G

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Gadolineum (Gd, atomnummer 64)    546.662
Gaia - religion    2-136.6
Galagidae    599.812
Galagonidae    599.812
Galanteri    177.1
Galanterivaror    688.3
Galaxen (Vintergatan)    524.6
Galeomorphii    597.311
Gallerier    624.19
Gallerier - gruvhantering    622.26
Gallerikonstruktion    624.19
Gallfärgämnen    547.93
Galliformes    598.261
Gallium (Ga, atomnummer 31)    546.681
Gallo-romansk litteratur    821.133
Galloromanska språk    811.133
Gallsyror    547.93
Gallvägarnas sjukdomar    616.36
Gallämnen    547.93
Galna mördare    392.28
Galvanoplastik    621.357
Galvanoplastiskt framställda föremål    673.4
Gamla bindningsmetoder    686.11
Gamla eller tidiga perioder - litteraturutvecklingen    82`01
Gamla Greklands geografi    913(38)
Gamla Greklands historia    94(38)
Gamla Testamentets religion    261
Den gamla världens geografi    913(3)
Gammastrålning    535-36
Garderob    684.45
Gardinuppsättning - byggnader    698.7
Garn    677.072
Garnering    641.88
Garneringar    687.03
Garvningsprocesser    675.024
Garvämnen    675.04
Garvämnen (tanniner)    547.98
Garvämnesväxter    633.87
Gas- och dammexplosioner under jord    622.81
Gas- och ånginstallationer    696
Gasanalys    543.27
Gasblandning    533.2
Gasblandningar    533.2
Gasbrännare    662.95
Gasdrivna maskiner    621.433
Gaser    544.27
Gaser - energi    621.5.02
Gasformiga bränslen    662.76
Gasformiga bränslen - maskiner    62-62
Gasformiga kolväten    553.981
Gasformiga produkter    665.72
Gasformigt tillstånd    54-13
Gasfyllda och ångfyllda urladdningsrör (utom för belysning)    621.387
Gasinstallationer    696.2
Gaskondensation (luft, syre, kväve osv.)    621.59
Gasmekanik    533
Gasmonterares arbeten    696.2
Gasmätare    681.12
Gasmätning    696.2
Gasolja    665.75
Gasproduktion    661.9
Gasrör    696.2
Gassvetsning    621.791.5
Gasterosteiformes    597.556.25
Gastrointestinala systemet    611.3
Gastropoda    594.3
Gasturbiner    621.438
Gasturbinmotorns propellframdrivning    629.7.035.3
Gator    625.712
Gator och vägar allmänt    625.7
Gatu- och vägbeläggningar    625.8
Gatu- och vägbyggnad    625.7/.8
Gatu- och vägplanteringar    625.77
Gatu- och vägtrafik    656.1
Gatuballader    398.86
Gatuliv    394
Gatumöbler    725.94
Gatumöblering    711.68
Gatuparader    394.5
Gatushow och cirkusliknande föreställningar    394.23
Gaviiformes    598.23
Gejder - maskinelement    621.83
Gejsrar    551.23
Gelatin    665.93
Gemensam nationalförsamling    342.533
Gemensamt ansvar genom riskdelning    368
Gemensamt liv - zoologi    591.55
Gemenskap av tillhörigheter - familjerätt    347.626
Gemenskapssånger    784.66
Geminal- och klusterutvidgningar av atom- och molekylvågfunktioner    544.182
Gemmologi    549.091    
Gendämpning (inaktivering av specifika gener)    602.8
Genealogi    929.5
Genealogiska källor    929.53
Gener    575.11
Generalplanering    71
Generalstab: personal, organisation - infanteri    356.2
Generalstaber    355.35
Genetisk grund för ontogeni    575.16
Genetisk könsbestämning    575.18
Genetisk psykologi    159.922
Genèvekonventionen    341.33
Geni - psykologi    159.924
Genier - religion    2-167
Genmodifierade organismer (GMO)    604.6
Genomförande - administration    005.54
Genomförande av lagen    34.018
Genomskinligt färgat glas    666.24
Genotyp    575.22
Genotypisk variation    575.22
Genre, stilart (stil definierad genom ämne och bakgrund) - film    791.22
Genremotiv - konst    7.041.7
Genrer, teman, stilar i filmen    791.2
Gentianales    582.92
Genusstudier    305
Geoastronomi    550.2
Geobiologi    550.7
