A

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

A cappella musik    784.1
ABC-vapen: kärnvapen; biologiska (bakteriell) och kemiska stridsmedel    623.45
Ablation - kirurgi    616-089.87
Abnorm psykologi    159.97
Abort    618.39
Abort - etik    173.4
Absolut monarki - politik    321.61
Absolut monarki - statsskick    342.36
Absolutism    321.61
Absolutism - filosofi    165.71
Absolutism - hälsa    613.81
Absorberande papper    676.25
Absorption - optik    535.34
Absorptionsspektra    535.34
Abstrakt    014.3
Abstrakt konst    7.048.3
Acanthopterygii (taggiga strålfeniga fiskar)    597.556
Acarina    595.42
Acceleration - maskindetaljer    62-58
Acceptans av tillgängligt arbete    331.58
Accidens - metafysik    111.4
Accipitridae    598.279.23
Accipitriformes    598.279
Acciser    336.2
Ackulturation - kultursociologi    316.732
Ackumulatorer    621.35
Acridiidae (gräshoppor med korta antenner)    595.727
Acrocephalidae    598.286
Actiniaria    593.65
Actinomyceter och relaterade organismer    579.87
Actinopterygii (strålfeniga fiskar)    597.42/.55
Acykliska föreningar i allmänhet    547.2
Acykliska föreningar med blandade funktioner    547.4
Acykliska omättade kolväten och deras envärda derivat    547.3
Addition    511.12
Adelns och riddarordens flaggor    929.93
Adelsgrader    929.73
Adelsväsen    929.7
Adhesion - kärnfysik    539.61
Administration    005
Administration - bibliotek    025.1
Administration av behandlingen- patologi    616-082
Administration av biblioteksbyggnader    025.9
Administration av handlingar    005.92
Administration av internationell rätt    341.64
Administration av skolor och andra utbildningsanstalter    37.07
Administration och kontroll av bostadshus och lägenheter    332.87
Administration och organisation av skogsföretag    630*6
Administrationslokaler - bibliotek    022.6
Administrationsteori    005.1
Administrativ lag    342.9
Administrativ ledning    005.91
Administrativa områden - städer    711.551
Administrativa organ - rätt    34.07
Administrativa processer    005.4
Administrativa språk    342.725
Administrativa verksamheter    005.5
Administrativ rätt    342
Adoption    347.633
Adrenal hormoner    577.175.5
Adrenalin    577.175.5
Adressböcker    050.8
Adsorbenter    661.18
Adsorptionsanalys    543.54
Adventister    279.13
Advokater    347.96
Advokater - domstolsväsen    347.965
Advokatsamfund    347.965
Aegithalidae    598.286
Aerisk typ och kontinental erosion    551.311
Aerodynamik    533.6
Aerofoner (luftinstrument)    780.64
Affekter    159.942
Affin geometri    514.14
Affärs- och industribyggnader    725
Affärsbanker    336.713
Affärsböcker    686.81
Affärscykel    338.12
Affärshus    725.2
Affärskvarter    711.552
Affärstransaktioner    347.71
Aforismer    82-84
Afrikaans litteratur    821.112.6
Afrikas geografi    913(6)
Afrikas historia    94(6)
Afroasiatisk litteratur    821.4
Afro-asiatiska (hamito-semitiska) språk    811.41
Afroasiatiska språk    811.4
Afrosoricida    599.35
Agaricus campestris    635.82
Agenter - massaindustri    676.04
Agentteori - administration    005.11
Aggregationstillstånd - geofysik    550.32
Aggregationstillståndens kontinuitet - gasmekanik    533.7
Aggregeringsstatus - maskiner    62-911
Agitation - inrikespolitik    323.23
Agnatisk härstamning    392.31
Agnosticism - filosofi    165.73
Agnosticism - religion    299.3
Ailuridae    599.744.5
Ainu    811.541
Akademiska grader - universitet    378.22
Akosmism - filosofi    141.43
Akrobatik    796.4
Akronymer - skrift    003.083
Akt mot helgerån    2-548
Aktiebolag - handelsrätt    347.725
Aktier och fonder    336.763
Aktinium (Ac, atomnummer 89)    546.797
Aktinoider    546.79
Aktiv och passiv rörelseterapi (kinesiatri, kinesioterapi)    615.825
Aktiv tjänst - försvaret    355.25
Den aktiva solen    523.98
Aktiva strålar - vapensystem    623.454.8
Aktivism - filosofi    165.74
Aktivitet för att främja möjligheter - socialvård    364-787.8
Aktivitet för lika möjligheter - socialvård    364-787.8
Aktiviteter - metafysik    111.6
Aktivitetsinriktning - socialvård    364-72
Aktivt motstånd - inrikespolitik    323.26
Aktning för människoliv    179.7
Akupunktur    615.814.1
Akustik    534
Akustikens användningsområden    534.8
Akustisk mätteknik    534.6
Akustisk reklam    659.14
Akustiska enheter och instrument, andra    681.89
Akustiska fenomen i atmosfären    551.596
Akut delirium (giftig, febril, infektiös utmattning)    616.893
Akut mental förvirring    616.893
Akuta infektiösa febersjukdomar    616.91
Akvamarin    549.646
Akvamarin - fyndigheter    553.83
Akvariefiskar    639.34
Akvatiska biocenoser    574.5
Akviferer    556.33
Alaudidae    598.283
Albansk litteratur    821.18
Albanska    811.18
Album    686.82
Albumin    613.281
Albumin - organisk-kemisk industri    665.93
Aldehyder. Ketoner. Acetaler. Ketaler    547-316
Aldosteron    577.175.5
Aleutiska språk    811.56
Alexandrias kyrka    271.72
Alfabet (i allmänhet)    81`351
Alfabetiska kataloger    018
Alfabetiska koder    003.292.2
Alfabetiska skrift    003.33/.34
Alfabetiska skrivsystem    003.23
Alfastrålning    539.12
Algebra    512
Algebraisk geometri    512.7
Algebraisk talteori    511.2
Algebraisk topologi    515.14
Algebraiska grupper    512.74
Algebraiska kurvor    512.77
Algebraiska och analytiska metoder inom geometri    514.74
Algebraiska ytor    512.77
Alger    582.261/.279
Algeriets historia    94(65)
Algoritmer    510.5
Alkalier, natrium- och kaliumkarbonatindustri    661.3
Alkalimetaller    669.88
Alkalimetallernas föreningar    661.83
Alkaliska jordmetaller    669.89
Alkaliska källor    553.71
Alkohol    663.5
Alkoholbrännerier, raffinaderier    663.52
Alkoholer och deras derivat    661.72
Alkoholhaltiga drycker - hälsa    613.81
Alkoholism    178.1
Alkoholtillverkningsprocesser i allmänhet    663.52
Alkover    643.51
Alla språk, naturliga eller konstgjorda    811.1/.9
Allegorier - konst    7.045
Allegoriska dikter    82-191
Alliansfria stater    327.55
Allmän algebra    512.5
Allmän anatomi    611.01
Allmän beskrivning av konstruktionen - maskiner    62-11
Allmän beskrivning av maskiner    62-1
Allmän botanik    581
Allmän cytologi    576.3
Allmän drift och kontroll av maskiner och processer    62-51
Allmän ekologi och biologisk mångfald    574
Allmän genetik och cytogenetik    575
Allmän geografi    911
Allmän geologi    551.1/.4
Allmän geometri    514.1
Allmän historia    94
Allmän hydrostatik    532.1
Allmän hälsovård    351.77
Allmän kontorsservice    005.912
Allmän lingvistik    81`1
Allmän mekanik    531
Allmän metafysik    111
Allmän metodik    001.8
Allmän metodologi i samhällsforskningen    303.1
Allmän mikrobiologi    579.2
Allmän musikteori    781.2
Allmän och yrkesmässig farmaci    615.1
Allmän organisation av militära stridskrafter    355.3
Allmän organisation och tillgång till fritid - utbildning    379.81
Allmän organisering av statistik    311.3
Allmän petrografi    552.2
Allmän statsvetenskap    321.01
Allmän taktik - krigsoperationer    355.42
Allmän teori och principer - biologi    57.011
Allmän teori om symboler i relation till lingvistik    81`22
Allmän tillsyn - bibliotek    025.1
Allmän topologi    515.12
Allmän toxikologi    615.9
Allmän zoologi    591
Allmän åklagare    347.963
Allmän åsikt - socialpsykologi    316.653
Allmän, antikvarisk och grossistbokhandel    655.42
Allmänfarliga grupper och sekter    343.341
Allmänna arbeten - elektroteknik    621.3.01
Allmänna aspekter av social och kulturell politik och praktik    304.4
Allmänna bestämmelser för postbefordran    656.83
Allmänna bibliotek    027
Allmänna bibliotek finansierade av stat eller kommun    027.5
Allmänna byggnader    725.1
Allmänna datorer    004.382
Allmänna egenskaper - material   539.51
Allmänna egenskaper och särdrag hos levande system    573.7
Allmänna encyklopedier och uppslagsverk (som ämne)    030
Allmänna folkomröstningar    342.573
Allmänna frågor - geografi    910
Allmänna frågor för elektrisk kommunikationsteknik    621.391
Allmänna frågor om budgeten    336.142
Allmänna frågor om didaktik och metod    37.02
Allmänna frågor om komposition och tolkning - musik    781.6
Allmänna frågor rörande lingvistik och språkvetenskap    80
Allmänna fysiologiska frågor - medicin    612.01
Allmänna grunder för vetenskap och kultur    00
Allmänna grunder och teorier för mätningar och mätinstrumenttbyggnad - elektroteknik    621.3.08
Allmänna gruvarbeten och brytningsmetoder    622.2
Allmänna handelsfrågor    339.1
Allmänna internationella bibliografier    011
Allmänna jaktfrågor    639.1.05
Allmänna kännetecken - oceanografi    551.461
Allmänna medborgerliga plikter mot totalförsvaret    355.21
Allmänna metodologiska studier    001.8
Allmänna naturlagar    113
Allmänna och teoretiska problem - geokemi    550.41
Allmänna principer av dynamisk astronomi    521.1
Allmänna principer för farmakologi    615.015
Allmänna principer inom mätteori - fysik    53.08
Allmänna problem inom den matematiska logiken    510.2
Allmänna studier av gifter och förgiftning    615.9
Allmänna tidskrifter och serier (som ämne)    050
Allmänna typologier av globala samhällen    316.322
Allmänna universalmaskiner    62-115
Allmännyttiga sällskap och föreningar    061.2
Allmänt om användning av isotoper    621.039.8
Allmänt om detaljer mellan reglerorgan och regleringsställen - maskiner    62-54
Allmänt om elektrotekniska apparater    621.31
Allmänt om fälttjänst    355.51
Allmänt om komprimering och förtunning av luft och andra gaser    621.5.01
Allmänt om maskinelement    621.81
Allmänt om maskiner med fram- och återgående rörelse    62-12
Allmänt om maskiner med roterande rörelse    62-13
Allmänt om människans härstamning och ursprung    572.1/.4
Allmänt om oljor, fetter, vaxer och därav framställda produkter    665.1
Allmänt om planering av olika slags landskap    712.2
Allmänt om reglering - maskindetaljer    62-53
Allmänt om straff    343.24
Allmänt om teckning    741
Allmänt om uppvärmning    697.1
Allmänt om värmekraftmaskiner    621.1
Allotropiska tillstånd    54-17
Allsång    784.6
Almanackor    050.9
Alpin skidåkning    796.926
Alpinism    796.52
Alstring - allmän zoologi    591.16
Alstring av el via värme    621.362
Alstring av låga temperaturer    536.48
Alstring av värme medelst elektricitet    621.365
Alstring och användning av radioaktiv strålning och korpuskelstrålning    621.384
Altfiol    780.614.333
Aluminium    669.71
Aluminium (Al, atomnummer 13)    546.62
Aluminiumföreningar    661.86
Alver    398.43
Amaranthaceae    582.663
Amarantväxter    582.663
Amaryllidaceae    582.584
Amatörer    7.077
Amatörhantverk    689
Amatöridrottsmän, spelare - sport    796.077
Amatörism - sport    796.077
Amatörtränare - sport    796.077
Ambassadörer    341.71
Ambra    679.91
Ambulanser    629.346
Americium (Am, atomnummer 95)    546.798.23
Amerikansk fotboll    796.333
Amerikanska indiska språk    811.8
Amerikansk-indiansk litteratur    821.8
Amfibiska fordon    629.94
Amfiteatrar och dylik    725.826
Amider    547-327
Amidiner    547-327
Ammunition    623.45
Ammunition och stridsgaser    623.4
Ammunitionsfabriker    355.73
Amniota (amnioter)    598/599
Amoebozoa    593.12
Amphibia    636.98
Amphibia (amfibier)    597.6/.9
Amphisbaenia (masködlor)    598.166
Amygdaloideae    582.639.4
Anabaptister    276
Anacardiaceae (sumakväxter)    582.742
Anagram - litterär genre    82-98
Analoga datorer    004.387
Analoga studier av icke-metaller - teknik    620.18
Analys - administration    005.52
Analys - allmän metodik    001.82
Analys - farmakologi    615.07
Analys - husdjurprodukter    637.07
Analys - matematik    517
Analys av andra substanser    543.69
Analys av biologiska (naturliga och syntetiska) ämnen    543.64
Analys av olika substanser    543.6
Analys av oorganiska ämnen    543.62
Analys av organiska ämnen    543.63
Analys medelst biologiska reaktioner    543.9
Analys på torra vägen    543.22
Analys på våta vägen    543.21
Analys, utredning och behandling i allmänhet - kemi    54.06
Analysförfarande - samhällsvetenskaperna    303.7
Analytisk geometri    514.12
Analytisk kemi    543
Analytisk kontroll av produktionsförhållandena    543.6
Analytisk paleontologi - biologi    57.07
Analytisk statik    531.25
Analytisk talteori    511.3
Analytiska index till enskilda författare eller verk    014.5
Analytiska metoder - psykologi    159.9.018.4
Analytiska rum - topologi    515.17
Analytiska rum på godtyckligt kompletta normerade fält    512.78
Ananas    634.774
Anarkistiska partier    329.285
Anatidae    598.252
Anatomi    611
Anatomi - allmän zoologi    591.4
Anatomia generalis    611.01
Anatomisk topografi    611.9
Anatomiska förutsättningar hos brottslingar    343.93
Anatomiska tekniker, experiment och observationer    611.08
Anatomi-teckning    743
Andar    2-167
Andelivets metafysik    13
Andelsföreningar    347.726
Andens filosofi    13
Andevärlden    2-174
Andliga sånger    783.6
Andliga världar    2-174
Andning    612.2
Andning - allmän zoologi    591.12
Andning - biologi    57.017.7
Andning- växtfysiologi    581.12
Andningsorgan - allmän zoologi    591.42
Andningsorganen    611.2
Andningsorganens besvär    616.2
Andningsorganens sjukdomar    616.2
Andningssystemet    612.2
Andra allmänna hudbesvär    616.58
Andra anläggningar för skydd och förbättring av vattendrag    627.5
Andra bollspel    796.39
Andra djur som hålls av människor    636.99
Andra energikällor - maskiner    62-67
Andra fasta födoämnen    613.29
Andra fraktioner än kolväten - mineralindustrin    665.76
Andra frågor om tillämpad mikrobiologi    579.69
Andra fysiskt-mekaniska effekter    539.8
Andra genrer - litteratur    82-9
Andra gruppens grundämnen i allmänhet    546.4
Andra gruppens metaller    546.4
Andra grönsaker    635.4
Andra inte rent mekaniska massor    676.16
Andra kopierings-, reproduktions- och tryckteknik    778.19
Andra metoder för klassificering av mineraler    549.9
Andra metoder för publicitet och reklam    659.19
Andra organ som utövar högsta makten    342.53
Andra religioner av östasiatiskt ursprung    239
Andra rättigheter än äganderätten    347.25
Andra slag av grafisk återgivning    003.6
Andra slags sånger    784.7
Andra sorter av fjäderfän    636.59
Andra större landdjur    636.97
Andra substitutioner med kväve i karboxylgruppen    547-327
Andra svampar    635.89
Andra tecken och symboler än skrifttecken    003.62
Andra tillägg till grundlönen    331.225
Andra tävlingar med djur, t.ex. med fåglar    798.9
Andraspråk    81`243
Androgener, t.ex. testosteron    577.175.6
Anekdoter    398.23
Anekdoter - litterär genre    82-36
Anemier    616.15
Anfallsmedel - zoologi    591.57
Anföranden    82-5
Angiologi    591.41
Angiologi - anatomi    611.1
Angiospermer    582.5/.9
Anglikanska kyrkor    273.4
Angrepp - krig    341.31
Anguilliformes    597.535
Anhydrider    547-312
Anhängare av en enhetlig stat (unitarister) - partier    329.271
Anilin    547.551.1
Den animala rörelsemekanismens principer    612.76
Animaliska fetter    665.22
Animaliska födoämnen    613.28
Animaliska oljor    665.21
Animaliska vaxer    665.23
Animerade filmer    791.228
Animerade, seriefigurer - filmer    791-57
Animism    141.141
Anisomyaria    594.11
Anisotropi    535-8
Ankare    672.6
Anklagad - straffrätt    343.121
Ankor    636.597
Ankor i allmänhet    598.252.1
Anläggning - administration    005.936.3
Anläggningar    67.05
Anläggningar - företag    658.2
Anläggningar - gummi- och plastindustrin    678.05
Anläggningar längst vägen, ej direkt för trafikändamål    625.748
Anläggningar och byggnader i parker och trädgårdar    712.6
Anläggningar, lokaler kopplade till vinframställning    663.28
Anläggningsadministration    005.93
Anläggningsarbeten för jordbruk och fiske    626.8
Anläggningsarbeten för landtransporter    625
Anläggningsarbeten i hamnar, vattendrag och i öppet hav    627
Anläggningstillgångars konton - räkenskaper    657.42
Annaler    82-94
Annan dramatisk musik    782.9
Annan godkänd ledighet - arbetsvillkor    331.32
Annan icke-medicinsk terapeutisk behandling    615.8
Annonsering av böcker, reklam osv    655.55
Annonsprogram, adbot  - datateknik    004.493
Anomalier - anatomi    611.012
Anomaluromorpha    599.322
Anomi - kultursociologi    316.758
Anonyma brev    177.3
Anordningar - rymdfart    629.7.08
Anordningar för att förstärka hoppkraften    685.37
Anordningar för hasardspel    685.82
Anordningar för kontrollerade termonukleära reaktioner    621.039.6
Anordningar för lagring av vätskor    621.642
Anordningar för reglering - maskindetaljer    62-53
Anordningar för rengöring, fyllningar och förslutningar av flaskor och liknande    683.56
Anordningar för skärning av oljor - maskiner    62-72
Anordningar för styrning av flödet i rörledningar    621.646
Anordningar för transport, dragning och flödesomvändning av vätskor (utom pumpar och infångningsanordningar)    621.649
Anordningar för underlättande av montering, underhåll, rengöring, reparation - maskiner    62-77
Anordningar med vatten    712.5
Anpassningar för självbevarande - allmän botanik    581.57
Anrikning    622.7
Anseriformes    598.25
Ansikte    617.52
Anskaffning    658.7
Anskaffning genom falska förevändningar    343.72
Anskaffnings- och avsättningsmarknad    339.14
Anslagstavlor    684.49
Anställning av personal - personaladministration    005.954
Anställningsform    331.102.1
Anställningskontrakt    331.106
Anställningstrygghet    331.106
Anställningsvillkor - arbetsrätt    349.22
Ansvar för skada i allmänhet    347.51
Antagande av lagar - parlament    328.34
Anteckningsböcker    686.81
Antheridia (manliga könsorgan från växt)    581.34
Anthozoa    593.6
Anti-alkoholrörelsen    613.81
Antibiotika    577.18
Antibiotika - läkemedel    615.33
Anticykloner    551.515.7
Antigener    616-097
Antika Indiens och antika Indokinas historia    94(34)
Antika Kinas historia    94(315)
Antika Roms och Italiens historia    94(37)
Antikens religioner    25
Antikens stilar    7.032
Antikglas    666.26
Antikroppar    616-097
Antilopinae    599.735.53
Antimilitarism    355.016
Antimon    669.75
Antimon (Sb, atomnummer 51)    546.86
Antimonlegeringar    669.75
Antireligion    299.6
Antologier - litterär genre    82-82
Antracit    553.93
Antropofagi    392.89
Antropogeni    572.1/.4
Antroposofiska rörelsen    299.7
Anura (stjärtlösa groddjur)    597.8
Användargränssnitt - datateknik    004.5
Användarhjälp - datateknik    004.58
Användarmiljö - datateknik    004.5
Användning av alternativ energi    620.92
Användning av berusande sprit    178.1
Användning av biologiskt nedbrytbara material    502.174.2
Användning av förnybara energiresurser    502.174.3
Användning av komprimerad eller förtunnad luft    621.54
Användning av lågor - kemi    542.5
Användning av maskiner som drivkraft    62-89
Användning av matematiska studier och metoder inom andra ämnesområden    51-7
Användning av mekaniska, grafiska och andra enheter - matematik    51-35
Användning av musik inom industri och handel, i hemmet och i vardagslivet    78.05
Användning av naturlig värme    662.99
Användning av olika stimulantia och narkotika (opium, hasch, kloral, eter, kokain osv.)    178.8
Användning av referensverk    028.7
Användning av räknemaskiner, datorer i matematik    51-37
Användning av tabeller - matematik    51-33
Användning av tobak    178.7
Användning av trä som sådant - skogsbruk    630*83
Användning av värme och kyla - kemi    542.4
Användning av växter    581.6
Användning och stilar av skrifter    003.07
Apelsiner    634.31
Aphaniptera (siphonaptera)    595.775
Apiaceae    582.795
Apiales    582.79
Apidae    595.799
Apium graveolens dulce och secalinum    635.53
Apodiformes    598.27
Apokalyps    2-175
Apokrifer    2-252
Apotekare    615.15
Apoteksbiträde (okvalificerad)    615.19
Apparater - gummi- och plastindustrin    678.05
Apparater - sjukvård    615.47
Apparater där arbetsmediet verkar som pump    621.69
Apparater för alstring av mycket låga temperaturer    621.59
Apparater för isframställning    621.58
Apparater för mätning av optiska egenskaper    681.785
Apparater med elektronurladdning    621.385
Apparater med hjul eller motordrivna mekanismer    681.1
Apparater och metoder för radiokommunikation    621.396
Apparater och utrustning för beredning, utredning och analys - kemi    54.07
Apparatur ur mätmetodens synpunkt - fysik    53.083
Apparatus digestorius    611.3
Apparatus respiratorius    611.2
Applikationssystem för artificiell intelligens    004.89
Approximation - matematik    519.65
Aprikoser    634.21
Aptera    595.751
Aquatint    762.23
Arabisk religion före Muhammed    253.8
Arabisk skrift    003.33
Arabiska    811.411.21
Arabiska staters och områdens historia    94(53)
Arachnoidea    595.4
Arameisk religion    253.6
Araneida    595.44
Arbetarbibliotek    027.64
Arbetarnas samarbete i planering och kontroll    331.107
Arbetarskydd    331.45
Arbetarsånger    398.85
Arbete    331
Arbete - administration    005.961
Arbete - mekanik    531.4
Arbete med att förbereda patentering och realisering av uppfinningar - forskningspolitik    001.894
Arbete med gaser    542.7
Arbete med grova fibrer - handarbete    746.6
Arbete med vätskor    542.6
Arbete och trötthet - psykologi    159.944
Arbete tillämpat på sociala problem    364-78
Arbete under speciella förhållanden    331.43
Arbeten i samband med exponeringen - fotografi    77.022
Arbeten i ädelstenar    671.15
Arbeten inom vetenskap och filosofi som litteratur    82-96
Arbeten med gaser - kemisk teknik    66.07
Arbeten med jord och lera som konstruktionsmaterial    693.3
Arbeten med ramkonstruktioner och utfackningar - byggnader    693.9
Arbeten med stål och andra metaller - byggnader    693.8
Arbeten med vätskor - kemisk teknik    66.06
Arbetet i konsten    7.041.8
Arbetets organisering    331.103
Arbets- och framställningsmetoder - konst    7.021
Arbets- och okdjur    636.042.2
Arbetsavtal - civilrätt    347.454
Arbetsbord    684.44
Arbetsdisciplin    331.108
Arbetsdjur i allmänhet    636.042
Arbetsfrågor av allmän karaktär    331.101
Arbetsfrågor inom trätransporten och träindustrin    630*96
Arbetsföreskrifter    331.108
Arbetsförmedling    331.53
Arbetsgivarorganisationer    331.105.42
Arbetskläder    687.15
Arbetskraftens rörlighet    331.55
Arbetskraftsmarknad - personaladministration    005.952
Arbetslag - administration    005.743
Arbetslagstiftning    351.83
Arbetslokaler    331.42
Arbetslöshet    331.56
Arbetslöshetsförsäkring    364.334
Arbetsmarknad    331.5
Arbetsmarknadens ekonomi    331
Arbetsmarknadens struktur    331.52
Arbetsmarknadsdepartementet    354.84
Arbetsmetoder - beklädnadsindustri    687.02
Arbetsmiljö    331.4
Arbetsområden    331.42
Arbetsplatsbibliotek    027.6
Arbetsplatsens utformning    331.4
Arbetsplatser    331.42
Arbetsrelationer    331.104
Arbetsrum    022.5
Arbetsrum - boningsrum    643.55
Arbetsrätt    349.2
Arbetsstyckshållare    62-229
Arbetstagarorganisationer    331.105.44
Arbetsterapianläggningar    343.81
Arbetstimmar    331.31
Arbetstryck    62-98
Arbetstvister    331.109
Arbetsvetenskap - skogsbruk    630*3
Arbetsvetenskap (arbetsstudier) i allmänhet - skogsbruk    630*30
Arbetsvillkor - arbetsrätt    349.23
Arbetsvillkor andra än lön    331.3
Arboreta    630*27
Archaeosperma (första nakenfröväxter)    582.42
Archiptera    595.73
Arecaceae    582.511
Arecales    582.511
Argentinas historia    94(82)
Argillit    552.52
Argon (Ar, atomnummer 18)    546.293
Argumentationsfel - logik    162.5
