C

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Cacheminne    004.25
Cactaceae (kaktusväxter)    582.664
Californium (Cf, atomnummer 98)    546.798.26
Callaeidae    598.282
Camelidae (kameldjur)    599.733.1
Campervagn    629.334
Camping    796.54
Campingutrustning    685.53
Canidae (hunddjur)    599.744.1
Caniformes    599.744/.745
Caniformia    599.744/.745
Canini    599.744.11
Canoidea    599.744/.745
Capparales    582.683
Capparidales    582.683
Caprimulgiformes    598.27
Caprinae (getdjur)    599.735.52
Carnivora    599.74
Caryophyllaceae (nejlikväxter)    582.661
Caryophyllales    582.66
Case studies (som ämne)    001.87
Castorimorpha    599.322
Cateringtjänst    640.45
Cathartidae    598.279.1
Cathartiformes    598.279.1
Caudata (svansade groddjur)    597.9
Celenterater    593.3
Celest mekanik    521.1
Celibat    176.2
Celibat - etnografi    392.63
Celibat - hälsa    613.89
Celibat - sociologi    316.366
Cellbeteende i kultur    576.5
Celldelning    576.35
Cellen som ett biologiskt system    576.3
Cellens biofysik    576.32/.36
Cellens biokemi    576.32/.36
Cellens fortplantning    576.35
Cellens fysiologi    576.32/.36
Cellens fysiologi och rörelseförmåga i allmänhet    576.32
Cellens fysiologiska kemi    612.014.1
Cellens livscykel    576.36
Cellens molekylärbiologi    576.32/.36
Cellens morfologi    576.31
Cellens näringsupptagande och ämnesomsättning    576.34
Cellens och organismens allmänna fysiologi    612.014
Cellfysiologi    581.17
Cellförband    576.5
Cellkolonier    576.5
Cellulär och subcellulär biologi    576
Cembalo    780.616.31
Cement    666.9
Cement - byggnadsmaterial    691.54
Cementindustri    666.94
Censur    070.13
Centern - partier    329.055.3
Central processorenhet (CPU)    004.318
Centrala moderna indiska språk    811.214.2
Centrala nervsystemet    611.81
Centralamerikas historia    94(728)
Centralamerikas religioner    258
Centralasiatisk religion    256
Centralbanker    336.711
Centralförvaltning    354
Centralisering    021.63
Centralisering och decentralisering    342.25
Centralvärme i allmänhet    697.3
Centrifugalfläktar    621.63
Centrifugalpumpar    621.67
Centrifugering - tvättning    648.3
Centrospermae    582.66
Centrum för vuxenutbildning    374.72
Cephalopoda    594.5
Ceratopsidae    598.192.77
Cercopithecidae    599.85
Cercopithecoidea    599.85
Ceremoniel    395
Ceremonier    2-5
Cerium (Ce, atomnummer 58)    546.655
Certhiidae    598.289
Cervidae (däggdjur med horn)    599.735.3
Cesium (Cs, atomnummer 55)    546.36
Cession - civilrätt    347.451
Cetacea    599.51/.53
Chaerophyllum bulbosum    633.43
Chaerophyllum bulbosum - trädgårdsodling    635.13
Characidae    597.551.31
Charadriiformes    598.243
Chargés d'affaires    341.71
Chattrum    004.773.6
Chefskap - utbildningsinstitution    37.091.113
Chelidae (ormhalssköldpaddor)    598.127
Chelonia    598.121/.128
Chiffreringsmaskiner    681.18
Chiles historia    94(83)
Chiroptera (fladermöss)    599.4
Choklad    663.91
Chondrichthyes (broskfiskar)    597.3
Chondrostei    597.42
Chordata    596/599
Choristomata    616-006
Christian science    279.21
Ciconiiformes    598.244
Cider    663.3
Cigaretter    663.974
Cigarrettändare    688.93
Cikoria (Cichorium intybus)    633.78
Cikoriasallat (Cichorium intybus)    635.54
Cilier (flimmerhår)    612.72
Cinclidae    598.288
Cirkelprocesser - komprimering av luft och andra gaser    621.5.01
Cirkulation - växtfysiologi    581.11
Cirkulationsorgan - allmän zoologi    591.41
Cirkulationsrubbningar    616-005
Cirkulationssystem - allmän zoologi    591.41
Cirkulationssystemets patologi, blodkärl    616.1
Cirkus- och scendjur    636.047
Cirqueglaciärer    551.324.22
Citatordning - klassificeringsprinciper    025.4.01
Citroner    634.33
Citrusfrukter i allmänhet    634.3
Cityområden    711.523
Civil och strukturell teknik i allmänhet    624
Civil olydnad    343.343
Civilarkitektur generellt    725
Civilförsvar    355.58
Civilisation    008
Civilisation - kulturantropologi    316.722
Civilisationens historia    930.85
Civilolydnad - inrikespolitik    323.25
Civilprocess    347.91/.95
Civilregister    929.535
Civilrätt, allmänt    347.1
Civilrättsliga avtal av betydelse för näringslivet    347.75/.76
Civilstånd - civilrätt    347.18
Climacteridae    598.293
Cloisonne    738.4
Clupeiformes    597.541
Clypeaster    593.95
Cnidaria    593.5
Cobra (konstnärsgrupp)    7.036.81
Cochenill produktion (Dactylopius coccus)    638.3
Coelenterata    593.3
Cola acuminata    633.76
Coleoptera    595.76
Coliiformes    598.27
Columbiformes    598.265
Commelinider    582.54/.56
Concertina    780.647.2
Coniferae    582.47
Coraciiformes    598.27
Corcoracidae    598.293
Corrodentia    595.732
Cortèges    393.92
Corvidae    598.293
Couvade (ritual med manlig barnsäng) - seder och bruk    392.13
Crocodylomorpha    598.182
Crossdressing - etnografi    391.2
Crurotarsi    598.18
Crustacea    595.3
Ctenophora    593.8
Cuculiformes    598.274
Cucumis sativus    635.63
Cucurbitales    582.682
Cupressaceae    582.477
Curare (curari)    547.944.2
Curine    547.944.2
Curium (Cm, atomnummer 96)    546.798.24
Cycadophyta (kottepalmer)    582.44
Cycadopsida    582.44
Cyesiologi    618.2
Cykel- och mopedvägar    625.711.4
Cykel-, moped- och motorcykeltrafik    656.18
Cykelsport    796.61
Cyklar    629.322
Cynocephalidae    599.39
Cyperaceae (halvgräsväxter)    582.543
Cypriniformes    597.551.2
Cytoekologi    576.6
Cytologi    576