SPECIFICERING AV ETT ÄMNE GENOM NOTATION FRÅN ANDRA KÄLLOR ÄN UDK

Tabell 1h.

1. MED ASTERISK *.

A. asterisken * introducerar en notation som inte är ett godkänt UDK-nummer.

B. Asterisk kan följa med ett udk-nummer för att introducera ett ord, symbol eller ett nummer från ett icke-udk källa, och som läggs till för att specificera ett ämne.
Asterisken fungerar som en markör som särskiljer UDK-nummer från sådana som inte är. Exempel:
(492*...) Holland: local underindelning (4-siffrigt kodnummer från Ned. PTT Plaatsnamencode).
523.44*433 Planetet Eros (IAU autoriserat nummer).
546.42.027*90 Strontium 90.
625.711.1(4)*E4 Europaväg E4.
66-97*C150 Temperatur 150 celsiusgrader.

När man i tabellerna rekommenderar användningen av en kod med asterisk anges också källan i en not.

C. Asterisken kan också användas för att ange en icke-auktoriserad, lokalt angiven notation, ofta liknande ett UDK-tal, för ett ämne som saknas i UDK.

2. DIRECT ALFABETISK SPECIFICATION.

För alfabetisk specification med egna namn (eller deras förkortningar) och akronymer, kan bokstavsnotationen läggas till direkt till UDK-talet, utan asterisk eller mellanrum. I fall det är tillägg till tilläggstal för ort läggs det inom samma parentes. Exempel:
(492.83Utrecht) Staden Utrecht.
061.5AEG företaget Allgemeine Elektrizitetsgesellschaft. 597.556.255Hippocampus Sjöhästen, i zoology.
821.133.1Molière Verk av Molière, i literaturen.
929Napoleon I Biografi över Napoleon I (Bonaparte). Man rekommenderar att använda en förkortad form i de sista exempel ovan:
821.133.1Mol, 929Nap


Tillbaka till UDK
Till Miguel Benitos hemsida
Tillbaka till Biblioteskhögskolans hemsida

 


Uppdaterat juni 2008.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka