UNIVERSELLA DECIMALKLASSIFIKATIONEN
SVENSK ELEKTRONISK UTGÅVA
Copyright: © 2003 UDC Consortium och Miguel Benito