D

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Dadaism    7.037.4
Dagböcker    82-94
Dagcentra - socialvård    364-53
Daglönarsystem    326.92
Dagpenning - militärförvaltning    355.64
Dagsljusbelysning av interiörer    628.92
Dalglaciärer    551.324.22
Daltonider    54-19
Damhattar, mössor, bahytt    687.45
Damhuvudbonader    687.45
Damkläder    687.12
Dammanläggningar    627
Dammar    627.8
Dammar - hydrologi    556.55
Damspel    685.84
Danaarv    347.65
Danmarks historia    94(489)
Dans    793.3
Dans - musikformer    78.085
Danser    394.3
Danser associerade med populärmusik och klubbkultur    793.35
Dansk litteratur    821.113.4
Danska    811.113.4
Danstillställningar    394.3
Dansuppvisningar - musik    782.9
Data    001.103
Dataarkitektur    004.2
Databaser och deras struktur    004.65
Databashanteringssystem    004.65
Databehandling    004
Datadräkter - datateknik    004.358
Datahandskar - datateknik    004.358
Datahjälmar - datateknik    004.358
Datakommunikation    004.7
Datakonferens    004.773.5
Dataminne    004.25
Datanätverk    004.7
Datarepresentation    004.22
Dataskärms gränssnitt    004.51
Datavetenskap och datateknik    004
Datavirus - datateknik    004.49
Datavägar    004.32
Dateringsteknik inom arkeologin    902.6
Datoranvändning    004
Datorer    004.38
Datorgrafik    004.92
Datorkonsoler    004.353
Datorlingvistik    81`322
Datorprogram - datateknik    004.42
Datorprogrammering - datateknik    004.42
Datorprogrammering - matematik    519.6
Datorrelaterade maskiner    004.388
Datorspråk    811.93
Datorspråk - datateknik    004.43
Daucus carota    633.43
Daucus carota - trädgårdsodling    635.13
De enskilda organens antropologi - biologi    572.7
Debatt och offentlig diskussion - talekonsten    808.53
Decapoda    594.58
Dechiffreringsmaskiner    681.18
Deckare    82-312.4
Deduktiva slutledningar (från allmänt till särskilt) - logik    162.2
Defekt strukturell utveckling    616-007
Defileringar    394.5
Deklamation    808.54
Dekor och ornamentering - arkitektur    72.04
Dekorationer    688.74
Dekorationer - konst    7.04
Dekorationer för ceremonier, fester, offentliga festligheter    688.76
Dekorationsarbeten    684.7
Dekorationsartiklar    688.78
Dekorationsmåleri    75.052
Dekorationssystem - konst    7.048
Dekorativ målarkonst    75.058
Dekorativ vanställande, stympning - etnografi    391.92
Dekorativa fönster    748.5
Dekorativt bearbetade järnhaltiga metallföremål    739.4
Dekorativt konsthantverk    745
Dekorativt läder    675.18
Dekorativt utskrift    003.077
Dekorering - keramik    666.3.05
Delar, utrymmen och rum planerade för specifikt bruk    72.05
Delegering    342.25
Delegering av makt    342.32
Delegering till privata organ - statsskick    342.32
Deltagande (antal spelare), kombinationer osv. - sport    796.08
Deltagande i klassen, deltagande i lektionerna    37.091.25
Deltagare i kommunikationen - sociologi    316.775
Deltan    556.54
Delvis polariserat ljus    535-6
Dementia praecox    616.895.8
Demodulering - elektroteknik    621.376
Demografi    314
Demografisk differentiering    316.346
Demokrati    342.34
Demokratiska statsformer    321.7
Demoner    398.41
Demonstrationer    394.5
Demonterbara, transportabla och provisoriska byggnader    69.033
Demoralisation - utrikespolitik    327.88
Den fysiska miljön - religion    2-172
Den mänskliga artens heterogenitet: förfädergrupper, fysiska typer, variationer    572.2
Den offentliga förvaltningens verksamhetsområden    351
Deponering av radioaktivt avfall    621.039.7
Deportation    341.43
Depression    338.124.4
Derivat av andra syresyror    549.7
Dermatologi    616.5
Dermoptera    599.39
Design    658.5
Design - konst    7.012
Design och konstruktion av verktyg och maskiner (för kallbearbetning, varmbearbetning, formning, pressning, stansning osv.)    621.97
Design och tillverkning - möbler    684.4
Desinfektion    648.6
Desinfektion - avloppsvatten    628.32
Desinfektionsmedel    648.6
Desinfektionsmedel - kemisk industri    661.16
Deskriptiva metoder - psykologi    159.9.018.6
Despotism    321.61
Destillation    663.55
Det interstellära mediet    524.5
Det militära försvaret    355/359
Detaljaffärer    339.176
Detaljer för fram- och återgående rörelser - maskiner    62-24
Detaljer i försäkringsavtalet    368.025
Detaljer om processer enligt form eller tillstånd för materialet som ska behandlas    62-965
Detaljhandel    339.37
Detaljhandel - företagsekonomi    658.87
Detaljhandels butiker    339.176
Detaljplanering    711.4
Determinism- metafysik    124.6
Devalvering    336.748.2
Deviser - konst    7.045
Diagnostik    616-07
Diagramtryck    655.33
Diakronisk lingvistik (språkhistoria)    81-112
Dialektik    162.6
Dialektologi    81`286
Diamant    553.81
Dicaeidae (blomsterfåglar)    598.291
Dicruridae (drongoer)    598.291
Didaktiska dikter    82-15
Diesellok    629.424
Dieselmotorer    621.436
Dieselolja    665.75
Diet - enskild hälsovård    613.24
Dietkost    641.56
Dietterapi    615.874
Differentialekvationer    517.9
Differentialgeometri    514.7
Differentialgeometri i rum med fundamentala grupper    514.75
Differentialkalkyl    517.2
Differentialpsykologi    159.922
Differentierbara mångfalders geometri    514.76
Differentiering - matematik    517.2
Diffusion genom böjning - optik    535.4
Difteri    616.931
Diketopiperazider    547-317
Dikning - jordbrukshydraulik    626.86
Dikotyledoner    582.6/.9
Diktatur baserad på politiska och nationalistiska rörelser    321.64
Diktatur i allmänhet    321.6
Dilleniidae    582.68
Dillennidae    582.6
Dimma    551.575
Dinosauria (dinosaurier)    598.192
Diofantiska approximationer och ojämlikheter    511.4
Diofantiska ekvationer    511.5
Dioramor    75.053
Diplodocidae    598.192.63
Diplom - heraldik    929.653
Diplomater i allmänhet    341.71
Diplomaters och personalens rättigheter och immunitet    341.73
Diplomatik    003.074
Diplomatiklagar    341.7
Diplomatisk immunitet    341.73
Diplomatisk skrivning    003.074
Diplomaträtt    341.7
Diprotodontia    599.22
Dipsomani    178.1
Diptera (flugor)    595.77
Direkt skada - miljöhot    504.1
Direkta och indirekta skatter    336.226
Direktbildskameror (t.ex. Polaroid)    771.319.7
Direktförsäljning med överhoppande av grossistledet    339.34
Direktion - utbildningsinstitution    37.091.113
Direktmeddelande - datateknik    004.773.6
Direktoratets funktioner    355.61
Dis    551.575
Disciplin på jobbet    331.108.6
Discipliner inom pedagogiken    37.015
Disciplinära tjänstemän    343.83
Disciplinära åtgärder - utbildning    37.091.5
Diskriminering - socialpsykologi    316.647.82
Diskursanalys    81`42
Diskussionsgrupper online - datateknik    004.773.7
Dispens - socialvård    364-25
Dispersion - optik    535.32
Dispersion i anisotropa kroppar    535.5
Dispersionsmetallurgi    621.767
Dissimilation- växtfysiologi    581.12
Distribuerade databehandlingssystem    004.75
Distribution - tidningar    070.33
Distribution i specifika språkområden - områdeslingvistik    81`286
Distributionsformer inom detaljhandeln    339.372
Distributiv försäljning    658.86
Distrikt - provins    353.5
Diures     616.63
Divaner    684.42
Diverse agglomerat - byggnader    691.3
Diverse aspekter av sjukdomar, patienter och läkarbehandling    616-01
Diverse frågor rörande konst    7.06
Diverse frågor rörande musik    78.06
Diverse frågor rörande teater    792.06
Diverse föremål av metall    672.9
Diverse icke ädla stensorter    679.86
Diverse industrier och hantverk    67
Diverse juridiska frågor    349
Diverse kategorier av ord    81`373.4
Diverse mindre trävaror    674.5
Diverse nervlidanden    616.85
Diverse oorganiska ekonomiska mineral och jordarter    553.6
Diverse organisk-kemiska industrier    665.9
Diverse produkter av fiskar och havsdjur    639.38
Diverse sakvaror - byggnadsmaterial    691.8
Diverse salter och oorganiska föreningar    553.63
Diverse småartiklar    688.9
Division    511.12
Dixieland    78.036.9
Djinn - religion    2-167
Djupborrning    622.24
Djuppsykologi    159.964
Djuptryck    655.35
Djuptrycksteknik    762
Djur för arbetsändamål och till människans tjänst eller nöje    636.04
Djur för avel, utställning och vetenskapliga ändamål    636.02
Djur i fångenskap    636.9
Djur i förhållande till området    591.52
Djur och människors hälsa    614.779
Djur som föds upp eller hålls för ceremoniella och andra användningsområden    636.049
Djur som hålls för sällskap eller prydnad    636.045
Djur som sprider sjukdomar    591.67
Djurdrivna - maskiner    62-87
Djurdynga som bränsle    662.65
Djurembryologi    591.3
Djurens geografiska fördelning    591.9
Djurens histologi    591.8
Djurens inverkan - geobiologi    550.74
Djurens levnadssätt    591.5
Djurens nytta    591.61
Djurens näringsämnen, livsmedel    591.53
Djurens patologi    591.2
Djurens rättigheter    179.3
Djurens sjukdomar (utom husdjurens)    591.2
Djuret och omgivningen    591.5
Djurfibrer    677.3
Djurfoder, utfodring    614.95
Djurfysiologi    591.1
Djurfysiologi - allmän zoologi    591.15
Djurgeografi    591.9
Djurhus    614.94
Djurhälsa    614.9
Djurliv - konst    7.042
Djurparasitologi    576.89
Djurplågeri    179.3
Djurplågeri - brott    343.58
Djurpsykologi    591.51
Djursamhällen    591.55
Djurskydd - Etik    179.3
Djurskötsel    63
Djursociologi    591.55
Djurtransport    614.96
Djurvärme    612.5
Djurvärme - allmän zoologi    591.128
Dockor - hamnar    627.3
Dockteater och marionetteater    792.97
Doktorsexamen    378.22
Dogma    2-284
Dogmatism - filosofi    165.71
Dogmatism - socialpsykologi    316.647.7
Doktrinär antropologi    2-18
Dokument- heraldik    929.653
Dokument som ämne    002.1
Dokumentation    002
Dokumentationscentra för företag, institutioner, fabriker, offentliga myndigheter    002.66
Dokumentationscentraler    002.6
Dokumenthantering och produktion    004.91
Dokumentär fotografi    77.03
Doliner    551.448
Dom    347.95
Dom - internationell privaträtt    341.98
Dom och rättsmedel    343.15
Domare    347.962
Domarkår    347.962
Domesticering - zoologi    591.612
Dominospel    685.84
Domkrafter    621.866
Domkyrkostäder    711.46
Domstol i första instans    347.993
Domstolars kompetens    347.98
Domstolsledamöter    347.96
