UDK Sektion 2: SPECIELLA TILLÄGGSTAL

-1/-9, .01/.09, '0/'9

De speciella tilläggstalen -1/-9, .01/.09 and '0/'9 är av begränsad karaktär. Varje grupp av tilläggstal används inom resp. ämne i huvudtabellerna, eller i vissa av hjälptabellerna.
Till skillnad från de allmänna tilläggstalen i avdelning I kan de speciella tilläggstalen användas med olika betydelse i resp. avdelning.
Det finns tre olika sorter av tillägg:
(a) serien med bindestreck -1/-9 (men inte -0, se Tabell 1k) är i huvudsak analytiska eller särskiljande i sin funktion.
Exempel: serien som finns i 62-1/-8 och 66-9, är tillämplig (med vissa undantag) genom hela 62/69, och betecknar maskinteknik, mekaniska och processdetaljer.
Serien 82-1/-9, som gäller för hela 82, betecknar litterär form (poesi, drama, romaner etc.).

(b) Punkt noll serien .01/.09 används med större variation och ofta mer utvecklad än -1/-9.
Den kan användas för att ange aktuella begrepp, såsom aspektstudier, aktiviteter, processer, operationer, utrustning.
Exampel: 3.07/.08, som gäller genom hela 30/39 och utvecklade mer i detalj under 35; 7.01/.09, som gäller (med vissa undantag) i hela 71/79.
Om inte annat framgår så brukar tillägget .01 betyda teori och metod och kan användas praktiskt taget överallt i systemet.

(c) Serien med apostrof '0/'9 är ofta mer specifik än -1/-9 och .01/.09, är ofta syntetiska eller integrerande i sin function, och betecknar sammansatta begrepp. De finns ibland listade i tabellerna, men här och var kan de vara en vidareutveckling av huvudtalen genom parallell indelning.
Exampel: Syntesis av subindelningen av 329 'Politiska partier', ex.:
329.17'23'12 Nationalist-republikanskt-liberala partier (från 329.17, 329.23 och 329.12).
Specificering av sammansättningar i 547 'Organisk kemi' genom tillägg av '11/'19 (som kommer från 546.1/.9) och '2/'8 (som kommer från 547.2/.8), ex.:
547.426.24'117 Nitroglycerin (från 546.17).
Specificering av legeringar i 669 'Metallurgi', ex.:
669.35'5'6 Legering av koppar-zinc-tenn (från 669.35, 669.5 and 669.6).
Apostroftillägg, som i 628.1'1 'karakteristika i vattensystem', 81'0 'Faser i språkens utveckling', 81'2/'44 'Ämnesfält i lingvistik' eller 903'1 'Prehistoriska kulturformer' .

B. De Speciellla tilläggen kan användas ensamma med det tal där de finns eller i kombination med andra tillägg.
(a) Endast ett tillägg:
329.052 Oppositionspartier.
329.12'23 Liberal-republikanska partier.
547.29-41 Reagenter for organiska fettsyror.
547.29.07 Förberedning av organiska fettsyror.
547.29'26 Frätande alkoholiska estrar.
821.161.1-31 Ryska noveller.
821.161.1.09 Litteraturkritik av den ryska litteraturen.

(b) Citering av flera tillägg med samma symbol (en homogen kedja), ex. :
329.053.052 Oppositionella utbrytarpartier.
>329.12'13'23 Liberal-progressiva-republikanska partier.
62-242-436 Kulformade kolvmaskiner.

(c) Citering olika tillägg med olika symboler (en heterogen kedja), ex.:
329.12'23.052 Liberal-republikanska oppositionspartier.
547.29'26.07-41 Frätande alkoholisk esterförberedning - reagenter.
821.161.1-31.09 Ryska noveler - kriticism.


Uppdaterat juni 2008.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka