Å

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 


Åar    556.53
Åderförkalkning    616-004
Åklagare    347.963
Ålderdomsprocess    612.67
Ålderdomsprocessen - biologi    57.017.6
Åldersbestämning av träd - skogsbruk    630*55
Åldersförsäkring    364.35
Åldrande    612.67
Åldrande - biologi    57.017.6
Ånga - energi    621.5.02
Ångdrift - maskiner    62-81
Ångest - sociala frågor    364.624.6
Ångkraftmaskiner    621.1
Ånglok    629.422
Ångpannor    621.1
Årlig eller periodisk avkastning - skogsbruk    630*62
Årliga historiska jubiléer    394.46
Årliga mässor, marknader    394.6
Årsböcker    050.8
Årsdagar - väpnade styrkor    355.16
Årstiderna - allmän botanik    581.54
Årstidsväxlingens inverkan - djurens levnadssätt    591.54
Åsikt om särskilda föremål och frågor - socialpsykologi    316.654
Åska    551.596.5
Åskväder    551.515.4
Åskådare    796.073
Åsnestig    625.711.5
Åsnor    636.18
Åtal - straffrätt    343.123
Åtalad - straffrätt    343.121
Återexport efter bearbetning till färdiga varor    339.565
Återförsäkring    368.029
Återgång till fredsförhållanden    341.38
Återgång till traditionella (nationella, inhemska) former    7.035.9
Återhållsamhet - hälsa    613.81
Återhämtning - näringsliv    338.121
Återställande kirugi    616-089.87
Återupplivat språk    81`08
Återutförsel av importerat gods    339.565
Återverkningar - patologi    616-06
Återvinning    502.174.1
Återvinning och upparbetning av använda smörjmedel    621.899
Återvinningsbart och återvunnet material    620.28
Återvunnen energi - maskiner    62-68
Åtgärder från anställda    331.109.3
Åtgärder för att förebygga brottslighet    343.85
Åtgärder för att förebygga olyckor    351.78
Åttaarmade bläckfiskar    594.56
Åttonde gruppens basmetaller    546.7
Åttonde gruppens grundämnen i allmänhet    546.9