UDK Samordning, utsträckning, relation, undergrupper

+    Samordning. Addition
    Förklaring: Samordningstecknet + (plus) sätter ihop två eller flera skilda (icke-konsekutiva, icke-relaterade) UDK-nummer, för att beteckna ett sammansatt ämne för vilket det saknas ett enkelt nummer
    Exempel:
    (44+460) Frankrike och Spanien
    (470+571) Ryssland. Den ryska federationen
    622+669 Gruvvetenskap och metallurgi

/    Symbol för utsträckning (snedstreck)
    Förklaring: Utsträckningstecknet / (snedstreck) förbinder det första och sista i en serie av på varandra följande UDK-tal för att beteckna ett brett ämne eller olika begrepp
    Tillämpning: Om numret efter snedstrecket består av mer än tre siffror och börjar med en grupp siffror gemensam med det föregående numret, förkortas den genom att utelämna siffrorna som är gemensamma för båda, så länge som första tecknet efter snedstrecket är en punkt. Således, i den notation som byggs från 629.734 och 629,735, siffergruppen 629 är gemensam till båda och inte upprepas; siffergruppen .735 efter snedstrecket är samordnad med .734 som föregår den: 629.734/.735; detta motsvarar 629.734+ 629.735

:    Enkel relation
    Förklaring: Relationstecknet : (kolon) visar relationen mellan två eller flera ämnen genom att ansluta sina UD-tal med varandra. Till skillnad från plus och snedstreck (tabell 1a), kolontecknet begränsar i stället för att utvidga de ämnen den ansluter
    Tillämpning: När kolon används för att länka tillägg med biterminala tecken (dvs. parentes eller citationstecken), det resulterande numret innesluts i en enda uppsättnings tecken, t.ex. (44:450). Vid behov kan den typen av relation mellan två begrepp såsom påverkans fas, jämförelse, inflytande etc. specificeras ytterligare med hjälp av de allmänna tilläggen för fas relationer -042 (tabell 1k)
    Exempel:
    17:7 Etik i relation till konsten
    37-042.4:004 Användning av datorer i utbildningen
    37-042.3:32 Politikens inflyttande på utbildningen

::    Fixerad ordning. Symbol för fast relation
    Förklaring: Den dubbla kolon :: indikerar en relation och fixerar ordningen mellan två UDK-tal. Symbolen används när det finns behov att understryka att talet efter den dubbla kolon är en specifikation (del av definitionen) i ämnet genom att lägga till ett attribut till det föregående nummer och att omvänd ordning inte utgör samma betydelde
    Exempel:
    061.2(100)::[54+66]IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
    575::576.3 Cytogenetik
    77.04::355.4 Krigsfotografering

[]    Undergrupper
    Förklaring: Hakparenteser [] kan användas för att beteckna en subgrupp inom en komplex kombination av UDK-tal,  i syfte att klargöra förhållandet mellan komponenterna. Gruppering kan behövas när ett ämne med två eller flera UDK-tal kopplade med plustecken, snedstreck eller kolon är som en helhet relaterad till ett annat nummer med kolon, eller är modifierat av ett allmänt eller särskilt tillägg
    Exempel:
    [622+669](485) Gruvor och metallurgi i Sverige