Tillbaka till start Kapitel 1  

Miguel Benito


Introduktion

Kunskapsorganisation inom biblioteksvetenskap kan definieras som konsten att organisera kunskapen så att den kan återfinnas. För att detta ska lyckas måste man analysera de olika kunskapsmedia och undersöka vilka uppgifter som vi behöver registrera för att återfinna dem vid senare sökning. Nästa steg är att veta på vilket sätt de olika uppgifterna ska registreras för att återfinningen kan säkras.

Vi talar om katalogisering när vi tittar på formella kriterier såsom författare, titel, utgivare, mediekategori, antal sidor. Du kan läsa om katalogernas historia i kapitel 1 av den tryckta boken Kunskapsorganisation.

I den tryckta boken får du även en kortfattad beskrivning av "Katalogreglerna för svenska bibliotek" (KRS) som tillämpas idag. Dessa korta instruktioner utgör samtidigt en bra ingång till den omfattande regelsamlingen.

Numera registrerar man kataloguppgifterna med hjälp av datorer. För att göra det behöver vi registrera uppgifterna i angivna fält som hör ihop sinsemellan inom ett bestämt format. Formatet ska kunna förstås av datorerna, med vars hjälp man ska kunna producera olika listor, katalogprodukter, etc. Då talar vi om formatering.

Vi talar om klassifikation när vi analyserar ett dokuments innehåll och lägger in koder från ett klassifikationssystem som stämmer överens med innehållet.

På de flesta biblioteken i Sverige används SAB-systemet, Sveriges allmänna biblioteksförenings klassifikationssystem.

Det finns ytterligare ett par internationella system som är viktiga att känna till. De beskrivs ingående i kapitel 7 och 8.

Ytterligare ett sätt att ange innehållet är genom att ange ett antal termer i klartext. Dessa termer kan vara fria eller hämtade från någon lista. I båda fallen talar vi om indexering.

Vi behöver också veta något om hur termerna ska skrivas ut. Därför finns det ett antal regler om språkkontroll.

Vissa listor följer bestämda regler och kallas tesaurer. I denna framställning får du en presentation av en tesaurus huvuddrag.

Nyckelord: katalogisering, formatering, klassifikation, indexering, språkkontroll, tesaurer.


© 2001-2009, Miguel Benito
Tillbaka till kunskapsorganisation
Tillbaka till hemsidan
URL: http://www.taranco.eu/
E-post: miguel.benito /@/ taranco.eu