    531.42
Massa-, pappers- och fiberskiveindustri    630*86
Massa-, pappers och kartongindustri    676
Massage - sjukvård    615.82
Massidrott    796.034.2
Masskommunikation    659.3
Masspektrografi    543.51
Massplundring - miljöhot    504.11
Massproduktion    338.368
Master - konstruktioner    624.97
Masterexamen    378.22
Mat och diet - religiös praxis    2-442
Mat- och dryckesvanor    392.8
Mat som äts råa, okokta    641.83
Matbevarande genom täckning    664.8.038
Matbevarande i gropar, silor, öppna behållare, kärl    664.8.031
Matbevarande i slutna containrar, kärl    664.8.032
Matchning  - seder och bruk    392.4
Mate    633.77
Matematik    51
Matematik inom försäkringar    51-7
Matematikens grundvalar    510.2
Matematisk cybernetik    519.7
Matematisk ekonomi    330.4
Matematisk geodesi    528.2
Matematisk kristallografi    548.1
Matematisk lingvistik    519.76
Matematisk lingvistik - lingvistik    81`32
Matematisk logik    510.6
Matematisk och tillämpad lingvistik    81`3
Matematisk programmering    519.85
Matematisk statistik    519.2
Matematisk teori för system av symboler    519.76
Matematiska lekar    51-8
Matematiska modeller inom operationsanalysen    519.87
Matematiska rötter och deras uträkning    511.14
Matematiska strukturer    510.8
Matematiska tabeller och deras sammanställning    519.66
Matematiska tecken    655.26
Matematiska, fysikaliska, fysiologiska, psykologiska teorier om musik    781.1
Materia- naturfilosofi    117
Material - sport    796.02
Material av organiskt ursprung - byggnader    691.1
Material efter kornighetstyp och form    62-49
Material för flätarbeten    677.5
Material i konsten    7.023.1
Material med hålprofil    62-46
Material och utrustning av sjöstridskrafter    623.9
Material och utrustning för förstärkning och återställning - medicin    616-74
Material som härrör från särskilda processer - plastindustri    678.09
Material, egenskaper, processer och utrustning - kemisk teknik    66.03
Materialegenskaper som påverkar deformering    539.5
Materialfel - teknik    620.1
Materialfel och deras undersökning    620.19
Materialprovning    620
Materialprovning - teknik    620.1
Materialtransportteknologi i allmänhet    621.86/.87
Materialval - konst    7.023
Materians kemiska struktur    544.1
Materias transformation och förgänglighet    113
Den materiella världen - religion    2-172
Materiens fysiska natur    539
Materieomvandling- naturfilosofi    117
Matfett    664.3
Matförgiftning    613.2.099
Matkällare    643.8
Matlagning    641.5
Matlagningsspisar    683.95
Matlådor    642.3
Matmikrobiologi    579.67
Matolja    664.3
Matpaket    642.3
Matrester - förhistoria    903.28
Matrisskrivare    681.625.91
Matrum    643.4
Maträtter    641
Matsmältning    612.3
Matsmältningsorganen    611.3
Matsmältningsorganens sjukdomar    616.3
Mattläggning - byggnader    698.7
Mattor    645.1
Mausoléer    726.822
Mayafolkets religion    258.1
Med svetsning besläktade metoder    621.791.9
Medaljer    671.42
Medaljer - numismatik    737.2
Medaljonger    671.42
Medaljonger - numismatik    737.2
Medborgaranda    172
Medborgargrupper i utlandet    327.58
Medborgarskap    342.71
Medborgerliga rättigheter    342.72/.73
Medborgerliga skyldigheter    342.74
Meddelanden i realtid - datateknik    004.773.6
Meddelandeutbyte - datateknik    004.773
Meddelarfrihet    342.727
Medel använda i köket - förhistoria    903.28
Medel för kroppsvård    665.58
Medel för materialproduktion - ekonomi    330.14
Medeltid- och renässansdrama    82-291
Medeltida influenser, andra    7.035.3
Medeltida konst (kristen, muslimsk)    7.033
Medeltiden - litteraturutvecklingen    82`04
Medeltiden - språk    81`04
Medfödda rörelser - psykologi    159.943.6
Medicinalvatten    613.3
Medicinalväxter    633.88
Medicinalväxtodlare    615.19
Medicinsk materiel    615.46
Medicinsk mikrobiologi    579.61
Medicinsk virologi    578.7
Medicinsk vård och behandling - religiös praxis    2-446
Medicinska instrument och utrustning, allmänt    616-71
Medicinska vetenskaper    61
Medicinskt ansvar - hälso- och sjukvård    614.256
Medicinskt vatten    663.6
Medievalism    7.035.3
Meditation    2-58
Medlemmar av utländska väpnade styrkor som tjänar utanför sitt eget land under fredstid    341.79
Medulla spinalis    611.82
Medusor    593.7
Medvetandet    159.922
Medvetna vetenskapliga bedrägerier och tricks    001.95
Megachiroptera    599.41
Meitnerium (Mt, atomnummer 109)    546.798.36
Mekanik    531/534
Mekaniken som grund för maskinkonstruktioner    621.01
Mekanisk drift - maskiner    62-86
Mekanisk energi    531.6
Mekanisk massa    676.15
Mekanisk teknologi    621
Mekanisk utrustning och tjänster - teater    792.022
Mekaniska instrument - musik    780.651
Mekaniska leksaker (t.ex. leksaksfordon)    688.727
Mekaniska och fysiska effekter - kemi    54.03
Mekaniskt verkande metoder och medel - sjukvård    615.81
Mekanism för kemiska reaktioner    544.43
Mekanismer för vattenuppfordring    621.649
Mekanokemiska reaktioner    544.46
Mekanoterapi    615.82
Melass    664.1
Meliphagidae    598.282
Mellan bana och fordon uppträdande krafter och rörelser    625.03
Mellanamerikanska indiska språk    811.87
Mellangolv    692.5
Mellangärde, diafragma    616.26
Mellanmål    642.2
Mellanmänskliga relationer    316.47
Mellanstatlig hjälp i lagliga stämningar    341.45
Mellanstatligt bistånd    341.232
Mellanväggar    692.2
Melodi    781.4
Melodisk vers    82-192
Melodram    791.221.4
Melodram (i strikt mening)    82-293.4
Melodramer    792.23
Melodramer - litterär genre    82-23
Meloner och liknande växter    635.61
Membranofoner    780.62
Memoarer    82-94
Memoarer - religiösa personer    2-317
Mendelevium (Md, atomnummer 101)    546.798.291
Mening eller satsbildning    003.085
Menstruation    612.662
Mental brist (intellektuell funktionsnedsättning)    616.899
Mental efterblivenhet    616.899
Mental och moralisk hälsa och hygien    613.86
Mental utveckling hos människor    159.922
Mentalsjukdomar    616.89
Menuridae    598.282
Mephitidae (skunkar)    599.744.6
Merkantila byggnader    725.2
Merkantilism    330.81
Merkurius    523.41
Merologi (enligt Martin) - biologi    572.7
Mesofaser    544.25
Mesomorfiskt, parakristallint tillstånd    54-144
Mesomorfism    544.25
Mesomorft (parakristallint) tillstånd    544.25
Mesoner    539.126.3
Mesopotamiens religioner    252
Messias    2-32
Metaboliska rubbningar    616-008
Metabolism    612.015.3
Metafysik    11
Metafysisk idealism    141.13
Metafysisk psykologi    159.9.01
Metagalax    524.8
Metallbeläggning    621.793
Metaller från den femte gruppen    546.85
Metaller från den fjärde och den femte gruppen    546.8
Metaller i allmänhet    546.3
Metallernas föreningar i allmänhet    661.8
Metallfibrer    677.5
Metallföreningar från grupp IV och grupp V    661.88
Metallföreningar från grupp VI    661.87
Metallider    54-19
Metallisering    621.793
Metallisering av icke-metalliska material    686.4
Metallkonsthantverk    739
Metallogeni    553.07
Metallografi - teknik    620.1
Metallografiska undersökningsmetoder - teknik    620.18
Metallsnitt    761.2
Metallurgi    669
Metallvaror enligt tillverkningsmetoden - förhistoria    903.05
Metamorfa bergarter    552.4
Metamorfiska bergarter    553.54
Metan CH@b4@B    547.211
Metanol (metylalkohol) CH@b3@BOH    547.261
Metanproducerande bakterier    579.85
Metaspråk - datateknik    004.435
Metatheria    599.2
Meteorer    523.68
Meteorider    523.68
Meteoriter    523.68
Meteoriter - petrografi    552.6
Meteorologi    551.5
Meteorologiska instrument    551.508
Meteorologiska, klimatiska och kosmiska faktorer - biologi    57.045
Metod och principer i särskilda teorier och system - utbildning    37.022
Metoder baserade på fotokemisk inverkan på metallsalter - fotografi    772.1/.2
Metoder för filosofering    101.8
Metoder för informationsöverföring - sociologi    316.774
Metoder för köttbehandling    637.5.03
Metoder för skulpturell representation    7.027
Metoder för studiet av utbildning    37.012
Metoder för torkning, impregnering och övrig behandling av trä    674.04
Metoder inom samhällsvetenskaperna    303
Metoder och apparater - modulation    621.376
Metoder och apparater för färgmätning    535.65
Metoder och utrustning för att fylla drycker med koldioxid    663.057
Metoder och utrustning för produktion av rena jästkulturer    663.13
Metoder och utrustning i allmänhet - biologi    57.08
Metoder som baseras på fysikalisk inverkan - fotografi    772.9
Metodister    277.6
Metodistkyrkor    277.6
Metodologi - allmän metodik    001.82
Metodologi inom sporten    796.015
Metrisk talteori    511.7
Metriska mångfalders differentialgeometri    514.77
Metriska mått, versfot    801.63
Metriska system    006.915.1
Metylenblått    547.869
Mexikos historia    94(72)
Mezzotint    762.13
Microchiroptera    599.42/.44
Microfilmläsare    778.148
Midsommar    398.332.2
Migration    314.15
Migration - biogeografi    574.91
Migrän    616.857
Mikrobiell fysik, kemi, metabolism, katabolism    616-098
Mikrobiell fysiologi    616-095
Mikrobiell morfologi    616-095
Mikrobiell teknik    616-093
Mikrobiologi    579
Mikrobiologi inom folkhälsan    579.63
Mikrobiologiska egenskaper och distribution i naturliga vatten    579.68
Mikrobiologiska industrier    663.1
Mikrobiologiska produkter - läkemedel    615.33
Mikrodatorer    004.382.7
Mikrofoner - telefoni    621.395.61
Mikrofotografier (mikrofilm, mikrofiche osv.)    778.142
Mikrofotografisk teknik och utrustning    778.14
Mikrokopiering    778.14
Mikrokopior    778.142
Mikroorganismer    579.8
Mikroorganismer, växter och djur som livsformer    573.4
Mikroorganismernas biokemi och fysiologi    579.22
Mikroorganismernas morfologi och cytologi    579.23
Mikroskop    681.72
Mikroskopisk undersökning - fysik    53.086
Mikrosociologi    316.014
Militarism    355.015
Militär diktatur    321.64
Militär domsrätt    344.3
Militär flottan    359
Militär flygstraffrätt    344.7
Militär fostran    355.13
Militär huvudbonad    687.44
Militär hållning och militär moral    355.13
Militär mobilisering    355.27
Militär och marin flygteknik    623.7
Militär personal i allmänhet    355.11
Militär rätt och jurisdiktion    344.3
Militär straffprocess    344.2
Militär straffrätt    344.1
Militär straffverkställighet    344.15
Militär topografi - militärteknik    623.6
Militär topografi och kartografi    623.64
Militär-, sjömilitär- och annan servicepersonal    355.09
Militära allianser - utrikespolitik    327.51
Militära festivaler    355.16
Militära förfaranden - straffrätt    344.2
Militära rekvisitioner    355.22
Militära sjukhus, stationer för behandling av skadade    341.33
Militära träningscentra    355.23
Militärfinansiering och redovisning    355.61
Militärfordon    623.43
Militärförband    355.1
Militärförvaltning    355.6
Militärgeografi    355.47
Militärhistoria    355.48
Militärhälsa och hygien    613.67
Militärlivet    355.1
Militärmateriel    623.1/.7
Militärmusik    785.13
Militärskolor, militärakademier    355.23
Militärsociologi    355.01
Militärt flyg    358.4
Militärt liv (tjänst) i fred och krig    355.12
Militärteknik    623
Militärtekniska installationer    623.1/.3
Militärtransporter    355.69
Militärvetenskap i allmänhet    355
Miljö - konst    7.038.531
Miljö och samhälle    502.1
Miljöfaktorer i skogsbruket    630*1
Miljöfaror    614.87
Miljöhot    504
Miljökvalitets kontroll    502.175
Miljölagstiftning    349.6
Miljömedvetenhet    502.12
Miljön i förhållande till planering och utveckling    502.15
Miljön i sin helhet    502.2
Miljöområden    502.3/.7
Miljöskydd - sociala frågor    364.68
Miljöskydd i allmänhet    502.17
Miljövetenskaperna    502/504
Miljövård    502
Miljövårdsproblem - sociala frågor    364.682
Mim    792.92
Mimidae    598.288
Mimosoideae    582.736.1
Minderåriga    347.64
Mindre Asiens religioner    253
Mindre förbättringar - vägar    625.08
Mindre föremål av diverse metaller och legeringar    671.2
Mindre föremål av metall    672.8
Mindre idisslare    636.3
Mindre kulter och religioner - antiken    25
Mindre operation - kirurgi    616-089.81
Mindre sällskapsspel som inte beror på tur    794.2
Mindre vägar    625.711.2
Mineraler - byggnader    691.2
Mineralfibrer    677.5
Mineralfyndigheter    553.3/.9
Mineralfärger    661.8
Mineraliska födoämnen    664.4
Mineraliska födoämnen - näringslära    613.27
Mineraliska material i ballast och underbyggnad    625.07
Mineralogi    549
Mineralogiska vetenskaper    548/549
Mineraloljeindustrin, dess processer och produkter    665.6/.7
Mineraloljeindustrins produkter    665.7
Mineraloljor och liknande produkter    665.7
Mineralvatten    663.6
Mineralvatten som dryck    663.64
Mineralvattenkällor    553.7
Miniatyrmålning    75.056
Miniatyrspel för barn    794.8
Minimalism    7.038.42
Ministerier    342.518
Ministerier - förvaltning    354
Ministerier för olika frågor    354.11/.86
Ministerrådet    342.518
Ministrar utan portfölj    342.518
Minne och inlärande    159.953
Minnesenheter - datateknik    004.33
Minneshögtider - väpnade styrkor    355.16
Minoriteter, även ur etnisk- och språksynpunkt    323.1
Minoritetsbildning - parlament    328.12
Minoritetsrätt    341.234
Minsta inkomstförsäkring    364.39
Minsta sociala krav för en bostads lämplighet    365.22
Miscellanea    088
Miscellanea - litterär genre    82-8
Missbildningar    616-007
Missbildningar - anatomi    611.012
Missbruk - bibliotek    024.8
Missbruk - farmakologi    615.015.6
Missbruk - sociala frågor    364.63
Missbruk av förmyndarskap    343.541
Missbruk av offentlig förvaltning    343.35
Missfall    618.39
Misshandel - sociala frågor    364.63
Missiler (ballistiska och icke-ballistiska)    629.762
Mission i stort sett    2-76
Missionsvetenskap    2-76
Missionäraktivitet    2-76
Misstag - behandling av sjukdomar    616-035.7
Misstag - kirurgi    616-089.15
Misstroendevotum    328.16
Mjuka material - plastindustri    678.076
Mjukhet - kärnfysik    539.53
Mjukvara - datateknik    004.4
Mjölk - enskild hälsovård    613.287
Mjölk - fysiologi    612.664
Mjölk (färsk, obearbetad mjölk)    637.12
Mjölkersättningar    637.18
Mjölkhushållning i allmänhet    637.1
Mjölkning    637.11
Mjölkningsutrustning    637.11    
Mjölkprodukter    637.14
Mjölkregim    613.287
Mjölksyra    547.472.3
Mobbning    364.634
Mobbning, allmänt    364.636
Mobila bibliotek    021.65
Mobiler    621.395.721.5
Mobilisering    355.2
Mobilitetsstöd - socialvård    364-787.5
Mobiltelefoner    621.395.721.5
Mod    179.6
Mode- etnografi    391
Modeller av kognitiva processer - artificiell intelligens    004.81
Modellteori - matematik    510.8
Modeord    81`373.48
Modern indisk litteratur    821.214
Modern musik    78.036
Modern period - litteraturutvecklingen    82`06
Modern period i ett språk    81`06
Moderna danser - musik    78.085.3
Moderna indiska språk    811.214
Moderna konströrelser (från slutet av 1800-talet)    7.036
Moderna kristna rörelser och samfund    279
Moderna religiösa rörelser    29
Moderna rörelser inom musiken (från slutet av 1800-talet)    78.036
Moderna rörelser som härstammar från judendomen    267
Modersmjölk - enskild hälsovård    613.287.1
Modersmål    342.725
Modersmål - lingvistik    81`242
Modersmålstalare    81`242
Modulation - elektroteknik    621.376
Mofetter    551.23
Molekulär biologi    577
Molekylfysik    539.1
Molekylsystemens struktur och egenskaper    539.2
Molekylär form    544.13
Molekylär total energi och energinivåer    544.15
Molekylär virologi    578.2
Molekylärbiologi    577.2
Mollusca    594
Molluscoidea (tentaculata)    594.6
Moln    551.576
Molybden (Mo, atomnummer 42)    546.77
Molybden och molybdenlegeringar    669.28
Molybdenfyndigheter    553.46
Monarchidae (monarker)    598.291
Monarkistiska partier    329.21
Monasticism    2-788
Monetära systemet    336.7
Monobasiska mättade karboxylsyror C@bn@BH@b2n@BO@b2@B    547.29
Monobasiska omättade karboxylsyror    547.39
Monocotyledoneae    582.5
Monofyletiskt eller polyfyletiskt ursprung - biologi    572.1
Monofysitisk rit    271.7
Monogami    173.2
Monogami - hälsa    613.89
Monogami - seder och bruk    392.545
Monogenesteori - biologi    572.1
Monogram - konst    7.045
Monograms, stämplar    097
Monohalogenderivat av omättade kolväten    547.32
Monoliter, stencirklar osv.    903.6
Monologer    82-27
Monologistens konst    808.54
Monosubstituerade derivat av omättade kolväten som innehåller kväve direkt kopplade till kol    547.33
Monoteism    2-154
Monotremata (kloakdjur / äggläggande däggdjur)    599.11
Monster - anatomi    611.012
Monterade föremål av papper eller kartong i allmänhet    676.84
Montering - gjuteriteknik    621.71
Monument    725.94
Monumental skrift    003.071
Monumentalmåleri    75.052
Moraceae (mullbärssläktet)    582.634
Moral    17
Moral och konst    176.7
Moral och litteratur    176.8
Moral och samhälle    177
Moral och återhållsamhet    178
Moral på jobbet    331.108.6
Moralens väsen    17.02
Moralisk teologi    2-42
Moraliska fakta    17.02
Moraliska förhållanden mellan folken    172.4
Moraliskt beteende - religion    2-42
Morbid anatomi    616-091
Morbilli    616.915
Mord    179.7
Mord - som brott    343.61
Moreller (släktet Morchella)    635.84
Morfologi    81`366
Morfologi - allmän zoologi    591.4
Morfologi - biologi    572.7
Morganistiska äktenskap    392.62
Mormoner    279.16
Morsekod    003.295.1
Morus species    634.38
Morötter    633.43
Morötter - trädgårdsodling    635.13
Mosaik    738.5
Mosquitonät    685.59
Mossar    556.56
Motacillidae    598.285
Motflödesprocesser - maskiner    62-944
Motion- och skicklighetslekar med speciell utrustning    796.2
Motionsgårdar och andra sportbyggnader    725.89
Motorbåtssport    797.15
Motorcykelsport    796.72
Motorcyklar i allmänhet    629.326
Motorer med flytande bränsle    621.434
Motorer och fordon för spårvägar    629.433
Motorer och fordon för stads- och förortstransporter    629.43
Motorer och fordon för underjordiska rälsvägar    629.432
Motorfartyg i allmänhet    629.54
Motorfordon    629.33
Motorfunktioner inom idrotten    796.012
Motoriserade förband    357
Motorsport    796.71
Motorvägar    625.711.3
Motorvägar, vägar, broar och deras användning    656.11
Motorvägskomplex - transportväsen    656.013
Motsatta gudar    2-156
Motsatta, omvända processer - maskiner    62-944
Motstånd - elektrisk energi    621.316.8
Motstånd - elektroteknik    621.3.028
Motsättning mellan två sjukdomar    616-06
Mottagare av själavård    2-48
Mottagningar    394.44
Motto, slagord, devis    82-98
Mounted games (hästspel osv.)    798.25
Mudderverk    621.879
Muffar    685.43
Muffar - maskinelement    621.887
Mullbär    634.38
Multifunktionsmaskiner    62-115
