Kunskapsorganisation
© 2001-2009, Miguel Benito
2., reviderade uppl. 2009

INNEHÅLL


- Introduktion
- Kap 1 Kataloger
- Kap 2 Katalogregler
- Kap 3 Formatering
- Kap 4 Referenser
- Kap 5 Elektr ref
- Kap 6 Klass teori
- Kap 7 UDK
- Kap 8 Dewey
- Kap 9 SAB
- Kap 10 Indexering
- Kap 11 Språkkontroll
- Kap 12 Tesaurus
- Kap 13 Referat
- Kap 14 Alfabetisering
- Bil 1 Romerska siffror
- Bil 2 Termer
- Bil 3 Facit UDK

Tycker du att du har fått hjälp av boken?
Skriv gärna till
miguel.benito @ taranco.eu

Externa länkar
Länkar till ämnet Kunskapsorganisation
Tillbaka till hemsidan