Länkar inom Kunskapsorganisation /
Links to knowledge organisation /
Enlaces a organización del conocimiento

  Rubriker på svenska

Rubriker på svenska
Allmänt
Bibliografiska referenser
Referenser till elektroniska dokument
Formatering
Dublin Core och metadata
Katalogisering
Kataloger
ISBN/ISSN
Klassifikationsteori
Klassifikationssystem
Hyllsigna
Indexering
Tesaurer och ämnesord
Organisationer
Konferenser
Miscellanea


  Títulos en español
Generalidades
Referencias bibliográficas
Referencias a documentos electrónicos
Formato
El formato de Dublin y otros sistemas de metadata
Catalogación
Catálogos
ISBN/ISSN
Teoría de la clasificación
Sistemas de clasificación
Signo topográfico
Indización
Tesauros y encabezamientos de materia
Organizaciones
Congresos
Miscelánea

Frågelek på engelska:
Library science jeopardy

Miguel Benito
URL: http://www.taranco.eu/
E-post: miguel.benito /@/ taranco.eu
Hemsidan - Página raíz


Miscellanea / Miscelánea

Uppdaterad januari 2021