Multimedia, produktioner med publikmedverkan    792.94
Multinationella företag    334.726
Multipelkonst    7.038.543
Multiplikation    511.12
Mulåsnor    636.18
Mumifiering    393.3
Munhålan    616.31
Munnen    616.31
Munspel    780.647.1
Mur- och putsbruk    691.5
Murbruk    666.9
Murbruk och betongindustri    666.97
Murning, betonggjutning och liknande arbeten    693
Murningsarbeten, stenar, block    693.2
Murtegel    666.71
Murverk och fasadbeklädnader    693.1
Musa paradisiaca    634.773
Muscicapidae    598.288
Muséer    069
Museiföremål    069.51
Museikataloger    069.538
Musik    78
Musik för blåsorkester (t.ex. bleckblåsorkester)    785.12
Musik för dansorkester, jazzband, osv.    785.161
Musik för flera soloinstrument    785.7
Musik för högtider, jul, påsk osv. - musik    783.28
Musik för liten orkester    785.16
Musik för symfonisk orkester    785.11
Musik i gudstjänsterna    2-535
Musikaler    782.8
Musikaler - film    791.221.1
Musikaler (med dans, skådespel osv.)    792.57
Musikalisk akustik    781.1
Musikalisk notation    781.24
Musikaliska former    78.08
Musikaliska klanger och förnimmelser - akustik    534.3
Musikaliska konstformer    782/785
Musikaliska tillbehör, andra    780.7
Musikaliskt drama    82-293
Musikaliskt drama - litterär genre    82-293.4
Musikdrama    792.54
Musikens teori    781
Musikinlärningshjälpmedel    780.7
Musikinstrument för barn    688.73
Musikinstrument och tillbehör    780.6
Musikleksaker    688.73
Musikrum    643.55
Musikskolor, stilar och influenser    78.03
Musikteori och filosofi    78.01
Musikverk för ett soloinstrument    78.087.1
Musikverk för scenbruk    792.026
Muskel-, led- och organiska sinnen - psykologi    159.936
Muskeldrivna enheter - maskiner    621.087
Muskelsjukdomar    616.74
Muskelsystem    616.74
Muskot    664.54
Muskot - kryddväster    633.83
Musslor    594.11
Mustelidae    599.744.4
Musteloidea    599.744
Mutationer - växtfysiologi    581.15
Mutationsförädling    631.528
Muttrar och bultar - maskinelement    621.882
Myanmars (Burmas) historia    94(591)
Mycket hög frekvens - elektricitet    537-96
Mykologi    582.28
Mykoplasma    579.88
Myndighet och opposition    321.01
Myndigheter - rätt    34.07
Myndigheterna och utbildningen    37.014
Myndighetsförklaring - seder och bruk    392.18
Mynt    336.746
Mynt - framställning    671.41
Mynt . Numismatik    737.1
Mynt och medaljer - heraldik    929.652
Mynta    633.82
Myntasläktet    635.72
Myntlära    737
Myntmetaller    336.742
Mynträkningsapparater    681.172
Myntväxlingsapparater    681.172
Myntämnen    336.742
Myomorpha    599.323
Myrar    556.56
Myriapoda    595.6
Myror    595.796
Myrsyra HCOOH    547.291
Myrtaceae (myrtenväxter)    582.774
Myrtales    582.77
Mysterier    82-23
Mysterier - musik    783.28
Mysticeti (baleebardvalarna)    599.51
Mystik    2-587
Mystiska upplevelser    2-587
Myter    82-343
Myter och legender - religion    2-264
Myteri    343.343
Mytologiska berättelser    398.22
Mytologiska varelser    2-169
Myxomycota (Mycetozoa)    582.241
Mål för hjälpen - socialvård    364-21
Mål och ideal för utbildningen    37.017
Målade bilder i allmänhet    75.051
Målarfärger - byggnadsmaterial    691.5
Måleri    75
Måleriarbeten - byggnader    698.1
Måleriets motiv    75.04
Måleriets perioder och faser    75.03
Måleriets skolor, stilar, influenser    75.03
Måleriets teknik    75.02
Måleriets teori och estetik    75.01
Målmedvetenhet - metafysik    124.3
Målsporter    799.3
Måltider    392.8
Måltider - hem och hushåll    642
Måltider för större antal personer, för fester av turister och andra grupper    642.5
Måltider på utflykter och resor    642.3
Måltidsdrycker    641.8
Månen    523.34
Månförmörkelser    521.81
Mångfald av gudar    2-157
Mångfalders topologi    515.16
Måttlighet - etik    178.2
Måttsystem och måttenheter (inkluderande konverteringstabeller) - skogsbruk    630*51
Mälterier    663.4
Mängdlära    510.3
Mängdmätare    681.12
Mängdteori    510.3
Människa-datorinteraktion - datateknik    004.5
Människan - zoologi    599.892.3
Människans inverkan - geobiologi    550.75
Människans medveten användning av djur för att bekämpa andra djur    591.617
Människans medveten användning av djur för att kontrollera växter    591.618
Människans natur - religion    2-183
Människans plikter mot sig själv    171
Människans relation till gud(ar)    2-184
Människans skada på miljön    504.61
Människans syfte, öde - religion    2-182
Människans ursprung - religion    2-181
Människoapor    599.88
Människodrivna (muskelenergi) - maskiner    62-87
Människodrivna, djurdrivna - maskiner    621.087
Människohandel    326.1
Människokroppen    7.041.3
Människor och människodelar - religion    2-138
Mäns mössor    687.43
Mänsklig erfarenhet - religion    2-185
Mänsklig interferens med faunan    591.95
Mänsklig inverkan på det hydrologiska kretsloppet    556.18
Mänsklig och jämförande anatomi    611
Mänsklig och jämförande fysiologi    612
Mänskliga basbehov - socialvård    364.2
Mänskliga offer - seder och bruk    392.24
Mänskliga relationer - företag    658.3
Mänskliga rättigheter    341.231.14
Mänskliga rättigheter och skyldigheter    342.7
Mänsklighet - religion    2-18
Mänskligt behov av bostäder    365.2
Mänskligt beteende    316.62
Mässing    669.35
Mässling    616.915
Mässor för de döda - musik    783.29
Mät-, räkne- och sorteringsanordningar - maskiner    62-79
Mätapparater - fysik    53.08
Mätfel - fysik    53.088
Mätinstrument - kemi    54.08
Mätinstrument och deras tillverkning    681.2
Mätinstrument, vanligen använda skilda från teleskop    520.4
Mätmetoder - elektroteknik    621.3.08
Mätmetoder - fysik    53.083
Mätmetodikens och instrumentbyggandets grunder    53.082
Mätning - samhällsvetenskaperna    303.2
Mätning av flödesmängder och hastigheter    532.57
Mätning av geometriska och mekaniska storheter    531.7
Mätning av krafter, arbete och tryck    531.78
Mätning av massa och täthet    531.75
Mätning av stamdimensioner och volym av enskilda träd, bestånd, hela skogar och av fällt virke    630*52
Mätning av tidsintervall, hastigheter och accelerationer    531.76
Mätning av vikt, massa    542.3
Mätning av vinkelhastighet    531.77
Mätning av volym    542.3
Mätning av ytor och tvärsnitt    531.72
Mätning för speciella ändamål - lantmäteri    528.4
Mättade envärda alkoholer C@bn@BH@b2n+1@BOH    547.26
Mättade monoketoner    547.284
Mätteknik    006.91
Mätteknik, principer, metoder - kemi    54.08
Möbeldelar och -tillbehör    684.41
Möbelslag    682.5
Möbelsnickeri    674.23
Möbelsnickeri och likartade industrier    684
Möbelstoppning    684.7
Möbelsviter    645.6
Möbeltillverkning    684
Möbler    684.4
Möbler - bibliotek    022.9
Möbler och heminredning    645
Möbler och tillbehör    645.4
Möbler: konsthantverk    749
Möblerade hus, lägenheter och rum att hyra    640.42
Mögel - systematisk botanik    582.28
Möjlighet att förvärva en bostad med tanke på bostadsmarknadens situation    365.24
Möjlighet och skyldighet    37.014.1
Möjligheter - sociala frågor    364.61
Mönster av versmått och stavelser (enligt numeriska egenskaper)    801.65
Mönster i egenskapernas variationer - biologi    57.03
Mönster i informationsprocessen - datorbaserade    004.93
Mönster, formar och formtillverkning - gjuteriteknik    621.744
Mönstring, inspektioner - väpnade styrkor    355.16
Mörkrum -fotografi    771.13
Mörning - kött    637.5.039
Möten    005.745
Mötes-, demonstrationsfrihet    342.729