Introduktion

Denna elektroniska utgåva av UDK, Universella decimalklassifikationen, underhålls av Miguel Benito. Meningen är att få en aktualiserad och till Sverige anpassad utgåva av systemet. Den innehåller ca 2664 signa (tillräckligt för de flesta mindre biblioteken). Den finns numera på 57 språk, inklusive svenska och finska, i olika grader av fullständighet. Miguel Benito är ansvarig för de svenska versionen och har medverkat i utveckligen av den finska. Du kan hämta de andra versionerna helt gratis från UDK-konsortiets hemsida.

Den förkortade utgåvan av UDK, Universella decimalklassifikationen underhålls också av Miguel Benito. Den innehåller (augusti 2021) 10 577 notationer med över 12 992 indextermer och skall täcka behovet hos de flesta medelstora och större biblioteken.
Denna utgåva kan hämtas här via taranco.eu/udk, men kräver id-namn och lösenord, som kan fås på begäran via miguel.benito@taranco.eu.


UDK-systemets fullständiga version finns online på engelska, spanska, nederländska, tjeckiska, kroatiska, serbiska, slovenska, franska och tyska. Utgivare är UDK-konsortiet, med säte i Haag. De fullständiga versionerna är avgiftsbelagda men konsortiet erbjuder fri prövning.

Multilingual Universal Decimal Classification Summary (UDCC Publication No. 088)
© UDC Consortium, 2013
Released for use and distribution under the Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 license
UDC Consortium , PO Box 90407, 2509 LK The Hague, The Netherlands, email: mail@udcc.org

Tillbaka till UDK
Till Miguel Benitos hemsida