Introduktion

Denna elektroniska utgåva av UDK, Universella decimalklassifikationen underhålls av Miguel Benito. Meningen är att få en aktualiserad och till Sverige anpassad utgåva av systemet. Den innehåller (maj 2008) ca 5 200 ämnen och över 6 300 sökord och skall täcka behovet hos de flesta små och medelstora biblioteken.
Den svenska översättningen bygger på UDK-konsortiets Master Reference File från 2007.

Anvisningar
När du klickar i vänstra ramen expanderas den avdelning du valt och nästa grupp ämnen blir synlig. Klickar du tillbaka då återgår avdelningen till den ursprungliga formen. Du kan använda detta för att se hela systemets 100-indelning om du så önskar.

Startknappen kan vara användbart när du känner att du tappat bort dig och vill börja om.


UDK-systemets fullständiga version finns online på engelska, spanska, nederländska, tjeckiska, kroatiska och slovenska och planeras inom kort utkomma även på franska och tyska. Utgivare är UDK-konsortiet, med säte i Haag. De fullständiga versionerna är avgiftsbelagda men konsortiet erbjuder fri prövning.

En förkortad version av UDK med ca 2660 signa (tillräckligt för de flesta mindre biblioteken) finns numera på 56 språk, inklusive svenska och finska, i olika grader av fullständighet. Miguel Benito är ansvarig för de svenska och finska versionerna. Du kan hämta dem helt gratis från UDK-konsortiet.


Tillbaka till UDK
Till Miguel Benitos hemsida