UDK =...    Tabell 1c. Allmänna tilläggstal för språk

    Förklaring: De allmänna språktilläggen betecknar språket eller den lingvistiska formen av ett dokument vars ämne betecknas med en huvudtal i UDC-systemet. Tabell 1c är den viktigaste platsen i UDK-hjälptabellerna för uppräkning av språk, och fungerar som källa för indelning av klass 811 Språk (som studieämne), klass 821 Litteraturer av enskilda språk och (= ...) Allmänna tillägg för etnisk gruppering, Tabell 1f
    Tillämpning: De = ... tilläggen är tillämpliga i hela huvudtabellen. Språktilläggen placeras normalt sist, t.ex. 663.4(493)(075)=112.5 Bryggeriindustrin i Belgien - lärobok - på flamländska. Ordern kan vändas om det finns ett behov av att sortera in sina dokument  efter språk snarare än efter ämne. Flerspråkiga dokument kan betecknas med =00 eller med tilläggen av de enskilda språken i stigande numerisk ordning, t.ex. 53(035)=00 Flerspråkig handbok i fysik, 53(035)=111=112.2=133.1 Handbok i fysik på engelska, franska och tyska
    ==> (=...), 811, 821

=...`01/`08    Speciella tillägg till språktillägg för ursprung och perioder i språken

=...`01    Äldre tid. Arkaisk tid

=...`04    Medelperiod

=...`06    Modern tid

=...`276/`282    Speciella tillägg för språkbruk, dialekter och varianter
    ==> 81`27, 81`28

=...`276    Sociala dialekter. Yrkesslang. Särskilda former från folkmunnen
    Inkluderar: Uttryck, jargon förknippade med vissa sociala skikt eller användargrupper

=...`282    Dialekter. Lokalt och regionalt språk. Varianter och ursprungsspråk
    ≅ 81`282

=00    Flerspråkigt

=030    Översatta dokument. Översättningar
    =030.1/.9 ≅ =1/=9
    Tillämpning: Ange originalspråket med =030.1/.9 och översättningsspråket direkt med =1/=9
    Exempel:
    61=030.161.1=133.1  Medicinska dokument översatta från ryska till franska
    ==> 81`25

=1/=9    Språk (naturliga och artificiella)

=1/=8    Naturliga språk

=1/=2    Indo-europeiska språk

=1    Indo-europeiska språk från Europa
    Förklaring: Inkluderar inte vissa döda Indo-europeiska språk

=11    Germanska språk

=111    Engelska

=112    Västgermanska språk (andra än engelska)
    Inkluderar: Frisiska

=112.2    Tyska (högtyska, standard skriven tyska)
    Förklaring: Klassa här högtyska, standardskriven tyska

=112.5    Holländska (flamländska i Belgien och nordöstra Frankrike)
    Förklaring: Klassa här flamländska i Belgien och nordöstra Frankrike

=112.6    Afrikaans

=113    Nordgermanska / nordiska språk
    Inkluderar: Fornnordiska, färöiska

=113.3    Isländska

=113.4    Danska

=113.5    Norska

=113.6    Svenska

=114    Östgermanska språk
    Inkluderar: Burgundiska, östgotiska, västgotiska

=12    Italiska språk

=122    Oskisk-umbriska språk
    Inkluderar: Oskiska, sabelliska, umbriska, volskiska

=124    Latin

=13    Romanska språk

=131    Italo-romanska språk
    Inkluderar: Sardiska, italkian (judisk-italienska)

=131.1    Italienska

=132    Retoromanska språk
    Inkluderar: Friuliska, Ladinska, Rumansha / Romanscha

=133    Galloromanska språk
    Inkluderar: Provensalska, occitanska

=133.1    Franska

=134    Ibero-romanska språk
    Inkluderar: Judezmo (judisk-spanska, ladino)

=134.1    Katalanska

=134.2    Spanska

=134.3    Portugisiska

=134.4    Galiciska

=135    Balkan-romanska språk

=135.1    Rumänska

=14    Grekiska
    Inkluderar: Katharevousa, Dhimotiki / Demotiska, Yevaniska / judisk-grekisk

=15    Keltiska språk
    Inkluderar: Galliska

=152    Gäliska språk
    Inkluderar: Manx / Manniska

=152.1    Irländska

=152.2    Skotsk gäliska

=153    Brittiska språk
    Inkluderar: Kymriska, bretonska, corniska

=16    Slaviska språk

=161    Östslaviska språk

=161.1    Ryska

=161.2    Ukrainska

=161.3    Vitryska

=162    Västslaviska språk
    Inkluderar: Schlesiska, pommerska språk (kasjubiska, slovenciska, polabiska), sorbiska (lusatiska, wendiska)

=162.1    Polska

=162.3    Tjeckiska

=162.4    Slovakiska

=163    Sydslaviska språk
    Inkluderar: Gamla kyrkans slaviska

=163.2    Bulgariska

=163.3    Makedonska

=163.4    Serbiska och kroatiska

=163.41    Serbiska

=163.42    Kroatiska

=163.6    Slovenska

=17    Baltiska språk
    Inkluderar: Kursh (Kuriska), gammal preussiska

=172    Litauiska

=174    Lettiska

=18    Albanska

=19    Armeniska

=2    Indo-iranska, nuristani (kafiri) och andra döda Indo-europeiska språk
    ==> =34

=21/=22    Indo-iranska språk

=21    Indiska språk

=211    Sanskrit

=212    Pali

=213    Prakrit

=214    Moderna indiska språk

=214.1    Dardisk grupp bland indiska språk
    Inkluderar: Kashmiri, Kohistani, Kunar, Pashai, Shitral, Sina

=214.2    Central språkgrupp bland indiska språk
    Inkluderar: Banjuri, Bhili, Khandesi, Marwari

=214.21    Hindi

=214.22    Urdu

=214.25    Gujarati

=214.27    Punjabi

=214.28    Rajasthani

=214.3    Östlig grupp av indiska språk
    Inkluderar: Assamesiska, Bihari, Bhojpuri, Magahi, Maithili, Khosali (Östhindi), Awadhi, Chhattisgarhi, Konkani (Gomantaki), Oriya

=214.32    Bengali (Bangla)

=214.35    Marathi

=214.4    Nordlig grupp av indiska språk
    Inkluderar: Garhwali, Kumauni, Pahari (Himachali)

=214.43    Nepali

=214.5    Nordvästlig grupp av indiska språk
    Inkluderar: Lahnda

=214.52    Sindhi

=214.58    Romani

=214.6    Singalesisk-maldiviska språk

=22    Iranska språk

=221    Östiraniska språk

=221.31    Pashto

=222/=223    Västiraniska språk

=222.1    Persiska

=222.5    Kurdiska

=29    Utdöda Indo-iranska språk (icke namngivna på andra ställen)

=3    Döda språk med okänd släktskap. Kaukasiska språk

=34    Döda språk som talades i Medelhavet och i Mellanöstern (utom semitiska)
    Inkluderar: Kariska, elamitiska, etruskiska, hattiska, hurritiska, iberiska, kassitiska, lyconiska, sumeriska, urarteiska

=35    Kaukasiska språk

=351    Nordöstlig grupp av kaukasiska språk
    Inkluderar: Avar-Andi-Dido grupp, Lak-Dargwa grupp, Lezghian (Samur) undergrupp (Agul, Lezghian, Rutul, Tsakhur), Vejnakh undergrupp (Bats, Tjetjenska, Ingusjiska)

=352    Nordvästlig grupp av kaukasiska språk
    Inkluderar: Abasa, Abchaziska, Circassiska (Adyghe)

=353    Sydlig kaukasisk / kartvelsk språkgrupp
    Inkluderar: Megreliska, Laziska, svanetiska, zaniska

=353.1    Georgiska

=361    Baskiska / Euskara

=4    Afroasiatiska, Nilo-sahariska, Kongo-Kordofanianska, Khoisan språk

=41    Afroasiatiska (Hamito-semitiska) språk

=411    Semitiska språk

=411.1    Nordsemitiska språk
    Inkluderar: Akkadiska, amorittiska, arameiska, assyriska, babyloniska, kananéiska, eblaittiska, moabitiska, feniciska, puniska, syriska, ugaritiska

=411.16    Hebreiska

=411.2    Sydvästliga semitiska språk
    Inkluderar: Maltesiska

=411.21    Arabiska

=411.3    Sydöstliga semitiska språk
    Inkluderar: Hadhramiska, himyarittiska, mineiska, sabeiska, Mahri-Sokotri (Mod)

=411.4    Etiopiska / etiopisk-semitiska språk
    Inkluderar: Amhariska, Ge'ez, gurage, tigre, tigrinja

=412    Koptiska

=413    Berberspråk
    Inkluderar: Kabylska, tamazight, tuaregiska (tamasheq) språk, zenaga, zenati språk

=414    Chadiska språk
    Inkluderar: Biu-Mandara språk, Hausa-Gwandara språk, Masa språk, Sokoro och Somrai språk

=414.231    Hausa

=415    Kushitiska språk
    Inkluderar: Adar-Saho språk, Centralkushitiska  språk (Awngi, Agaw), Östushitiska språk (derasa, Haddiya, Sidamo), nordkushitiska  språk (Beja), Oromo, somaliska, sydkushitiska  språk (Iraqw)

=416    Omotiska språk
    Inkluderar: Gimojanska språk, Gongaspråk, Ometo (Welamo) språk

=42    Nilo-sahariska språk
    Inkluderar: Songhai

=422    Sahariska språk
    Inkluderar: Dazaga, Kanuri, Tedaga, Zaghawa

=425    Koman språk

=426    Chari-nile språk
    Inkluderar: Östra nilotiska språk (Lotuko-Maa och Teso-Turkana språk), meroitiska, nordöstra sudanska språk (Nubiska språk, Taman och Nyima språk), södra nilotiska språk, västra nilotiska språk (Dinka-Nuer och Luo språk)

=43    Kongospråk

=431    Kordofanspråk
    Inkluderar: Heiban språk, Katla språk, Talodi språk, Tegali språk

=432    Niger-Kongospråk
    Inkluderar: Adamawa språk, atlantiska språk (Jola, Fula, Wolof) Bantoid språk, bantuspråk (Ndebele, Swazi, Xhosa, Zulu, Shona, Sotho), Bariba, Benue-Kongo språk, Gur språk, Ijoid språk, Kwa språk, Kru  språk , Senufo språk, Swahili, Tswana, Ubangiska språk, Volta-Niger språk (Yoruba, Igbo, Edo)

=45    Khoisan språk
    Inkluderar: Khoespråk, nordkhoisanspråk, Sandawe, söderkhoisanspråk

=5    Ural-altaiska, japanska, koreanska, Aiun, paleosibiriska, eskimåaleutiska, dravidiska, kino-tibetanska språk

=51    Ural-altaiska språk

=511    Uraliska språk

=511.1    Finsk-ugriska språk

=511.11    Finska språk

=511.111    Finska

=511.113    Estniska

=511.12    Samiska språk

=511.14    Ugriska språk

=511.141    Ungerska

=511.2    Samojediska språk

=512    Altaiska språk

=512.1    Turkiska språk

=512.12    Central språkgrupp av turkiska språk
    Inkluderar: Karakalpakiska och nogai

=512.122    Kazakiska

=512.13    Östlig (Karluk) språkgrupp av turkiska språk
    Inkluderar: Khotonska och Uiguriska

=512.133    Uzbekiska

=512.14    Västlig språkgrupp av turkiska språk
    Inkluderar: Basjkiriska, karatjajska, karaimiska, kumykska och tatariska

=512.15    Nordlig språkgrupp av turkiska språk
    Inkluderar: Altaiska, chulymska, khakasiska, shoriska, tuvinska och jakutiska

=512.154    Kirgiziska

=512.16    Sydlig språkgrupp av turkiska språk
    Inkluderar: Khalajiska och gagauziska

=512.161    Turkiska

=512.162    Azerbadzjanska

=512.164    Turkmeniska

=512.2    Tungusiska språk

=512.3    Mongoliska språk
    Inkluderar: Burjatiska, daguriska, khalkhaiska, khorchinska, mongour, mongul, oirat, ordos och baoan

=521    Japanska

=531    Koreanska

=541    Ainu

=55    Paleosibiriska språk
    Inkluderar: Tjuktji-kamtjatkanska språk (Tjuktji, Itelmen, Korjakiska), Nivchiska, Jenisejiska språk och Yukaghirska

=56    Eskimåisk-aleutiska språk
    Inkluderar: Alaskas Inuittiska (Qawiaraq och Inupiatun), Aleutiska (Allithuh), Inuktikut (kanadensisk inuittiska, Inuvialuktun, Inuinnaqtun), inuittiska, Kalaallisut (Grönländska) och Yupik-språk

=58    Kino-tibetanska språk

=581    Kinesiska språk
    Inkluderar: Kantonesiska, Hakka, Hsiang, Kan, Mandarin, Min Man, Min Pei, Taiwanesiska och Wu

=582    Kam-Tai språk
    Inkluderar: Tai–kadaispråk, Kam-suispråk, Taispråk (Laotiska, LU, Shan, thailändska, Tho, Yuan)

=583    Miao-yao språk
    Inkluderar: Laka, Miao, Mien (Yao), Punu

=584    Tibetansk-kinesiska språk
    Inkluderar: Akha, Adi, Bodo, burmesiska, Dzorgaic, Garo, Kachin (Ching Pa'o), Karen språk, Lahu, Lepcha, Lisu, Lolo, Naga, Naga-Kuki-Chin språk, newariska, Nosu, Nung, Rawang, Tangsa och tibetanska

=6    Austro-asiatiska språk. Austronesiska språk

=61    Austro-asiatiska språk

=611    Malacca (aslian) språkgrupp

=612    Mon-khmerspråk

=612.4    Kambodjanska /khmer

=612.91    Vietnamesiska

=613    Mundaspråk

=614    Nicobarsk språkgrupp

=62    Austronesiska språk

=621    Malajo-polynesiska språk
    Inkluderar: Formosanska språk, Atayal språkgrupp, Paiwan språkgrupp, Hisperonesisk språkgrupp, filippinsk språkgrupp, Norra Sulawesis (Celebes) språkgrupp, Centrala Sulawesis språkgrupp, södra Sulawesis språkgrupp, Västindonesiska språk (Sumatra, javanesiska, balinesisk, Borneospråk, Malajo-polynesiska språken i Indokina, Malagassiska)

=621.251    Malajiska / Indonesiska (Bahasa Indonesia) / Bahasa Malaysia

=622    Språk i Oceanien
    Inkluderar: Mikronesiska språk, nordöstra Nya Guineas språk, austronesiska Papuas språk, Solomons språk, Nya Hebridernas språk, Nya Kaledoniens språk, melanesiska språk, polynesiska språk (Hawaiiska, Maori, Tahitiska etc.)

=7    Indo-pacifiska (icke-austronesiska) språk. Australiska språk

=71    Indo-pacifiska (icke-austronesiska) språk
    Inkluderar: Andamanesiska, timoresiska

=713    Papuaspråk

=714    Nordstliga Nya Guineaspråk (Madang)

=715    Västliga Nya Guineaspråk

=716    Bougainvillespråk

=718    Tasmaniska

=719    Andra indo-pacifiska språk

=72    Australiska språk

=721    Pama-mariska språkgrupp

=722    Pama-nyunganska språkgrupp

=729    Andra australiska språk

=8    Amerikanska indianska språk
    Förklaring: Klassa här inhemska språk i Amerika som talas av ursprungsbefolkningen från den södra spetsen av Sydamerika till Alaska och Grönland

=81    Ursprungsspråk från Kanada, USA och Nord-Central Mexiko
    Inkluderar: Na-Dene språk, Haida, Algonkinspråk, Kutenai, Muskogeanska språk, Caddoanska språk, Irokesiska språk, Siouxspråk, Hokanspråk, Tequistlatekanspråk, Salinan, Seri, Keres och Chumashspråk

=82    Ursprungsspråk från västliga nordamerikanska kusten, Mexiko och Yucatan
    Inkluderar: Huave, Utispråk, Totonakiska språk, Mixe-zoqueanska språk, Zuni språk, Uto-aztekiska språk, Oto-mangueanska språk, Purépecha (Tarasco) språk, Maya språk, Isolerade språk i Mexiko och Yucatan, nordamerikanska  inhemska språkfamiljer: Penutiska, Kiowa-Tano språk, Salish, Wakash och Chimakuum.

=821.24    Mixe-zoqueanska språk

=822.21    Nahuatl
    Inkluderar: Klassisk nahuatl / Aztekiska och nahuanska språk: alla varianter av moderna nahuatl och pipilska

=823.7    Zapotekanska språk

=84/=88    Mellan- och Sydamerikanska indianska språk

=84    Karibiska språk

=842    Ge-pano-karibiska språk
    Inkluderar: Makro-karibiska språk, Makro Ge-Bororo språk, Makro-Panospråk och Nambikwara (Nambicuara) språk

=845    Macro-chibchanska språk
    Inkluderar: Chibchanska språk, Arawakspråk,  Cofan-Guaymi språk, Kuna (Tule), Motilon (Bari), Rama, Talamancaspråk, Paya (Pech), Misumalpaspråk, Barbacoanska språk, Chocospråk, Paez (Nasa) och Kamsa

=85    Andisk-ekvatoriala språk

=852    Andiska språk
    Inkluderar: Aymara språk, quechua språk (quechua typ I, II A, II B, II C), Uru-Chipaya språk, Kunza, mapuche språk, språk i de argentinska Anderna och centrum  och Puquina-Kallawalla

=852.11    Aymara

=852.2    Quechuaspråk

=852.5    Mapudungun. Språk i mapuchefamiljen

=852.51    Mapudungun / Mapuchefolkets språk

=855    Ekvatoriala språk
    Inkluderar: Arawakspråk

=855.21    Guaranispråk

=86    Chacospråk. Språk i Patagonien och Fuego

=862    Chacospråk

=865    Språk i Patagonien och Fuego

=88    Isolerade, icke-klassade Mellan- och Sydamerikanska indianska språk

=9    Konstgjorda språk

=92    Konstgjorda språk för användning mellan människor. Internationella hjälpspråk
    Inkluderar: Volapük (volapyk), Bolak, Interlingue / Occidental, Interlingua

=922    Esperanto (skapad av Zamenhof)

=93    Konstgjorda språk för användning i maskiner. Programmeringsspråk. Datorspråk
    Förklaring: Klassificera här det språk på vilket det dokument som klassas (t.ex. ett dataprogram) skrivs
    ==> 004.43


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka