K

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Kabaréer    792.7
Kabel- och repindustri    679.7
Kabelbanor    625.5
Kabelbroar    624.5
Kabelgrävare    621.877
Kabelkranar    621.877
Kabelmudderverk    621.877
Kackerlackor    595.722
Kadmium    669.73
Kadmium (Cd, atomnummer 48)    546.48
Kaffe    633.73
Kaffe - njutningsmedel    663.93
Kaffebarer    640.44
Kaffesurrogat    663.94
Kaffetillskott    663.94
Kajer    625.714
Kajer - hamnar    627.3
Kajer - kommunikationsområden    711.553.4
Kakao    663.91
Kakao, eller chokladträd (Theobroma cacao)    633.74
Kalcium (Ca, atomnummer 20)    546.41
Kaldeisk-katolska (nestorianska) kyrkan    271.6
Kalendern    006.95
Kalendrar    050.9
Kalium (K, atomnummer 19)    546.32
Kalk    666.9
Kalk och kalkprodukter    666.92
Kalkalkalibergarter    552.32
Kalkhaltiga källor    553.75
Kalkhaltiga sandstenar    553.56
Kalkindustri    666.92
Kalkoner    636.592
Kalksandsten    691.31
Kalkspat    549.742.111
Kalkylprogram - datateknik    004.67
Kalla kriget    327.54
Kalligrafi    003.077
Kalmusar    582.51
Kalorimetri    536.6
Kaméer    736.2
Kamelhår    677.34
Kameratillbehör    771.37
Kameror    681.77
Kameror och andra exponeringsapparater    771.31
Kameror som innehåller bearbetnings-, framkallningsenheter    771.319.7
Kaminer    683.9
Kaminer för rumsuppvärmning    683.94
Kammaneter    593.8
Kammarmusik    785.7
Kammarorkester    785.16
Kamouflage    623.77
Kamp    394.8
Kamp- och försvarssporter    796.8
Kampen mot slaveri    326.4
Kampsport    796.85
Kampstil - idrott    796.05
Kampsånger    784.71
Kanaaneisk och fenicisk religion    253.4
Kanadas historia    94(71)
Kanaler    626.1
Kanaler - hydrologi    556.53
Kanaliserade floder    626.1
Kanalprofiler    626.3
Kandidatexamen    378.22
Kanel    664.56
Kanel - kryddväxter    633.83
Kaniner    636.92
Kannibalism    392.89
Kanongjuterier    355.73
Kanonisering    2-558.7
Kanoniska lagar    2-74
Kanonlavetter    623.43
Kanonvagnar    623.43
Kaolin    553.61
Kaolingruppen    549.623.9
Kaos - metafysik    124.1
Kapillaranalys    543.54
Kapillaritet - hydromekanik    532.6
Kapillärernas sjukdomar    616.16
Kapital - ekonomi    330.14
Kapitalanskaffning    658.14
Kapitalistisk ekonomi    330.342.14
Kapitalistiska samhällen    316.323.6
Kapitalkonton    657.41
Kapitalmarknad    336.76
Kapplöpningshästar    636.12
Kappsäckar    685.51
Kapslar - bokbinderi    686.11
Kapsyler, proppar, korkar    683.53
Karaktärer - filmer    791-5
Karaktärer - konst    7.016
Karaktäristiska kännetecken (i konst, underhållning och sport)    7.08
Karaktärpsykologi    159.923
Karaktärsdanser - musik    78.085.7
Karaktärsdrag    159.923.3
Karavan    629.334
Karavan - tillfälliga bostäder    728.76
Karavanvägar    625.711.5
Karbonatbergarter    552.54
Kardiovaskulära besvär    616.1
Kardiovaskulära systemet, blodcirkulationssystemet    612.1
Karibiska territoriets historia    94(729)
Karikatyrer    741.5
Karikatyrer - konst    7.049.2
Karismatiska personer - religion    2-38
Karnevaler    394.25
Karriärer    005.966
Karriärutveckling    005.966
Karriärutveckling - löneförmån    331.36
Karst-tratt    551.448
Karteller    334.753
Kartläggning av gränser mellan malmer    622.12
Kartläggning av gränserna för malmkropparna    622.14
Kartografi    528
Kartografi (textframställningar)    528.9
Kartong    676.27
Kartongvaror    676.8
Kartor    912.43
Karuseller    688.77
Kassettband    681.85
Kassaskrin    683.34
Kassaskåp    683.34
Kassavalv    683.34
Kassiakanel    664.56
Kast - friidrott    796.433
Kastanjer (släktet Castanea)    634.53
Kastkänsla    177.5
Katalansk litteratur    821.134.1
Katalanska    811.134.1
Kataloger    017/019
Kataloger i allmänhet    017
Kataloger över musikaliska verk    781.973
Katalogisering - bibliotek    025.3
Katalogiseringsprinciper    025.32
Katalogiseringsregler    025.31
Katalogiseringsteknik - bibliotek    025.3
Katalymetri    543.23
Katalys    544.47
Katalysatorer    54-44
Katalytiska antikroppar    615.34
Katalytiska reaktioner    544.47
Kategorier - algebra    512.58
Kategorier - logik    161.1
Kategoriteori - algebra    512.58
Katekes    2-47
Katjoner    54-128.4
