Ä

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Ädelmetaller    669.21/.23
Ädelmetaller i åttonde gruppen    546.9
Ädelstenar    549.091
Äganderätt - civilrätt    347.23
Ägg    637.4
Ägg - enskild hälsovård    613.286
Äggceller - allmän botanik    581.35
Äggledare    618.12
Äggprodukter    637.4
Äggstockar    618.11
Äggviteämnen    664.3
Äkta brev    82-6
Äktenskap    173.1
Äktenskap - familjerätt    347.62
Äktenskap - hälsa    613.89
Äktenskap - religiösa ritualer    2-555
Äktenskap - sociologi    316.361
Äktenskap genom enlevering    392.546
Äktenskap genom köp    392.547
Äktenskap mellan släktingar    392.543
Äktenskapets nullitet    347.624
Äktenskapsbrott    343.55
Äktenskapsformer    392.54
Äktenskapslöfte - seder och bruk    392.4
Äldre (t.ex. medeltida) romanser    82-39
Äldre judendom    261
Äldre period i ett språk    81`01
Älvar    556.53
Ämne för kommunikation - sociologi    316.773
Ämnen av (ännu) obekant sammansättning    547.9
Ämnen för musikalisk representation    78.04
Ämnesbibliografier    016
Ämneskataloger    017
Ämnesmässigt ordnade samkataloger från flera bibliotek    017.11
Ämnesomsättning - biologi    57.017.7
Ämnesomsättning- växtfysiologi    581.13
Ämnesordskataloger    018
Ämnestillstånd    62-4
Ämnets egenskaper beroende på dess atommolekylära struktur    544.16
Ämnets tillstånd - oorganisk kemi    546-1
Ändamål - metafysik    124.3
Ändamålsorganiserade grupper och sammanslutningar    316.354
Ändamålspsykologi (hedonistisk, impulsiv)    159.9.019.3
Ändlighet- metafysik    125
Ändring i ljusriktningen    535-9
Ändring i valutabasen    336.748.2
Änglar    2-167.2
Änglarnas hierarki    2-167.2
Änglarstudier    2-167.2
Ängsgräs    633.2
Ängssyra    635.45
Ärekränkning    343.6
Ärftliga rättigheter    347.65
Ärftlighet - genetik    575.1
Ärftlighet - växtfysiologi    581.16
Ärlighet - etik    174.7
Ärrbildning - patologi    616-003
Ätande av andra osmältbara och konstiga ämnen    392.87
Ätande av mänskligt kött    392.89
Ätbar boletus    635.83
Ätbar is    663.6
Ätbara fungi    635.8
Ätbara lökväxter    635.2
Ätbara musslor    639.42
Ätbara rotfrukter    633.4
Ätbart salt (natriumklorid)    664.41
Äventyrsaktiviteter - utbildning    379.83
Äventyrsromaner    82-311.3