image

Miguel Benito

Curriculum vitae

En Español In English På svenska

Hemsidan

Bibliografi / Bibliografía:

2024

Mi momento en la tierra - segunda parte. En Estocolmo.

2023

Mi momento en la tierra - primera parte. Infancia y adolescencia.

2022

Behovet av att prata med och inte om. Föredrag av Miguel Benito vid slutkonferens, EU-projektet EPI (European Pact for integration), Linköping 28 april 2022. En powerpoint-presentation.

2021

Universella decimalklassifikationen. Svensk miniversion. In: https://taranco.eu/udk-mini/. 2664 notationer i översättning till svenska av Miguel Benito. Fri.

2020

Universella decimalklassifikationen. Svensk förkortad upplaga. In: https://taranco.eu/udk/. 10.557 notationer och 12.992 söktermer i översättning till svenska av Miguel Benito.

2011

Immigrant-institutets historia 1972-1997

2009


Diskriminering och rasism. Bibliografi. Borås : Immigrant-institutet, 2009. 36. s.

Romer. Bibliografi. Borås : Immigrant-institutet, 2009. 36. s.

Invandringens betydelse för Sverige, en powerpointpresentation av ett föredrag maj 2009

2007

Sweden. In: European immigration: a sourcebook / edited by Anna Triandafyllidou and Ruby Gropas. - Hampshire, England : Ashgate. S 335-347.

L'Immigrant-institutets museum, Borås, Svezia / Miguel Benito ; tradotto dall'inglese da Matteo Sanfilippo. - In: Studi emigrazione. - 0039-2936. ; s. 626-629.

Better consistency of the UDC system moving Medicine from section 61 to section 4. In Cordeiro, Maria Ines, Eds. Proceedings UDC Seminar 2007 "Information Access for the Global Community" Extensions and Corrections to the UDC, 29 (2007), pages pp. 311-316, The Hague.
http://dlist.sir.arizona.edu/2387/. Upprättat 2007-07-09.

2005

Active civic participation of immigrants in Sweden [elektronisk resurs]. Country report prepared for the European research project POLITIS, Oldenburg 2005. I: Active Civic Participation of Immigrants in 25 EU States. Oldenburg : Carl von Ossietzky Universität, 2005. http://www.uni-oldenburg.de/politis-europe/9812.html. Upprätat 2005-05-02.

2003

The situation of minority journals in Sweden.
Speach during the conference about minority media in Århus, 12-15 June 2003.

2001

Invandrar- och minoritetstidskrifter : 2001 / redigerad av Miguel Benito. - Borås : Immigrant-institutet. - 46 s.

Kunskapsorganisation : en introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering. - 1. uppl. - Borås : Taranco, 2001. - 303 s. - ISBN: 91-89118-04-9
Reviderad och avsevärt utökad upplaga av Bibliografisk kontroll och Kompendium i UDK.

2000

Kunskapsorganisation : en introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering. - Preliminär version. - Borås : Taranco, 2000. - 289 s. - ISBN: 91-89118-03-0
Reviderad och avsevärt utökad upplaga av Bibliografisk kontroll och Kompendium i UDK.

1999

Diccionario multilingüe de términos bibliotecarios : español-catalàn-francés-inglés-alemàn-sueco. - 2. edición aumentada. - Borås : Taranco, 1999. - 142 s. - ISBN: 91-89118-02-2

Sistemas de clasificación : manual de aprendizaje de la Clasificación Decimal Universal y breve introducción a la Clasificación Decimal de Dewey . - Borås : Taranco, 1999. - 126 s. - ISBN: 91-89118-01-4
Puede adquirirse como e-libro a través de Amazon. Kan köpas som e-bok via Amazon.

La hospitalidad del sistema sueco de clasificación y comparación con los sistemas de clasificación de Dewey y CDU. I: Congreso ISKO-España EOCONSID '99, La representación y la organización del conocimiento en sus distintas perspectivas. - Granada : ISKO, 1999. - S. 95-99.

Klassifikationsteori [elektronisk resurs]. – 1999. – http://www.adm.hb.se/~mb/kunskapsorganisation/klassifikationsteori.htm. Upprättat 1999.09.08. Ej längre aktuell. Ingår numera i Kunskapsorganisation.

Universella decimalklassifikationen [elektronisk resurs]. – 1999. – Http://www.hb.se/bhs/udk/. Upprättat 1999.09.08. Adressen ej längre aktuell. Den universella decimalklassifikationen i översättning på svenska. Ca 5 200 ämnen och över 6 300 sökord i november 2009. Systemet revideras kontinuerligt och har ersatts 2020 av Https://www.taranco.eu/udk/.

1998

Tvåspråkighet : en kommenterad urvalsbibliografi / Miguel Benito & Andreas Kaiser. - Borås : Invandrarförl., 1998. - 41 s. - (Immigrant-institutet. Ser. C, Dokumentation ; 24). - ISBN: 91-7906-013-7

1997

Varför talas det om massinvandring? In: Invandrarrapport. ISSN 0345-5505. ; 1997, årgång 25, nr 1, s. 24-29.

Bibliotekstermer : svenska-engelska-franska-spanska-tyska-finska. - 2., rev. och utök. uppl. - Borås : Taranco, 1997. - 136 s. - ISBN: 91-89118-00-6

1996

Invandrarförfattare i det öffentliga samtalet : Invandrarlitteraturen i Sverige under 1980-1990. - In: Invandrarrapport. ISSN 0345-5505. ; 1996, årgång 24, nr 03/04, s. 12-18.
Uppsats för en planerad doktorsexamen i Borås, 1996, och tidigare presenterad i IMER-förbundets årskonferens i Lund, 26-27 oktober 1995. 7 p.