Katter    636.8
Kaukasisk litteratur    821.3
Kaukasiska språk    811.35
Kausalitet    122
Kautschukväxter    633.91
Kavalleri. Personal, organisation    357.1
Kavitetsdjur    593.3
Kedjereaktioner - kärnfysik    539.17
Kejsardöme    342.36
Keltisk litteratur    821.15
Keltisk religion    257.6
Keltiska språk    811.15
Kemi    54
Kemi av högenergiprocesser    544.5
Kemi av ytfenomen och kolloider    544.7
Kemikalier    54-4
Kemikalier - oorganisk kemi    546-4
Kemikalier för skadekontroll    661.16
Kemisk behandling av metallytor    621.794
Kemisk bekämpning - skogsbruk    630*41
Kemisk bindning    544.14
Kemisk excitation    544.51
Kemisk förädling av trä    630*86
Kemisk jämvikt    544.34
Kemisk konservering    664.8.035
Kemisk och halvkemisk massa    676.16
Kemisk rengöring    648.2
Kemisk rimning - kött    637.5.035
Kemisk sammansättning    544.02
Kemisk sammansättning och ingredienser från djurprodukter    637.04
Kemisk teknik    66
Kemisk termodynamik    544.3
Kemisk verkan av joniserande strålning    544.54
Kemiska analysmetoder    543.2
Kemiska behandlingsmetoder - avloppsvatten    628.34
Kemiska egenskaper - biokemi    577.1
Kemiska egenskaper och konstanter    54.04
Kemiska laboratorier    542.1
Kemiska och fysisk-kemiska metoder för geologisk undersökning    550.84
Kemiska och industriella föroreningar - växtskador    632.15
Kemiska produkter för de elektrokemiska och elektrotekniska industrierna    661.13
Kemiska produkter i egentlig bemärkelse    661
Kemiska reaktioner    542.9
Kemiska stridsmedel    623.459
Kemiska substanser i allmänhet    615.31
Kemiska ämnen och system    54.01
Kemiska ämnen och system - speciellt tillägg    544.01
Kemiskt och tekniskt rent järn    669.12
Kemiskt resistenta grovkeramiska massor och produkter    666.77
Kemisk-teknisk industri    66
Kemisk-tekniska blandningar    661.17
Kemisk-tekniska reaktioner    66.09
Kemosyntes    581.132
Kepalök (Allium cepa)    635.25
Keramik    666.3/.7
Keramik - skulptur    738
Keramik i allmänhet    666.3
Keramisk formgivning    666.3.03
Keramiska bränslen    666.79
Ketener    547.38
Khoisan litteratur    821.4
Khoisan språk    811.45
Kikare    681.75
Kilar - maskinelement    621.886
Kinas historia    94(510)
Kinematik    531.1
Kinematografi    778.53
Kinesiologi    612.76
Kinesisk litteratur    821.581
Kinesiska religioner    221
Kinesiska språk    811.581
Kinesiskt skriftsystem    003.32
Kinetik    531.3
Kinetik (kemi)    544.4
Kinetik för förbränning och explosion    544.45
Kinetisk konst    7.038.3
Kinetisk teori för gaser    533.7
Kinetisk teori för vätskor    532.7
Kinetiska och katalytiska analysmetoder    543.23
Kino-tibetansk litteratur    821.58
Kino-tibetanska språk    811.58
Kioskhandel    339.177
Kiosklitteratur    087.6
Kirologi    133.6
Kiromanti    133.6
Kirurgi    617
Kirurgi - operativ behandling    616-089
Kirurgisk anestesi    616-089.5
Kirurgisk syntes    616-089.84
Kirurgiska förband    615.46
Kirurgiska och terapeutiska instrument    616-72
Kisel    669.782
Kisel (Si, atomnummer 14)    546.28
Kiselhaltiga stenavlagringar    553.57
Kiseltermi    669.782
Kistor    684.45
Kitsch    7.011.28
Kitt    666.9
Klaffbroar    624.82
Klaffkontrollutrustning - maskiner    62-38
Klagomål - trafikorganisation    656.04
Klagovisorna - musik    783.27
Klan- eller släktskapsbaserat styre    321.52
Klangernas analys och syntes - akustik    534.4
Klarinett    780.643.1
Klassarrangemang - utbildning    37.091.265
Klassificering av bergarter    552.2
Klassificering av jordar    631.44
Klassificering av kemisk reaktion    544.41
Klassificering av organiska föreningar    547.1
Klassificering av religioner    2-81
Klassificering och systematik av virus    578.8
Klassificeringsprinciper och förfarande    025.4.01
Klassificeringssystem, tesaurer osv. och deras konstruktion    025.4
Klassifikation    025.4
Klassifikation - allmän metodik    001.82
Klassifikationssystem    025.44/.47
Klassifikationssystem baserade på icke-decimala eller icke-arabiska siffror    025.46
Klassifikationssystem med huvudsakligen alfabetiska notationer    025.44
Klassifikationssystem med huvudsakligen numeriska notationer    025.45/.46
