H

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Habeas corpus    342.721
Habitat - allmän zoologi    591.522
Habitatformer - allmän zoologi    591.521
Hafnium (Hf, atomnummer 72)    546.832
Hagel    551.578.7
Halit (stensalt)    549.451.1
Halogenderivat    547-302
Halogener    661.4
Halogener i allmänhet    546.12
Halogenerade kolväten    661.723
Halogenföreningar    661.4
Halogenider    549.4
Halsband, hylsor - maskinelement    621.887
Halsdukar    687.3
Halsen    616.321
Halvapor    599.81
Halvgrupper - algebra    512.53
Halvgudar    2-164
Halvkompani    355.315
Halvledarelement    621.382
Halvmetaller    669.77/.78
Halvslutna utrymmen    72.012.7
Halvvingar    595.75
Halvädelstenar    679.87
Halvöar    551.42
Halvöversättningar    81`373.45
Hamartomata    616-006
Hammare och pressar    621.97
Hamnar    711.553.4
Hamnar inklusive inlopp    627.2
Hamnarbeten i allmänhet    627.2
Hamnutrustning    627.3
Hampa    677.12
Handarbete    646.21
Handarbete i allmänhet    746
Handboll    796.322
Handel    339
Handel - lagstiftning    351.82
Handel i liten skala    339.37
Handel inte begränsad till en viss plats    339.177
Handel med skogsprodukter    630*7
Handeldvapen    623.44
Handelns cykliska beteende - ekonomi    330.33
Handels institutioner    339.17
Handelsdepartementet    354.82
Handelsflottans straffrätt    344.6
Handelsmissbruk    339.19
Handelsmässor    339.174
Handelspolitik    339.54
Handelspolitiska medel, överenskommelser    339.54
Handelsresultat    339.15
Handelsrätt    347.7
Handelsteknik    339.18
Handelsupplysningar    659.23
Handelsutbyte länder emellan    339.56
Handlingar under andakten    2-53
Handskmakeri    685.4
Handskrifter    09
Handskrifter enligt skrivytan    091.2
Handskrivna texter    091.5
Handsmidda järnverk    682
Handspådomskonst    133.6
Handstil    003.076
Hangarer - rymdfart    629.7.08
Hantering av ekonomin    338.2
Hantering av fysiska resurser - administration    005.93
Hantering av legala normer    340.13
Hantering av mänskliga resurser    005.95/.96
Hantverk efter material    745.5
Hard-edge    7.038.42
Harmonilära    781.4
Harmonium    780.647.3
Harpa    780.613
Harts- och terpentinväxter    633.94
Hartser    547.914
Hasardspel    343.56
Hasardspel - etik    174.6
Hasardspel - sällskapslek    794.9
Hasch    663.992
Hasselnötter (Corylus avellana)    634.54
Hassium (Hs, atomnummer 108)    546.798.35
Hastighetsåkning    796.914
Hatthyllor    684.46
Hattmakeri    687.4
Havre    633.13
Havsanemoner    593.65
Havsbad    615.839
Havsbotten    551.46
Havsbottnens topografi    551.462
Havsbottnens utseende    551.462
Havsfiske    799.16
Havsis och isberg ur oceanografisk synpunkt    551.467
Havskanaler    626.9
Havskrusbär    593.8
Havsnivå - oceanografi    551.461
Havssjöfart    656.61
Havsströmmar, dynamik    551.465
Havsströmmar, speciellt horisontella och icke-estuarier    551.465.5
Havsvatten    551.463
Havsvattenskemi    551.464
Havsvattnets fysikaliska egenskaper    551.463
Havsvattnets kemiska egenskaper    551.464
Hebreisk skrift    003.33
Hebreiska    811.411.16
Hederligt samarbete - etik    174.7
Hederstecken - adelsväsen    929.71
Hela världens geografi    913(100)
Helgon    2-36
heliga    2-13
Heliga böcker    2-23
Heliga dagar    2-56
Heliga platser    2-522
Helikoptrar    629.735.4
Helioterapi (solterapi)    615.831
Helium (He, atomnummer 2)    546.291
Hellenisk religion    255.8
Helt eller delvis av trä sammansatta material    630*86
Helt reflekterat ljus    535-7
Heltal och deras manipulation    511.12