Aristokrati    929.7
Aritmetik    511
Aritmetiska problem med algebraiska varieteter    512.75
Arkaismer    81`373.44
Arkegon    581.34
Arkeologi    902
Arkeologi enligt förhållanden, lokalisering osv. av platser och utgrävningar    902.03
Arkeologiskt fältarbete i allmänhet    902.2
Arkitektoniska detaljer    72.04
Arkitektur    72
Arkitekturens teori och estetik    72.01
Arkitekturhistoria    72.03
Arkiv (inklusive offentliga och andra register)    930.25
Arkiv och deras innehåll    930.253
Arkivlistor och kataloger    930.255
Arkivlära    930.25
Arkivteknik och organisation    930.251
Arksignatur    655.36
Armatur - bibliotek    022.9
Armaturer: konsthantverk    749.2
Arméformationer och enheter    355.31
Armén i allmänhet    356
Armenisk litteratur    821.19
Armeniska    811.19
Armeniska kyrkan    271.72
Armerad betong    666.98
Armerat glas    666.16
Armfotingar    594.8
Aromatiska alkoholer    547.56
Aromatiska blommor och blad    635.71
Aromatiska karbonylföreningar och deras derivat    547.57
Aromatiska kosttillskott    663.051
Aromatiska kryddväxter    633.82
Aromatiska syror i allmänhet    547.58
Aromatiska växter    635.7
Arrangerat äktenskap    392.541
Arrende - civilrätt    347.453
Arrende - ekonomi    332.28
Arrestering - straffrätt    343.125
Arsenaler    355.73
Arsenik    669.778
Arsenik (As, atomnummer 33)    546.19
Arseniska källor    553.73
Art déco    7.038.17
Art Nouveau    7.035.93
Artamidae    598.293
Arte povera    7.038.54
Artefakter med hänsyn till tillverkningens kvalitet    903.07
Artefakter: redskap, kläder, ornament    903.2
Arten och klassificeringen av risker - försäkring    368.025.6
Arter och intervall för ström, effekt, spänning, motstånd och frekvens - elektroteknik    621.3.02
Arternas förflyttning - biogeografi    574.91
Arternas uppkomst    575.8
Arthropoda i allmänhet    595.2
Articulata    595
Artificiell belysning    628.93
Artificiell intelligens    004.8
Artificiell påverkan på vädret    551.509
Artificiella bränslen    662.7
Artificiella födoämnen    613.29
Artificiella språk    811.9
Artificiella språk som används för att instruera maskiner    811.93
Artificiella stenmaterial    691.3
Artiga formuleringar i korrespondens, brev    395.7
Artighet    177.1
Artiklar för sport och spel    685
Artiklar för teatrar, cirkusar, nöjesfält osv.    688.74
Artikulationer (leder)    612.75
Artilleri    358.1
Artilleri - militärteknik    623.4
Artilleriet    623.5
Artiodactyla (partåiga hovdjur)    599.73
Artärernas sjukdomar    616.13
Arvoden, t.ex. av läkare, advokater, arkitekter, författare, konstnärer    331.27
Arvsrätt    347.6
Arvsrätt - familjerätt    347.65
Arvsyn - religion    2-185.3
Arvtagares rättigheter och plikter    347.6
Asfalt    549.883
Asfaltering    693.7
Ashkenazi judendom    262
Asiatiska filmer    791.223.2
Asiatiska kamp- och självförsvarssporter    796.85
Asiens geografi    913(5)
Asiens historia    94(5)
Asketer    2-35
Askkoppar    688.93
Asparagaceae    582.585
Asporogena stavformade bakterier    579.86
Assimilation- växtfysiologi    581.13
Associationer - handelsrätt    347.721
Astat (At, atomnummer 85)    546.169
Asteraceae / Compositae    582.991
Asterales    582.99
Asteridae (asterales)    582.9
Asteroidea    593.93
Asteroider    523.44
Astma    616.248
Astrofysik    52
Astrologi    133.52
Astrologins element    133.522
Astrologisk teknik    133.526
Astrometri    521.9
Astrometriska aspekter på förmörkelser, passager och ockultationer    521.8
Astronomi    52
Astronomisk geodesi    528.2
Astronomisk instrumentation och teknik    520
Astronomiska teleskop    520.2
Astronomisk-geodetisk ortsbestämning    528.28
Asylrätt    341.43
Ateism    299.2
Ateism - filosofi    141.45
Ateljéer    643.55
Atlaser    912.43
Atmosfärens fysik    551.51
Atmosfärens mekanik och termodynamik i allmänhet    551.511
Atmosfärisk miljö    502.3
Atmosfäriska bildningar och störningar    551.515
Atmosfäriska föroreningar - växtskador    632.15
Atom- och molekylspektra    544.17
Atomfysik    539.1
Atomiska, kärn-, termonukleära vapen    623.454.8
Atomiska, molekylära och kristallina orbitaler    544.182
Atomärt tillstånd    54-123
Att lära ut läsekonsten    028.6
Attack och försvar av positioner    355.44
Attraktion - mekanik    531.26
Attraktioner - allmän botanik    581.57
Auchenorrhyncha    595.753
Auktioner    7.075
Auktoritära statsbildningar    321.64
Aurora australis    551.594.5
Aurora borealis (norrsken)    551.594.5
Australasiens religioner    259.6
Australiens historia    94(94)
Australiska språk    811.72
Austroasiatisk litteratur    821.6
Austro-asiatiska språk    811.61
Austronesisk litteratur    821.6
Austronesiska språk    811.6
Autism    616.896
Auto-, självprocesser - maskiner    62-921
Autobiografier    82-94
Autodidaktism    37.041
Autogen svetsning    621.791.5
Autografer    091.5
Autogram    091.5
Automater    007.52
Automatiserad produktion    338.364
Automatiserade system    007.5
Automatisk sekventiell kontroll - maskiner    62-529
Automatisk styrning    681.5
Automatiska manövreringsanordningar    62-52
Autonoma lokaladministrativa organ    352.9
Autonoma republiker    342.24
Autonomi    341.231
Autonomi- inrikespolitik    323.17
Av kuster begränsade hav    551.468
Avancerade arkitekturer - dataarkitektur    004.27
Avatar - religion    2-166
Avdelningar för extramuralt lärande    374.72
Avdelningar i organisationer - administration    005.743
Avdunstning - meteorologi    551.573
Avemetatarsalia    598.19
Avena sativa    633.13
Aves (fåglar)    598.2
Avfallsbehandling i tättbebyggda orter    628.47
Avfallshantering genom dumpning, tippning    628.472
Avfallslös- och lågavfallsteknologi    502.174
Avfallsprodukter    628.4
Avfallsprodukter från textilindustrin    677.08
Avfolkning - hälsovård    614.1
Avgasanordningar    621.43.06
Avgifter - skatter    336.22
Avgifter - transportväsen    656.03
Avgifter och bidrag - skatteväsen    336.23
Avgiftsbelagda bibliotek    027.3
Avgjutning - konst    7.026
Avgränsning av skatteansvar mellan suveräna stater    336.227
Avgränsningar - områden    712.35
Avgång från förband    355.29
Avgångsvederlag    331.25
Avhandlingar - litterär genre    82-991
Avhållsamhet    176.3
Avhållsamhet från äktenskap eller sexuella relationer    392.53
Avhållsamhet som terapi    615.874
Avkastningsreglering - skogsbruk    630*62
Avlagringar av lava    553.53
Avloppsvatten    628.3
Avloppsverk    628.32
Avlägsnande av icke önskade beståndsdelar vid låg temperatur - mineraloljor    665.66
Avlägsnande och destruktion av djurkroppar, slaktkroppar    614.99
Avläsning - fysik    53.087
Avläsningsanordningar    53.085
Avmagringskurer - enskild hälsovård    613.24
Avrinningsområden    556.51
Avsiktligt undangömda föremål andra än i gravar    903.8
Avskilda kyrkor - orientaliska    271.3
Avskogning - miljöhot    504.122
Avskräckning    343.8
Avslag på hjälp - socialvård    364-25
Avslöjande av malmavlagringar    622.12
Avspänning, détente    327.56
Avsöndring - patologi    616-003
Avtal    331.106
Avtal - civilrätt    347.4
Avtal - etik    174.7
Avtal för reglering: laglig makt, kompromiss, lösningar, investeringar, livränta, satsningar, borgen, ränta osv.    347.46
Avtal i allmänhet - civilrätt    347.44
Avtal inom handeln    347.74
Avtal relaterade till olika typer av försäljning och försäljningsvillkor    347.45
Avtal som reglerar organisationer och föreningar    347.47
Avtalsliknande handlingar - civilrätt    347.55
Avtalsrelationer    349.22
Avtalsrätt - civilrätt    347.4
Avtalsrättigheter och skyldigheter    347.451.9
Avverkning - skogsbruk    630*32
Avverkning och transport i allmänhet - skogsbruk    630*31
Avvärjnings- och försvarsverk    623.2
Axiomatik - geometri    514.01
Axlar - maskinelement    621.82
Axonometriskt och isometriskt perspektiv    742.3
Aztekernas religion    258.3