Klassifikationssystem som bygger på decimaler    025.45
Klassisk och arkaisk förnyelse    7.035.2
Klassisk period i ett språk    81`02
Klassiska skolan - ekonomi    330.82
Klasskrig    323.4
Klassmedvetande    177.5
Klaverinstrument    780.616
Klavikord    780.616.31
Klichéer    81`373.48
Klient-server programvara - datateknik    004.455
Klimakteriet    612.67
Klimat - djurens levnadssätt    591.543
Klimatfaktorer - hygien    613.1
Klimatförhållanden - allmän botanik    581.54
Klimatförändring    551.583
Klimatiska betingelser - djurens levnadssätt    591.54
Klimatklassificering    551.585
Klimatologi    551.58
Klimatoterapi    615.834
Klimattyper    551.585
Klimatzoner    551.581
Klinisk farmakologi    615.03
Klinisk hematologi    616.15
Klinisk medicin    616
Klinisk myologi    616.74
Klinisk osteologi    616.71
Klinisk syndesmologi    616.72
Kliniskt socialt arbete    364-781
Klipp- och piercingverktyg och vapen    672.7
Klippsmygar    598.281
Klockgjutning    673.5
Klockor    673.5
Klonade organismer    604.7
Kloning    602.7
Klor (Cl, atomnummer 17)    546.13
Kloroform CHCl@b3@B    547.412.123
Klosterordnar    2-788
Klubbmossor och deras släktingar    582.38
Klyvbara och bördiga material    621.039.54
Klyvning    539.173
Klyvväxter    582.23
Kläder    646
Kläder - förhistoria    903.24
Kläder - hygien    613.48
Kläder- etnografi    391
Kläder för scen, film, tv    687.16
Kläder i allmänhet    687.1
Klädespäls    675.62
Klädespersedlar    646.4
Klädsel - hygien    613.4
Klädsel - konst    7.041.6
Klädselpäls    675.61
Klädställningar    684.46
Klädtillverkning    687
Klärvoajans - det ockulta    133.3
Klättring    796.5
Klättrings- och hängningsövningar (på rep, stege, ribbstol osv.) - gymnastik    796.416
Knappar    688.2
Knapptillverkning    688.2
Knyppling    746.2
Knöl - svampar    635.85
Knölfrukter    633.4
Knölfrukter - trädgårdsodling    635.2
Koalitioner - parlament    328.12
Kobolt    669.25
Kobolt (Co, atomnummer 27)    546.73
Koboltfyndigheter    553.48
Koder - skriftsystem    003
Koder för taggar - datateknik    004.439
Kodflaggor    929.929
Kodifiering av lagen    34.018
Koffein    663.93
Kohesion - kärnfysik    539.61
Kohomologiteori om algebraiska varieteter och scheman    512.73
Koketteri    177.6
Kokframställning    662.74
Kokkonst    641.5
Kokoppor    616.912
Koksalt    664.41
Kol    553.94
Kol - metallurgi    669.784
Kol (C, atomnummer 6)    546.26
Kola    633.76
Kolavfall, slam    662.65
Kolbrytning    622.33
Koldioxidventiler    551.23
Kolesterol    547.922
Kolfixering och dess produkter    581.132
Kolgruppen    549.21
Kolhaltiga bergarter    552.57
Kolhydrater    547.917
Kolhydrater - biokemi    577.114
Kolhydrater i allmänhet    547.454
Kollektiv och enskild reklam    659.18
Kollektivhus    728.4
Kollektivistisk strategi - socialvård    364-156
Kollimatorer    681.77
Kolloider    661.18
Kolloidkemi    544.77
Kolonial administration    325.4
Kolonial politik    325
Koloniala och neokoloniala samhällen    316.323.8
Kolonialstil    7.034
Kolonnordningen - konst    7.014
Kolportageromaner    087.6
Kolstål    669.14
Kolsyrning, luftning av drycker    663.057
Koltetraklorid CCl@b4@B    547.412.133
Kolvmaskiner    62-14
Kolvmaskiner med inre förbränning, allmänt    621.432
Kolvmotorns propellframdrivning    629.7.035.2
Kolväte C@b8@BH@b10@B    547.534
Kolväten    549.88
Kolväten - fyndigheter    553.98
Kolväten av karotengruppen    547.912
Kombination tesaurus-klassifikation    025.48
Kombinationer av skogsbruk med jordbruk och bete    630*26
Kombinatorik    519.1
Kombinerade skolsystem, för alla syften    373.55
Komedi    82-22
Komedi - film    791.221.2
Komedier    792.22
Kometer    523.64
Komisk opera    782.7
Komisk opera - litterär genre    82-293.2
Komiska berättelser    82-341
Komiska sånger    398.86
Kommandosoldater    355.316
Kommendering - väpnade styrkor    355.22
Kommentar till heliga verk    2-254
Kommersiell information    659.23
Kommersiell organisation av järnvägar    656.22
Kommersiell organisation och praktik    658.6
Kommersiell produktion    338.45
Kommersiella arrangörer - sport    796.075