Geodesi    528
Geodetisk mätning    528.3
Geodetiska instrument och utrustning    528.5
Geodetiska mätförfaranden    528.02
Geofagi    392.87
Geofysik    550.3
Geofysikaliska metoder    550.83
Geofysikaliska och tekniska aspekter av gruvhanteringen    622.01
Geografi    91
Geografi med hänsyn till kulturella faktorer    911.3
Geografi som vetenskap    910.1
Geografisk botanik    581.9
Geografisk kartläggning    910.27
Geografisk lingvistik    81`2
Geografisk lingvistik - språkanvändning    81`28
Geografisk språkvetenskap    81`286
Den geografiska forskningens teknik    910.2
Geografiska koordinater    528.28
Geografiska och topografiska namn.    81`373.21
Geohydrologi    556.3
Geokemi    550.4
Geokemiska metoder (komplexa metoder)    550.84
Geokronologi    550.93
Geologi    55
Geologins hjälpvetenskaper    550
Geologisk borrning    550.822
Geologisk prospektering    550.81
Geologisk provtagning i allmänhet    550.85
Geologisk tidmätning    550.93
Geologisk undersökningsteknik    550.82
Geologiska effekter av kontinentala vatten    551.311.2
Geologiska faktorer - biologi    57.046
Geomekanisk utforskning    550.82
Geometri    514
Geometri i rum med andra grundläggande grupper    514.15
Geometrier över algebror    514.16
Geometrins grundprinciper.    514.01
Geometrisk abstraktion    7.038.1
Geometrisk optik (teori och beräkningar)    535.31
Geometriska figurarrangemang    514.17
Geometriska ojämlikheter    514.17
Geometriska problem inom mekanik och fysik    514.8
Geomorfologi    551.4
Geomorfologiska processer    551.43
Geomorfologiska ytundersökningar under prospekteringen    550.81
Georgisk litteratur    821.353.1
Georgiska    811.353.1
Geostatiska och geodynamiska fenomen - gruvhantering    622.83
Geoteknik    624.13
Geotektonik    551.24
Geraniales    582.75
Geringar    62-44
Germanium (Ge, atomnummer 32)    546.289
Germansk religion    257.4
Germanska (teutoniska) stammars regionernas historia    94(363)
Germanska språk    811.11
Germanska språkens litteratur    821.11
Gestaltpsykologi    159.9.019.2
Gethår    677.33
Getter    636.39
Giftermål    173.1
Giftermål - seder och bruk    392.5
Giftermål och familj - sociologi    316.36
Giftermål och familjen - religiös praxis    2-45
Giftiga svampar    635.898
Gill-svampar i allmänhet    635.82
Ginkgoopsida    582.46
Ginkgophyta    582.46
Ginkgoväxter    582.46
Gips    549.766.21
Gips - bergarter    552.53
Gips- och anhydritindustrin    666.91
Gipsprodukter    691.31
Gipsputs och gipsprodukter    666.91
Giraffidae    599.735.4
Gitter    512.56
Gittertyper    548.3
Gjuteriteknik    621.74
Gjuteriugnar    621.745
Gjutjärn    669.13
Gjutna föremål av järn och stål    672.1
Gjutning    621.744
Glacial miljö    502.6
Glacialgeologi    551.33
Glaciologi    551.32
Glaciärer    551.324
Glaciärers struktur och morfologi    551.324.8
Glaciärfluktuation    551.324.6
Glagolitiska alfabetet    003.349
Glas    642.72
Glas - byggnadsmaterial    691.6
Glas i allmän bemärkelse    666.1
Glas i skivor och plattor    666.15
Glas med selektiv absorption    666.24
Glas med särskilda egenskaper    666.26
Glas: konsthantverk och konstindustri i allmänhet    748
Glasering    666.3.05
Glasetsning    748.6
Glasföremål i allmänhet    666.11
Glashantverk    686.6
Glasindistrin    666.1
Glasmåleri    748.5
Glasmästeri    686.6
Glasningsarbeten - byggnader    698.3
Glaspärlor och -knappar    666.27
Glass    663.67
Glasslippning    666.28
Glassmycken    666.27
Glassorter och föremål av glas    666.11/.28
Glasteknik    666.1
Glastillverkning i allmänhet    666.1
Glasyr    666.29
Glasögon    681.73
Glatt muskulatur (ofrivilliga muskler)    612.73
Glemmer (intaglio)    736.2
Glesbygd    711.3
Glid- och segelflygplan    629.734
Glidande bakterier    579.82
Glidflygplan    797.551
Glidfriktion - mekanik    531.44
Glimmergruppen    549.623.5
Glimmerskiffer    551.25
GLObal NAvigation Satellite System (GLONASS)    629.052.9
Global Positioning System (GPS)    629.052.9
Global uppvärmning    504.7
Global vattenbalans    556.1
Globala samhällen    316.32
Globala samhällen efter ekonomiska utvecklingsstadier    316.324
Globala satellitnavigationssystem    629.052.9
Globalisering - administration    005.44
Glober    912.643
Glukagon    577.175.72
Glukos    664.1
Glycerol    661.18
Glykosider    547.91
Glyptografi    736.2
Glättning    621.982
Glödlampor    621.326
Gnagare    599.322/.324
Gnetophyta    582.49
Gnetopsida    582.49
Gnomer    398.43
Gnomisk diktkonst    82-84
Gnosticism    255.85
Goda egenskaper    179.9
Goda och onda andar    398.41
Gode man - familjerätt    347.64
Godhet - metafysik    111.84
Godsbilar    629.35
Godsfordon    629.35
Godsutkörning o dyl - järnvägar    656.26
Godsvagnar    629.46
Golf    796.352
Golv    692.5
Golvbeläggningar    645.1
Golvbeläggningar - byggnadsmaterial    692.5
Golvplattor    666.75
Golvpäls    675.61
Golvtegel    666.75
Golvtransportörer    621.868
Gonader - allmän zoologi    591.46
Goniometri    531.74
Gorilla (gorillor) (genus)    599.892.1
Gotisk konst    7.033.5
Gotisk skrift    003.344
Gotisk väckelse    7.035.3
Gott och ont - religion    2-423
Gott uppförande    177.1
Grad av utnyttjande och avfall - skogsbruk    630*33
Gradbeteckningar - väpnade styrkor    355.14
Grafem    81`3
Grafisk design    766
Grafisk form    655.26
Grafisk formgivning i allmänhet    766
Grafisk industri    655
Grafisk konst    76
Grafisk och analytisk statistik för utredning och beräkning av byggnader    69.04
Grafisk representation - skriftsystem    003
Grafiska ingångsenheter - datateknik    004.354
Grafiska och analytiska statistikuppgifter för utredning och beräkning av konstruktioner    624.04
Grafiskt uttryck - psykologi    159.946.4
Grafit    553.91
Grafitbärande fyndigheter    553.91
Grafologi    159.925.6
Grafostatik    531.25
Grafteori    519.1
Gramineae (äkta gräs)    582.546
Grammatik    81`36
Grammofondskivor    681.85
Gramnegativa bakterier    579.84
Grampositiva kocker    579.86
Granat - fyndigheter    553.85
Granatäpplen (Punica granatum)    634.64
Grand opéra    82-293.1
Grannskapsgemensamheter    711.58
Gravar    726.8
Gravar - kyrkogårdar    726.821
Graverat, slipat och matterat glas    666.28
Gravering    762.1
Gravering av ädelstenar och halvädelstenar    736.2
Graviditet    612.63
Graviditet - obstetrik    618.2
Graviditetens fysiologi    618.2
Graviditetens patologi    618.3
Gravimetri    543.21
Gravitation - mekanik    531.5
Gravkors    726.82
Gravmonument    726.82
Gravplatser    726.8
Gravskick    903.5
Gravskrifter    929.55
Gravstenar    726.82
Gravvalv    726.821
Gravöl    393.95
Grease-proofpapper    676.24
Gregoriansk och anglikansk sång    783.5
Grekisk litteratur    821.14
Grekisk religion    255.2
Grekiska    811.14
Grekisk-romersk stil - brottning    796.82
Greklands historia    94(495)
Grindar    692.8
Gris    636.4
Grosshandel    339.33
Grossisthandel    658.86
Groteska motiv - konst    7.049.2
Grottforskning    551.44
Grottmålningar    903.27
Grottor    551.442
Grovhet    177.1
Grovkeramik    666.7
Gruiformes    598.241
Grundande - administration    005.411
Grundare - religiösa personer    2-31
Grundarens liv - religiösa personer    2-312
Grundbegrepp - elektroteknik    621.3.01
Grunddata för fordons konstruktion: egenskaper, möjligheter, tester    629.01
Grunden för algebraisk geometri    512.71
Grunder för skilsmässa    347.627.21
Grundfrågor inom kemisk teknologi    66.01
Grundlag    342.4
Grundläggande attityder - socialpsykologi    316.647
Grundläggande lagar -kristallografi    548.11
Grundläggande medborgerliga rättigheter    342.7
Grundläggande tecken - skrift    003.081
Grundläggning - markarbeten    624.15
Grundproblem    11
Grundskolans låg- och mellanstadium    373.3
Grundutrustning, verkstadsanläggningar och motsvarande tekniska förfaranden - transportmedel    629.08
Grundvattenförande lager    556.33
Grundvattnets egenskaper    556.31
Grundvattnets hydrologi    556.3
Grundämnen i organiska föreningar    547.1`1
Grundämnen med atomnummer 104 och högre    546.798.3
Grundämnenas och deras isotopers förekomst och fördelning    550.42
Grupp av skvadroner eller batterier    355.313
Gruppbeslutsprocess - administration    005.642
Grupper - algebra    512.54
Grupprocesser - sociologi    316.45
Gruppsånger    398.84
Gruppteori - algebra    512.54
Gruvbelysning    622.4
Gruvbränder    622.82
Gruvdränering    622.5
Gruvexplosioner    622.8
Gruvexplosioner och säkerhetsåtgärder    622.81
Gruvhantering    622
Gruvornas kartläggning    622.1
Gruvutgrävningar    622.23
Gruvventilation    622.4
Gryllidae    595.729
Grymhet mot barn    179.2
Gräshoppor med långa antenner    595.728
Gräslök    635.26
Gräsordningen    582.54
Grävmaskiner    621.879
Gröna frågor    502.12
Gröna utsikter    502.12
Grönkål    635.34
Grönsaker    635.1/.8
Grönsakskoncentrat i synnerhet    664.87
Grönsakssafter    663.81
Gud    2-14
Gudabenådade personer    2-33
Gudar    2-14
Gudar i par    2-156
Gudarnas boning    2-174
Gudom - filosofi    141.42
Gudomliga inkarnationer    2-166
Gudomligt utsedda kungar    2-39
Guds (gudars) aktiviteter    2-143
Guds (gudars) attribut    2-144
Guds (gudars) roll, funktion    2-145
Guds (gudars) typologi    2-146
Guds (gudars) verk    2-143
Guds existens    2-141
Guds natur    2-15
Guds uppenbarelse    2-22
Guds ursprung    2-142
Gudstjänst i bred bemärkelse    2-5
Gudstjänsts agenter    2-52
Guitarr   780.614.131
Gula betor - trädgårdsodling    635.11
Gulbruna alger    582.24
Guld    669.21
Guld - mineralogi    549.283
Guld (Au, atomnummer 79)    546.59
Guld- och silversmedsarbeten    671.11
Guld- och silvervaror    671.1
Guldfyndigheter    553.41
Guldföreningar    661.85
Guldsmide    739.1
Gummi    547.91
Gummi och andra naturliga polymera material som endast innehåller väte och kol    678.4
Gummi- och plastartiklar - sjukvård    615.477
Gummiarter    665.94
Gummihandskar    685.45
Gummiindustri    678
Gummiliknande ämnen    678.074
Gummitråd    677.5
Gummiväxter    633.93
Gunghästar    688.77
Gungor    688.77
Gunnerales    582.655
Gurkor    635.63
Gurus    2-37
Gyckel    398.25
Gymnasieskola    373.5
Gymnastik    613.71
Gymnastik - idrott    796.41
Gymnastikredskap    685.64
Gymnophiona (maskgroddjur)    597.7
Gymnospermer (nakenfröväxter)    582.42/.49
Gynekologi    618.1
Gång    796.51
Gång - friidrott    796.421
Gångbanor    625.712.34
Gångbergarter    553.52
Gångjärn    683.36
Gångleder    683.36
Gångreglering - maskindetaljer    62-58
Gångtrafik    656.14
Gångvägar    625.711.5
Gårds- och ranchdjur i allmänhet    636.03
Gåtor    398.6
Gängade fästelement - maskinelement    621.882
Gärningsmän föremål för straffbehandling    343.22
Gäss    636.598
Gäss i allmänhet    598.252.2
Gäster - vård i hemmet    649
Gästfrihet    392.72
Gästhus    640.42
Gästrum    643.54
Gödkurer    613.25
Gödselmedel - lantbruk    631.8
Gödsling - lantbruk    631.8
Gömfröväxter    582.5/.9