UDK 1    FILOSOFI. PSYKOLOGI


    Exempel:
    1(091) Filosofins historia
    1(3) Antikens filosofi

101    Filosofins väsen och uppgift
    Inkluderar: Filosofi som vetenskap, som konst. Filosofins möjligheter.  Omfattning. Metoder

11    Metafysik. Grundproblem

111    Allmän metafysik. Ontologi

113/119    Kosmologi. Naturfilosofi
    Inkluderar: Allmänna naturlagar. Universens ursprung. Rum. Plats. Kvantitet. Tid. Evigheten. Rörelse. Material. Kraft. Energi. Kvantitet. Tal
    ==> 524.8

122/129    Speciell metafysik
    Inkluderar: Kausalitet. Frihet. Nödvändighet. Teleologi. Själ. Liv och död

13    Andens filosofi. Andelivets metafysik

130.1    Allmänna begrepp och lagar
    Inkluderar: Sinnets och andens natur. Fenomenologi. Andliga livets upplevelse och förståelse. Andliga livets lagar

130.2    Kulturfilosofi. Kulturella system. Teori om kulturella komplex

130.3    Andelivets metafysik
    Inkluderar: Den individuella själen och anden. Den kollektiva anden, den kosmiska anden. Den objektiva anden

133    Det ockultas problem. Det paranormala

14    Filosofiska system och ståndpunkter

140    Filosofiska ståndpunkter

141    Olika slag av ställningstagande
    Inkluderar: Monism.Dualism. Pluralism. Ontologisk materialism. Metafysisk idealism. Platonism. Nyplatonism. Rationalism. Universalism. Absolutism. Feminism etc.

159.9    Psykologi
    Tillämpning: Beteckna personer och personliga egenskaper med -05...(Tabell 1k)
    ==> 316.6, 616.89

159.91    Psykofysiologi (Fysiologisk psykologi). Själslivets hygien
    ==> 612.8, 613.8

159.92    Själslivets utveckling. Jämförande psykologi

159.93    Sinnesförnimmelse

159.94    Verkställighetsfunktioner

159.942    Emotioner. Affekter. Sinnesrörelser. Känslor

159.943    Intentioner och rörelser
    Inkluderar: Rörelsefunktioner. Handling. Drift

159.944    Arbete och trötthet. Effektivitet
    Inkluderar: Effektkurva

159.946    Särskilda rörelsefunktioner
    Inkluderar: Gång. Springande. Tal. Teckning. Läsning
    ==> 81`23

159.947    Vilja.Viljeakt

159.95    Högre mentala processer

159.96    Särskilda psykiska tillstånd och funktioner

159.97    Abnorm psykologi
    ==> 616.89

159.98    Tillämpad psykologi (psykoteknik) i allmänhet
    Inkluderar: Anlagsprov

16    Logik. Kunskapsteori. Logisk metodlära

161/162    Logisk elementärlära

164    Logistik. Logikkalkyl. Formaliserad logik

165    Kunskapsteori. Epistemologi

165.6/.8    Kunskapsteoretiska ståndpunkter och riktningar

167/168    Logisk metodlära
    Inkluderar: Vetenskapliga undersökningar. Vetenskapliga metoder
    ==> 001

17    Moral. Etik. Praktisk filosofi. Levnadsvisdom
    ==> 2-42

171    Individuell moral. Människans plikter mot sig själv

172    Socialetik. Plikter mot våra medmänniskor
    Inkluderar: Medborgaranda
    ==> -054, 342.7

173    Familjemoral. Giftermål. Samboförhållande

176    Sexualetik. Sexualmoral
    ==> 173, 316.36, 343.5, 392

177    Moral och samhälle
    Inkluderar: Aktning för människor. Hövlighet, levnadsvett. Missaktning
    ==> 2-46


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka