UNIVERSELLA DECIMALKLASSIFIKATIONEN
SVENSK ELEKTRONISK MINIUTGÅVA
Copyright: © 2013 UDC Consortium