UDK 7    KONST. SAMHÄLLSPLANERING. ARKITEKTUR. FOTOGRAFI. MUSIK. SPEL. SPORT


    Tillämpning: Beteckna utställningskataloger av konstverk med tillägget (083) från tabell 1d. Beteckna särskilda konstnärer eller yrkesverksamma med hjälp av alfabetiskt tillägg

7.01/.09    Speciella tilläggstal för konst

7.01    Estetik. Konstfilosofi. Smak. Konstteori i allmänhet

7.02    Konstens teknik och metod i allmänhet
    Inkluderar: Arbetsmetoder. Ritningar, modeller, tillbehör. Tillgängligt material. Bevarande, reparation. Omvandling

7.03    Konsthistoriska perioder och faser. Skolor, stilar, influenser

7.031    Förhistorisk konst. Primitiv konst (äldre och modern)
    ==> 903, 904

7.032    Forntida kulturers konst. Antikens stilar

7.033    Medeltida konst (kristen, muslimsk)

7.034    Renässans. Barock. Rokoko. Kolonialstil

7.035    Efterrenässans
    Inkluderar: Stilförnyelser (klassisk, medeltida etc), främst 19-talet. Nyklassicism. Revivalism. Klassisismen och den romantiska rörelsen . Historicismen.  Eklekticismen

7.036    Moderna konströrelser (från slutet av 1800-talet). Realism, impressionism och efterföljande 1900-talstrender

7.037    Övergången mellan expressionism och abstrakt konst

7.038    Abstrakt konst. Icke-figurativ konst

7.04    Ikonografi. Ikonologi. Konstnärliga motiv. Detaljer. Dekorationer. Prydnad

7.05    Konstens ändamål och användning (inom industri, handel, hem, vardagsliv). Industriell, kommersiell design osv.
    ==> 745/749

7.06    Diverse frågor rörande konst

7.07    Yrken och aktiviteter i samband med konst och underhållning. Konstbranschen. Expertis. Samlare

7.08    Karaktäristiska kännetecken, former, kombinationer (i konst, underhållning och sport)

7.091    Performans. Uppförande. Uppträdande

71    Samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering. Landskap. Parker

711    Principer och praxis för fysisk planering. Regional, stads- och landsplanering.
    Inkluderar: Markexploatering. Planer. Arrangemang av byggnader i städer. Lokalplanering. Gruppering. Trafikleder. Allmännyttiga platser

712    Landskapsplanering (naturliga och konstruerade). Parker. Trädgårdar
    Inkluderar: Landskapsmönster. Planteringsdesign. Vegetation, växtformer. Flödande vatten. Lugnt vatten. Strukturella egenskaper. Prydnadsföremål i trädgårdar
    ==> 630, 635

718    Kyrkogårdar. Begravningsplatser. Krematorier. Andra platser för placering av döda (planering, design, underhåll osv.)

719    Kulturvård. Kulturskydd
    ==> 502

72    Arkitektur
    ==> 624, 625, 626, 627, 69

72.01/.05    Speciella tilläggstal för arkitektur

72.01    Arkitekturens teori och estetik. Principer för design, proportion, optisk effekt

72.02    Teknik vid konstnärligt arbete
    Inkluderar: Arbetsmetoder. Ritningar, modeller, tillbehör. Tillgängligt material. Bevarande, reparation. Omvandling

72.03    Arkitekturhistoria. Byggnadsskolor, byggnadsstilar, influenser

72.04    Arkitektoniska detaljer. Dekor och ornamentering

72.05    Delar, utrymmen och rum planerade för specifikt bruk

721    Byggnader i allmänhet
    Inkluderar: Planering. Design. Delar av byggnader för speciella ändamål. Rum

725    Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader. Civilarkitektur generellt
    ==> 658.2

726    Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar
    ==> 2-523

727    Undervisnings- och forskningsanstalter. Kultur- och skolbyggnader

728    Boendearkitektur. Hus. Bostadshus
    Inkluderar: Bostadshus och bostäder i allmänhet (arkitektoniska aspekter). Hotell. Uthus. Utrymmen för boende
    ==> 332.8, 347.2, 643

73    Skulptur

730    Skulptur i allmänhet. Bildhuggarkonst
    Inkluderar: Statyer. Avbildningar
    Exempel:
    730MOORE Skulpturer av Henry Moore

736    Glyptografi. Sigillografi

737    Numismatik (myntlära)
    Inkluderar: Mynt. Medaljer. Medaljoner. Polletter. Brickor
    ==> 671.4, 929.6

738    Keramik. Porslin
    ==> 666.3/.7

738.1    Porslin

738.2    Lergods
    Inkluderar: Fajans. Majolika

738.3    Stengods

738.4    Emalj (glasaktig emalj). Cloisonne. Emaljutsmyckning

738.5    Mosaik

738.6    Terrakotta

738.8    Olika keramiska objekt
    Inkluderar: Dekorativa plattor. Väggtabletter. Stenhällar. Keramiska lampor. Keramiska statyer, figurer, statyetter

739    Metallkonsthantverk
    Inkluderar: Gjutna, slagna, präglade, hamrade, smidade metallföremål
    ==> 671, 682

739.1    Guldsmide. Silversmide

739.2    Smyckekonst. Juvelerarkonst
    ==> 553.8, 738

74    Teckning. Konsthantverk

741/744    Teckning

741    Allmänt om teckning

741.5    Karikatyrer. Tecknade serier
    Exempel:
    741.5:32 Politiska skämtteckningar

741.7    Siluetter. Pappersklipp

741.9    Teckningssamlingar. Skissböcker

742    Perspektivteckning
    Inkluderar: Referenspunkter. Luftperspektiv. Fågelperspektiv. Skuggavgränsning. Skuggrafi

744    Lineär och geometrisk konstruktionsritning. Teknisk riktning
    Inkluderar: Ritningskontorets verksamhet, förfarande, organisation, layout, utrustning, möbler. Ritningsmetoder, regler, konventioner. Reproduktion, ritningar etc. Förvaring, bevarande och skydd av ritningar mm. Prydnads-, heraldiska och visningsbokstäver

745/749    Industridesign. Konsthantverk. Tillämpade konstarter
    Förklaring: Klassa under 745/749 information om design, dekoration och utsmyckning av alla sorters objekt
    Tillämpning: Beteckna särskilda objekt med kolontillägg
    Exempel:
    746:684.7 Handarbete, broderi i tapetsering

745    Dekorativt konsthantverk
    Inkluderar: Konsthantverk efter material. Blomsterarrangemang
    ==> 635.9, 688

746    Handarbete i allmänhet. Konsthandarbete
    Inkluderar: Vävning. Spetsar. Frivoliteter. Filet. Tyll. Broderi. Skrädderi. Klädsömnad. Sömnad. Stickning. Virkning. Beadwork. Grovt fiberarbete. Flätverk. Korgarbete
    ==> 677

747    Inredningsarkitektur i allmänhet
    ==> 535.6, 698

748    Glas: konsthantverk och konstindustri i allmänhet
    Inkluderar: Konstnärliga glasrutor. Dekorativa fönster. Målat glasarbete. Glasetsning. Etsat, graverat glas
    ==> 666.1

749    Möbler, spisar, eldstäder, armaturer: konsthantverk

75    Måleri
    Tillämpning: De speciella tilläggen 7.01/.09 är relevanta här. Beteckna arbeten av säskilda konstnärer med det alfabetiska tillägget
    Exempel:
    75PICASSO Målningar av Picasso
    ==> 535.6

76    Grafisk konst. Grafisk design
    ==> 655, 681.6

761    Högtryck
    Inkluderar: Träsnitt. Metallsnitt

762    Djuptrycksteknik
    Inkluderar: Gravyr. Etsning

763    Plantryck. Litografi. Rotogravyr
    ==> 776

766    Bruksgrafik i allmänhet. Grafisk formgivning i allmänhet. Grafisk design

77    Fotografi och liknande processer
    ==> 528.7, 535.2, 535.6, 661.1, 681.7

77.01/.09    Speciella tillägg för fotografi

77.01    De fotografiska processernas teori och natur

77.02    Fotografiska metoder
    Inkluderar: Exponering. Framkallning. Efterbehandling. Tryckning
    ==> 771

77.03/.08    Olika sorters fotografering och fotografier

77.03    Dokumentär fotografi. Fotografisk registrering och utvärdering
    Inkluderar: Vetenskaplig fotografering

77.04    Bildmässig eller konstnärlig fotografi. Fotografier kännetecknade av vad de föreställer
    ≅ 7.04

77.05    Fotografier enligt de förhållanden under vilka de tagits
    Inkluderar: Fotografier tagna vid dagsljus, på natten. Tidsexponering. Flygfotografier. Undervattensfotografier

77.06    Fotografier, bilder eller tryckningar med hänsyn till utseende, form och format
    Inkluderar: Positiv. Negativ. Monokrom. Färg

77.07    Fotografier med hänsyn till det skiktbärande underlaget
    Inkluderar: Diapositiv. Opaka bilder

77.08    Fotografier med hänsyn till framställningssättet
    Inkluderar: Direkta utskrifter. Diabilder. Duplikat (negativa eller positiva). Visuella effekter

771    Fotografisk utrustning, apparatur och material
    Inkluderar: Studios. Mörkrum. Laboratorier. Workshops. Laboratorieutrustning, belysning, inredning. Exponeringsapparat. Kameror. Förstoringsapparater. Kameratillbehör . Processutrustning. Framkallnings, fixerings, tvättnings, torknings utrustning. Efterbehandling och lagringsutrustning (till negativ och utskrifter). Fotografiskt material, kemikalier, lösningar.

772    Fotografiska system och processer (särskilt de som är baserade på oorganiska ämnen eller fysikaliska principer)
    Inkluderar: Processer som använder silvergruppen, metaller. Silver. Koppar. Kvicksilver. Elektrografi. Elektrostatiska, elektrofotografiska processer. Elektronisk fotokopiering. Emaljer. Fotokeramik. dye-line processer. Ljuskänslig kolloid, harts-och polymerprocesser i allmänhet

774    Fotomekaniska metoder och processer i allmänhet
    Inkluderar: Överföringsprocesser. Offsettryck. Processer för framställning av tonövergångar, färgutskrifter. Planographic tryckprocesser med kolloidalt skikt. Ljustryckning
    ==> 681.6

776    Fotolitografi. Fotografisk framställning av plåtar
    Inkluderar: Processer för framställning av tonövergångar (halvtons lithoprocesser). Processer för färgfotolitografi (dvs. flerfärgsfotolitografi)
    ==> 655, 681.6, 763

777    Fotografiska processer för produktion av koppartryck och djuptryck. Fotogravyr. Boktryck eller reliefplåtar (linje-och halvtonsblock)
    Inkluderar: Fotografiska processer för produktion av koppartryck och djuptryck (linje-och halvtonsblock). Duplicering, reproduktion av plåtar
    ==> 681.6, 761, 762

778    Fotografins användningsområden. Tillämpad fotografi
    Inkluderar: Reprografi. Fotokopiering. Fotografisk reproduktion och tryckning. Projektion (stillbilder). Projektorer och skärmar. Mikrofotografi. Elektronmikrografi. Röntgen (röntgenstrålning, gammastrålning). Holografi. Foto. Motion-bildfotografering. Foto med flera eller kontinuerliga exponeringar. Trickfotografering. illusioner etc.
    Exempel:
    778:61 Medicinsk fotografi
    ==> 681.6, 791

78    Musik
    ==> 2-53, 681.8, 7.01/.09, 792

78.01    Musikteori och filosofi

78.02    Komposition av musikaliska verk
    Inkluderar: Arbetsmetoder. Verktyg. Musikkopiering

78.03    Perioder och faser i musikhistorien. Musikskolor, stilar och influenser

78.04    Programmusik. Ämnen för musikalisk representation. Illustrativ, beskrivande eller representativ musik

78.05    Användning av musik inom industri och handel, i hemmet och i vardagslivet

78.06    Diverse frågor rörande musik
    Inkluderar: Musikaliskt plagiat

78.07    Sysselsättningar och aktiviteter i samband med musik
    Inkluderar: Kompositörer. Dirigenter. Orkestrar. Kapellmästare. Band. Artister

78.08    Musikaliska former. Egenskaper, slag av musikverk

78.09    Typ av musikframföranden eller presentation

780.6    Musikinstrument och tillbehör

780.7    Musikinlärningshjälpmedel. Andra musikaliska tillbehör

781.1    Vetenskapliga teorier om musik. Matematiska, fysikaliska, fysiologiska, psykologiska teorier. Musikalisk akustik

781.2    Allmän musikteori

781.4    Harmonilära. Kontrapunkt. Melodi

781.6    Allmänna frågor om komposition och tolkning
    Inkluderar: Rytm. Dynamik. Tempo. Uttryck

781.7    Teorier och former för nationell musik (i olika länder och folkgrupper)

781.8    Teorier och former av musik i antiken

782/785    Musikaliska konstformer

782    Dramatisk musik
    ==> 792.5

783    Kyrkomusik. Sakral musik. Religiös musik
    Exempel:
    783:272 Musik inom romerskkatolska kyrkan
    ==> 2-53

784    Vokalmusik
    Inkluderar: Sånger

784.1    A cappella musik. Oackompanjerad vokalmusik

784.2    Vokala utdrag från längre arbeten
    Inkluderar: Arias från operor, oratorier etc. Recitativ

784.3    Vokal kammarmusik
    Inkluderar: Romanser. Ballader. Arior

784.4    Populär, traditionell, historisk vokalmusik
    Inkluderar: Folkliga sånger. Dryckesvisor. Sjömansvisor. Folkvisor. Ballader

784.5    Världsliga körverk, kantater

784.6    Allsång. Barnsånger

784.7    Andra slags sånger
    Inkluderar: Nationalhymner

785    Instrumentalmusik. Symfonisk musik. Gruppering av instrument. Ensemblemusik

785.1    Ensemblemusik för relativt stort antal instrument
    Inkluderar: Orkestermusik. Blåsorkestermusik. Dansbandsmusik. Musik för små ensembler, jazz. Konsertmusik

785.7    Kammarmusik. Musik för flera soloinstrument. Duo. Trio. Kvartett mm

79    Rekreation. Underhållning. Spel. Sport
    ==> 379.8, 394, 7.01/.09

791    Filmkonst. Filmer
    Tillämpning: Beteckna detaljer med hjälp av tabell 1d - Allmänna tillägg för form, och med de speciella tillägstalen listade i klass 7 (om inte tillgängliga under 791)
    ==> (084), (086.8), 778

791-2/-5    Speciella tillägg inom film

791-2    Filmer enligt karaktäristika i presentationen

791-5    Karaktärer

791.1    Viktiga stadier i filmens utveckling

791.2    Genrer, teman, stilar i filmen
    Inkluderar: Fiktiva filmer. Faktarelaterade filmer. Dokumentärer. Journalfilmer

791.3    Filmestetik
    Inkluderar: Relation mellan film och andra konstarter. FIlmteori och filmkritik

791.4    Film och samhälle

791.5    Film och utbildning

791.6    Filmindustrin
    Inkluderar: Produktion. Regissering. Redigering. Tekniskt arbete

792    Teater. Scen. Dramatiska föreställningar
    ==> 782, 82-2

792.2    Talpjäser. Skådespel
    ==> 82-2

792.5    Operor. Operetter. Musikaler
    ==> 782

792.7    Varietéer. Kabaréer. Revyer. Soaréer. Pantomim

792.8    Framförande av rörelsekonst. Koreografi
    Inkluderar: Baletter. Dansuppvisningar
    ==> 793.3

792.9    Speciella slag av teater
    Inkluderar: Pantomim. Dock-, marionetteater. Kasperföreställningar

793    Sällskapsnöjen. Rörelsekonst. Dans

793.2    Särskilda sociala festligheter som kräver förberedelser
    Inkluderar: Bjudningar. Charader

793.3    Rörelsekonst. Dans
    Inkluderar: Folkdans. Sällskapsdans. Diskodans
    ==> 394, 792.8

793.5/.7    Sällskapsspel. Sällskapslek

793.5    Pantlekar

793.7    Spel som inte kännetecknas av särskild handling
    Inkluderar: Instruktiva spel. Minnesspel. Spel som testar observation, sinnesnärvaro mm. Förbjudna ord (t.ex. ja-nejspel). Pusselspel. Gåtor

793.8    Vetenskapliga förströelser. Trolleri. Fingerfärdighet. Illusionism. Magiska trick

794    Bräd- och bordsspel (i form av tanke-, skicklighets- och turspel)
    Exempel:
    794:004 Dataspel

794.1    Schack

794.2    Mindre sällskapsspel som inte beror på tur
    Inkluderar: Kvarnspel (dam)

794.3    Bordspel med pjäser eller brickor och turinslag
    Inkluderar: Backgammon. Fiaspel. Domino. Mahjong

794.4    Kortspel

794.5    Läggspel. Tålamods- och skicklighetsspel
    Inkluderar: Patiens. Abakus-typ pussel. Mekaniska pussel. Pussel

794.8    Små målspel. Miniatyrspel för barn
    Inkluderar: Däckspel. Kastring. Flipperspel

794.9    Hasardspel
    Inkluderar: Tärning. Roulett. Lotto (bingo)

796    Sport. Idrott. Kroppsövningar
    ==> 379.8, 685.6, 685.7

796.01/.09    Speciella tillägg för sport, idrott

796.01    Filosofi. Teori. Syfte. Metodologi. Etik. Estetik

796.02    Tekniska frågor. Praktik- och träningsmöjligheter. Sportredskap, utrustning. Material. Skydd mot olyckor, risker

796.03    Idrottsrörelsen. Sportaktivitet ur olika synpunkter

796.05    Tävlingsbeteende. Kampstil. Strategi. Taktik

796.06    Organisation. Regler

796.07    Slag av deltagande i sporten
    Tillämpning: Detaljer om personliga egenskaper med tilläget -05...

796.08    Deltagande (antal spelare), kombinationer osv.

796.09    Tävlingar. Rekord

796.1    Lek och rekreation i det fria
    Inkluderar: Spring- och smidighetslekar. Tafatt. Kurragömma

796.2    Motion- och skicklighetslekar med speciell utrustning
    Inkluderar: Med hopprep, toppar, fälgar. Sapel med måltavla. Dart. Bowling. Kägelspel. Krocket

796.3    Bollspel
    Inkluderar: Boll kastad med hand (basketboll, korgboll, volleyboll), med fot och hand (rugby, fotboll). Med racket (tennis, badminton, squash). Med slagträ, klubba (golf, hockey, baseball, cricket). Bordbollspel (biljard, bordtennis)
    ==> 797.2

796.32    Bollspel med större boll
    Inkluderar: Handboll. Basket. Korgboll. Volleyboll etc

796.33    Bollspel i vilka bollen kastas med fötter och händer
    Inkluderar: Fotboll (rugby etc)

796.35    Bollspel på låg höjd med slående verktyg
    Inkluderar: Golf. Cricket. Baseball. Softboll. Hockey

796.4    Gymnastik. Akrobatik. Friidrott
    Inkluderar: Löpning. Hoppning. Kastning
    ==> 613.7, 615.8, 796.8

796.5    Rundvandring. Vandring. Klättring. Orientering. Camping
    Inkluderar: Fotvandring. Bergsbestigning. Camping. Grottkrypning. Grottutforskning. Orientering
    ==> 338.48

796.6    Hjulsport. Cykelsport. Rullsport
    Inkluderar: Skrydskosport. Sport med skateboard
    ==> 796.7

796.7    Motorsport. Sport med motorcykel
    Inkluderar: Körning med vagn. Go-kart

796.8    Kamp- och försvarssporter. Tunga friidrott. Försök med styrka
    Inkluderar: Brottning. Boxning. Kampsport (judo, karate). Fäktsport. Tyngdlyftning. Dragkamp
    Tillämpning: Indelas med asterisk (Tabell 1h) åtföljd av vikt och kg

796.9    Vintersport. Skidåkning. Kälkåkning
    Inkluderar: Skridskoåkning. Curling. Ishockey

797    Vattensport. Flygsport

797.1    Vattensport. Båtsport
    Inkluderar: Roddsport. Segling. Segelsport. Vattenskidåkning. Surfing

797.2    Simning. Dykning. Vattensport
    Inkluderar: Dykning med snorkel. Vattenbalett. Vattenpolo

797.5    Flygsport
    Inkluderar: Flygning. Gliding. Hängflygning. Fallskärmshoppning. Frittfallhoppning (fallskärmshoppning). Bungeehoppning

798    Ridning. Sport med häst eller andra djur
    ==> 636.04, 636.08, 685.1

798.2    Ridning
    Inkluderar: Dressyrridning. Hästspel. Polo. Turnerspel. Hinderhoppning

798.4    Hästkapplöpning

798.6    Körning med hästar. Träning, körning med ekipage. Trav

798.8    Hundsporter. Hundkapplöpning

798.9    Andra tävlingar med djur, t.ex. med fåglar

799    Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka