B

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


  
Babi-Baha'i    285
Babylonisk-assyrisk religion    252.3
Bacillariophyta    582.261/.279
Bad och andra anordningar för kylning och svalning    621.784
Badkurer    615.838
Badminton    796.344
Badrum    643.52
Bagage    685.51
Bagerier    664.61
Bageriprodukter    664.66
Baha'i    286
Bakelser    664.68
Bakning    664.6
Bakterie- och virussjukdomar - växtskador    632.3
Bakteriella virus    578.81
Bakterier    579.8
Bakterier (som växt)    582.23
Bakteriologiska och parasitologiska undersökningar    616-093/-098
Bal    793.38
Balans    681.2
Balans i ekonomin    330.53
Balanser - räkenskaper    657.3
Balanskonton - räkenskaper    657.44
Balanssinne - fysiologi    612.88
Balanssinne - psykologi    159.936
Baletter - musik    782.9
Balettproduktioner    792.82
Baljväxter    635.6
Balkan romansk litteratur    821.135
Balkan romanska språk    811.135
Balkanstaternas historia i allmänhet    94(497)
Balkbroar    624.27
Balkonger    643.57
Ballader    398.8
Ballet - musik    78.085.5
Ballistik    623.5
Ballistik - mekanik    531.5
Ballonger    629.733
Ballongflygning    797.54
Balneologi    615.838
Balsam    547.91
Balsamer    547.914
Balsamering    393.3
Baltiska religioner    257.7
Baltiska språk    811.17
Baltiska språkens litteratur    821.17
Bananer    634.773
Banbestämning och banförbättring - astronomi    521.3
Banbyggnad    625.1
Bangårdar    629.4
Banhoppning    798.26
Bank- och penningväsen    336
Banker    336.71
Banketter    394.1
Banketter - hem och hushåll    642.4
Bankregler    336.711.6
Bankrörelse    336.717
Banksekretess    336.719.2
Baptister    277.4
Barer    640.44
Barisfären    551.16
Barium (Ba, atomnummer 56)    546.43
Barnbibliotek    027.625
Barnböcker    087.5
Barnens huvudbonader    687.46
Barnens näring    613.22
Barnförsäkring    364.38
Barnkammare    643.54
Barnkläder    687.13
Barnmisshandel    179.2
Barnpsykologi    159.922.7
Barnspel    796.11
Barnsånger    784.6
Barnsängstiden    618.6
Barnvagnar    629.312
Barnvisor    784.67
Barock    7.034.7
Barockförnyelser    7.035.4
Basal amphibia    597.6
Baseboll    796.357
Baser - kemi    54-36
Basfiol    780.614.335
Basket    796.323
Baskiska (euskara)    811.361
Bastfibrer (fibrer från tvåhjärtbladiga stjälkar)    677.1
Bataljon    355.313
Batoidea    597.317
Batonger    623.446
Batteri - väpnade styrkor    355.314
Bauhaus    7.038.16
Bearbetade spannmål    664.69
Bearbetbara naturprodukter    679.9
Bearbetning av fasta bränslen    662.8
Bearbetning av kork och torv    674.8
Bearbetning av mineraloljor och liknande produkter    665.6
Bearbetningsmetoder av läder och päls    675.02
Bebyggelsegeografi    911.37
Bebyggelsetyper    711.62
Beckkol    553.95
Bedrägeri    343.53
Bedrägeri - brott mot egendom    343.72
Bedrägeri - etik    174.7
Bedräglighet    177.3
Bedrägligt förfarande i handel o industri    343.53
Bedömning av ekonomiska resultat - skogsbruk    630*67
Bedömning och kontroll av studenternas framsteg    37.091.26
Bedömningscentra - socialvård    364-52
Befattning - personaladministration    005.951
Befolkning - hälsovård    614.1
Befolkningens sammansättning och fördelning    314.117
Befolkningsförändringar, tillväxt, nedgång    314.116
Befolkningsrörelser    314.15
Befolkningsstatistik    314
Befolkningstäthet    314.116.3
Befruktning    612.63
Befästa linjer och områden    623.1
Begagnad mark    332.334
Begravning    393.1
Begravnings- och sorgceremonier och ritualer    2-557
Begravningsanläggningar    726
Begravningsfester    393.95
Begravningsplatser    718
Begravningsplatser - förhistoria    903.5
Begravningsprocessioner    393.92
Begravningsrester    903.5
Begravningsseder    393
Begrepp - logik    161.1
Begrepp inom atom- och molekylteorin    544.11
Begreppens grafiska framställning    003.2
Begreppslogik    164.2
Begränsning av 'A', 'B', 'C' vapen: atom (kärnkraft); biologisk (bakteriell); kemisk    341.67
Begränsning av strategiska vapen    341.67
Begränsningar av rörelsefrihet, bosättning och socialt liv    343.263
Begränsningar i verksamhet utan förlust av frihet    343.265
Begränsningar i ägandet    332.26
Begåvning - utbildning    37.042
Begäran om rådgivning    659.28
Begäran om självständighet    341.231
Behandling    616-08
Behandling - sjukdomar    616-03
Behandling av defekta, försummade eller mycket glesa bestånd - skogsbruk    630*25
Behandling av det ljuskänsliga materialet efter exponeringen - fotografi    77.023
Behandling av mentalsjuka    615.86
Behandling av råolja och naturgas för upparbetning, omvandling och raffinering    665.62
Behandling av speciella slag av litteratur    025.17
Behandling av sårade och sjuka - krig    341.33
Behandling av vegetabiliska produkter - växtodling    631.56
Behandling av vätskor som innehåller bildad alkohol    663.55
Behandling av ägg    637.43
Behandling efter skörden    631.56
Behandling före exponeringen, t.ex. sensibilisering - fotografi    77.021
Behandling med ljud och ultraljud    615.837
Behandling med värme och/eller kyla    615.832
Behandling och förbrukning av vatten    628.1
Behandling och rening - av avloppsvatten    628.3
Behandling vid mentala sjukdomar    615.86
Behandlingskomplikationer - farmakologi    615.06
Behandlingsmetoder för husdjursprodukter    637.03
Behaviorism    159.9.019.4
Behov av bostad    365.4
Behållare - byggnadsverk    624.95
Behörighet för användare, läsare, låntagare - bibliotek    024.1
Beklädnad - militärförvaltning    355.66
Beklädnad och trimning av päls    675.62
Beklädnadsindustri    687
Bekämpning av smittosamma sjukdomar    614.4
Bekämpning av växtsjukdomar och växtskador    632.9
Bekämpningsmedel - kemisk industri    661.16
Bekämpningsmedel, pesticider i allmänhet - växtskador    632.95
Bekämpningsmetoder - växtskador    632.93
Belgiens historia    94(493)
Beltane eldar    398.31
Belysning    628.9
Belysning - bibliotek    022.7
Belysning - bostaden    644.3
Belysning - fotografi    771.4
Belysningsteknik    628.9
Beläggningar och beläggningsteknik    667.6
Beläggningsarbeten på golv och väggar    693.7
Belägringskrig    355.44
Belägringstillstånd    342.77
Belöningar - organisationer    06.05
Belöningar och privilegier - väpnade styrkor    355.13
Belöningssystem - administration    005.66
Bemötande av överlevande make    393.98
Benfett    665.22
Bengali (bangla)    811.214.32
Bengalisk (bangla) litteratur    821.214.32
Bensen C@b6@BH@b6@B    547.532
Bensin och liknande produkter    665.73
Bensinmotorer    621.434
Benvävnad    612.75
Beredning - kemi    54.05
Beredning av speciella rätter    641.56
Bergarbeten    624.12
Bergartens karaktäristik och egenskaper i almänhet    552.1
Bergarternas avsöndringsformer    551.245
Bergbanor    625.5
Bergmekanik    624.12
Bergolja    553.982
Bergrörelser    622.83
Bergrörelsernas inflytande på grundvattnet    622.84
Bergsbestigning    796.52
Bergtryck - gruvhantering    622.83
Berkelium (Bk, atomnummer 97)    546.798.25
Beroende - farmakologi    615.015.6
Berthollider    54-19
Berusningens moral, missbruk    178
Beryll - fyndigheter    553.83
Beryllgruppen    549.646
Beryllium (Be, atomnummer 4)    546.45
Beräkning utan hjälpmedel    51-32
Beräkningar - matematik    51-3
Beräkningsbara funktioner    510.5
Berättelser    82-34
Berättelser - folklore    398.21
Berättelser med en teoretisk eller praktisk moral    82-342
Berättelser om det fantastiska, det övernaturliga, det makabra    82-344
Berättelser om landslivet    82-312.3
Beskrivande dikter    82-16
Beskrivande geometri    514.18
Beskrivande studier av samhället (både kvalitativt och kvantitativt)    308
Beskydd, sponsring av sport    796.078
Beskärning    631.542
Beslutsfattande - administration    005.53
Bestick    642.7
Bestick - hem och hushåll    642.73
Bestickade och obestyckade stridsfordon    623.4
Bestraffning    343.8
Bestämning av sammansättningen - kemi    543.61
Bestämning av skogsmarkens bonitet    630*54
Bestämning av tid genom astronomiska observationer    521.932
Bestämning och standardisering av tiden    006.92
Besvär av dom    347.95
Besvär i matsmältningskanalen    616.3
Besvärjelser - andakt    2-534.5
Besättning - sport    796.085
Beta vulgaris    633.63
Beta vulgaris - trädgårdsodling    635.11
Betalning - försäkring    368.025.1
Betalningsformer - lön    331.23
Betalningsinställelse    347.736
Betalningsmetoder - räkenskaper    657.28
Betalningssätt, andra än med sedlar    336.747.5
Betapartiklar    539.124
Beteckningar    003.62
Beteendepsykologi    159.9.019.4
Betong    666.9
Betong - byggnader    691.32
Betongarbeten    693.5
Betongelement - byggnadsmaterial    691.32
Betongelement - tillverkning    666.97
Betor    633.41/.44
Betor - trädgårdsodling    635.11
Betulaceae (björkväxter)    582.622
Betydelse av antecedentia vid spridningen - fauna    591.93
Betydelse av vetenskap och kunskap i allmänhet    001.3
Betyg - universitet    378.2
Bevarande - konst    7.025.3
Bevarande och skydd i allmänhet - miljön    502.1
Bevarande åtgärder och förvaltning - miljön    502.13
Bevattnade skogar och översvämningsskogar    630*26
Bevattning, dränering och återvinningsteknik    626.8
Bevingade ord    398.9
Bevis i brottmål    343.14
Bevis på den naturliga världen    2-21
Bevis på religion    2-2
Bevisande dokument - religiösa texter    2-283
Bevisning    347.94
Bevisteori    168.3
Bevisteori - matematik    510.7
B-filmer    791-22
Bibliofili    090.1
Bibliografier    011/016
Bibliografier över anonyma verk eller verk med pseudonym    014.1
Bibliografier över verk av bestämd karaktär    014
Bibliografier över verk från en viss ort    015
Bibliomani    090.1
Bibliotek efter användarnas ålder eller kön    027.62
Bibliotek för grundskolan och gymnasieskolan    027.8
Bibliotek för minoritetsgrupper    027.63
Bibliotek för personer med funktionshinder    027.6
Bibliotek för speciella grupper av användare    027.6
Bibliotek för yrkesgrupper    027.64
Bibliotek i institutioner för högre utbildning    027.7
Bibliotek tillhörande centrala myndigheter    027.54
Bibliotek tillhörande regionala myndigheter    027.53
Biblioteksadministration    023
Biblioteksarbete med barn    027.625
Biblioteksinredning    022
Bibliotekslagstiftning    021.89
Bibliotekslokaler    022
Bibliotekspersonal: funktioner, kvalifikationer, åldersföreträde    023.5
Biblioteksstadgar, reglementen    023.1
Bibliotekssystemens struktur    021.63
Biblioteksteknik    025
Biblioteksväsen    02
Bidrag - offentliga finanser    336.57
Bidrag och betalningar - socialvård    364-6
Bigami    343.55
Bilar    629.331
Bilateral härstamning - seder och bruk    392.31
Bild- och ljudöverföring (till exempel av cirkus, opera, teater)    7.094
Bildande och ändring av (allmän) åsikt - socialpsykologi    316.658
Bilderböcker    087.5
Bildframställningar - samlingsverk    084
Bildhuggarkonst    730
Bildligt skriftsystem    003.21
Bildmässig eller konstnärlig fotografi    77.04
Bildning och förändring av attityder    316.648
Bildningsvälfärd    364.67
Bildtransmission    621.397
Bildvykort    676.813
Bildöverföring    621.397
Biljard och liknande spel    796.382
Biljardbord, bollar, biljardkö    685.87
Biljardspel - utrustning    685.87
Biljetter - transportväsen    656.03
Biltillverkning i allmänhet    629.33
Biltrafik    656.13
Bin    595.799
Bindehinna    617.71
Bindemedel    691.5
Bindemedel - fotografiskt material    771.5
Bindemedel och deras användning i ballasten    625.06
Bindning i strikt mening    686.11
Binjurarna (glandulae suprarenales)    616.45
Biodling    638.1
Bioenergetik    577.3
Biofysik    577
Biofysik - molekylärbiologi    577.3
Biofysisk kemi i allmänhet    577.3
Biogenes - allmän zoologi    591.16
Biogeocenoser    574.4
Biogeografi i allmänhet    574.9
Biogeokemi    550.47
Biografier    929
Biografier - litterär genre    82-94
Biografiska teman behandlade som underhållning eller fiktion i film    791.227
Biokemi    577.1
Biologi i allmänhet    573
Biologisk bekämpning - växtskador    632.937
Biologisk kemi    577.1
Biologisk mångfald    574.1
Biologisk och biokemisk rening - avloppsvatten    628.35
Biologisk teknik    57.08
Biologisk teknik på fältet    57.081
Biologiska egenskaper    57.017
Biologiska faktorer    57.047
Biologiska förutsättningar för uppfödning och dressyr    636.01
Biologiska metoder som används för analytiska ändamål    543.9
Biologiska och etologiska processer    57.02
Biologiska och psykiska metoder för geologisk undersökning    550.87
Biologiska skador och skydd mot dessa - skogsbruk    630*84
Biologiska stridsmedel    623.458
Biologiska vetenskaper    57
Biomekanik    577.3
Bionomi    591.5
Bionomi - allmän botanik    581.5
Biopolymerer och andra biologiskt intressanta ämnen    577.11
Biopsykologi    159.929
Biorytm    577.3
Biosfären    502.211
Biotekniskt, ekologiskt jordbruk (för alternativ, mellanliggande och mjuk teknik)    631.147
Bioteknologi    60
Bioteknologiska produkter    604
Biotiska faktorer - biologi    57.047
Birationell geometri    512.76
Bisköldkörtel    616.44
Biskötsel    638.1
Biträden och jurister - domstolsväsen    347.964
Bittert mineralvatten    553.74
Bivax och andra produkter från bin utom honung    638.17
Bivaxljus    665.18
Bladgrönsaker (som trädgårdsprodukter)    635.4
Blandade alkoholiska drycker    663.87
Blandade drycker    663.8
Blandade klassifikationssystem, med alfanumeriska notationer    025.47
Blandningar av keramik och andra material    666.79
Blandrashundar    636.052
Blandrasiga djur    636.052
Blastomata    616-006
Blattidae    595.722
Blattodea    595.722
Bli myndig - familjerätt    347.64
Blivande konsumenter, kunder    658.89
Blixtbelysning    771.448
Blixtbelysningens källor    771.448
Blockbildning - utrikespolitik    327.51
Blodet    612.1
Blodet - allmän zoologi    591.11
Blodförgiftning    616.94
Blodkärl    611.1
Blodomloppet - allmän zoologi    591.11
Blodsbandsäktenskap    392.543
Blodsbrödraskap - seder och bruk    392.35
Blodsjukdomar    616.15
Blodstockning    616-005
Blodterapi    615.38
Blodtransfusion    615.38
Blommor - allmän botanik    581.46
Blomsterarrangemang    745.9
Blues    78.036.9
Bly    669.4
Bly (Pb, atomnummer 82), i allmänhet    546.815
Bly- och zinkfyndigheter    553.44
Blyföreningar    661.85
Blyglas    666.21
Blåmusslor    639.42
Blåsinstrument    780.641
Blåslampor - kemi    542.5
Blåst ihåligt glas i synnerhet    666.17
Bläckfiskar    594.5
Bläckstråleskrivare    681.625.923
Bländare - kameror    771.35
Blötläggning    648.2
Bo- och mottagningsområden    643.53
Bobsleigh    796.95
Bockning    621.981
Bodhisattva    2-36
Body art (konst)    7.038.531
Boendearkitektur    728
Boendesäkerhet    365.6
Bogserbåtnavigering    656.618
Bogsering med mänsklig eller djurkraft    626.731
Bohrium (Bh, atomnummer 107)    546.798.34
Bokauktionskataloger    017.3
Bokband    686.11
Bokbinderi    686.1
Bokföring    657.1
Bokföringsböcker    657.3
Bokföringshandlingar    657.24
Bokföringsteknik    657.1
Bokförlag    655.41
Bokförsäljningskataloger    017.3
Bokhandel    655.4
Bokhandel i allmänhet    655.42
Bokhandelskataloger    017.4
Bokhyllor - bibliotek    022.4
Bokhyllor - möbler    684.45
Bokillustration (särskilt för tryckta böcker)    75.056
Bokmagasin    022.4
Bokmåleri    75.057
Bokning av poster - räkenskaper    657.2
Bokordningen    582.62
Bokrariteter    09
Boksamlare    090.1
Bokskrift    003.075
Bokstavskoder    003.292.2
Boktryck eller reliefplåtar (linje-och halvtonsblock)    777
Boktryckarkonstens historia    655.11
Boktryckeri i allmänhet    655.1
Boktryckpressar    681.624
Bokutgivning    655.41
Bokvård, bevarande av böcker    025.85
Bolag med begränsad ansvarighet    347.724
Bolagsrätt    347.72
Boletus edulis och liknande arter    635.83
Bolivias historia    94(84)
Bollspel    796.3
Bollspel i vilka bollen kastas med fötter och händer    796.33
Bollspel med större boll    796.32
Bollspel på låg höjd med slående verktyg    796.35
Bombycidae    595.787
Bombycillidae    598.287
Bomull    677.21
Bomull och liknande fibrer    633.51
Bondgårdar    728.67
Boningsrum    643.5
Bonusar    331.225
Bonussystem    331.225
Bonvax    665.92
Boogie woogie    78.036.9
Booleska ringar och algebra    512.56
Boom    338.123
Bor (B, atomnummer 5)    546.27
Bord    684.44
Bordsbollspel    796.38
Bordsdekorationer    642.7
Bordsdekorationer - hem och hushåll    642.78
Bordsdukning    642.6
Bordslinne    642.74
Bordspel med pjäser eller brickor och turinslag    794.3
Bordssalt    664.41
Bordsservis    642.72
Bordstillbehör    642.73
Bordsvatten    663.64
Bordtennis    796.386
Bordtennisspel - utrustning    685.88
Borgar    728.81
Borgerlig moral    172.1
Borrmaskiner    621.952
Borrning    621.95
Borstar    687.9
Borstbinderi    687.9
Bortförande    343.549
Bortförande - hushållet    64.069
Borttagning av klitoris (klitoridektomi) - seder och bruk    392.16
Borttagning av skräp, detritus, jord - gruvhantering    622.12
Boskapsskötsel    636
Boskapsskötselkulturer    903`14
Bosnien och Hercegovinas historia    94(497.6)
Bostaden    643
Bostadsbyggande som ekonomisk verksamhet    332.83
Bostadsekonomi    332.8
Bostadshus av företag och andra organisationer    728.4
Bostadshus och bostäder i allmänhet (arkitektoniska aspekter)    728.1
Bostadshus på landsbygden    728.6
Bostadshygien    613.5
Bostadsmarknad    332.85
Bostadsområden    711.58
Bostadsproblem - sociala frågor    364.682.4
Bostadssociologi    316.334.5
Bosättning i speciella typen av samhällen t.ex. förorter, stationssamhällen, industricentra    911.374
Bosättning på landet - bebyggelsegeografi    911.373
Botanik    58
Botaniska trädgårdar    728.98
Bovete (släktet Fagopyrum)    633.12
Bovidae (slidhornsdjur)    599.735.5
Bovinae    599.735.51
Boxar - bokbinderi    686.11
Boxning    796.83
Boxnings- och brottningsringar    685.68
Boxningshandskar    685.43
Brachiopoda    594.8
Brachycera (korthorn)    595.772
Brahmanism    232
Braille    003.24
Branchiata    595.3
Brandbekämpningsinstallationer och utrustning    699.81
Brandbekämpningsutrustning i allmänhet    614.843
Brandfara    614.84
Brandskydd    614.84
Brandskydd - byggnader    699.81
Brandskydd - gruvhantering    622.82
Brandskyddande konstruktioner    699.81
Brandy    663.241
Branscher baserade på bearbetning av skinn- och pälsproduktionsavfall    675.8
Branscher baserade på olika stimulerande växtprodukter    663.99
Brasiliens historia    94(81)
Brassica - trädgårdsodling    635.12
Brassica (kålsläktet)    633.42
Brassicales    582.683
Brev    82-6
Brevkort    676.822
Brevromaner    82-312.7
Brickor - maskinelement    621.882
Brikettering    662.8
Brist på försäkring    368.04
Bristsjukdomar    616.39
Bro- och slusstjänster    656.627
Broar    725.95
Broar och brodelar i allmänhet    624.21
Broderi    746.3
Brokonstruktion    624.21/.8
Brom (Br, atomnummer 35)    546.14
Bromeliaceae    582.540
Bromoform CHBr@b3@B    547.412.124
Broms- och stoppanordningar    62-59
Brons    669.35
Bronssvetsning (lödning)    621.791.3
Broscher    671.12
Brott i samband med alkohol- eller narkotikamissbruk    343.57
Brott mot allmän ordning och säkerhet    343.34
Brott mot de mänskliga rättigheterna    343.4
Brott mot den personliga friheten, den individuella friheten    343.43
Brott mot egendom    343.7
Brott mot hjälplösa    343.62
Brott mot kommunikationerna    343.346
Brott mot mänskliga rättigheter, politisk frihet    343.41
Brott mot offentlig myndighet    343.35
Brott mot person    343.6
Brott mot religion och religionsfrihet    343.42
Brott mot sitt hemland    343.32
Brott mot staten    343.3
Brott mot tro, heder och vandel    343.5
Brott mot tystnadsplikt, privatliv, sekretess    343.45
Brott mot vapenförordningen    343.344
Brott som begås utomlands    341.41
Brott som socialt fenomen    343.97
Brott, handlingar som är straffbara enligt internationell rätt    341.48
Brottmålsdomstolar    343.19
Brottning    796.81
Brottsfilm    791.221.5
Brottsförebyggande verksamhet    343.85
Brottslingar    343.22
Brottslingar - internationell rätt    341.46
Brottsromaner    82-312.4
Brottsutredning    343.1
Brottsåtal - internationell rätt    341.49
Bruksgrafik i allmänhet    766
Brunkol    553.96
Brunnar    556.36
Bruttonationalprodukt BNP    330.55
Bryggerier    663.4
Bryologi    582.32
Bryophyta (Bladmossor)    582.32
Bryozoa    594.7
Bryta ut - zoologi    591.612
Brytdon - elektroteknik    621.3.06
Brytning  - optik    535.3
Brytning av guldhaltig och silverhaltig malm    622.342
Brytning av järnmalm och mangan    622.341
Brytning av sten    622.35
Brytning i dagbrott    622.271
Brytning under jord    622.272
Brytningsförhållanden - optik    535.32
Brytningsmetoder - gruvhantering    622.27
Bräd- och bordsspel (i form av tanke-, skicklighets- och turspel)    794
Brädspel    685.84
Brännbart avfall    662.65
Brännerier    663.5
Brännolja    665.75
Brännskador    616-001.17
Brännvin    663.5
Bränsleekonomi    662.6/.9
Bränsleelement och komponenter - kärnteknik    621.039.54
Bränsleersättare - maskiner    62-68
Bränslen    662.6/.9
Bränslen och ämnen som deltar i förbränningsprocessen (brännmedel) - maskiner    62-61
Bröd med dressing eller fyllning    641.84
Bröd och smör, bredbart pålägg    641.84
Brödframställning    664.65
Bröllop    392.5
Bröllopsceremonier - religiösa ritualer    2-555
Bröllopssedvänjor    392.51
Bröst - gynekologi    618.19
Bröstkörtlar    612.664
Bröstkörtlar - gynekologi    618.19
Buddhism    24
Budget - räkenskaper    657.3
Budgetpolitik    336.143
Buffertar - kemi    54-45
Buffertlösningar - kemi    54-45
Bufonidae    597.841
Buga    395.5
Buk    617.55
Bukens vägg    617.55
Bukhinnans  och bukhålans sjukdomar    616.38
Bukoliska romaner    82-312.3
Bukspottkörtelhormoner    577.175.72
Bukspottkörtelns (pankreas) sjukdomar    616.37
Bulgariens historia    94(497.2)
Bulgarisk litteratur    821.163.2
Bulgariska    811.163.2
Bullerbekämpning    534.83
Bungyjump    797.562
Burfåglar och fåglar i fågelhus i allmänhet    636.68
Burna transporter (av människor eller djur)    629.311
Bursa synovialis    616.76
Burspråk - arkitektur    72.012.5
Buskar (mindre vedartade växter utan centralstam)    582.093
Bussar    629.341
Butan C@b4@BH@b10@B    547.214
Butiksdiskar    684.44
Byar    711.437
Bygg-, monterings- och reparationsverkstäder för järnvägsfordon    629.48
Byggande och byggmaterial i kallt klimat    624.14
Byggkomponenter    691
Bygglov    349.44
Byggmaterial    691
Byggnad av luft- och rymdfarkoster - teoretiska grunder    629.7.01
Byggnadens hållbarhet och underhåll    69.05
Byggnader - företag    658.2
Byggnader för boskap, produkter, maskiner och utrustning - lantbruk    631.2
Byggnader för inomhusspel och nöjen    725.84
Byggnader för kombinerat ändamål    725.22
Byggnader för lantbruksändamål    728.94
Byggnader för vattensport.    725.87
Byggnader i allmänhet    721
Byggnader i bergsterräng    69.035
Byggnader och byggnadsdelar enligt material    69.01
Byggnader och installationer, militära    355.7
Byggnader och lokaler för fotografiskt arbete    771.1
Byggnader vid vallfartsorter    726.95
Byggnader, hallar för fysisk rekreation och träning    725.85
Byggnaders placering i ett område    711.6
Byggnadsbeslag    691.8
Byggnadsdepartementet    354.45
Byggnadsfel    69.05
Byggnadsgrund    692.1
Byggnadskomponenter    692.7
Byggnadskomponenter och beslag av gjutjärn och stål    672.11
Byggnadskonstruktioner för skydd mot luftangrepp    699.85
Byggnadslinjer    711.64
Byggnadsmaterial av keramik    691.4
Byggnadsplan    711.4
Byggnadsskolor, byggnadsstilar, influenser    72.03
Byggnadssnickeri    674.21
Byggnadssten    679.85
Byggnadsverkets storlek, livslängd, läge och form    69.03
Byggplatsens organisation och utrustning. Industrialiserad byggnad och uppförande    69.05
Byggplatstester    69.05
Byggvaror av metall    691.7
Byråer    684.45
Byråer som ansvarar för hanteringen av handlingar    005.923
Bysantinsk konst    7.033.2
Byte av trä med konkurrerande material    630*88
Byteshandel    339.185
Bytesverksamhet - bibliotek    025.26
Bågbroar    624.6
Bågskytte    799.322
Bål, bröstkorg och bröstvägg    617.54
Båtar - vattenfordonsteknik    629.51/.58
Båtbussar    656.629
Båtliv utan segel    797.12
Båtsnickeri    674.12
Båtsport    797.14
Båttaxi    656.629
Bäckenet    618.13
Bälten    685.54
Bänkar    684.43
Bär    634.7
Bärande delar - konstruktioner    624.07
Bärare av det ljuskänsliga skiktet - fotografiskt material    771.5
Bärbara datorer    004.382.73
Bärbara telefoner    621.395.721.5
Bärnsten    549.892.1
Bärnsten - fyndigheter    553.99
Bärnsten - naturprodukt    679.91
Bärraketer och lyftraketer till rymdfarkoster    629.764
Bästa, superlativa prestationer - sport    796.092
Böcker    002
Bög- och lesbiska relationer - sociologi    316.367.7
Böjning - grammatik    81`366
Böjning - optik    535.4
Bön    2-534.3
Börsaffärer    336.7
Börsmyndigheter    336.762
Börsmäklare    336.762
Börsorganisation    336.762
Börsväsen    336.76
Böter - straff    343.27