Ny online UDK-utgåva

Den svenska upplagan av UDK-systemet är öppen för alla bibliotek.
Vi välkomnar kommentarer.  Använd "contact-knappen".


En ny reviderad upplaga av den svenska Universella decimalklassifikationen 2020 ligger nu färdig online. Det alfabetiska registret omfattar huvudtabellerna och deras speciella tilläggstal. Det alfabetiska registret till hjälptabellerna kommer att göras successivt.

Storleken på den nya aktuella upplagan har valts av UDK-konsortiet och kommer att stå med sina 10.577 notationer mellan den fullständiga upplagan med ca 72.000 notationer och miniupplagan på 2.664 notationer.

Introduktion

Denna elektroniska utgåva av UDK, Universella decimalklassifikationen underhålls av Miguel Benito. Meningen är att få en aktualiserad och till Sverige anpassad utgåva av systemet. Den innehåller (juli 2020)  10 577 notationer med över 12 992 indextermer och skall täcka behovet hos de flesta medelstora och större biblioteken.
Den svenska översättningen bygger på UDK-konsortiets senaste upplaga av Master Reference File.

UDK-systemets fullständiga version finns online på engelska, franska, spanska, nederländska, tjeckiska, kroatiska, slovenska, polska, serbiska och tyska. Utgivare är UDK-konsortiet, med säte i Haag. De fullständiga versionerna är avgiftsbelagda men konsortiet erbjuder fri prövning.

En miniversion av UDK med ca 2664 signa (tillräckligt för de flesta mindre biblioteken) finns på svenska och finska, förutom ytterligare 55 språk, några i olika grader av fullständighet. Miguel Benito är ansvarig för den svenska versionen och en del av den finska. Du kan hämta dem helt gratis från UDK-konsortiet.

En guide till UDK-systemet och dess användning finner du i kapitlet 7 av Kunskapsorganisation. Där finner du förklaringar till hur systemet fungerar och en del övningar. Svaren finner du i en bilaga av boken, med vissa jämförelser med SAB-systemet. För enkelhetens skull inkluderas den även här.

Vill du kontakta Miguel Benito kan du använda "Contact"-knappen eller skriva till miguel.benito@taranco.eu.