L

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Labiatae (kransblommiga växter)    582.943
Laboratorieexperiment    616-092.4
Laboratoriemetoder i allmänhet    542.2
Laboratorier för fotobehandling    771.13
Laboratorieteknik    542
Laboratorieutrustning och instrument i allmänhet    542.2
Lacertilia (ödlor)    598.161
Lacker    667.6
Laddning - sport    796.015
Lag om kärnkraften    349.7
Lag om statlig kontroll av ekonomin    346
Lagar för planeternas avstånd    523.21
Lagar inom sjöfart, inlandsfart    347.79
Lagar och deras tillämpning    340.13
Lagar och tillämpningar av potentialer - mekanik    531.26
Lagar om bostäder och innehav    349.44
Lagar om fallande kroppar    531.52
Lagar om marinförsvaret    344.4
Lagar om väpnade markstyrkor    344.1
Lagens natur    34.01
Lagens omfattning    34.01
Lager - administration    005.936.4
Lager - maskinelement    621.82
Lagerhantering - administration    005.932
Lagerorganisation    658.7
Lagfart - ekonomi    332.27
Lagomorpha (hardjur)    599.325
Lagring av elektrisk energi på elektrokemisk väg    621.355
Lagring av varor som handel    339.565
Lagring av ved i skogen och vid timmerstockar    630*34
Lagring och hantering av virke - skogsbruk    630*84
Lagring och transport av fryst mat    664.8.037
Lagringsenheter - datateknik    004.33
Lagspel med båtar    797.18
Lagstiftande församlingar    342.4
Lagstiftande makt    342.52
Lagstiftning - parlament    328.34
Lagstiftningsrätt    341.231
Lagteori    34.01
Lagändringar    34.04
Laissez-faire - ekonomi    330.342.172
Laktamer    547-318
Laktat    547.472.3
Laktation    612.664
Laktationskomplikationer    618.7
Laktider    547-313
Laktoner    547-314
Lakto-ovo-vegetarisk kost    613.287
Laktovegetarisk kost    613.287
Lamaism    243
Lamellibranchiata (Pelecypoda)    594.1
Lamellicornia    595.764
Lamiaceae    582.943
Lamiales    582.94
Laminat -    62-419
Lampskärmar    688.6
Lamptillverkning    683.8
Landekonomi    332
Landformer    551.43
Landis    551.324
Landningsplatser    656.71
Landridning    798.28
Landsbana, spår    625.711.2
Landsbygds- och stadssociologi    316.334.5
Landsbygdsdanser    793.31
Landsbygdshygien    614.79
Landsbygdsplanering    711.3
Landsförräderi    343.32
Landsförvisning    343.264
Landskap    71
Landskap - konst    7.047
Landskapet - miljön    502.5
Landskaps- och trädgårdskonst    712.3
Landskapskartografi    528.93
Landskapsplanering    712
Landsting    353
Landsvägar    625.711
Landsäte    728.82
Landtransporter    656.1/.5
Landtransporter, övriga    656.5
Laniidae (törnskator)    598.292
Lanolin    547.922
Lansering av publikationer    655.55
Lantan (La, atomnummer 57)    546.654
Lantbruk    63
Lantbruk i allmänhet    631
Lantbruk som produktionsgren    338.43
Lantbrukets administration och organisation    631.1
Lantbrukets energi- och transportfrågor    631.37
Lantbrukets inverkan på klimat, mark, vatten    631.92
Lantbrukets mekanisering, automatisering, motorisering    631.17
Lantbruksarbeten    631.5
Lantbruksbyggnader, konstruktioner och installationer    631.2
Lantbruksekologi    631.95
Lantbrukslag    349.42
Lantbruksmaskiner och redskap    631.3
Lantmäteri    528.4
Lantställen    728.61
Larmtjänst - trafikorganisation    656.08
Laryngologi    616.22
Larynx    612.78
Laserinducerade kemiska reaktioner    544.53
Laserskrivare    681.625.924
Lasersystem - transportmedel    629.052.3
Laserverkans kemi    544.53
Lastbilar    629.332
Lastbryggor    621.875
Lastbärande anordningar    685.54
Lastbärande element - byggnader    69.07
Laster - etik    179.8
Lastnings- och urlastningsanordningar, även för fartyg och andra fordon    621.869
Lastningsbrygga    624.96
Latin    811.124
Latinsk litteratur    821.124
Latinsk skrift och dess derivat    003.344
Laurales    582.673
Lavar    582.29
Laviner    551.578.48
Lawrencium (Lr, atomnummer 103)    546.798.293
Lay-out    655.25
Leasing - civilrätt    347.453
Ledare och halvledare indelade efter material    621.315.5
Ledarskap - sociologi    316.46
Leddjur    595.2
Ledfotade    595.2
Ledighet - arbetsvillkor    331.32
Ledning - administration    005.5
Ledningar - elektrisk energi    621.315
Lednings- och kabelnät för offentligt bruk    711.8
Ledningsbyggnad - elektrisk energi    621.315
Ledningsstilar - administration    005.34
Ledningsstrategier - administration    005.34
Ledningstillbehör - elektrisk energi    621.315.6
Ledsjukdomar    616.72
Legat    347.67
Legender    398.2
Legender - litterär genre    82-343
Legerat gjutjärn    669.15
Legerat stål    669.15
Legeringsbildande icke-metaller    669.77/.78
Legion    355.312
Legitim ättling    347.631
Legitimism    342.36
Leguminosae    633.31/.37
Lek och rekreation i det fria    796.1
Lek- och spelartiklar    685.8
Leksaker    688.72
Lekskola    373.2
Lektioner    37.091.32
Lemuridae    599.815
Lemuriformes (lemurer)    599.814/.817
Lepidoptera    595.78
Lepilemuridae    599.815
Lera för keramik    666.32
Lera och andra råmaterial    666.3
Lerduveskytte (med jaktvapen)    799.312.5
Lergods    666.6
Lergods - skulptur    738.2
Leror    553.61
Lettisk litteratur    821.174
Lettiska    811.174
Leukemier    616.15
Leva på vinsten från prostitution    343.545
Den levande kroppens antropologi - biologi    572.5
Levande och död materia, deras kemiska och strukturella skillnader    573.3
Den levande världen    502.211
Leverans av meddelanden till mottagaren, adressaten    654.09
Levermossor    582.321
Leversjukdomar    616.36
Levnadsstandard    330.59
Levnadssätt    39
Levnadsvisdom    17
Lexikografi    81`374
Lexikologi    81`373
Liberala partier    329.12
Liberalismen - ekonomi    330.82
Libretto    792.026
Libretto - litterär genre    82-293
Libyens historia    94(612)
Licensavgifter    654.03
Lichener    582.29
Liegrupper    512.81
Lignit    553.96
Likbegängelse    393
Likbränning    393.2
Likhygien    614.6
Liknande aluminiumsilikat    553.61
Likström - elektroteknik    621.3.024
Likvaka    393.4
Likvida ämnen    544.27
Likvidation - administration    005.416
Likörer    663.83
Liliaceae (liljeväxter)    582.570
Liliiflorae    582.57
Liliopsida    582.5
Liljeordningen (liliales)    582.57
Den lilla farkosten    241
Lim    665.93
Limbo    2-188.6
Lime    634.33
Limnologi    556.55
Lin    677.11
Lin och liknande fibrer    633.52
Linaceae    582.681.6
Linbanor    625.5
Lineär och geometrisk konstruktionsritning    744
Linfibrer    677.11
Lingvistik och språk    81
Lingvistisk metodologi    81-13
Lingvistiska och filologiska källor    801.8
Lingvistiska skolor och trender    81-11
Linje i argumentationen - brottmål    343.14
Linjer - mekanik    531-1
Linjering - tryckning    655.36
Linjär och multilinjär algebra    512.64
Linne    687.2
Linor    677.072
Lipider    547.915
Lipider - biokemi    577.115
Lipoider - biokemi    577.115
Listor med deskriptorer    025.43
Listor med kontrollerade termer    025.43
Listor över verk som visas i serier eller polygrafier    014.3
Lit de parade    393.4
Litauisk litteratur    821.172
Litauiska    811.172
Litium (Li, atomnummer 3)    546.34
Litografi    763
Litografiskt bläck    667.5
Litosfären    551.14
Litosfärisk miljö    502.52
Litteratur från döda språk av okänd grupptillhörighet    821.3
Litteratur från och om de särskilda språken och språkfamiljer    821
Litteratur från södra (kartvelska) Kaukasus    821.353
Litteratur för barn    82-93
Litteratur på arabiska    821.411.21
Litteratur på artificiella språk    821.9
Litteratur på australiska (aboriginska) språk    821.7
Litteratur på baskiska (euskara)    821.361
Litteratur på esperanto    821.922
Litteratur på hebreiska    821.411.16
Litteratur på indiska språk    821.21
Litteratur på indo-pacifiska (icke-austronesiska) språk    821.7
Litteratur på italiska språk    821.12
Litteratur på italo-romanska språk    821.131
Litteratur på romanska språk    821.13
Litteratur på sanskrit    821.211
Litteratur på slaviska språk    821.16
Litteraturens teori, studie och teknik    82.0
Litteraturkritik    82.09
Litteraturvetenskap    82
Litterär aktivitet och teknik    808.1
Litterär produktion    002.2
Litterära fabriceringar, påhitt    82-995
Litterära historier    82-95
Litterära skolor, trender och rörelser    82.02
Litterära studier    82.09
Liturgi    2-528
Liturgisk musik    783.2
Liturgisk sång    783.2
Liturgiska pjäser - musik    783.28
Liturgiska texter    2-282
Liv - medicin    612.013
Liv och död- metafysik    128
Liv på andra planeter    573.5
Livet efter detta    2-187
Livet efter döden    2-187
Livets ursprung    573.5
Livförsäkring    368.91
Livmodern    618.14
Livränta - civilrätt    347.464
Livscykler - administration    005.41
Livskraft - medicin    612.013
Livsmedel    641
Livsmedel med hänsyn till ursprung eller årstid    641.3
Livsmedels egenskaper    641.1
Livsmedelsinspektion - hälso- och sjukvård    614.31
Livsmedelsproduktionens ekonomi    338.43
Livsmiljön    574.2
Livsstil - kulturantropologi    316.728
Livsstil (Lebensweise)    304.3
Ljud ur musikalisk synvinkel    781.22
Ljudfilm    778.534.4
Ljudfilmupptagning    778.534.4
Ljudgränssnitt - datateknik    004.52
Ljudinspelnings- och reproduktionsmaskiner enligt tillämpning    681.847
Ljudmätningsmetoder    534.88
Ljudpejlings- och ljudmätningsapparater    681.88
Ljudradiopresentation av sportevenemang    796.096
Ljudsignaler    534.87
Ljudspegel och tonkvalitet    534.84
Ljudupptagning    534.85
Ljudupptagnings- och ljudåtervinningsanordningar    681.84
Ljudupptagnings- och ljudåtervinningsmaskiner enligt den fysiska process som används    681.846
Ljudvågor    534-7
Ljudåtergivning    534.85
Ljudöverföring (radio, film, TV)    534.86
Ljuga, lögnaktighet    177.3
Ljus - djurens levnadssätt    591.542
Ljusa färger    535-1/-3
Ljusets fortplantningshastighet    535.22
Ljusets teori    535.1
Ljusfabrikation i allmänhet    665.14
Ljuskopieringsmetoder    773.7
Ljuskällor för gasurladdning    621.327
Ljuskänsliga kolloid-, harts- och polymerprocesser i allmänhet    773.9
Ljuskänsligt material - fotografiskt material    771.53
Ljusmanifestationer - geofysik    550.388.8
Ljusriktningsberoende    535-8
Ljusspridning    535.36
Ljusstrålningens verkan    535.21
Ljustryck    655.34
Lobbying (utifrån)    328.184
Local area network (LAN)    004.732
Locustidae    595.728
Lofts    643.9
Logaritmtabeller    519.66
Logik    16
Logikens väsen och funktion    160.1
Logikkalkyl    164
Logisk elementärlära    161/162
Logisk metodlära    16
Logistik    164
Logistik och fälttjänst i allmänhet    355.41
Logogram - skrift    003.083
Lok- och vagnhallar    629.47
Lokal effekt av värmen    616-001.17
Lokal sjöfart på korta avstånd    656.629
Lokal teori - algebra    512.71
Lokala lekmannaföreningar för församlingsarbete    2-774
Lokala och regionala bibliografier    015
Lokala och regionala flaggor    929.922
Lokala vägar    625.711.2
Lokalbanor    625.4
Lokaler - postväsen    656.81
Lokalförvaltning    352
Lokaliserade hudbesvär    616.59
Lokalisering av objekt - psykologi    159.937.52
Lokaliseringsenheter - datateknik    004.354
Lokaltelefonnät med eller utan anknytning till det offentliga telefonnätet    621.395.2
Lokomotiv    629.4
Lokomotoriska och integumentära system    611.7
Loksektion    629.41
Lombard - civilrätt    347.466
Loriidae    599.813
Lorisidae    599.813
Lotion - hygien    613.49
Lotteri - etik    174.6
Lotterier    336.789
Luflagar    347.8
Luft - energi    621.5.02
Luft- och rymdfarkostteknik    629.7
Luftanalys    543.26
Luftballonger (Montgolfier-ballonger)    533.62
Luftens hygien    614.71
Luftfarkoster    629.7
Luftfartslag    347.82
Luftförorening    614.71
Luftförsvar    623.7
Luftförsvarsteknologi    623.76
Luftkonditionering    644.1
Luftkonditionering - byggnader    697.9
Luftkonditionering - folkhälsoaspekt    628.8
Luftkonditionering av byggnader    697
Luftkonditionering: teknik och anläggningar    628.84
Luftkrig    355.46
Luftpumpar    621.52
Lufträtt    347.82
Luftskepp    629.733
Luftskydd    355.58
Luftstrupens och bronkernas sjukdomar    616.23
Lufttemperatur    551.524
Lufttryck - meteorologi    551.54
Lukt - psykologi    159.933
Lukt (luktsinne) - fysiologi    612.86
Luktkontroll - avloppsvatten    628.32
Luminiscens    535.37
Luminism    7.036.2
Lungsjukdomar    616.24
Luta    780.614
Luta som knäppinstrument    780.614.1
Luta som stråkinstrument    780.614.3
Lutetium (Lu, atomnummer 71)    546.669
Lutheraner    274.5
Lutherska samfund    274.5
Lycopsida    582.38
Lyftanordningar och lutande plan för fartyg    626.5
Lyftventiler - maskiner    62-33
Lyktglas    778.25
Lymfa - allmän zoologi    591.14
Lymfatiska systemet    611.4
Lymfatiskt system    616.42
Lyra    780.612
Lyrik    82-14
Lyssnarapparater    681.88
Lyx    177.4
Lyxutgåvor    094.3
Lådor, kistor    674.6
Lågfrekvens - elektricitet    537-94
Lågkonjunktur    338.124.4
Lågvärdiga bränslen    662.65
Lån som kontrakt    347.455
Lånade eller lånord    81`373.45
Låneinstitut, övriga    336.73
Lång livslängd    612.68
Långa berättelser    82-31
Långa vågor    535-1
Långa vågor (tidvattenvågor)    551.466.6
Långdistanslöpning    796.422.16
Långfärdsbussar    629.342
Lånord (lånöversättningar)    81`373.45
Lås    683.33
Låssmide    683
Läbälten m.m. och deras skötsel - skogsbruk    630*26
Läder för personlig användning    675.12
Läder för små konstnärliga produkter    675.18
Läder indelade efter framställnings- och förädlingsförfaranden    675.2
Läder och lädervaror i allmänhet    675.1
Läderindustri (inklusive päls-och skinnimitationer)    675
Läderkonsthantverk    745.53
Läderoljor    675.04
Lädrets ursprung    675.03
Läge - bostaden    643.1
Lägenheter    728.22
Lägerliv    796.54
Läggspel    794.5
Lägre organismers inverkan - geobiologi    550.72
Läkande dricker    613.3
Läkaransvar    614.25
Läkarbehandling- patologi    616-082
Läkarnas rättigheter och skyldigheter    614.25
Läkemedel i trängre mening    615.32
Läkemedel indelade efter deras ursprung    615.3
Läkemedel indelade med hänsyn till sina huvudsakliga verkningar    615.2
Läkemedels fysikaliska, fysiko-kemiska och kemiska egenskaper    615.011
Läkemedelsbiverkningar    615.06
Läkemedelsinspektion    614.35
Läkemedelslära    615
Läkeörter    633.88
Lämningar från historisk tid    902/908
Lämplighet, tillrådlighet - behandling av sjukdomar    616-035
Län    353.2
Längdlöpning    796.922
Längdmätningar - mekanik    531.71
Längdskidåkning    796.922
Länsvägar    625.711.1
Läran om folkslagen    572.9
Läran om variationer och mutationer - genetik    575.2
Läran om vitaminerna    577.16
Lärande - artificiell intelligens    004.85
Lärarmetoder och rutiner    37.091.3
Lärarutbildningsskolor, lärarseminarier, kurser    377.8
Lärdomscentra    711.47
Lärningsmekanismer - allmän zoologi    591.513
Läromedel    37.091.64
Läroplan    37.016
Läror om människan - religion    2-18
Lärutrustning    37.091.6
Läsapparat    778.148
Läsare - datateknik    004.351
Läsesalar    022.5
Läskedrycker    663.86
Läskedrycksindustri    663
Läsning - psykologi    159.946.4
Läsning av olika litteraturklasser    028.4
Läsning. Lästeknik. Läsrådgivning    028
Läsningskurser    028.3
Läsningsmetoder    028.1
Läsrådgivning    028.8
Läsvanor bland barn    028.5    
Lätt kristall    666.21
Lätt spårtrafik    656.4
Lätt timmerkonstruktion    694.5
Lätta trupper    357
Lättmetaller i allmänhet    669.7
Lättsinniga, komiska romaner    82-311.5
Lödningsförfarande    621.791.3
Löftets etik    174.7
Lök    635.25
Lökväxter, övriga    635.26
Lön    331.2
Lön - militärförvaltning    355.64
Löneadministration    331.21
Löneförmåner    331.34
Löneplanering    331.28
Löner - personaladministration    005.955
Löneråd    331.28
Lönestyrelser    331.28
Lönetillägg    331.22
Löpning    796.422
Lös egendom - civilrätt    347.2
Lösegendom allmänt - civilrätt    347.3
Löslighet och lösningar - hydromekanik    532.7
Lösning av internationella konflikter    327.56
Lösningar i allmänhet - kemi    544.35
Lösningskemi (flytande homogen fas)    544.35
Löv - allmän botanik    581.45