El Sistema de Clasificacion Decimal Universal : CDU Manual de Aprendizaje. - Buenos Aires : EB Publicaciones, 1996. - 121 s. : tab. - ISBN: 987-95809-3-1

Diccionario multilingüe de terminología bibliotecaria : español-inglés-francés-sueco-alemán. - Borås : Taranco, 1996. -112 s. - ISBN: 91-970103-8-3

El sistema de clasificación decimal universal : CDU : manual de aprendizaje . - Borås : Taranco, 1996. - 77 s. -ISBN: 91-970103-7-5

1995

Kompendium i UDK : en introduktion till Universella decimalklassifikationssystemet. - 3., rev. uppl. - Borås : Taranco, 1995. - 60 s. - ISBN: 91-970103-6-7

Bibliografisk kontroll : en introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering. - 2. uppl. - Borås : Taranco, 1995. - 132 s. - Med bibliotekstermer på svenska och engelska. - ISBN: 91-970103-5-9

Utländska periodica : en förteckning över större svenska folkbiblioteks bestånd av tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska . -: 4., rev. uppl. / utgivare: Miguel Benito ; redaktion: Elena Aronescu, Zahra Safaie. - Borås : Invandrarförlaget, 1995. -: 202 s. - (Immigrant-institutet. Ser. C, Dokumentation ; 21). - ISBN: 91-85242-98-5

1993

Bibliografisk kontroll : en introduktion till katalogisering, klassifikation och indexering. - 1. uppl. - Borås : Taranco, 1993. - 108 s. - Med bibliotekstermer på svenska och engelska. - ISBN: 91-970103-3-2

1992

Invandrar- och minoritetstidskrifter i Sverige. - Immigrant-institutet, 1992.

Bibliotekstermer : svenska-engelska-franska-spanska-finska. - 1. uppl. - Borås : Taranco, 1992. - 71 s. - ISBN: 91-970103-2-4

1986

Kompendium i UDK . - 2., rev. uppl. - Borås : Taranco, 1986. - 53 s. - ISBN: 91-970103-1-6

1985

Bibliografisk översikt / utarbetat av Miguel Benito med kompletteringar av Magnus mörner. In: Material till släkterna Mörners historia. Utgiven av Mörnerska släktföreningen genom Magnus Mörner. Stockholm, 1985. S.211-227.

1983

Invandrare i Sverige 1975-1978 : en bibliografi / utarb. av Kajsa Ström ... ; under red. av Miguel Benito. - Borås : Invandrarförl., 1983. - 176 s. - (Immigrant-institutet. Ser. C, Dokumentation ; 12). - ISBN: 91-85242-65-9

1981

Kompendium i UDK. - Borås : Taranco, 1981. - 47 s. - ISBN: 91-970103-0-8

1980

Invandrarkonstnärer i Sverige / [red.: Miguel Benito och Friedrich Senger]. - Borås : Immigrant-inst. : Invandrarförl. (distr.), 1980. - [24] s. : ill. - ISBN: 91-85242-36-5

1971

Estudios y documentos suecos sobre Cuba . - Stockholm, 1971. - 87 s. - (Publicaciones ; 2 )

Latinamerika i svensk bibliografi = América Latina en la bibliografía Sueca : 1959-1969 [utg. av] Kungliga biblioteket & Latinamerika-institutet i Stockholm/ Biblioteca Real & Instituto de estudios ibero-americanos, Estocolmo, Suecia. - Stockholm : Kungliga bibl., 1971. - xv, 134 s.

1969

Suecia : [relación bibliográfica de estudios americanos publ. en Suecia 1967-1968]. - [Stockholm] : [Latinamerika-institutet] , 1969. - [2], 6 s. - Särtr. ur: Anuario de estudios americanos ; T. 26

Översättning / Traducción:

Lagerlöf, Selma, Las monedas de don Arne / Selma Lagerlöf ; [traducción: Miguel Benito] . - Borås : Invandrarförl., 1996. - 92 s. - (Immigrant-institutet. Ser. B, Dikter, noveller, essäer ; 45).
Originaltitel: Herr Arnes penningar. - ISBN: 91-7906-006-4

Utgivare av / Editor de::

Encyklopedi om migration. 2021- Webbsida: https://immigrant.org/encyklopedi/.

Författare med utländsk bakgrund. 2021- Webbsida: https://immigrant.org/forfattare/.

Invandraren. 1977-1998. Borås. Webbsida: https://immigrant.org/tidskrifter/invandraren/

Invandrarrapport. 1973-2001. Borås. Webbsida: https://immigrant.org/ir/

Objecion, no-violencia, oposicion : boletin / red.: Miguel Benito. Saltsjö-Boo : 1971. 3 nr.
Spanska

Medverkan i / Participado en::

Upplysningar avseende förfrågan från Miguel Benito huruvida Statens Invandrarverk begått tjänstefel genom att ge ekonomiskt bidrag till invandrarnas kulturcentrum : remiss 74-01-10, dnr 3617/73 / Statens invandrarverk, anpassningsbyrån. Stockholm, 1974. 23, 24 s.


Tillbaka till start - a la página raiz
Senast uppdaterat september 2021