UDK (=...)    Tabell 1f - Allmänna tillägg för etniska grupper och nationalitet


    Förklaring: De allmänna tilläggen för etniska grupper och nationalitet betecknar nationalitet eller etniska aspekter av ett ämne som representeras av ett huvud-tal i UDK. De i huvudsak härrör från de allmänna tilläggen för språk = ... (tabell 1c) och man kan också med fördel skilja språkligt-kulturella grupper, t.ex. (= 111) engelsktalande folk. För Speciell antropogeografi som huvudämne se 572,9
    Tillämpning: De (= ...) tilläggen är tillämpliga i hela huvudtabellerna om den etniska aspekten är sekundärt till ämnet. Den etniska gruppens tillägg ordnas normalt efter huvudtalet eller notationen för ämnet, men om så önskas kan ordningen på siffrorna vändas för att möjliggöra alla dokument som hänvisar till samma etniska begrepp att grupperas tillsammans. Politiskt nationalitet (medborgarskap i nationalstaterna) kan betecknas främst genom (=1:4/9) Människor som lever i länder i den moderna världen, som härrör från de allmänna tilläggstalen för ort (4/9) (Tabell 1e)
    Exempel:
    398(=81) Nordamerikanska ursprungsbefolkningars folklore
    ==> -054, 572.9

(=01)    Mänskliga förfäder
    Förklaring: Mänskliga förfäder, som tidigare förenklades med begreppet ras, är svåra att definiera på grund av befolkningens migration och gemensamt ursprung. Studier av DNA-sekvensvariationer har avslöjat geografisk strukturering av befolkningsgrupper, men uppräkningen  kan variera från fem till sju
    ==> -054

(=011)    Förfäder i kontinental Europa
    Förklaring: Klassa här den sk kaukasiska populationen

(=012)    Förfäder i kontinental Asien
    Inkluderar: Befolkning i Mellanöstern, Centralasien och Östasien
    Förklaring: Klassa här den sk mongoliska populationen

(=013)    Förfäder i kontinental Afrika
    Förklaring: Klassa här den sk svarta populationen

(=014)    Förfäder i kontinental Oceanien
    Förklaring: Klassa här den sk australiensiska populationen

(=017)    Förfäder i den nativa kontinentala Amerika

(=1/=8)    Folkgrupper, lingvistiskt-kulturella grupper, etniska folkslag
    ≅ =11/=8

(=1/=2)    Indo-europeiska folkslag

(=1:1/9)    Befolkning inom bestämda geografiska områden
    Tillämpning: Indelas med hjälp av kolonkombination med de allmänna tilläggstalen för ort (tabeell 1e) och/eller andra allmänna tillägg för etniska grupper från denna tabell
    Exempel:
    (=1:100) Kosmopoliter
    (=1:2) Folk från specifika fysiskgeografiska områden
    (=1:210.7) Öbor
    (=1:23) Bergsbor
    (=1:24) Grottbor. Grottmänniskor
    (=1:253) Skogsmänniskor. Djungelmänniskor
    (=1:3) Invånare i gamla världens länder
    (=1:37) Invånare i gamla Rom
    (=1:4/9) Befolkning i bestämda länder av idag
    (=1:493) Belgier
    (=1:6=013) Svarta afrikaner
    (=1:73=013) Svarta amerikaner
    ==> -054

(=13)    Latinska folkgrupper


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu

Tillbaka