Kommersiella mässor    339.174
Kommersiella tvister    346.9
Kommersiella verksamheter, andra    658.9
Kommersiella, industriella system - näringslivet    334.71
Kommunal teknik    628
Kommunala bibliotek    027.52
Kommunalförvaltning    352
Kommunikation med gudomen    2-549
Kommunikations- och transportindustri    65
Kommunikationsdepartementet    354.4
Kommunikationslinjer - militärteknik    623.6
Kommunikationsmöjligheter    654.02
Kommunikationsområden    711.553
Kommunikationsprocesser - sociologi    316.776
Kommunikationssociologi    316.77
Kommunikationssystem - bostaden    643.62
Kommunikationstyper - sociologi    316.772
Kommunikationsvägar    654.02
Kommunistisk ekonomi    330.342.152
Kommunistiska partier    329.15
Kommunitär strategi - socialvård    364-154
Kommutativa ringar och algebror    512.71
Kompani    355.314
Komparativ rätt    340.5
Kompensation av rörelse - maskindetaljer    62-56
Kompetens - internationell privaträtt    341.98
Kompilering och användning (case studies)    001.87
Komplexa tal    511.14
Komplikationer - patologi    616-06
Komponenter i olika attityder - socialpsykologi    316.642
Komponenter som fungerar som verktyg - maskiner    62-29
Komponenter till elektriska maskiner, transformatorer och apparater    621.3.04
Komponenter till styr- och reglersystem    681.58
Komposition - konst    7.012
Komposition av musikaliska verk    78.02
Kompositionsteori    7.011
Kompostering    628.473
Kompotter    641.83
Kompressibilitet - gasmekanik    533.2
Kompressorer    621.51
Komprimering av luft och gaser    621.51
Koncentrationsegenskaper - maskiner    62-914
Koncentrerade födoämnen i allmänhet    664.87
Konceptkonst    7.038.54
Koncerner    334.757
Koncerner - handelsrätt    347.721
Kondenserade materiens fysik    538.9
Kondenserade pyridinföreningar    547.83
Konditorivaror    664.68
Konferenser    005.745
Konferenslokaler    725.83
Konflikt mellan lagar - internationell privaträtt    341.9
Konfliktsociologi    316.48
Konformism - socialpsykologi    316.647.6
Konfucianism    221.7
Kongo-kordofaniansk litteratur    821.4
Kongo-kordofanianska (Niger-kordofanianska) språk    811.43
Kongospråk    811.43
Kongresser    005.745
Konjak    663.241
Konjunktioner och oppositioner - solsystemet    523.23
Konjunktur    338.1
Konjunktur - näringsliv    338.12
Konjunkturavmattning    338.124
Konjunkturteori    330.33
Konjunkturtillbakagång    338.124
Konjunkturuppsving    338.121
Konjunkturutveckling    338.12
Konkordanser    014.5
Konkordanser - religiösa texter    2-272
Konkubinat    173.2
Konkubinat - seder och bruk    392.62
Konkurrens    339.13
Konkurrens - marknad    339.137
Konkurrens - utbildning    37.091.27
Konkurs    347.736
Konkursförfaranden    347.736
Konsekvenser - patologi    616-06
Konsekvenser av hjälpen - socialvård    364-28
Konserter    785.6
Konservativa partier    329.11
Konservering - fotografi    77.026
Konservering - födoämnen    664
Konservering - konst    7.025.3
Konservering - teknisk mikrobiologi    663.05
Konservering av animaliska födoämnen    664.9
Konservering av frukt    664.85
Konservering av potatis, rotfrukter osv.    664.83
Konservering genom kyla, djupfrysning    664.8.037
Konservering genom rökning    664.8.034
Konservering genom upphettning    664.8.036
Konservering i allmänhet    664.8
Konservering i vakuum    664.8.033
Konservering och andra metoder att förbättra träets egenskaper    630*84
Konservering och lagring av kött i allmänhet    637.5.033
Konserveringsmetoder    664.8.03
Konserveringsmetoder för drycker    663.053
Konserveringsteknik    664.8/.9
Konservöppnare    683.56
Konspiration - utrikespolitik    327.88
Konst av och för de initierade få    7.011.22
Konst eller teknik i  det muntliga uttrycket    808.5
Konst för folket, för många    7.011.26
"Konst för konstens skull. Konst i ett ""Elfenbenstorn"""    7.011.22
Konst med ljuset    7.038.3
Konstant mängd mellan samexistens och följd- naturfilosofi    119
Konstanter - fysik    53.081
Konstanter - fysikalisk kemi    544.03
Konstbevattning    626.81/.84
Konstbranschen    7.07
Konstdomare och bedömning    7.072.4
Konsten att skriva brev    82-6