Helvete    2-188.7
Hem - socialvård    364-54
Hembygdskunskap    908
Hemfridsbrott    343.44
Hemförsäkring    368.1
Hemiptera (rhynchota)    595.75
Hemiterata    616-007
Hemkonservering    641.4
Hemlig, subversiv, 'underjordisk' pres    070.18
Hemliga eller halv-hemliga sällskap och rörelser    061.25
Hemliga krigsförband och arsenaler    355.358
Hemliga skriftsystem    003.26
Hemlån - bibliotek    024.6
Hemmadjur, maskotar    636.045
Hemmet    643
Hemopoietiska organ (hematopoietiska organ)    611.4
Hemopoietiskt (hematopoietiskt) system    616.41
Hemsömnad och lagning av kläder    646.2
Hepatopsida    582.321
Heraldik    929.6
Heraldik - teori och principer    929.62
Heraldiska källor    929.65
Herpestidae    599.743
Herrgårdar    728.83
Herrkläder    687.11
Hertz vågor    535-1/-3
Heta källor    551.23
Heterocykliska föreningar i allmänhet    547.7
Heterocykliska föreningar med 3 till 5 atomer i ringen    547.7
Heterocykliska föreningar med sex eller fler atomer i ringen    547.8
Heterosexuella relationer - sociologi    316.367.5
Hettitisk religion    253.1
Hierarki    395.3
Hierarkiers kalkyl - logik    164.3
Hierarkin mellan gudarna    2-163
Himlarna - religion    2-188.5
Himmel    2-174
Himmel - religion    2-188.5
Hinayanabuddhism    241
Hinder för spridning - fauna    591.92
Hinderlöpning    798.44
Hindi    811.214.21
Hindisk litteratur    821.214.21
Hindrande av krig    355.019
Hindu religionen i bred mening    23
Hinduism i strikt mening    233
Hippopotamidae (flodhästar)    599.735.7
Hirs    633.17
Hirundinidae    598.284
Hissar    621.867
Hissar - byggnader    692.6
Hissar - lastningsanordningar    621.876
Hisstorn    624.96
Histogenes    611.018
Histologi    611.018
Historia    93/94
Historia om de afrikanska öarna i Indiska oceanen och södra Atlanten    94(69)
Historia om forntida och medeltida världen    94(3)
Historia som litterär genre    82-94
Historien som vetenskap    930.1
Historiens hjälpvetenskaper    930.2
Historiens metodlära    930.2
Historier - folklore    398.21
Historievetenskap    930
Historiografi - litterär genre    82-94
Historisk geologi    551.7
Historisk kritik    930.23
Historisk kronologi    930.24
Historiska berättelser    398.22
Historiska berättelser - litterär genre    82-94
Historiska dokument - religiösa texter    2-283
Historiska motiv - konst    7.044
Historiska romaner    82-311.6
Historiska statsformer    321.1
Historiska teaterpjäser    82-24
Historiska typer av lagar och rättssystem    340.15
Historiska urkund - religiösa texter    2-283
Hjulfordon dragna av djur    629.313
Hjullöstrafik    656.19
Hjulsport    796.6
Hjälp för att tillgodose rörlighetsbehovet - socialvård    364-787.5
Hjälp med bostad    365
Hjälpanläggningar - trafikorganisation    656.06
Hjälpdelar, inventarier och tillbehör - byggnadselement    692.9
Hjälpinstrument - astronomi    520.3
Hjälpmaterial vid läderbearbetning    675.04
Hjälpmedel för rörelse, andra    685.3
Hjälpmedel för uppbyggnad av lastningssystem    621.869
Hjälpmedel till bön    2-526.4
Hjälpsystem och anordningar i luft- och rymdfarkoster    629.7.06
Hjälpsystem och hjälpanordningar för fordon    629.06
Hjälpvetenskaper - rättsvetenskap    340.6
Hjälpvetenskaper till språkvetenskap och filologi    801.7
Hjältar - filmer    791-51
Hjältehistorier    398.22
Hjältemod    179.6
Hjältinnor - filmer    791-52
Hjärna - fysiologi    612.82
Hjärnan    611.81
Hjärnspöken    398.41
Hjärtat    616.12
Hjärt-kärlsystem    611.1
Hjärtmassage    615.817
