J

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Jainism    234
Jakt    639.1
Jakt och fångst av djur - zoologi    591.611
Jakt- och sportdjur    636.046
Jakt, skytte och fiske - skogsbiologi    630*15
Jaktmarker    639.1.052
Jaktmetoder    639.1.081
Jaktsport    799.2
Japans historia    94(520)
Japansk buddism    244
Japansk litteratur    821.521
Japanska    811.521
Japanska religioner    225
Japanskt (hiragana, katakana) skriftsystem    003.32
Jazz och näraliggande stilar    78.036.9
Jehovas vittnen    279.17
Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga    279.16
Jetdrift    629.7.036
Jetmotorer    621.45
Jetonger    737.3
Jiddisch    821.112
Jiggar    62-229
Jod (I, atomnummer 53)    546.15
Joderade källor    553.72
Joner    54-128.2
Joner - radiation    54-71
Joniseringspotentialer    544.15
Jonkammare    621.387
Jonräknarrör    621.387
Jord - byggnadsmaterial    691.4
Jordabalken    349.4
Jordalkalimetallernas föreningar    661.84
Jordanalys    631.42
Jordarter    631.44
Jordbearbetning och plöjning    631.51
Jordbearbetningsmaskiner och -redskap    631.31
Jordbruk och besläktade vetenskaper och teknik    63
Jordbrukets vegetabiliska produkter, biprodukter och halvfabrikat    631.57
Jordbruks- och kreaturförsäkringar    368.5
Jordbruksdepartementet    354.83
Jordbrukshydraulik    626.8
Jordbruksmikrobiologi    579.64
Jordbrukssamhällen    316.324.5
Jordbruksteknik    631.6
Jordbävningar    550.348
Jordbävningar i allmänhet    550.34
Jordegendom - regional ekonomi    332.21
Jordelektricitet    550.37
Jorden som astronomisk kropp    523.31
Jordens allmänna struktur    551.1
Jordens andar    398.43
Jordens energi och termodynamik    550.36
Jordens form    528.2
Jordens form i allmänhet    551.11
Jordens inre - miljön    502.7
Jordens mineraltillgångar och reserver    553.04
Jordens och enskilda länders geografiska utforskning    91
Jordens potentiella energi    550.367
Jordens radioaktivitet    550.378
Jordens strålningsfysik och radioaktivitet    550.35
Jordens yta - miljön    502.5
Jordgubbar (släktet Fragaria)    634.75
Jordkonst    7.038.541
Jordmagnetism    537.67
Jordmagnetism (geomagnetism)    550.38
Jordning - elektrisk energi    621.316.9
Jordnära sonder    629.765
Jordskalv och deras orsak    550.348
Jordströmmar    550.37
Jordtemperatur    551.525
Jordundersökning    631.42
Jordvetenskap    55
Jordytans ytgestaltning    551.43
Jordärtskockor    633.49
Journalism    070
Journalism - litterär genre    82-92
Journalistik    070
Jubileer - väpnade styrkor    355.16
Jubileumsfestivaler    394.46
Judendom    26
Jugendstil    7.035.93
Juglandaceae (valnötsväxter)    582.628
Jukebox    780.651.7
Julsånger    783.65
Juncaceae (tågväxter)    582.545
Jupiter    523.45
Juridisk administration - religion    2-74
Juridisk norm    340.13
Juridisk personal    34.08
Juridiska metoder och hjälpvetenskaper    340
Juridiska personer - civilrätt    347.19
Jurisdiktion - domstolar    347.98
Jurister    347.96
Jurymedlemmar - konst    7.072.4
Jus primae noctis    392.52
Justitiedepartementet    354.51
Justitieförvaltning    351.87
Jute    677.13
Juveler    671.12
Juveler - etnografi    391.7
Juvelerarkonst    739.2
Juvelerarvaror    671.1
Jägar- och fiskarkulturer    903`12
Jämförande anatomi    611.019
Jämförande geografi    911.7
Jämförande grammatik    81`362
Jämförande kriminologi    343.97
Jämförande litteraturstudier    82.091
Jämförande litteraturvetenskap    82.091
Jämförande psykologi    159.92
Jämförande religion    2-65
Jämförande rättsvetenskap    340.5
Jämförande studie av platser - arkeologi    902.01
Jämförande studier av form och läge - arkeologi    902.01
Jämförelse (med andra juridiska institutioner)    34.05
Jämförelse av religioner    2-65
Jämvik - mekanik    531.2
Järn - mineralogi    549.261
Järn (Fe, atomnummer 26)    546.72
Järn och dess legeringar med kol    669.11
Järn- och manganmalmsfyndigheter    553.3
Järn och stål    669.1
Järn- och stålmanufaktur i allmänhet    672
Järnbärande vatten    553.73
Järnets metallurgi    669.1
Järnförande bergarter    552.56
Järnföreningar    661.87
Järnhaltiga källor    553.73
Järnhandel    683.1
Järnlegeringar med andra element än kol    669.15
Järnlegeringar med kol (annat än gjutjärn)    669.14
Järnmalmsfyndigheter    553.31
Järnpyriter    549.324.31
Järnvaror    683
Järnvägar    625.1/.5
Järnvägar i allmänhet    625.1
Järnvägens finansiella och kommersiella frågor    656.23
Järnvägstrafik    656.2
Järnvägstransport med specialmotorer    629.43
Järnvägstransporter    656.2
Järnvägsvagnar i allmänhet    629.44
Jäsningsindustri    663
Jäst    663.12
Jättar    398.46