Konstens sociala betydelse    7.011.2
Konstens teknik och metod i allmänhet    7.02
Konstens ändamål och användning    7.05
Konstfestivaler    7.079
Konstfibrer    677.4
Konstfibrer - plastindustri    678.6
Konstfilosofi    7.01
Konstfrämjande    7.078
Konstgjord andning    615.816
Konstgjord sten    691.31
Konstgjorda blommor, plantor och plymer    688.4
Konstgjorda fibrer från naturliga polymerer    677.46/.47
Den konstgjorda miljön    502.22
Konstgjorda organ - patologi    616-77
Konstgjorda språk för användning mellan människor    811.92
Konstgjorda stenar tillverkade genom kemisk syntes    679.82
Konstgjutgods av icke-järnmetaller    673.3
Konstgjutgods av järn    672.13
Konsthandarbete    746
Konsthandel    7.075
Konsthantverk    74
Konsthantverk av fjädrar, elfenben, hår, bärnsten, ben och horn    745.55
Konsthistoriska perioder och faser    7.03
Konstitutionell monarki  - statsskick    342.37
Konstitutionell monarki - politik    321.727
Konstkritik    7.072.3
Konstlade familjerelationer - seder och bruk    392.35
Konstläderindustri    675.92
Konstläderindustri - tillverkning    687.8
Konstmarknaden    7.075
Konstnärlig direktion - teater    792.027
Konstnärlig nihilism    7.037.4
Konstnärlig och litterär upphovsrätt    347.78
Konstnärlig rustkammare, gevärssmed, vapensmed    739.7
Konstnärliga föremål av salt och mjöl    745.56
Konstnärliga lämningar    903.27
Konstnärliga motiv    7.04
Konstnärliga möbler (antika och moderna)    749.1
Konstnärliga stilar - film    791.21
Konstnärligt låssmide    739.4
Konstnärsmaterial    686.88
Konstruktiondesign    624.04
Konstruktioner för transport-, kran- och hissanläggningar    624.96
Konstruktioner indelade efter byggmaterial och byggsätt    624.01
Konstruktioner som kombinerar olika material - byggnader    693.9
Konstruktioner ur byggplatssynpunkt    624.05
Konstruktionsmaterial    620.22
Konstruktionsprinciper för byggnadsverk med stor spännvidd eller stor höjd (utom broar)    624.9
Konstruktivism (konst)    7.038.11
Konstsamlare    7.074
Konstsim    797.217
Konstsmide i järn    739.4
Konststen    666
Konststöd    7.078
Konstteori i allmänhet    7.01
Konstverk - heraldik    929.657
Konstvetenskap    7.072.2
Konståkning    796.912
Konsulter - domstolsväsen    347.965
Konsulärrätt    341.8
Konsumentaktivitet till försvar för konsumentintressen    366.7
Konsumentbeteende    366.1
Konsumentekonomi    366.2
Konsumentfrågor    366
Konsumentorganisation    366.53
Konsumentorganisationer    366.5
Konsumentrisker    366.4
Konsumentrådgivning    366.61
Konsumentskydd    366.5
Konsumentupplysning    366.6
Konsumentupplysning - information    659.3
Konsumentutgifter    366.2
Konsumtionsskatt    336.226.3
Kontakt med skadliga ämnen och organismer    613.63
Kontaktfrågor, relationer - utbildning    37.06
Kontaktlinser    681.73
Kontaktortyper - elektroteknik    621.3.06
Kontemplation och reflekterande religion    2-58
Kontinenternas form och kontur    551.41
Kontinuitetsteknik - teater    792.027
Kontinuumteori om kristaller    548.1
Kontobokföring    657.2
Konton - räkenskaper    657.41/.45
Kontoplaner    657.4
Kontorsadministration    005.912
Kontorshus    725.2
Kontorsmateriel    686.86
Kontorsmöbler    686.87
Kontorsritningspraxis, förfarande, organisation    744.1
Kontorsutensilier    686.87
Kontotyper, andra - räkenskaper    657.45
Kontrabas    780.614.335
Kontrakt - civilrätt    347.4
Kontrapunkt    781.4
Kontrarevolution    323.27
Kontroll av användning, minimering av avfall, rationalisering av resurser - miljön    502.173
Kontroll av den ekonomiska politiken    338.24
Kontroll av föroreningar    502.175
Kontroll av markanvändning    332.54
Kontroll av rörelse genom direkta åtgärder - maskindetaljer    62-56
Kontroll över ekonomin    338.2
Kontroll över regeringen - parlament    328.36
Kontroll, reglering, återuppbyggnad av gruvskador    622.88
Kontrollmetoder - maskiner    62-54
Konvektiva nederbördssystem    551.515.4
Konventionella skrivsystem som används för allmänna ändamål i språksamhällen    003.21/.23
Konventionellt stiliserade geografiska genrer - film    791.223
Konversation - talekonsten    808.56
Konversationsetikett    395.6
Konversationskonst    177.2
Konvertibla fordon, konstruerade för normal användning i eller på mer än ett medium    629.9
Konvexa uppsättningar    514.17
Kooperativa föreningar    347.726
Kooperativa företag    334.73
Kooperativa företag - som rättssubjekt    346.27
Kooperativa välfärdsorgan - socialvård    364-34
Kopiering - konst    7.026
Kopiering av färgfotografier    778.67
Koppar    669.3
Koppar - mineralogi    549.281
Koppar (Cu, atomnummer 29)    546.56
Kopparfyndigheter    553.43
Kopparföreningar    661.85
Koppargravyr    762.11
Kopparlegeringar    669.35
Koppar-silver-guldgruppen i allmänhet    546.55
Kopparstick    655.35
Koppleri    176.5
Koppleri - som brott mot vandel    343.545
Koppling - maskindetaljer    62-57
Koraler    783.9
Korall    679.93
Koralldjur    593.6
Kordofon    780.61
Koreansk litteratur    821.531
Koreanska    811.531
Koreanska religioner    223
Koreografi    792.8
Korgar    684.49
Korgarbeten    746.7
Korgboll    796.323
Korkskruvar    683.56
Korn (Hordeum vulgare)    633.16
Kornsnö    551.578.4
Korporativistiska partier    329.29
Korrespondens    82-6
Korrigerande och skyddande apparater, hjälpmedel - patologi    616-76
Korrosion - geodynamik    551.3.053
Korrosion - teknik    620.1
Korrosionsbeständig lera    666.77
Korrosionsinverkan    620.193
Korrugering    621.981
Korruption - parlament    328.185
Korruption av minderåriga, unga personer    343.546
Kors och tvärs processer - maskiner    62-943
Korsavel - allmän zoologi    591.37
Korsflöden - maskiner    62-943
Korsning - allmän zoologi    591.37
Korta berättelser    82-36
Korta vågor    535-3
Kortare poetiska former    82-193
Kortfilmer    791-22
Kortison    577.175.5
Kortsiktig planering och finansiering - skogsbruk    630*67
Kortslagiga lyftdon    621.866
Kortspel    794.4
Kortspel med partner    794.41
Korund    549.517.1
Korund - fyndigheter    553.82
Kosmetika - hygien    613.49
Kosmetiska produkter    665.58
Kosmetologi    687.55
Kosmisk mikrobiologi    579.65
Kosmisk strålning    524.1
Kosmiska faktorer i växtekologin    581.54
Kosmogoni    550.2
Kosmologi    524.8
Kosmologi - filosofi    113/119
Kosmologi - religion    2-17
Kosmorama    75.053
Kostkontroll - terapi    615.874
Kostnader - hushållet    64.069
Kostnader - prisbildning    338.5
Kostnader - räkenskaper    657.47
Kostnader för skogsavverkning    630*66
Kostnadsberäkningar    657.4
Kostnadsberäkningar - räkenskaper    657.47
Kostymer    688.75
Kotiljongsdekorationer    688.75
Krackning och reformering    665.64
Kraft- naturfilosofi    118
Kraft- och signaltransmissionsledningar    621.315
Kraftcentraler    620
Kraftdistribution    621.31
Krafter - mekanik    531.2
Kraftförsörjning    620
Kraftförsörjning i allmänhet    620.9
Kraftproduktion    621.31
Kraftverk    621.311
Kraftverk som använder naturliga energikällor    621.311.24
Kraftverk som använder ånganläggning    621.311.22
Kraftöverföring    62-23
Kraftöverföring, distribution - elektroteknik    621.3.05
Kranar    673.6
Kranar i allmänhet    621.873
Krav för välbefinnande    364.2
Krav rörande arbetsmiljön    331.41
Kreditens ekonomiska funktion    336.77
Kreditväsen    336.77
Krematorier    718
Krematorier - begravningsanläggningar    726.83
Kremering    393.2
Krets - regional religiös förvaltning    2-773
Kretsar - provins    353.5
Kricket    796.358
Krig    355.48
Krigarbragder, bedrifter    355.48
Kriget    355.01
Krigets orsaker    355.013
Krigföring    341.32
Krigföring med irreguljära och illegala förband    355.425
Krigsfartyg    623.82
Krigsfilmer    791.222
Krigsfilosofi    355.01
Krigsförbrytelser    355.012
Krigsförklaring    341.31
Krigslag    342.77
Krigsledning    341.32
Krigsmaterielfabriker    355.73
Krigsoperationer i allmänhet    355.4
Krigspotential    355.2
Krigsromaner    82-311.6
Krigsrätt    344.3
Krigsskådeplats    355.4
Krigsslut och följder av krig    341.38
Krigstillstånd    342.78
Krigstillstånd, krigsområde    341.31
Krigsvetenskap    355/359
Kriminal teknik- och taktik    343.98
Kriminalantropometri    343.93
Kriminalpatologi    343.96
Kriminalpsykologi    343.95
Kriminalsociologi    343.97
Kriminalteknik    343.9
Kriminalteknisk vetenskap    343.98
Kriminaltyp    343.93
Kriminalvetenskaper    343.9
Kriminell profylax    343.85
Kriminella organisationer    343.341
Kriminologi    343.9
Kringföringshandel    339.177
Kringutrustning - datateknik    004.35
Kringutrustning för ljud och multimedia - datateknik    004.357
Kringutrustning för pappersutskrifter - datateknik    004.356
Kringutrustning för simulering och virtuell verklighet - datateknik    004.358
Kristalassociationer. Kristallaggregat    548.2
Kristall    666.21
Kristalldioder    621.382.2
Kristallernas diskontinuerliga struktur    548.7
Kristallernas finstruktur    548.7
Kristallernas kemisk-morfologiska egenskaper    548.3
Kristallernas pseudomorfologi    548.6
Kristallernas uppkomst, tillväxt och upplösning    548.5
Kristallina fasta ämnen    544.22
Kristallint tillstånd    54-162
Kristallkemi    548.3
Kristallografi    54
Kristallografi - mineralogi    548
Kristen religion    27
Kristna kyrkor och samfund    271/279
Kristna legender    398.22
Kriterier och system för offentliga utgifter    336.51
Krithaltigt vatten    553.75
Kritik och projektion av situationen i samhället    304.9
Kritik som litterär genre    82-95
Kritiska teorier - socialvård    364-17
Kritiska verk - religion    2-27
Kritor    667.5
Kroatiens historia    94(497.5)
Kroatisk litteratur    821.163.42
Kroatiska    811.163.42
Krocket    796.27
Krogar    640.43
Krokar, hakar, remmar    685.54
Krom    669.26
Krom (Cr, atomnummer 24)    546.76
Kromaffinsystem    616.47
Kromatografi    543.54
Kromfyndigheter (kromitfyndigheter)    553.46
Krönikor - litterär genre    82-94
Kroniska förvirringstillstånd    616.894
Kroniska organiska reaktioner    616.894
Kronologi    006.95
Kroppar - mekanik    531-3
Kroppar och polynom    512.62
Kroppars inflytande på värmestrålningen    536.3
Kroppskultur    613.71
Kroppsliga uttryck för andliga egenskaper - psykologi    159.925
Kroppsmålning - etnografi    391.91
Kroppsvård    646.7
Kroppsvård - etnografi    391.6
Kroppsvätskor i allmänhet - allmän zoologi    591.11
Kroppsövningar    796
Krossning, separering, blandning av slipmedel    621.92
Krukor - förhistoria    903.23
Krusbär    634.72
Kruskål    635.34
Krut    662.3
Kryckor    685.381
Kryddnejlika    633.83
Kryddor    664.5
Kryddor - livsmedel    641.8
Kryddplantor konserverade i vinäger    664.58
Kryddväxter    633.83
Kryddväxter - trädgårdsodling    635.7
Kryofysik    536.48
Kryoteknik    621.59
Kryoturbation    551.34
Kryptografi    003.26
Krypton (Kr, atomnummer 36)    546.294
Kryptor    726.821
Kräftdjur    595.3
Kräldjur    598.1
Kräldjur och andra ryggradsdjur    636.98
Kränkning av allmän anständighet    343.542
Kröningar    394.43
Kubas historia    94(729.1)
Kubism    7.037.2
Kuggar    621.8
Kugghjul    621.833
Kuggprofiler    621.833
Kuggväxlar    621.833
Kulsprutor    623.44
Kult av dålig smak    7.011.28
Kultbyggnader    726
Kultföremål    903.26
Kultplatser    903.7
Kultur - som begrepp    008
Kultur i olika samhällen - kulturantropologi    316.722
Kultur- och skolbyggnader    727
Kulturantropologi    316.7
Kulturantropologi - etnografi    39
Kulturdepartementet    354.34
Kulturell dynamik - kultursociologi    316.73
Kulturell praxis    304
Kulturella intressen, sysselsättningar - utbildning    379.82
Kulturella lämningar från historisk tid    904
Kulturella system - filosofi    130.2
Kulturer från olika grupper    316.723
Kulturfilosofi    130.2
Kulturförvaltning    351.85
Kulturgeografi    911.3
Kulturhistoria    930.85
Kulturlandskap    911.53
Kulturlandskap - landskapsplanering    712.24
Kulturorgan - kultursociologi    316.74
Kulturskydd    719
Kultursociologi    316.7
Kulturvård    719
Kundfordran - socialvård    364-64
Kungadöme    342.36
Kunskap    001.101
Kunskapens föremål, omfång och gränser    165.3
Kunskapens historia    165.9
Kunskapens visshet och giltighet    165.4
Kunskapens värde    165.5
Kunskapens väsen, natur    165.2
Kunskapsadministration    005.94
Kunskapsrepresentation - artificiell intelligens    004.82
Kunskapsteoretiska ståndpunkter och riktningar    165.6/.8
Kunskapsteori    16