Hjärtsjukdomar    616.12
Hjärtsjöborrar    593.95
Hjärtsäcken (perikardium)    616.11
Hobbyrum    643.55
Hockey (landhockey)    796.355
Holdingbolag - handelsrätt    347.721
Holländsk litteratur    821.112.5
Holländska    811.112.5
Holmium (Ho, atomnummer 67)    546.665
Holografi (fotografiska aspekter)    778.38
Hologram    091.5
Holostei    597.43/.44
Homeopati    615.015.32
Homeopatiska doser    615.015.32
Homiletik    2-475
Hominidae    599.89
Hominider    599.89
Homininae    599.892
Hominoidea    599.88/.89
Homolog algebra    512.66
Homosexuella relationer - sociologi    316.367.7
Homosexuella äktenskap - sociologi    316.361.15
Honorar inom fria yrken    331.27
Honung    638.16
Hopkrympning - tektonik    551.244
Hopp - friidrott    796.431
Hoppstavar    685.37
Horder    903.8
Horisontell utsträckning - oceanografi    551.461
Hormoner - läkemedel    615.35
Hormonliknande substanser    577.17
Horn    780.646.3
Hornhinna    617.71
Horoskop    133.526
Hot mot miljön och skydd mot dem    502/504
Hot om plundring - miljöhot    504.1
Hotell    640.412
Hotell och pensionat    728.5
Hotell- och restaurangrörelse    640.4
Hovdjur    599.61/.73
Hovslageri    682.1
HTTP-applikation    004.774
Hud - fysiologi    612.79
Hudar    637.61
Huddelar, hudområden    616.59
Hudsjukdomar    616.5
Hudvård    646.75
Hugg- och klyvanordningar    621.968
Huggen sten    679.85
Huggning och därmed sammanhängande arbeten - skogsbruk    630*32
Huggvapen    623.444
Humanbiologi    611/612
Humanism - filosofi    165.74
Humanism - religion    299.4
Humoristiska, komiska sånger    784.72
Hundar    636.7
Hundkapplöpning    798.8
Hundsporter    798.8
Hus    728
Husavstånd    711.64
Husbilar    629.334
Husbilar - tillfälliga bostäder    728.76
Husbyggnadsverksamhet    69
Husbåtar    728.77
Husdjur i allmänhet    636.045
Husdjur med hänsyn till förädling, ålder, kön osv.    636.05
Husdjurens härstamning, utveckling och domesticering    636.01
Husdjurens konstitution och speciella biologiska kännetecken    636.06
Husdjurens skötsel och vård    636.083
Husdjurens utfodring    636.084
Husdjurens utfodring och vård    636
Husdjursförädling    636
Husdjursprodukter inklusive vilt    637
Husdjursskötsel    636.08
Husfågel    636.52/.58
Husgeråd    64.06
Hushåll - befolkning    314.117.3
Hushållens hantering    646/649
Hushållet    64.01
Hushållning - skogsbruk    630*28
Hushållsarbete    640.2
Hushållsmaskiner    64.06
Hushållstyper    640
Huskurer    615.89
Huslig ekonomi    64.05
Husvagnar    629.334
Husvagnar - tillfälliga bostäder    728.76
Huvud    617.51
Huvudbonader    687.4
Huvuddelar - maskiner    62-11
Huvudjägare    392.24
Huvudledningar för vattenförsörjning    628.14
Huvudmåltider    642.1
Huvudrätter    641.81
Huvudstäder    711.432
Huvudvägar    625.711.1
Hyaenidae    599.742.6
Hybriddatorer    004.386
Hybridisering - allmän zoologi    591.37
Hydraulisk drift - maskiner    62-82
Hydraulisk energi    621.22
Hydraulisk teknik och konstruktion    626/627
Hydrauliska kraftverk    627.8
Hydrauliska maskiner    621.22
Hydrauliska vädurar    621.227
Hydrobiologi    574.5
Hydrodynamik    532.5
Hydrofoner    681.88
Hydrogeologi    556.3
Hydrologi    556
Hydrologiska kretsloppet    556.1
Hydromekanik i allmänhet    532
Hydrometeorer    551.57
Hydrometeorologi    551.579
Hydrosfären    556
Hydrosfärens och atmosfärens geokemiska inverkan    550.46
Hydrosfärisk miljö    502.51
Hydroterapi    615.838
Hydroxaminsyror    547-327
Hydroxider    54-36
Hydrozoa    593.7
Hygien    613