Domstolsorganisation    347.97
Domstolspersonal    347.96
Donationer - sammanslutningar    061.27
Donatorer    7.078
Dop - seder och bruk    392.14
Dossier    686.83
Dragkraft och framdrivning på floder och kanaler    626.7
Dragkraft på floder och kanaler    656.628
Dragning - gjuteriteknik    621.77
Dragning och fortsatt bearbetning av stång, tråd och liknande profiler    621.778
Dragspel    780.647.2
Drakar    398.44
Drama förklarad med musikackompanjemang    82-293.4
Dramatik    82-2
Dramatisk musik    782
Dramatisk vers    82-12
Dramatiska föreställningar    792
Draperingar - konst    7.041.6
Dravidiska språk    811.57
Dricker - enskild hälsovård    613.3
Dricksglas    666.17
Drift av hamnar    656.615
Drift av järnvägsspår, byggnader, stationer, bangårdar    656.21
Drift med maskiner    62-5
Driftdata och -villkor - maskiner    62-9
Driften, arbeten med lagen    34.03
Driftning och körning - gruvhantering    622.26
Drifts- och servicetjänst - transportmedel    629.07
Driftsteknik - transportmedel    629.07
Driftverkstäder - rälsfordon    629.47
Drivanordningar för styrorgan - maskiner    62-3
Drivelement - drivkraftsteknik    621.82/.85
Drivkraftsteknik    621.8
Drivmaskiner för gas-luftblandningar och gaser    621.44
Drivna flygmaskiner    629.735
Drivning: avverkning och transport - skogsbruk    630*3
Drivsystem - drivkraftsteknik    621.82/.85
Drivämnen    662.3
Droit du seigneur    392.52
Druider    257.62
Drunkning    614.81
Druvhinna    617.72
Druvor för direkt konsumtion    634.86
Druvor för vinframställning    634.85
Drycker    641.87
Dråp    343.61
Dräkter- etnografi    391
Dräktighet    612.63
Dräktsömnad    746.4
Dränering    626.86
Dränering - keramik    666.73
Dränering - kirurgi    616-089.4
Dränering - lantbruk    631.62
Dränering och sanitära installationer i bostäder (ur kommunalteknisk synpunkt)    628.6
Dränering och återvinning    627.5
Dräneringsrör    666.73
Dröm    159.963
Drömböcker    398.7
Drömtydning    159.963
Dualism - religion    2-156
Dubbelbrytning    535.5
Dublettförvaltning - bibliotek    025.26
Dubnium (Db, atomnummer 105)    546.798.32
Duell    394.8
Duellerande    179.7
Dukar - tillämpad fotografi    778.2
Dukning    642
Duktyg    642.7
Dulidae    598.287
Dumpning - marknad    339.137
Duplicerings- eller kopieringsapparater och kameror    771.318
Dupliceringsmaskiner    681.621
Duvor    636.596
Dvärgar    398.46
Dygder    179.9
Dykning    797.2
Dynamik    531.3
Dynamisk meteorologi    551.51
Dynamisk psykologi    159.9.019.3
Dynamiska, kemiska och termiska bergartsomvandlingar    551.25
Dynamism i ekonomin    330.3
Dysprosium (Dy, atomnummer 66)    546.664
Dåd - religiösa personer    2-317
Dåliga flickor - filmer    791-55
Dåliga killar - filmer    791-54
Däggdjur    599
Död    393
Död - biologi    57.017.6
Död - fysiologi    612.67
Död - medicin    612.013
Död - religion    2-186
Död - religiösa ritualer    2-557
Döda - demografi    314.14
De  döda - religion    2-186
Döda indoeuropeiska språk (som inte listas någon annanstans)    811.29
Döda språk av okänd tillhörighet, som talades omkring Medelhavet och Mellanöstern    811.34
Dödande av människor    392.2
Dödsböner    393.94
Dödsdanser    393.93
Dödshjälp    179.7
Dödsklagan    393.9
Dödsmasker    393.3
Dödsriket - religion    2-188.7
Dödsvaka    393.4
Dömande makt    342.56
Dörr- och fönsterbeslag    683.36
Dörrar    692.8