Kunskapsteori - logik    165
Kurage    179.6
Kuriosa    099
Kuriosa - litterär genre    82-82
Kurorter    711.455
Kurser som ej leder till något bestämt yrke    377.2
Kursiv skrift    003.344
Kursivstil    003.076
Kursplan    37.091.214
Kustfart    656.618
Kustfiske    639.22
Kustfiske - sport    799.15
Kustformer skapade genom ansamling    551.435.32
Kustnära transporter    656.618
Kuvert    676.822
Kvacksalvare    614.26
Kvadraturformler    519.64
Kvalificeringssystem    37.091.27
Kvalitet och egenskaper - husdjurprodukter    637.05
Kvalitetsbedömning och sortering av virke    630*85
Kvalitetskontroll    658.56
Kvalitetsnormer    006.83
Kvalitetsuppföljning - administration    005.6
Kvantitet- naturfilosofi    119
Kvantkemi    544.18
Kvantmekanik    530.145
Kvantteori    530.145
Kvarnindustri    664.7
Kvarnprodukter    664.7
Kvarts    549.514.51
Kvarts: ametist, opal - fyndigheter    553.87
Kvartsglas    666.19
Kvartsiga bergarter    552.55
Kvicksand    551.351.25
Kvicksilver    669.791
Kvicksilver - mineralogi    549.291
Kvicksilver (Hg, atomnummer 80)    546.49
Kvinnans patologi    618.1
Kvinnans sexliv    618.17
Kvinnlig könsstympning - seder och bruk    392.16
De kvinnliga könsorganens fysiologi    612.62
Kvinnohandel (vit slavhandel)    176.5
Kväkarna    278.17
Kvällsskola    37.018.42
Kvällsundervisning    37.018.42
Kväve    669.786
Kväve (N, atomnummer 7)    546.17
Kväveföreningar    661.5
Kväveföreningar (C-N)    547-304
Kvävegruppen    546.17/.19
Kvävehaltiga livsmedel    613.281
Kväveindustrin i allmänhet    661.5
Kybernetik    621.391
Kylanordningar - maskiner    62-71
Kylisolering - byggnader    699.86
Kylmaskiner    621.57
Kylning, frysning av kött    637.5.037
Kylteknik    621.56/.59
Kylteknik allmänt    621.56
Kyrillisk skrift    003.349
Kyrkans policy    322
Kyrklig instrumentalmusik    783.1
Kyrkliga byggnader    726
Kyrkliga register    929.532
Kyrkmässor (kermissen)    394.6
Kyrkogårdar    718
Kyrkogårdar - kyrkliga byggnader    726.8
Kyrkogårdar - tro och seder    398.32
Kyrkogårdshygien    614.6
Kyrkokantater    783.3
Kyrkomusik    783
Kyrkorätt    348
Kyskhet    176.1
Kyssande av handen    395.5
Kålrotrotad kärvel    633.43
Kålväxter    635.34
Kälkåkning    796.9
Kälkåkning - sport    796.95
Källarutrymmen - bostaden    643.8
Källor till jordens energi    550.367
Känsel - fysiologi    612.88
Känsel - psykologi    159.935
Känsla (mottagning) - allmän zoologi    591.185
Känslighet - fotografiskt material    771.534
Känslor    159.942
Käranden - straffrätt    343.122
Kärl - förhistoria    903.23
Kärl för mat    642.72
Kärl och köksredskap för matlagning    641.54
Kärlek    177.6
Kärlek - seder och bruk    392.61
Kärlekskonst    392.61
Kärnenergi och atomkraft allmänt    621.039
Kärnenergins användning för andra ändamål än i kärnkraftsreaktorer och som radioisotoper    621.039.9
Kärnfissionsreaktorer    621.039.5
Kärnfrukt    634.10
Kärnfysik    539.1
Kärnkemi    544.58
Kärnkraftverk    621.311.25
Kärnreaktioner    539.17
Kärnteknik    621.039
Kärr    556.56
Kätteri    2-87
Kättingar    672.6
Kök    643.3
Köksskåp    684.45
Köksträdgårdar    712.27
Köksväxtodling    635.1/.8
Könsceller - allmän botanik    581.35
Könshormoner    577.175.6
Könsorgan    611.6
Könsorgan - allmän zoologi    591.46
Könspsykologi    159.922.1
Könsroller    305
Köp - civilrätt    347.451
Köpare som objekt för försäljningsinsatser    658.89
Köpcentra    711.552
Körbanor    625.7
Körkort    656.091
Körning med hästar    798.6
Körning, navigering, pilotoperationer i allmänhet    629.072
Körnings- och styrningssystem och instrument (fordonsburna) - transportmedel    629.05
Körsbär    634.23
Körsång    78.087.68
Körsång för kyrkokörer    783.8
Körtlar i allmänhet - allmän zoologi    591.14
Körtlars fysiologi    612.4
Köteori    519.87
Kött    637.5
Kött - enskild hälsovård    613.281
Kött av fjäderfä och viltfåglar    637.54
Köttersättningar    637.51
Köttets åldrande    637.5.032
Köttfrukter    634.4
Köttkonserver i allmänhet    664.91
Köttkonserver på burk    664.93
Köttprodukter och deras framställning    637.52
Köttsorter    637.51
Köttvaror    637.5
Köttätande däggdjur    599.74