Hygien hos de sjuka    616-083
Hygien och etik    613.8
Hygien på arbetsplatsen    331.4
Hyllor    684.46
Hylobatidae    599.88
Hylozoism    141.141
Hymenoptera    595.79
Hymner    783.9
Hyperemi    616-002
Hypermedia    004.55
Hyperoartia    597.21
Hyperrymd (rymd med mer än tre dimensioner) - mekanik    531-4
Hypersexuell störning    616.89-008.442
Hypertext    004.55
Hypnotism    159.962
Hypocoliidae    598.287
Hypotek - civilrätt    347.27
Hypotes    167.5
Hypotetiska planeter    523.489
Hyra - civilrätt    347.453
Hyra - ekonomi    332.28
Hyra av arbetskraft och tjänster - civilrätt    347.454
Hyracoidea    599.62
Hyror - civilrätt    347.464
Hystricomorpha    599.324
Hålkort    676.815
Hålla sig i form - idrott    796.035
Hållfasthet - kärnfysik    539.4
Hållfasthetsprovning - teknik    620.17
Hållning av insekter för prydnadsändamål    638.8
Hålrum - speleologi    551.442
Håltegel och -plattor    666.72
Hår- och skäggvård    687.53
Hår- och skäggvård - kroppsvård    646.72
Hårarbeten    688.4
Hårda eller spröda material - plastindustri    678.077
Hårda fibrer (fibrer från enhjärtbladiga växter)    677.1
Hårdfasta cementkompositioner, agglomerat och konststenprodukter    666.96
Hårdhet - kärnfysik    539.53
Hårdvara - datavetenskap    004.3
Hårdvara för datorkommunikation    004.71
Hårdvaror    683
Hårfrisör    687.53
Hårt keramiskt material    666.7
Häckar och häckplantor    630*27
Häftig nederbörd    551.577.37
Häkte    343.126
Hälsa och hygien med hänsyn till ålder, kön, etnicitet    613.9
Hälsa och hygien under fritid, rekreation, sömn    613.7
Hälsning    395.5
Hälsningsfras    395.5
Hälso- och sjukvårdens organisation    614.2
Hälsobrunnar    615.838
Hälsodepartementet (i Sverige: Socialdepartementet)    354.53
Hälsodrycker    663.88
Hälsostöd - socialvård    364-787.9
Hälsovård - sociala frågor    364.69
Hälsovårdsproblem - sociala frågor    364.692
Händelser - metafysik    111.6
Hängande banor    625.5
Hängande päls    675.61
Hängbroar    624.5
Hängflygning    797.553
Hängslen    687.3
Hängverksbroar    624.28
Härdar    683.93
Härdbara material - plastindustri    678.072
Härdningskala - kärnfysik    539.53
Härledning - sjukvård    615.811
Hästar    636.1
Hästkapplöpning    798.42
Häxeri    398.47
Häxor    398.47
Höga bollspel med liten boll    796.31
Höga bollspel med slående redskap    796.34
Höga mässor - musik    783.29
Höga smala konstruktioner    624.97
Högbanor    625.41
Högern - partier    329.055.2
Högfrekvens - elektricitet    537-96
Högkonjunktur    338.123
Högre förbandsenheter    355.35
Högre mentala processer    159.95
Högre utbildning    378
Högrenässans    7.034.5
Högsjöfiske    639.22
Högskole- och universitetsbibliotek    027.7
Högskolor    378.6
Högsta domstol i kejsardöme, federativa stater osv    347.991
Högsta domstolen    347.991
Högsta väsen - religion    2-154
Högtemperaturprocesser för avlägsnande av icke önskade beståndsdelar - mineraloljor    665.65
Högtider    394.26
Högtider - arbetsvillkor    331.32
Högtider - hem och hushåll    642.4
Högtider och fester    398.332
Högtidliga mässor - musik    783.29
Högtidsfirande    2-56
Högtryck    761
Högtryck, boktryck    655.32
Högvakuum-glödkatodrör    621.385
Höjdforskningsraketer    629.765
Höjningar - tektonik    551.244
Höljebakterier    579.83
Höljen, stativ, ramar, fundament - maskiner    62-21
Höns    636.52/.58
Hörbara svängningar    534-7
Hörsel - psykologi    159.932
Hörsel (audition) - fysiologi    612.85
Hösthögtider    398.332.3
Hövlighet    177.1