E

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Echinodermata    593.9
Echinoidea    593.95
Ecklesiologi - struktur av organiserad religion    2-72
Ecklesiologi - studiet av religiösa byggnader    2-523
Ectoprocta    594.7
Ecuadors historia    94(866)
Ed    179.5
Ed - lexikologi    81`373.47
Edentata (trögdjur)    599.312
Editiones principes    094.4
Effekt - metafysik    122
Effekt indelad efter intervall - elektroteknik    621.3.026
Effekter av havsbottnet, hinder, strömmar, turbulens, på vindvågor och svall    551.466.4
Effekter av kommunikationen - sociologi    316.776.3
Effekter av lagen    34.03
Effekter av offentliga utgifter    336.52
Effekter av vinden    551.556
Effekter på tillstånd och egenskaper hos materien    544.03
Effekter över kommunikationen - sociologi    316.776.2
Effekterna av äktenskapet på ägandet    347.626
Effekterna av äktenskapet på äktenskapspartnerna, makarna    347.625
Effektiv användning av språket    808
Effektivitet - psykologi    159.944
Efterapningar - konst    7.061
Efterbehandling - teknisk mikrobiologi    663.05
Efterbehandling - vägar    625.08
Efterbehandling av anrikningsprodukter    622.7
Efterbehandling av negativ och positiv, t.ex. retusch - fotografi    77.024
Efterbehandling av ytor - metallytor    621.795
Efterbehandling och inredning - byggnader    698
Efterbehandlings- och lagringsutrustning (för negativ och tryck)    771.4
Efterfråga - marknad    339.133
Efterklanger    534.84
Efterkrigstid    341.38
Efternamn    392.91
Efterrenässans    7.035
Efterrätter    641.85
Egendom, medel för statsöverhuvudet    342.513
Egendomsförsäkring    368.1
Egendomskonfiskation    343.27
Egenskaper - metafysik    111.4
Egenskaper av organisatorisk komplexitet - biologi    57.015
Egenskaper beroende på kemisk sammansättning - biologi    57.014
Egenskaper beroende på kontrollprocesserna - biologi    57.05
Egenskaper för spår och vägar i relation till dessa påverkningar    625.04
Egenskaper hos gaser    533.1
Egenskaper hos specifika organ - anatomi    611.06
Egenskaper och testning av beläggningar och skyddslager    620.198
Egenskaper, slag av musikverk    78.08
Egot    159.923.2
Egyptens historia    94(620)
Einsteinium (Es, atomnummer 99)    546.798.27
Ejektorpumpar    621.69
Ekolodning    681.88
Ekologi    581.5
Ekologi - allmän zoologi    591.5
Ekologiskt jordbruk och gårdar    631.147
Ekonometri    330.43
Ekonomi - bibliotek    025.11
Ekonomi i allmänhet    330
Ekonomi i användningen av trä    630*88
Ekonomi inom skogstransporter och träindustrier    630*7
Ekonomi inom transport och kommunikation    338.47
Ekonomi, fonder - bibliotek    021.9
Ekonomibyggnader    728.9
Ekonomins objekt    330.12
Ekonomisk administration av företag    658.15
Ekonomisk balan    330.5
Ekonomisk botanik    581.6
Ekonomisk cirkulation    330.31
Ekonomisk expansion - näringsliv    338.121
Ekonomisk geologi    553
Ekonomisk grund för prissättning    338.51
Ekonomisk infrastruktur (endast allmänna frågor)    338.49
Ekonomisk jämvikt    330.36
Ekonomisk kontraktion    338.124
Ekonomisk lag i allmänhet    346.1
Ekonomisk lagstiftning    351.82
Ekonomisk nationalism    339.98
Ekonomisk politik    338.2
Ekonomisk politik - näringsliv    338
Ekonomisk politik, allmänt    338.22
Ekonomisk politik, speciell    338.23
Ekonomisk produktion, service, priser - näringsliv    338
Ekonomisk redovisning    657.41/.45
Ekonomisk rätt    346
Ekonomisk rörelse    330.3
Ekonomisk sociologi    316.334.2
Ekonomisk tillväxt    330.35
Ekonomisk utveckling    330.34
Ekonomisk zoologi    591.6
Ekonomiska allianser - näringslivet    334.7
Ekonomiska aspekter av handel    339.18
Ekonomiska aspekter av kommunikationsmedier    338.47
Ekonomiska avtal    346.3
Ekonomiska block    339.923
Ekonomiska föreningar - handelsrätt    347.72
Ekonomiska företeelser och lagar    330.11
Ekonomiska kostnader    338.58
Ekonomiska kriser    338.124.4
Ekonomiska motsättningar    339.98
Ekonomiska planer    338.26
Ekonomiska skador genom naturkatastrofer, krig m.m.    338.14
Ekonomiska skulder    346.3
Ekonomiska synpunkter av utbildningspolitiken    37.014.54
Ekonomiska system    330.342
Ekonomiska unioner    339.923
Ekonomiskt beteende - ekonomi    330.16
Ekonomiskt betydelsefulla mineral av alkaliska jordartsmetaller    553.68    
Ekonomiskt krig    339.98
Ekonomiskt läge    338.1
Ekonomiskt välbefinnande    364.668
Ekosystem i vatten    574.5
Ektoplasma    133.9
Elasmobranchii    597.31
Elasticitet    539.52
Elasticitet - gasmekanik    533.2
Elasticitet - kärnfysik    539.3
Elastisk spridning - kärnfysik    539.171
Elastiska svängande detaljer - maskiner    62-27
Elastofasta kroppars mekanik    539.3
Elastomerer    678.074
Eldbegängelse    393.2
Elddon    662.5
Eldfast keramik    666.7
Eldfasta massor och produkter    666.76
Eldning    662.6/.9
Eldning med fasta bränslen    662.93
Eldning med flytande bränslen    662.94
Eldning med gasformiga bränslen    662.95
Eldningsanordningar i bostäder    662.91
Eldningsteknik    662.9
Eldstäder: konsthantverk    749.2
Eldsvådor    614.84
Elefanter    636.97
Elektricitet    537
Elektricitetens teori    537.1
Elektrifiering av järnvägar och järnvägståg    621.33
Elektrifiering för dragkraft    621.331
Elektrikerns sysslor    696.6
Elektrisk drift - maskiner    62-83
Elektrisk energiteknik    621.31
Elektrisk mätteknik (metoder och apparater)    621.317
Elektrisk regleringsteknik    621.316.7
Elektrisk strålning    537.5
Elektrisk ström    537.3
Elektrisk svängningsteknik    621.37
Elektrisk urladdning    537.52
Elektriska dragmotorer    621.333
Elektriska element för informationslagring    621.377
Elektriska företeelser i atmosfären    551.594
Elektriska installationer    696.6
Elektriska kabelsystem    696.6
Elektriska lampor    621.32
Elektriska maskiner    621.313
Elektriska svängnings- och pulsgeneratorer    621.373
Elektroakustik    534.86
Elektroakustiska instrument - musik    780.653.1
Elektroanalytisk analys    543.55
Elektrodprocesser    544.65
Elektrodynamik    537.8
Elektrofores    543.54
Elektrofotografi    772.93
Elektrografi    772.93
Elektrokemi    544.6
Elektrokemisk analys    543.55
Elektrokemisk teknik    621.35
Elektrokinetik    537.3
Elektrolys    621.357
Elektromagnetisk strålning    537.531
Elektromagnetisk vågteknik, svängningsteknik och pulsteknik    621.37
Elektromagnetiska svängningar    537.86
Elektromagnetiskt fält    537.8
Elektromagnetism    537.8
Elektron- och jonfenomen    537.5
Elektronaffinitet    544.15
Elektroner    539.124
Elektronik    621.38
Elektronisk tryckning    778.19
Elektroniska byggelement baserade på fasta tillståndets fysik    621.382
Elektroniska instrument - musik    780.653.3
Elektroniska överföringstjänster från punkt till punkt    654.17
Elektronrör    621.385
Elektrostatik    537.2
Elektrostatiska metoder    655.39
Elektroteknik    621.3
Elektroterapi    615.84
Elektrovärme - maskiner    62-65
Elektrovärmeteknik    621.365
Element och legeringar - mineralogi    549.2
Elementarpartiklar    54-72
Elementär algebra: operationer och formler    512.1
Elementär geometri    514.11
Elementär talteori    511.17
Elementära och enkla partiklar    539.12
Eleven    37.04
Elevfaktorer i utbildningen    37.04
Elfenbensartiklar    688.1
Eliminering - religion    2-548
Elitistiska styrandesystem    321.63
Ellok    629.423
Emalj    666.29
Emalj - byggnadsmaterial    691.6
Emalj (glasaktig emalj)    738.4
Emaljer    773.6
Emaljutsmyckning    738.4
Emballering    621.798
Emberizidae    598.296
Emblem - etnografi    391.75
Emblem - konst    7.045
Embryologi    611.013
Embryologi - allmän botanik    581.3
Embryonisk kloning    602.72
Embryophyta siphonogama    582.4
Embryosäckar    581.33
Embryots, fostrets och nyföddas fysiologi    612.64
Emission - optik    535.3
Emissionsspektra    535.33
Emotionell misshandel    364.634
Emotionell välfärd - socialvård    364-787.3
Emotionellt stöd - socialvård    364-787.3
Emotioner    159.942
En enda gud    2-154
Endiviesallat (Cichorium endiva)    635.55
Endogena processer - geodynamik    551.2
Endokrina körtlar (hormonkörtlar) i allmänhet    616.43
Endokrina organ    611.4
Endosporbildande bakterier och kocker    579.85
Energetik    536.7
Energetiska egenskaper hos molekyler, atomer, joner    544.15
Energi- naturfilosofi    118
Energikällor    620.91
Energiomsättningen hos levande varelser    577.3
Energitransmission - elektroteknik    621.3.05
Energiåtervinning    620.97
Enfamiljshus    728.3
Enfassystem    544.011
Engelsk litteratur    821.111
Engelska    811.111
Engober    666.29
Engobering    666.3.05
Enhet - metafysik    111.82
Enhet i den mänskliga arten    572.1
Enhet och odelbarhet av varat - metafysik    111.82
Enheter - administration    005.743
Enheter - datateknik    004.355
Enheter - fysik    53.081
Enheter för positiv stängning av rörledningar    62-39
Enheter större än ett regemente    355.311
Enhetsskola    373.3
Enkammarriksdag    342.533
Enkelriktade processer - maskiner    62-942
Enkla eller primitiva maskiner    621.08
Enkla fläktar, kolvblåsare, ejektorer    621.61
Enkla och flerfaldiga processer - maskiner    62-95
Enkla organiska ämnen    661.71
Enkla partiklar (laddning mindre än 3)    539.128
Enkla räkneoperationer    511.1
Enkla sockerarter (monosackarider)    547.455
Enkla transportmedel    629.31
Enkärniga aromatiska syror    547.58
Enkärniga föreningar    547.5
Enkärniga hydrogenerade aromatiska föreningar    547.59
Enkärniga hydrogenerade bensen-kolväten och deras derivat    547.59
Enkärniga pyrimidinderivat som innehåller syre    547.854
Enpartistat    321.64
Enplansvillor    728.38
Ensamhet - sociala frågor    364.624.4
Ensamsporter    796.081
Ensemblemusik    785
Ensemblemusik för relativt stort antal instrument    785.1
Enskild hälsovård    613
Enskild statistik    311.4
Den enskilda atomens fysik    539.18
Enskilda butiker    339.176
Enskilda deltagare (med eller utan konkurrenter) - sport    796.081
Enskilda fall - rättsväsendet    34.09
Enskilda grenar inom armén och flygvapnet    356/358
Den enskilda molekylens fysik    539.19
Enskilda regioner och länder i den moderna världen    913(4/9)
Enspråkighet    81`246.1
Enstegs- och flerstegsmetoder - maskiner    62-95
Entomologi    595.7
Entreprenad - civilrätt    347.454
Entropi    536.75
Enzymer    615.35
Enzymer - biokemi    577.15
Enzymologi - biokemi    577.15
Eoliska verkningar    551.311.3
Epeirogenes - tektonik    551.244
Epidemier    616-036.22
Epidemiologi    616-036.22
Epidotgruppen    549.618
Epigrafi    003.071
Epigrafisk skrift    003.071
Epigram    82-7
Epikardium    616.11
Epilepsi    616.853
Episka filmer    791.225
Episka, mytologiska, legendariska, religiösa motiv i konsten    7.046
Epistemologi    165
Epistemologiska synpunkter och doktriner med hänsyn till kunskapens föremål och uppgifter    165.8
Epistemologiska synpunkter och doktriner med hänsyn till kunskapens giltighet, omfång och gränser    165.7
Epistolär etikett    395.7
Epitafier    929.55
Epos    82-13
Epoxiföreningar    547-311
Equidae    599.723
Erbium (Er, atomnummer 68)    546.666
Erbjudanden till publicering    655.51
Eremiter    2-35
Ergonomi    331.101.1
Ericaceae (ljungväxter)    582.688.3
Ericales    582.688
Erinaceidae    599.365
Erinaceomorpha    599.36
Eristik    162.6
Erosion - geodynamik    551.3.053
Erosion - miljöhot    504.121
Erosionsprocesser    551.311.21
Erosiva verkningar av strömmande vatten    551.311.21
Erotisk litteratur    82-993
Erotomani    616.89-008.442
Ersättning - ekonomi    330.31
Ersättning - personaladministration    005.955
Eruptionsföreteelser    551.21
Eruptivbergarter    552.3
Erytematösa, squamösa hudsjukdomar    616.51
Eskatologi    2-175
Esoterisk kontra folklig konst    7.011.2
Esoterisk, elitkonst    7.011.22
Esperanto    811.922
Essäer    82-4
Estetik    7.01
Estetik (objektiv och subjektiv)    111.852
Estnisk litteratur    821.511.113
Estniska    811.511.113
Estrar av oorganiska syror i allmänhet    547-315
Estrar i allmänhet    547-326
Estrildidae    598.294
Estuarier    556.54
Etablerade kyrkor    2-844
Etablering - administration    005.411
Etanol (etylalkohol)  C@b2@BH@b5@BOH    547.262
Etapper i livet    2-552
Eteriska oljor    665.5
Eterlagar    347.8
Eterrätt    347.83
Etik    17
Etik direkt härrörande från religiösa system    2-426
Etik i förhållande till djur    179.3
Etikens begrepp, uppgift och metod    17.01
Etikett    395
Etiketthållare    685.59
Etiologi    616-02
Etiska riktningar och ståndpunkter    17.03
Etiska, historiska och sociologiska skolor - ekonomi    330.82
Etiskt värde - filosofi    165.5
Etnisk jämlikhet    342.724
Etniska minoriteter    323.15
Etniska minoriteter -mänskliga rättigheter    342.724
Etniska och kulturella grupper, klasskonflikter    316.48
Etnografi    39
Etnopsykologi    159.922.4
Etologi    591.5
Etologi - allmän botanik    581.5
Etruskisk religion    255.4
Etsat, graverat glas    748.6
Etsning    762.2
Etyletrar    547.272
Etymologi    81`373.6
Eufemismer    81`373.49
Euklidiska och pseudo-euklidiska geometrier    514.12
Eumyceter (egentliga svampar)    582.28
Eupleridae    599.743
Europas geografi    913(4)
Europas historia    94(4)
Europeiska religioner    257
Europeiska skriftformer    003.34
Den europeiska Sovjetunionens historia    94(47)
Europium (Eu, atomnummer 63)    546.661
Eurrytmiska uppvisningar    792.87
Euteleosti / Euteleostei    597.55
Eutheria    599.3/.8
Evangelisk aktivitet    2-766
Evapotranspiration - meteorologi    551.573
Evertebrata (ryggradslösa djur)    592
Evolution, kurs, allmänna villkor under vilka operationen utförs - kirurgi    616-089.16
Evolutionsfaktorer    575.82
Evolutionslära    575.8
Examina - universitet    378.2
Examinationssystem    37.091.27
Excision - kirurgi    616-089.87
Excitering av svängningar    534.1
Exekutiv makt    342.51
Exil    343.264
Existensens upphörande    2-187.85
Existentialism    141.32
Existentiella romaner    82-312.1
Exkretion    612.4
Exkretion - allmän zoologi    591.14
Exlibris    097
Exobiologi    573.5
Exorcism    2-548
Exotiska romaner    82-311.8
Expansion och minskning av den ekonomiska aktiviteten    338.12
Expansionspolitik    327.2
Expediering - postväsen    656.85
Expeditioner, kryssningar - oceanografi    551.46.07
Experiment in vitro    616-092.4
Experimentalkemi    542
Experimentell psykologi    159.9.07
Expertis    7.072
Expertutlåtanden, rapporter (tekniska osv.) - konst    7.072.5
Exploaterbar mark    332.33
Exploateringsgrad - byggnader    711.64
Explosion - kemi    544.45
Explosioner - olycksrisker    614.83
Explosivämnen    662.1/.4
Exponeringar i dagsljus - fotografi    77.051
Exponeringar med konstgjort ljus    77.052
Export    339.564
Expressionism    7.036.7
Expressionist rörelse    7.036.7
Expressionistisk abstraktion    7.038.2
Expressiv monumentalism    7.036.5
Extern lagstiftning    34.07
Extragalaktiska system    524.7
Extraktion - kirurgi    616-089.87
Extraktion och manipulation av pluripotenta celler    602.9
Extraktion och pressning av jäst    663.035
Extraktiv behandling - sjukvård    615.811
Extrema sporter    796.017